Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Större mångfald Ny på högskolan Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Om Studieteknik och Stresshantering Karolina Källoff Studenthälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Större mångfald Ny på högskolan Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Om Studieteknik och Stresshantering Karolina Källoff Studenthälsan."— Presentationens avskrift:

1 Större mångfald Ny på högskolan Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Om Studieteknik och Stresshantering Karolina Källoff Studenthälsan Ola Tostrup Studievägledningen

2 Större mångfald Hur känns det att vara ny? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

3 Större mångfald Hur känns det att vara ny? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Kultur Språk Normer

4 Större mångfald Greppar du de akademiska begreppen? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola • Substituera • Kontext • Diskrepans • Ad-hoc • Diametral • Kompromettera • Reciprok = Ta istället för = Sammanhang = Skillnad = Tillfällig, improviserad = Tvärtom = Säga ngt taskigt om ngn = Ömsesidig

5 Större mångfald Hur känns det att vara ny? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

6 Större mångfald Hur känns det att vara ny? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Vänjer man sig då? - Du är här för att lära – inte för att du redan kan!

7 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Om stress och stresshantering

8 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Vad gör dig stressad?

9 Större mångfald Stressreaktioner Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Kamp Flykt

10 Större mångfald Hotande tankar Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Orm? eller Pinne?

11 Större mångfald Vad är stress? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Obalans mellan de krav och påfrestningar en människa utsätts för och hennes resurser att uppfylla eller handskas med dessa

12 Större mångfald Balans mellan krav och resurser Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola KRAV RESURS KRAV RESURS KRAVRESURS Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser -försök att hålla balansen!

13 Större mångfald Sambandet krav-prestation Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola För låga krav ! Optimal kravnivå För höga Krav ! Prestation Krav

14 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola • Vad är det som orsakar min stress och obalans? Studier? Arbete? Privatliv? • Hur ser mina personliga egenskaper ut? Kartläggning av livssituationen

15 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Lika viktigt är……. • Hitta de positiva krafterna i tillvaron • Vad ger mig energi?

16 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Vad kan jag själv förändra? Omprioriteringar? Avstå från något? Sänka mina krav? Göra fler saker som ger energi

17 Större mångfald Stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: •Hitta din inlärningsstil •Lära dig studieteknik •Ha koll på kost och motion •Umgås med vänner, familj … •Hitta dina återhämtningsytor •Lära dig att hantera negativa och stressande tankar

18 Större mångfald Tankens kraft Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Orkar inte studera Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Jag kommer aldrig att klara tentan Tankar Känslor Beteende

19 Större mångfald Tankefällor Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social- bidrag Jag kommer att dö fattig Katastroftanke

20 Större mångfald Tankefällor Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social- bidrag Jag kommer att dö fattig Tänk om jag inte klarar tentan Det kommer en om-tenta...och jag kanske lyckas med den Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Katastroftanke Positiv/neutral tanke

21 +/- Större mångfald Tankefällor Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola ”Jämförelsenoja” Alla människor har plus och minus… …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet +/-

22 Större mångfald Tankefällor Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Perfektionism Om du bestämt dig för att om du inte kan göra det perfekt är det ingen idé att göra det alls är risken stor att ingenting heller blir gjort!

23 Större mångfald Tankefällor Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola Hantering av tankefällor • Sätt etikett på tankefällan • Ifrågasätt bevisen • Utveckla alternativa tankar • Testa alternativa beteenden

24 Större mångfald Unika individer – unik situation – unika lösningar Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola I vilken SITUATION befinner du dig i? Hur ÄR du? Hur KAN du göra?

25 Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Unika individer – vi lär bäst på olika sätt

26 Studievägledningen vid Malmö högskola Unika individer - individuell tolkningsmanual Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

27 Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Unika individer – vi lär bäst på olika sätt Olika lärstilar att ta hänsyn till • Miljömässiga faktorer • Emotionella faktorer • Sociala faktorer • Fysiologiska faktorer • Övriga faktorer

28 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Visuell inlärningsstil Ta in information • Stryka under • Använda färger • Symboler, kartor, diagram • Bilder, video • Lärare som använder gester och ett varierat språk

29 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Visuell inlärningsstil Hur effektivisera inlärningen? • Lägg till egna bilder • Byt ord mot symboler • Inför en tenta – beskriv dina bilder i ord • Mindmaps • Färger • Skriv sammanfattningar, ord, berättelser

30 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Auditiv inlärningsstil Ta in information • Gå på föreläsningar • Diskutera med andra • Förklara/beskriv för andra • Använd bandspelare • Memorera exempel/historier

31 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Auditiv inlärningsstil Hur effektivisera inlärningen? • Läs in dina anteckningar - och lyssna! • Läs dina anteckningar - högt för dig själv

