Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheter med hostade lösningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheter med hostade lösningar"— Presentationens avskrift:

1 Möjligheter med hostade lösningar
4/3/2017 6:30 PM Möjligheter med hostade lösningar © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

2 Agenda Affärsmöjligheter och marknadspotential Lösningar
Mobilitet och fjärråtkomst Driftsansvar Kommunikation och samarbete Möjliga affärsmodeller Resurser för er Summering

3 Affärsmöjligheten Möt kunders behov med hostade lösningar
4/3/2017 6:30 PM Affärsmöjligheten Möt kunders behov med hostade lösningar Två trender som talar för hostade lösningar för kommunikation och samarbete: Små och mellanstora företag vill ha förbättrade system för meddelandehantering Små och mellanstora företag vill undvika driftsansvar för komplexa system för meddelandehantering Uppskattningsvis 45 % av svenska företag inom SMB är potentiella kunder Baserat på verksamhet och behov av mobilitet, samarbete och höjd operationell effektivitet mailboxar! © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

4 Fördelning av alla företag och “bästa kandidater”
Branschfördelning Fördelning av företagsstorlek Bästa kandidater Andra företag Bästa kandidater Andra företag Plats för nuvarande e-postserver Bästa kandidater Andra företag Sample size: 721

5 Starka drivkrafter för hostade lösningar
Mobilitet och fjärråtkomst Upplevs komplext att åstadkomma själv Slippa ansvar för drift och underhåll Vill kunna fokusera på kärnverksamhet Förbättra kommunikation och samarbete Flexibla scenarios för samarbete över gränser

6 1. Mobilitet, fjärråtkomst
4/3/2017 6:30 PM 1. Mobilitet, fjärråtkomst Mest värde tillskrivs: Möjligheten att arbeta hemifrån Stöd för medarbetare hos kund eller på lokalkontor (utan VPN) Synkronisering av mobila enheter Åtkomst till information under resa Funktioner att lyfta fram: Åtkomst från alla platser med Internetanslutning Inkrementella fördelar hos hostad Exchange Synkronisera mobiltelefoner eller PDAs Nuvarande hostingpartners uppskattar att 1/3 av leadsen baseras på mobilitet För komplext att åstadkomma internt För dyrt att åstadkomma internt IT-avdelning för support saknas Intresse baserat på mobilitet (1/3) Källa: Microsoft © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

7 Scenario: Ständig tillgång till e-post
Windows Small Business Server R2 Scenario: Ständig tillgång till e-post ”Jag återkommer när jag är tillbaka på kontoret...” Kunder missnöjda Affärer förlorade Arbetstid slösad ... Lösning: ständig tillgång till e-post HTTPS Hostad Exchange Server2003 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

8 Scenario: Ständig tillgång till e-post
Windows Small Business Server R2 Scenario: Ständig tillgång till e-post ”Jag vill kunna arbeta hemifrån!” Friare arbetsliv Mindre stress Höjd produktivitet Inget behov av VPN Lösning: ständig tillgång till e-post HTTPS Hostad Exchange Server2003 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

9 Windows Mobile-familjen
Uppkopplad meddelande-hantering Telefoner Media Konvergerade enheter Kraftfull meddelande-hantering Tryckkänslig skärm QWERTY-tangentbord Vertikala, LOB- applikationer Utbyggbar plattform I första hand en bra telefon Numeriskt tangentbord och joystick Optimerad för enhandsnavigation Utbyggbar plattform Dedikerad för media Starkt optimerat användargränssnitt Ej tryckkänslig skärm, dedikerad knappnavigation Stöd för video out

10 Förbättrad mobil e-post
Förbättrad upplevelse av Outlook Mobile Reducerad bandbredd och latens Direct Push för e-post, kalender, kontakter och uppgifter Ytterligare Outlook-egenskaper GAL uppslagning Nya policys för hantering av enheter Central hantering av lösenordbegräsningar Lokal enhetsåterställning Ytterligare säkerhetsfunktioner Certifikatsbaserad autentisering S/MIME Fjärråterställning av enheter

11 2. Frihet från driftsansvar
4/3/2017 6:30 PM 2. Frihet från driftsansvar Mest värde tillskrivs: Off-site, schemalagd säkerhetskopiering Skydd mot hot och förbättrad säkerhet Teknisk support Hög tillgänglighet Slippa göra allting själv! Funktioner att lyfta fram: 24x365 teknisk support och on-line hjälp Anti-spam, anti-virus, andra säkerhetslösningar Djup teknisk expertis Säkerhetskopiering av data, återställning och lagringsmöjligheter Kontrollpanel för självbetjäning, förenklad administration © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

12 Scenario: Frihet från driftsansvar
”Jag är inte bara marknadschef... Jag är IT-tekniker också!” Fokus på kärnverksamhet? Tillvaratagande av kompetens? Kostnadseffektiv? Lösning: En hostad miljö! Högre säkerhet och tillgänglighet Större kompetens och högre supportnivåer Självbetjäning och förenklad administration

13 3. Samarbete Mest värde tillskrivs: Funktioner att lyfta fram:
4/3/2017 6:30 PM 3. Samarbete Mest värde tillskrivs: Bättre sätt att dela och spåra filer Kontrollera och dela individuella och gemensamma kalendrar Dela information ad-hoc Dela kundinformation Funktioner att lyfta fram: Värdeadderande tjänster hos Hostad Exchange Delade mappar (kontakter, uppgifter, e-post) och kalendrar Funktioner hos SharePoint Direkmeddelanden för snabb kommunikation © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

14 Scenario: Bättre samarbete
Windows Small Business Server R2 Scenario: Bättre samarbete ”Vi delar dokument som bifogade filer i e-post” Säkerhet, tillgänglighet, produktivitet? Lösning: Lagra dokument på SharePoint Centralt och med säkerhetskopiering Tillgänligt för alla (som har rättighet) Sökbart Strukturerat Med versionshantering © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

15 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

16 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

17 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

18 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

19 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

20 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

21 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

22 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

23 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

24 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

25 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

26 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning
Windows Small Business Server R2 Vad har jag för nytta av... Samarbete och informationsdelning © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

27 Windows Small Business Server R2
Bättre samarbete med hostade lösning för kommunikation och informationsdelning Windows SharePoint Services Mer än dokumenthantering Semesterkalendern kommer alla åt från sin egen dator Ärendehantering Använd SharePoint för egna listor Fakturastatistik Tidrapportering Analysera med välkända program Excel 2003 Access 2003 Interagera över organisationens gränser Kraftfulla lösningar för kommunikation och samarbete i en hostad miljö Dokument Diskussioner Uppgifter Kontakter Enkäter Kollegors närvaro Kalender Samarbete © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

28 Tre sätt att tillvarata marknadspotentialen
4/3/2017 6:30 PM Tre sätt att tillvarata marknadspotentialen Direkt modell: Tjänsteleverantör säljer direkt till slutkund Indirekta modeller: Återförsäljare: Kanalpartner säljer vad direkta tjänsteleverantörer erbjuder “White Label”: Versioner av en tjänst ompaketeras/”varumärks” och säljs © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

29 Direkt modell Fördelar: Nackdelar: Fullständig kundrelation
4/3/2017 6:30 PM Direkt modell Fördelar: Fullständig kundrelation Bättre kontroll över slutkund Större möjligheter att diffrentiera erbjudande Mer flexibilitet Högre marginaler Nackdelar: Försäljningskostnad; kapitalkostnad Inkluderar den totala kundupplevelsen inklusive support Mindre försäljningsresurser Högre initial investering © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

30 Indirekt modell - återförsäljare
4/3/2017 6:30 PM Indirekt modell - återförsäljare Fördelar Lägre försäljningskostnad Minimal investering i infrastruktur Mindre krav på specialistkunskaper Tillvarata resurser från direkt tjänsteleverantör Nackdelar Beroende av den direkta tjänsteleverantören Marginaler delas med tjänsteleverantören Begränsad kontroll över kundupplevelsen © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

31 Indirekt Model – White Label
4/3/2017 6:30 PM Indirekt Model – White Label Fördelar Alla fördelar som för återförsäljare Plus möjligheten att “varumärka” någon annans lösning som din egen Nackdelar Kan inte tillvarata styrkorna hos den direkta modellen © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

32 Hur kommer jag igång? Som en direkt tjänsteleverantör
4/3/2017 6:30 PM Hur kommer jag igång? Som en direkt tjänsteleverantör Ladda ner Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration (HMC) version 3.5 Arbeta med Microsoft i Sverige och bli en certifierad hostingpartner Jan Hedlund, Som en indirekt återförsäljare eller “white label” Arbeta med specialister på hostad Exchange © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

33 Vad är Hosted Messaging and Collaboration?
4/3/2017 6:30 PM Vad kan Microsoft partner addera? Vilka produkter inkluderas i Hosted Messaging and Collaboration? Vad gör den hostad? © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

34 Resurser för er Microsoft Partner Program:
Specialisering inom Partnerprogrammet: https://partner.microsoft.com/US/competency/aisolutions/hosting/ Service och support: Windows Hosting Forum: Service Provider Licensing Agreement (SPLA):

35 Summering Marknadspotentialen är stor Tekniken är redo
Affärsmodellen är flexibel Microsoft satsar helhjärtat!

36 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
4/3/2017 6:30 PM © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Ladda ner ppt "Möjligheter med hostade lösningar"

Liknande presentationer


Google-annonser