Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Initiativet the Virgin Car - ett initiativ av Nyskaparna i samarbete med delar av svensk skogs- och fordonsindustri och akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Initiativet the Virgin Car - ett initiativ av Nyskaparna i samarbete med delar av svensk skogs- och fordonsindustri och akademi."— Presentationens avskrift:

1 Initiativet the Virgin Car - ett initiativ av Nyskaparna i samarbete med delar av svensk skogs- och fordonsindustri och akademi.

2 Vad är problemet? Höga energi- och råvarupriser i kombination med ökande miljöproblem innebär att merparten av det befintliga finansiella värdet inom olje-, petrokemisk-, fordons-, energi- och skogsindustri kommer att förflyttas till nya industristrukturer inom de kommande 20 till 40 åren. Sveriges mogna industrier utmanas. Hur nyskapa svenska industrier ?

3 Vad är Nyskaparna?

4 Nyskaparna är en ideell förening som verkar för en kraftsamling kring en vision om det Gröna Innovationssamhället. Nyskaparna verkar för framväxten av nya gröna industrier och att Sverige ska bli en magnet för globalt kapital och kompetens. Nyskaparnas medlemmar föreslår, förädlar och initierar entusiasmerande industriella visioner. Nyskaparnas första Inititativ är ”the Virgin Car”. (För mer information se www.nyskaparna.org)

5 Bilen? Jag menar, finns det inget enklare att börja med...

6 Varför valde Nyskaparna den biomaterial- baserade bilen som första Initiativ? “The Virgin Car” är en symbol för det Gröna Innovationssamhällets potential. Bilen är maskinen som förändrar världen. ”The Virgin Car” har potential att mobilisera och samla det bästa av våra resurser och kompetenser för ett Sverige bortom oljan. Vi valde “the Virgin Car” för att vi kan. Inte för att det är enkelt, utan för att det är svårt....och om vi lyckas med biomaterial i bilen lyckas vi säkert i lastbilen, bussen, tåget, flygplanet, möblerna, huset, rymdfärjorna,. Ja, allt möjligt med stor framtida marknadspotential bortom oljan.

7

8 A 40 Bill Euro Bioplastic Market 2020 according to Toyota ! Why not advanced cellulosic composites?

9 The 1 st Virgin Car Conference - ett Initiativ av Nyskaparna

10 Grundteser ”the Virgin Car” ? •Personbilen efterfrågas även 2050, av 9 miljarder människor •Ett uthålligt samhälle kräver: –Minskade CO2 utsläpp –Minskat beroende av ändliga resurser (t.ex olja) –Miljöneutrala personbilar •Den svenska kompetensbasen (bil / skog) är stark •Svensk fordons- och skogsindustri har potential att utvecklas •”the Virgin Car” kan verka som katalysator för en ny svensk biomaterialindustri • Det är värdefullt med högt förädlingsvärde för skogsråvara

11

12 Visionen: ”The Virgin Car” - den biomaterialbaserade bilen! - som ett koncept och bärare av utvecklingsinitiativ. - som ett samarbete över bransch- och industrigränser. - för utveckling av en stark och ledande svensk kompetens och industri inom biomaterialområdet och dess applikationer.

13 En konferens borde vi väl klara........eller är det för mycket? Nyskaparna Initiativet:

14 Den gränsöverskridande mötesplatsen: The 1st Virgin Car Conference Syfte & målsättningar: •Visa på potentialen i biomaterial och skapa en trigger och startpunkt för ny FoU och realisering av visionen ”the Virgin Car”. •Entusiasmera och skapa intresse kring den biomaterial-baserade bilen som vision och katalysator för utveckling av nya biomaterialbaserade värdekedjor. •Skapa en mötesplats för en accelererad utveckling av förnybara material mot fordonsindustrins krav. •Sammanföra kompetens, kreativitet och affärsmöjligheter från skilda branscher/industrier.

15 Den gränsöverskridande mötesplatsen: The 1st Virgin Car Conference Göteborg, 11-12 november, 2010 ”Den kreativa mötesplatsen för kompetens från industri, stat, kapital och akademi” Plats: Konferensanläggning i Göteborg

16 Virgin Car Conference, Göteborg, 11-12 nov 2010 Program dag 1: •Reception & registrering + Lunch / Enkel buffé •Introduktion & välkommen Vision, Bakgrund, Syfte •Bilen – maskinen som förändrade världen! Exposé; tillbakablick – bilen som industriell utvecklingskatalysator, livsstilssymbol, motor i det oljebaserade industrisamhället etc – kopplar till – nya förutsättningar, hållbarhet etc –mot elbilen – the Virgin Car – ”maskinen som kan fortsätta att förändra världen” •Står vi inför ett potentiellt paradigmskifte? Reflektioner ur ett fordonsindustriperspektiv - ”Bilen som utvecklingsmotor?” Reflektioner ur ett skogs- / pappersindustriperspektiv - ”En ny biomaterialindustri?” ”Från traditionell skogsindustri till bioraffinaderi / biomaterialindustri?” •Biomaterial i bilen – möjlighet eller utopi? Validering av visionen ur ett övergripande perspektiv. Exempel från ””real life”.

