Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbete av Henrik Magnusson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbete av Henrik Magnusson"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbete av Henrik Magnusson
Automatisering av materialhantering och förpackning i glasullsindustrin - tre praktikfall Examensarbete av Henrik Magnusson

2 Denna presentation Bakgrund Företaget MPS Målsättning Uppgift
Projekt 1, 2 och 3 Utrustning Video – maskinernas funktion visas Erfarenheter Frågor

3 Denna presentation Bakgrund Företaget MPS Målsättning Uppgift
Projekt 1, 2 och 3 Utrustning Video – maskinernas funktion visas Erfarenheter Frågor Bakgrund: Jag har alltid varit intresserad av styrteknik, automatisering, programmering. Jag hade tidigare sommarjobbat på företaget MPS och fick sen en fråga om jag ville ansvara för styrningen för tre förpackningsmaskiner.

4 Denna presentation Bakgrund
Företaget MPS AB (Modular Packaging Systems AB) Målsättning Uppgift Projekt 1, 2 och 3 Utrustning Video – maskinernas funktion visas Erfarenheter Frågor MPS AB - Modular Packaging Systems Namnet kommer av att man bygger sina förpackningsmaskiner i moduler, anpassade för transport. Kungälv utanför Göteborg Litet företag med ca 10 anställda Affärsidé – förpackningsmaskiner för glasullsindustrin Hantera isoleringsmaterial, komprimera, plasta in skapa väderbeständiga och lätthanterliga paket.

5 Målsättning Utveckla styrsystem till tre olika förpacknings-maskiner så att en fullgod funktion utförs Få erfarenheter av automatiseringsprojekt och olika typer av styrsystem

6 Uppgift Skriva funktionsbeskrivningar och in-/utgångslistor
Dimensionera och köpa in styrsystem, operatörspaneler och programvaror Programmera styrsystem Programmera operatörspaneler Intrimning och programjusteringar Visning av maskin för kund samt acceptanstest Skriva dokumentation (programdokumentation, operatörsmanual m.m.) Installation Drifttagande och utbildning av operatörer Rapportskrivning

7 De tre projekten 1 Compactor System Tasman Australien Sydney
2 Multipack System Pfleiderer Belgien Desselgem Tyskland Delitzsch 3 Compactor System

8 Projekt 1 – Compactor System
1.1 Projekt 1 – Compactor System Förpackningsmaskin stapla, komprimera och förpacka skivor av glasull Mycket höga kapacitetskrav (en skiva i sekunden) Styrsystem: Premium (Schneider Electric) Mjukvara: PL7 Pro

9 1. 2

10 Staplarfunktion – Flap Over
1. 3 Staplarfunktion – Flap Over

11 från Schneider Electric
1. 4 PLC: Premium från Schneider Electric PS Proc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSX P HSC Analog Digital 57202 IN OUT M 16 64 32 AC CABINET 1 100 101 102 103 104 200 201 202 203 204 DC CABINET 2 IN 24V DC 160 PB 28 MOTORS 55 CYLINDERS 12 OUT 24V DC 88 PE 9 CONTACTORS 72 PN. VALVE m 6 OUT 24V AC 80 IND 56 FREQ.CONV. 13 PN. VALVE b Antal i/o: 328

12 1. 5 Elskåp

13 Projekt 2 – Multipack System
2. 1 Projekt 2 – Multipack System Två lika maskiner beställdes Paket eller rullar samlas ihop (3 – 6 stycken) och komprimeras ännu en gång och förpackas till en s.k. multipack Palletering Detta var en prototypmaskin varför flera ”barnsjukdomar” har dykt upp Styrsystem: Siemens Simatic S5-95U Mjukvara: Siemens Step5

14 PLC: Siemens S5 95U S5 95U IN 24V DC 120 PB 13 SWITCH 10 PN. CYLIND.
2. 2 PLC: Siemens S5 95U PS S5 DI IM 95U 315 I 32.0-I33.7 I0.0 I1.0 I2.0 I3.0 I4.0 I5.0 I6.0 I7.0 I8.0 I9.0 I10.0 I11.0 O32.0-O33.7 DO Q12.0 Q13.0 Q14.0 Q15.0 Q16.0 Q17.0 Q18.0 Q19.0 Q20.0 Q21.0 I22.0 Q23.0 IN 24V DC 120 PB 13 SWITCH 10 PN. CYLIND. 31 OUT 24V DC 104 PE 11 CONTACTOR 59 PN. VALVE m Antal i/o: 224 IND 66 MOTORS 33 PN. VALVE b 20

15 2. 3 Elskåp

16 Projekt 3 – Compactor System
3. 1 Projekt 3 – Compactor System Förpackningsmaskin med två staplare stapla, komprimera och förpacka skivor av glasull Måttliga kapacitetskrav (en skiva/2s/staplare) Styrsystem, Staplaren: Siemens S5-115U Packaren: Siemens S5-95U Mjukvara: Siemens Step5

17 Staplarnas PLC: Siemens S5-115U
3. 2 CABINET R CENTRAL RACK (700-3LA12) 1 2 3 4 5 6 PS CPU IP DI IM 951- 943- 240 x 32 304 306 7LB21 7UB11 IW I16.0 I20.0 CABINET R EXPANSION RACK 2,5 m(701-OLA11) DQ I24.0 Q28.0 Q32.0 Q36.0 40 44 CABINET L EXPANSION RACK 10 m (701-2LA12) 7 (DI) (DQ) 314 I48.0 I52.0 I56.0 Q60.0 Q64.0 Q68.0 72 IN 24V DC 160 PB 11 MOTORS 58 CYLINDERS OUT 24V DC PE 12 CONTA. 40 PN. VALVE m Antal i/o: 320 IND 55 FREQ.C. 22 PN. VALVE b

18 Packarens PLC: Siemens S5-115U
3. 3 CABINET Packer S5 DI DQ 95U I 32.0-I33.7 I0.0 I1.0 I2.0 I3.0 I4.0 Q5.0 Q6.0 Q7.0 Q8.0 Q9.0 Q10.0 O32.0-O33.7 IN 24V DC 56 PB 15 MOTORS 20 CYLINDERS 6 OUT 24V DC 64 PE CONTACTOR 23 PN. VALVE m 5 Antal i/o: 120 IND 16 FREQ.C. PN. VALVE b 1

19 Visning av video

20

21 Mål Resultat Erfarenheter
Utveckla styrsystem till tre olika förpacknings-maskiner så att en fullgod funktion utförs Få erfarenheter av automatiseringsprojekt och olika typer av styrsystem Projekten lyckades, styrsystemen fungerade enligt kundernas krav Projekt 1 hade kapacitetsproblem Projekt 2 hade problem med tillförlitligheten - en prototyp Projekt 3 hade inga större problem Erfarenheter automatisering och styrsystem att arbeta i stora projekt välstrukturerad dokumentation strukturering av styrprogram vikten av god och frekvent kommunikation med kunden vikten av att kravspecifikationer och avtal är tydliga vikten av utbildning av kundens personal Sammanfattning Resultat Projekten lyckades, styrsystemen fungerade enligt kundernas krav. Projekt 1 och Projekt 2 led av en del konstruktionsproblem eftersom det var en prototyp. Erfarenheter (generella erfarenheter) Jag har lärt mig mycket om automatisering och styrsystem. Jobba i stora projekt. Ha god och frekvent kommunikation med kunden. Dokumentera väl. Strukturera styrprogram väl för att kunna återanvända kod. Jag har sett att specifikationer och krav måste vara tydliga. De är ofta inte tydliga nog. Avsätta tid för utbildning av kundens personal.

22

23 PLC Språk SFC Instruktionslista (IL) Strukturerad text (ST)
Funktionsblocksdiagram (FBD) Reläschema - Ladder (LD) LD A ANDN B ST C C:= A AND NOT B A B C -| |--|/| ( ) AND A C


Ladda ner ppt "Examensarbete av Henrik Magnusson"

Liknande presentationer


Google-annonser