Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljusdals erfarenheter av flyktingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljusdals erfarenheter av flyktingar."— Presentationens avskrift:

1 En kedja från A till Ö… Hur kan Sverigeprogrammet berika arbetet med mottagning och introduktion?

2 Ljusdals erfarenheter av flyktingar.
Ca 290 mottagna flyktingar - 03 till -08. Varav ca 250 kvotflyktingar. Ca 90 Afghaner Ca 15 Sudaneser Ca 20 Somalier Ca 15 irakier Ca 105 Burmeser Varav ca 55 personer från Karen State Varav ca 40 personer från Chin State

3 Tham Hin 08 -Sverigeprogram
Sverigeprogram för 173 flyktingar inom ramen för den svenska flyktingkvoten. (Cultural orientation programme) Syftet - förbereda flyktingarna inför ankomsten till Sverige, samt för resan. Inofficiellt syfte: påbörja en process mot delaktighet, känsla av sammanhang (KASAM) ”Att vilja åka till något, inte bara fly från något”.

4 Delegationen uppdraget genomfördes i Tham Hin-lägret – Följande personer fullgjorde uppdraget: Helena Kullberg, delegationsledare Denise Thomsson, stf delegationsledare Kenneth Forssell, Ljusdal kommun Thomas Norberg, Övertorneå kommun Tyson Tyson, Sandviken kommun Baby Thein, Luleå kommun

5 Bakgrund Ett par miljoner burmeser bedöms befinna sig illegalt i Thailand. 1995 och offensiver från burmesiska armén mot personer tillhörande Karen-folket. KNU och KNPP (Karenni National Progressive Party) strider för självständig stat. UNHCR närvaro + stöd först 1999. Januari månad 2008 var ca personer inskrivna på lägret Tham Hin. + icke registrerade personer, i januari uppskattningsvis ca personer. Lägret administreras av en lägerkommitté vars ledning utses av flyktingarna.

6 Burma och Karen state + lägrens lokalisering

7 Mer fakta om Tham Hin Frivilligorganisationer är verksamma i lägret för medicinsk assistans, vatten och sanitära angelägenheter, fördelning av erforderliga förnödenheter, liksom ett stort antal utbildningsprogram. IRC (Röda Korset) administrerar fältsjukhus för primärvård och barnfödslar. Ansvarar även för vattenförsörjningen och de sanitära lösningarna. Vanligaste sjukdomarna i lägret är acute respiratory disease, malaria, denguefeber, gula febern och diarré. Vaccinations-program finns för alla barn.

8 Lägret i bild

9 Innehåll - cultural orientation programme
Introduktion och allmän Information (varför vi är i lägret o.s.v.) Rundtur och besök i lägret Workshop/Utställning– brev, video, bilder från Sverige + bilder på Karener i Sverige Resan Ny i Sverige Att bo i Sverige Mans/kvinno/ungdomsgrupp. Spela o sjunga tillsammans Reflektioner/frågor + Tipsrunda

10 Workshop/Utställning

11 Ny i Sverige - innehåll Geografi + kommunfakta
Presentation av kommunens flyktingmottagning Lokala bilder Presentation av innehållet de första dagarna efter ankomst Allmän fakta om introduktionsprogrammet Svenska lägenheter samt bilder Allmän fakta om ekonomi Arbetsmöjligheter Möjligheter till fritidsaktiviteter Hälso- och medicin frågor Tandvård

12 Att bo i Sverige - innehåll
Fakta om Sverige (Översikt) Klimat Kläder Demokrati Jämlikhet, jämställdhet Svenska livsstilen Barn och uppfostran Tidspassning Hyresgästens ansvar Alkohol och droger Post traumatiskt stress syndrom Svenska språket Allmänna råd Familjekonstellationer i Sverige Finns burmeser i Sverige? (Jaa det gör det…)

13 Mansgruppen (på Karen)
Svårigheter och möjligheter i Sverige. Hur kan jag få ett bra liv i Sverige? Repetition – alkohol/droger, PTSD, Jämställdhet, Allmänna råd. Egna frågor.

14 Kvinnogrupp Jämlikhet o jämställdhet. I hemmet... Ekonomi. Graviditet. Hälso o sjukvård. Familjeproblem.

15 Framgångsfaktorer SP 08 Goda Förberedelser.
Beredskap på snabba förändringar. Vilja att uppfatta det nya i olika situationer. Vilja att lära nytt. Språklig kompetens (Tyson + Baby) Kulturell kompetens (Tyson+ Baby) Hållning – ”Personlig och Professionell”. ”Du är viktig – jag är viktig”. Mångfald av kompetenser i teamet.

16 Olika sätt att berätta…

17 Effekter av programmet (som märktes i lägret)
Minskad oro Ökad trygghet inför flytt Säkrare flygresa,att våga äta och dricka. Påbörjad process mot delaktighet i Sverige Vissa kunskaper om Sverige + vad händer efter ankomsten. En påbörjad relation till personer i Sverige – att våga åka iväg – en ökad vilja att deltaga i introduktion.

18 Sista dagen - Vi skall åka till Sverige snart !

19 Effekter vi sett på plats i Sverige?
Mottagande på flygplats. Minskad osäkerhet. Vågar ställa frågor. Frimodigare flyktingar – tillit. Nyfikenhet på närsamhället. Lättare att fokusera på introduktion – mindre ”störningar”. Mer förståelse för allt ”konstigt” som sker i början av introduktions-programmet.

20 Vad har Jag lärt mig? Ökade kunskaper om Karener och Burma och Thailand. Kunskaper om hur livet i läger ser ut. Imponerad av kapaciteten hos människorna i lägret. Vetskap om vilken ”nivå” vi skall hålla på vårt introduktionsprogram. Respekt för arbete som utförs av: Migrationsverket IOM UNHCR Frivilligorganisationer (IRC, ZOA m.fl)

21 Lärdomar att ta med sig till Introduktions-programmet i kommunen
Goda förberedelser är nödvändiga (även utöver lägenhet o skola etc…) Språkligt - Tolk på plats t.ex. Kulturellt – t.ex. lär av tolken eller andra landsmän i förväg. Läs på om landet och kulturen. Gör ett preliminärt schema för de första veckorna – vad är viktigast och skall göras först? Sök gärna information och hjälp av de som varit iväg på sverigeprogram. Shit happens – var beredd på snabba förändringar… Du som introduktör är en länk mellan det nya och det gamla landet. Du bör helst förstå båda ”pusslen” någorlunda. Skapa därför förutsättningar för ett möte på halva vägen. Kvotflyktingar är kompetenta människor – men har liten kunskap om ett modernt samhälle. Massiv samhällsinformation är ett måste. Vi bör förstå att Sverige är väldigt annorlunda – i ett internationellt perspektiv (se gärna - Vilka är annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur - Integrationsverkets rapportserie 2005:03 )

22 Hur har Ljusdal gjort? Första mötet – personligt och professionellt
Bygga relationen Välkomnat till landet – men också ställt rimliga krav ”Du är viktig – Jag är viktig” Fokus på insatser i början av introduktionen Tydligt och logiskt ”punkt-program” för den första tiden Massor med samhällsinformation Tolk på plats – för en längre period. Översatt informationsmaterial som stöd Anställt några av de ”gamla” flyktingarna Individuell planering - bygg på den kompetens som finns hos individen ”Det vill bli bra” – framtidstro smittar…

23 Resultat Av de anlända 2003 – alla kvarboende har egen försörjning.
Ingen Burmes har flyttat från Ljusdal. 1 Afghansk familj har flyttat efter2003 års utgång. Senaste årets resultat: 12 instegsjobb 3 timvikariat 4 fast anställda 6 personer på Yrkesförberedande kurs YFI

24 Information om Burma och Karen
Mig.verkets landinfo Nyhetssite, (eng +burmesiska) Democratic voice of Burma (Tyson m.fl.) (Aung San Su Kyis hemsida) (prata Karen bl.a...) (Nyheter på Karen) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (CIA World-factbook)

25 Nay Soe och Kya Dee från Tham Hin - på World cup i Bandy 08


Ladda ner ppt "Ljusdals erfarenheter av flyktingar."

Liknande presentationer


Google-annonser