17 Virgin Car Conference, Göteborg, okt/nov 2010 Program dag 1, forts: •1st Virgin Car Conference – INNOVATIONSBOXEN Konferensen och ambitionen beskrivs som en transparent innovationsbox, dvs en ”mötesplats över gränserna” som skall stimulera sammankoppling och överlapp mellan befintliga bransch- och områdes-boxar. •Plattform för innovationsboxen – Politik, Ekonomi & Kapital Hur kan ambitionen/initiativet stödjas politiskt? Förutsättningar/drivkrafter ur ett ekonomiskt framtids- perspektiv? Hur kan vi konkret skapa en plattform/stöd för visionen? •Plattform för innovationsboxen – Näringsliv & Industri Trender, visioner och krav ur ett industriellt perspektiv? Kan vi skapa unik svensk kompetens och en ny värdekedja ”bio till bil”? Hur kan nya initiativ ”över gränserna” skapas? •Summering VCC Dag 1 Frågor till talarna i de två föregående programpunkterna. Bekräfta potential i ett antal påståenden; ”Ja – potential, förmåga, vilja och stöd finns!” – ”Vi kan göra det!” …….. •Översikt, ambition och program; kväll & VCC Dag 2 Kvällsprogram; Networking / Speed-dating Dag 2; Idé, program och förväntningar Uppsummering av frågeställningar för morgondagens gruppdiskussioner.

18 Virgin Car Conference, Göteborg, 11-12 nov 2010 Kvällsprogram: Exponering, networking & ” speed-dating ” Monter- arrangemang per bolag; Volvo, SCA, Södra, KTH, Chalmers etc där ”utförar personer” finns som representanter. Syfte att visa upp intressanta initiativ (skärmutställning/produkter/video etc etc) för att skapa intresse, kontakt och diskussion. ´ Varje station/bolag har tavlor med 5-min ”time-slots” där man kan teckna sig för ”date”. Middag Gemensam, informell middag & barmingel. Middagen intas runt ” rundabord ” d ä r grupperna in ö r morgondagens gruppdiskussioner etableras. F ö rdefinierade grupper och bordsplacering.

19 Virgin Car Conference, Göteborg, 11-12 nov 2010 Program dag 2: •Inledning Syfte & program Dag 2 Summering av dag 1 + ”brief” av ett antal frågeställningar, preparerade frågor och uppsamling av frågor •Biomaterial och kompositer; Global outlook Internationell forskningsfront, Befintliga kommersiella applikationer, Pågående initiativ och trender, bl.a. ”poor man’s carbon fibre” •Biomaterial; Här står vi? Befintliga och potentiella tillämpningar, Potentiella applikationer på längre sikt, Smart textiles; befintliga och potentiella applikationer •Gruppdiskussioner Gruppdiskussioner i fördefinierade grupper. Diskussionsledare. Hur kan vi koppla ihop industri – stora/små – slutproducenter – Materialleverantörer – akademi – stödfunktioner? Hur kan vi skapa/förädla nya värdekedjor? Vad vill vi skall hända? Hur skall en road-map se ut? •Summering & Paneldiskussion Representation fr å n varje diskussionsgrupp. Hur kan en road-map se ut? N ä sta konkreta steg? Hinder att ö vervinna? Hur kan Vinnova/Tillv ä xtverket och andra st ö dfunktioner mer aktivt integreras och st ö dja? Handlingsplan? Fr å gor fr å n auditoriet? •Hur kan processen st ö djas? Hur kan processen se ut? Vilka krav/m ö jligheter/restriktioner … finns? Incitament? •Summering & Sammanfattning Slutsatser, M å l/Ambition, Road-map, N ä sta steg •LUNCH

20 Den gränsöverskridande mötesplatsen: Tåget har lämnat stationen...förhoppningsvis ses vi på ”the 1st Virgin Car Conference”, Göteborg, 11-12 nov 2010 The 1st Virgin Car Conference Ambition & förväntningar: •Att bekräfta utvecklingspotentialen hos biomaterial drivet av fordonsindustrins höga krav. •Att skapa en innovationsbox för kreativa gränsöverskridande initiativ. •Att offensivt kombinera och multiplicera kompetens från flera svenska kompetenscentra. •Att kraftsamla för att starta konkreta utvecklingsinitiativ

21 Remember: It’s the crazy ones that change the world


Ladda ner ppt "Initiativet the Virgin Car - ett initiativ av Nyskaparna i samarbete med delar av svensk skogs- och fordonsindustri och akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser