Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Automatisering av materialhantering och förpackning i glasullsindustrin - tre praktikfall Examensarbete av Henrik Magnusson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Automatisering av materialhantering och förpackning i glasullsindustrin - tre praktikfall Examensarbete av Henrik Magnusson."— Presentationens avskrift:

1 Automatisering av materialhantering och förpackning i glasullsindustrin - tre praktikfall Examensarbete av Henrik Magnusson

2 Denna presentation  Bakgrund  Företaget MPS  Målsättning  Uppgift  Projekt 1, 2 och 3  Utrustning  Video – maskinernas funktion visas  Erfarenheter  Frågor

3 Denna presentation  Bakgrund  Företaget MPS  Målsättning  Uppgift  Projekt 1, 2 och 3  Utrustning  Video – maskinernas funktion visas  Erfarenheter  Frågor

4 Denna presentation  Bakgrund  Företaget MPS AB (Modular Packaging Systems AB)  Målsättning  Uppgift  Projekt 1, 2 och 3  Utrustning  Video – maskinernas funktion visas  Erfarenheter  Frågor

5 Målsättning  Utveckla styrsystem till tre olika förpacknings- maskiner så att en fullgod funktion utförs  Få erfarenheter av automatiseringsprojekt och olika typer av styrsystem

6 Uppgift 1.Skriva funktionsbeskrivningar och in-/utgångslistor 2.Dimensionera och köpa in styrsystem, operatörspaneler och programvaror 3.Programmera styrsystem 4.Programmera operatörspaneler 5.Intrimning och programjusteringar 6.Visning av maskin för kund samt acceptanstest 7.Skriva dokumentation (programdokumentation, operatörsmanual m.m.) 8.Installation 9.Drifttagande och utbildning av operatörer 10.Rapportskrivning

7 De tre projekten 1 Compactor System Tasman Australien Sydney 2Multipack System Pfleiderer Belgien Desselgem Tyskland Delitzsch 3Compactor System Pfleiderer Belgien Desselgem

8 Projekt 1 – Compactor System  Förpackningsmaskin stapla, komprimera och förpacka skivor av glasull  Mycket höga kapacitetskrav (en skiva i sekunden)  Styrsystem: Premium (Schneider Electric)  Mjukvara: PL7 Pro 1.1

9 1. 2

10 Staplarfunktion – Flap Over 1. 3

11 PS Proc2345678910 TSX PHSCAnalogDigital 57202 IN OUT M 16643216 AC CABINET 1 PS100101102103104PS200201202203204 Digital Analog Digital OUT INOUT 16 88 6416 8 DC CABINET 1 CABINET 2 IN 24V DC160PB28MOTORS55CYLINDERS12 OUT 24V DC88PE9CONTACTORS72PN. VALVE m6 OUT 24V AC80IND56FREQ.CONV.13PN. VALVE b6 Antal i/o:328 PLC: Premium från Schneider Electric 1. 4

12 Elskåp 1. 5

13 Projekt 2 – Multipack System  Två lika maskiner beställdes  Paket eller rullar samlas ihop (3 – 6 stycken) och komprimeras ännu en gång och förpackas till en s.k. multipack  Palletering  Detta var en prototypmaskin varför flera ”barnsjukdomar” har dykt upp  Styrsystem: Siemens Simatic S5-95U  Mjukvara: Siemens Step5 2. 1

14 PLC: Siemens S5 95U IN 24V DC120PB13SWITCH10PN. CYLIND.31 OUT 24V DC104PE11CONTACTOR59PN. VALVE m11 Antal i/o:224IND66MOTORS33PN. VALVE b20 PS S5 DI IM 95U 315 I 32.0-I33.7I0.0I1.0I2.0I3.0I4.0I5.0I6.0I7.0I8.0I9.0I10.0I11.0 O32.0-O33.7 DO IM 315 Q12.0Q13.0Q14.0Q15.0Q16.0Q17.0Q18.0Q19.0Q20.0Q21.0I22.0Q23.0 2. 2

15 Elskåp 2. 3

16 Projekt 3 – Compactor System  Förpackningsmaskin med två staplare stapla, komprimera och förpacka skivor av glasull  Måttliga kapacitetskrav (en skiva/2s/staplare)  Styrsystem, Staplaren: Siemens S5-115U Packaren: Siemens S5-95U  Mjukvara: Siemens Step5 3. 1

17 3. 2 CABINET R CENTRAL RACK (700-3LA12) 0123456 PSCPUIP DI IM 951-943-240 x 32 304306 7LB217UB11IW I16.0I20.0 CABINET R EXPANSION RACK 2,5 m(701-OLA11) 012345 DIDQ IM x 32 306 I24.0Q28.0Q32.0Q36.04044 CABINET L EXPANSION RACK 10 m (701-2LA12) 01234567 PSDI (DI)DQ (DQ) IM 951-x 32 314306 7LB21I48.0I52.0I56.0Q60.0Q64.0Q68.072 Staplarnas PLC: Siemens S5-115U IN 24V DC160PB11MOTORS58CYLINDERS0 OUT 24V DC160PE12CONTA.40PN. VALVE m0 Antal i/o:320IND55FREQ.C.22PN. VALVE b0

18 3. 3 Packarens PLC: Siemens S5-115U IN 24V DC56PB15MOTORS20CYLINDERS6 OUT 24V DC64PE6CONTACTOR23PN. VALVE m5 Antal i/o:120IND16FREQ.C.5PN. VALVE b1 CABINET Packer S5DI DQ 95U I 32.0-I33.7I0.0I1.0I2.0I3.0I4.0Q5.0Q6.0Q7.0Q8.0Q9.0Q10.0 O32.0-O33.7

19  Visning av video

20

21 Resultat  Utveckla styrsystem till tre olika förpacknings- maskiner så att en fullgod funktion utförs  Få erfarenheter av automatiseringsprojekt och olika typer av styrsystem Mål  Projekten lyckades, styrsystemen fungerade enligt kundernas krav u Projekt 1 hade kapacitetsproblem u Projekt 2 hade problem med tillförlitligheten - en prototyp u Projekt 3 hade inga större problem Erfarenheter u automatisering och styrsystem u att arbeta i stora projekt u välstrukturerad dokumentation u strukturering av styrprogram u vikten av god och frekvent kommunikation med kunden u vikten av att kravspecifikationer och avtal är tydliga u vikten av utbildning av kundens personal

22

23 PLC Språk Instruktionslista (IL) Strukturerad text (ST) Funktionsblocksdiagram (FBD)Reläschema - Ladder (LD) LDA ANDN B STC C:= A AND NOT B A B C -| |--|/|----------------( ) AND A C B SFC


Ladda ner ppt "Automatisering av materialhantering och förpackning i glasullsindustrin - tre praktikfall Examensarbete av Henrik Magnusson."

Liknande presentationer


Google-annonser