Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionsprovning av absorberande inkontinensprodukter Utveckling av nya metoder RELEVANTA ANVÄNDAR-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionsprovning av absorberande inkontinensprodukter Utveckling av nya metoder RELEVANTA ANVÄNDAR-"— Presentationens avskrift:

1 Funktionsprovning av absorberande inkontinensprodukter Utveckling av nya metoder RELEVANTA ANVÄNDAR-

2 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Funktionsprovning av absorberande inkontinensprodukter 1.Utgångspunkter 2.Arbetssätt 3.Branschprojekt - ”läckage”-/kapacitetsmätning - andra parametrar - olika användarsituationer 4.Frågor o diskussion

3 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Utveckling av nya metoder Relevans & förankring: •Användare och situation i fokus •Samarbete - nationellt - internationellt Kvalitet: •Vetenskapligt arbetssätt •Standardisering

4 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Vi finner relevans i och utgår från ISO 15621 Mätmetoder saknas

5 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Vetenskapliga arbetssätt – bästa kvalitet Välja testmetodik: -Under användning -På laboratoriet Bedöma resultat: - Jämföra labb - Kvalitet på data

6 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Långtgående samarbeten Branschföreningar Nationella och internationella standardiseringsorgan 1.ISO - revidering & utveckling av standarder 2.Edana - metodutveckling & branschstandarder 3.SIS - Metod- och standardutveckling 4.Nikola - samsyn (=standardisering)

7 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Långtgående samarbeten Branschföreningar Nationella och internationella standardiseringsorgan 1.ISO - revidering & utveckling av standarder 2.Edana - metodutveckling& branschstandarder 3.SIS - Metod- och standardutveckling 4.Nikola - samsyn (=standardisering)

8 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care EDANA – PPTP grupp (Product Performance Testing Project) Projekt syfte 1.Användarrelevant funktion istället för funktionen hos materialen - leda till nya designer - bättre användande av material 2.Bättre korrelation med in-use situationen - en verifierad mätmetod för ”Absorption innan läckage” 3.Repeterbar och reproducerbar metod: - pålitlig teknik - genomförbar mätmetod - standardiserad metod

9 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Projekt mål 1.Användarrelevant funktion istället för funktionen hos materialen; Läckage säkerhet Användar situationen Produkt designAbsorptions kroppen Läckage säkerhet Ytskikt Spärrskikt Insläppslager Absorptions kropp Barriärer Elastik Hålla tätt Pad formIndividen Passform Omvårdnad Behov

10 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Utvärdering av Läckage säkerhet Användare In-use utvärdering - Läckage Produkt Edana WSP 354 (08) Mannequin method - ”Absorption innan läckage” Absorptions kroppen ISO 11948-1 ”Rothwell” MDS Part 1/2/3 (Germany) Metodica n 001/2/3 NMC 93 (Italy)

11 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Participating Parties Arboria & Ausonia S.L.Unipersonal, Spain Attends Health Care AB, Sweden Kimberly-Clark Corp., UK/USA Laboratorios Indas S.A., Spain Ontex International N.V., Belgium Paul Hartmann AG, Germany Procter&Gamble, IT/USA SCA Hygiene Products AB, Sweden Scientific advisor: Prof. Allan Cottenden, University College London, UK Project Team

12 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Edanas Mannequin-metod Video

13 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Relevanta skillnader visas

14 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Design och funktion ger utslag

15 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care PPTP projekt scope Metoder Steg Läckage Insläpps hastighet (Acquisition) Rewet I Svår/ Medel Sängliggande Mannequin II Svår/ Medel Mobil III Lätt/ Medel Mobil Startad

16 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care PPTP projekt scope Metoder Steg Läckage Insläpps hastighet (Acquisition) Rewet I Svår/ Medel Sängliggande Mannequin II Svår/ Medel Mobil III Lätt/ Medel Mobil Startad

17 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care ISO 15621 ger hela bilden Laboratoriemetoder är ett stöd i produktvalet – inte facit 1.Användare 2.Användning 3.Produkt

18 NIKOLA 2010-10-22 Anne Farbrot, SCA Personal Care & Ida Gustafsson, Attends Health Care Sammanfattningsvis: 1.Relevanta laboratoriemetoder behövs. 2.Standardisering viktigt för förankring. 3.Det går att samarbeta konkurrenter emellan. 4.Laboratorieprovning är en del av utvärderingen. 5.”Ting tar tid.”

19 Tack!..mera frågor?


Ladda ner ppt "Funktionsprovning av absorberande inkontinensprodukter Utveckling av nya metoder RELEVANTA ANVÄNDAR-"

Liknande presentationer


Google-annonser