Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pratvis datorbaserad uttalsträning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pratvis datorbaserad uttalsträning"— Presentationens avskrift:

1 Pratvis datorbaserad uttalsträning

2

3 Bakgrund till Pratvis Behov av…
ett modernt och roligt övningsprogram för barn kliniskt utvärderat behandlingsverktyg att kunna öva i olika miljöer; hemma, på förskolan och skolan

4 Bakgrund till studien Resultat av pilotstudie:
I förhållande till traditionell behandling… var samtalsturerna fler och kortare mellan barn och terapeut uttalade barnet övningsljuden oftare tog barnet fler initiativ Strömbergsson, S. (2007). Interactional effects of introducing the computer into phonological intervention. Vetenskapligt arbete 20 p, Lunds universitet.

5 Frågeställningar Kan Pratvis bidra till att förbättra barnens uttal och förståelighet? Vad anser användarna om Pratvis som behandlingsmetod?

6 Försökspersoner Normalhörande
Anton (8:11) Mycket omfattande uttalssvårigheter. Bella (5:5) Enklare uttalssvårigheter. Döva med cochleaimplantat Charlotte (7:0) Omfattande uttalssvårigheter Daniella (7:10) Mycket omfattande uttalssvårigheter

7 METOD Programmet anpassades efter varje barns specifika uttalssvårigheter Användarna utbildades Sex veckors övningsperiod, minuter 5-6 gånger per vecka

8 Programanpassning För Anton utformades övningarna för att etablera tungryggsljud men även växling mellan tungspets- och tungryggsljud, samt för /l/ och de överrundade vokalerna. För Bella utformades övningarna för att etablera tungspetsljud. För Charlotte och Daniella utformades övningarna för att etablera f- och v-, tungryggsljud men även växling mellan tungspets- och tungryggsljud och vokaler.

9 Utvärdering Barnens uttal bedömdes före, efter 6 v och 4 mån med…
- Pratvis benämningstest: alla benämningar och spontana yttranden transkriberades - uttalsfelen grupperades i 1,2 eller 3 utbyten/utelämnanden av språkljud Logopeder, pedagoger och föräldrar fyllde i en... - förståelighetsenkät; före, efter 6 v och 4 mån - användarenkät: efter 6 v

10 Resultat Pratvis benämningstest

11 Benämningstestet Samtliga barn förbättrade sitt uttal efter avslutad övningsperiod och tre av barnen avancerade ytterligare efter 4 mån. Bellas uttal var så gott som felfritt vid det sista mättillfället. Daniellas resultat var oförändrat mellan de två sista mättillfällena.

12 Uttalsfel vid de tre mättillfällena

13

14

15

16

17 Förståelighetsenkäten

18 Förståelighet Inledningsvis var barnen ungefär lika i förståelighet.
Bellas förståelighet förbättrades mycket efter 6 v övning och bedömdes som nästintill fullgod vid uppföljningen. Charlottes förståelighet förbättrades efter 6 v övning och något litet vid uppföljningen.

19 Spontana yttranden- alla barn
Före v mån = korrekt uttalade ord = 1 = 2 = 3 = oförståeliga ord

20 Spontana yttranden Den totala andelen spontant yttrade ord med 2 f pr minskade mest. Andelen korrekt uttalade ord ökade från en dryg tredjedel (42 %) till cirka två tredjedelar (68 %).

21 Användarenkäten

22 Användarenkäten

23 Användarenkäten

24 Användarenkäten Video- och inspelningsstödet liksom bilderna uppskattades.

25 Övningsmängd

26 Slutsatser Att öva med Pratvis resulterade i…
- en ökning av andelen korrekta ord. - en påtaglig förbättring av förståeligheten hos två av barnen och en något mindre tydlig effekt hos de två andra. Användarnas syn på att öva uttal med Pratvis var övervägande positiv.

27 Diskussion Hörselmässiga förutsättningar
Förmåga att lyssna på sig själv ”on-line” Ålder Begynnande språklig medvetenhet Språkmiljö Motivation

28 Mentzer, C. (2008) Pratvis- datorbaserad uttalsträning
Mentzer, C. (2008) Pratvis- datorbaserad uttalsträning. Tidskriften Dyslexi nr 4. Mentzer. C. (2008) Utvärdering av Pratvismetoden- datorbaserad uttalsträning. Barnplantabladet nr 2.


Ladda ner ppt "Pratvis datorbaserad uttalsträning"

Liknande presentationer


Google-annonser