32 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola ”Read and write” Ta in information • Läsa böcker • Anteckningar • Manualer, uppslagsverk • Listor, rubriker, glosor • ”Informationstäta” lärare

33 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola ”Read and write” Hur effektivisera inlärningen? • Repetera anteckningarna • Skriv viktiga saker - om och om igen • Gör om bilder till ord • Listor • Skriv alla svar

34 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Kinestetisk Ta in information • Använd alla sinnen • Laborationer och exkursioner • Exempel från verkliga livet • ”Trial and error”

35 Större mångfald V.A.R.K – vilken stil är din stil? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Kinestetisk Hur effektivisera inlärningen? • Diskutera med en annan kinestet • Hitta egna exempel och konkretiseringar – från verkliga livet • Minns det som hände, försök anteckna

36 Bli din egen boss! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Om självstudier och självdisciplin…Liten time out!

37 Större mångfald Njut av friheten – men låt den inte förföra dig… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Arbetsliv • Fastlagda arbetstider och arbetsfria dagar • Chef som leder och fördelar arbetet Högskolestudier • Få inbokade föreläsningar och resten självstudier • Väldigt flexibla arbetstider!

38 Större mångfald Bli din egen boss! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola In i kalendern…

39 Större mångfald Bli din egen boss! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola MÅNTISONSTORFRELÖRSÖN

40 Större mångfald Vikten av tydlighet – sätt ett schema Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar)… - Men också tid för enskilda studier! - Samt belöningar och vilodagar…

41 Större mångfald Vikten av tydlighet Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Mot dig själv! - Mot din omgivning!

42 Större mångfald Hur blir du disciplinerad? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

43 Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Hur blir du disciplinerad?

44 Större mångfald Vikten av tydlighet Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola ”Mer än 90% av de målsättningar som fastställs kan inte bearbetas av hjärnan på rätt sätt, därför att de inte är tillräckligt specificerade och detaljerade vad gäller tid, kvalitet och kvantitet” Björn Ringom

45 Större mångfald Tips vid planeringen Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola • Samordna ditt veckomönster med andra • Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna • Lägga den tråkigaste aktiviteten tidigast på dan? • Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm • Avsätt en arbetsfri dag!

46 Större mångfald Vinster Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola • Du slipper ödsla tid och energi på att tänka ut vad du ska göra • Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskar

47 Större mångfald Vanor utförs automatiskt… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

48 Större mångfald Få syn på dina studiemarodörer Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Vad stör dig mest vid självstudier? - Vad kan du göra åt detta? 5 6 7 8 9 104 3 210

49 Större mångfald Identifiera stöd för att nå framåt… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 567891043210 Människor Modeller/förebilder Platser Saker Organisationer/föreningar Utbildning/kurs Personliga resurser

50 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

51 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

52 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 1. Ställ tre frågor 2. Snabb översikt 3. Fördjupad översikt 4. Studieplanering 5. Intensivläsning 6. Repetition

53 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 1. Ställ tre frågor •Hur viktigt är stoffet? •Vilka förkunskaper har du? •Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål?

54 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 2. Snabb översikt •Omslag - förord •Innehållsförteckning •Förord •Introduktion •Bläddra – 4 sek/sida - bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker

55 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 3. Fördjupad översikt •Sammanfattningar •Första/sista del av kapitel •Rubriker (och leta efter svaret) •Texter till bilder, diagram och tabeller •Faktarutor •Markerad text •Övningar, frågor

56 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Detta har du nu gjort…

57 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 4. Studieplanering •Läs kursmålen •Vad har du för tidigare kunskaper? •Planera in i schemat/kalendern •Post-it med datum i boken

58 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 5. Intensivläsning •Över och understrykningar – olika färger •Skriva i marginalen – ex 1, 2, 3 •Rödmarkera det du inte förstår – gå vidare •Boken är ditt arbetsredskap! •Anteckningspapper vid sidan om •Återberätta •Frågor och gamla tentor

59 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola 6. Repetition Repetition

60 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Översikt Repetition

61 Större mångfald Och avslutningsvis… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Kan vem som helst lära sig vilket främmande språk som helst?

62 Större mångfald Sammanfattningsvis Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Framgång i studier avgörs kanske främst av… 1. Din attityd 2. Ditt intresse 3. Din motivation 4. Din arbetsdisciplin

63 Större mångfald Sammanfattningsvis Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola Roger Sperry ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar” ”Vi använder normalt mindre än en procent av hjärnans kapacitet” ”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter”

64 Större mångfald Ny på högskolan Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Lycka till!


Ladda ner ppt "Större mångfald Ny på högskolan Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola - Om Studieteknik och Stresshantering Karolina Källoff Studenthälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser