Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kedja från A till Ö… Hur kan Sverigeprogrammet berika arbetet med mottagning och introduktion?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kedja från A till Ö… Hur kan Sverigeprogrammet berika arbetet med mottagning och introduktion?"— Presentationens avskrift:

1 En kedja från A till Ö… Hur kan Sverigeprogrammet berika arbetet med mottagning och introduktion?

2 Ljusdals erfarenheter av flyktingar.  Ca 290 mottagna flyktingar - 03 till -08.  Varav ca 250 kvotflyktingar.  Ca 90 Afghaner  Ca 15 Sudaneser  Ca 20 Somalier  Ca 15 irakier  Ca 105 Burmeser  Varav ca 55 personer från Karen State  Varav ca 40 personer från Chin State

3 Tham Hin 08 -Sverigeprogram  Sverigeprogram för 173 flyktingar inom ramen för den svenska flyktingkvoten. (Cultural orientation programme)  Syftet - förbereda flyktingarna inför ankomsten till Sverige, samt för resan.  Inofficiellt syfte: påbörja en process mot delaktighet, känsla av sammanhang (KASAM) - ”Att vilja åka till något, inte bara fly från något”.

4 Delegationen  uppdraget genomfördes i Tham Hin-lägret 2008-08-23 – 2008- 09-04. Följande personer fullgjorde uppdraget:  Helena Kullberg, delegationsledare  Denise Thomsson, stf delegationsledare  Kenneth Forssell, Ljusdal kommun  Thomas Norberg, Övertorneå kommun  Tyson Tyson, Sandviken kommun  Baby Thein, Luleå kommun

5 Bakgrund  Ett par miljoner burmeser bedöms befinna sig illegalt i Thailand.  1995 och 1997 - offensiver från burmesiska armén mot personer tillhörande Karen-folket. KNU och KNPP (Karenni National Progressive Party) strider för självständig stat. UNHCR närvaro + stöd först 1999.  Januari månad 2008 var ca 6000 personer inskrivna på lägret Tham Hin. + icke registrerade personer, i januari 2008 uppskattningsvis ca 1700 personer. Lägret administreras av en lägerkommitté vars ledning utses av flyktingarna.

6 Burma och Karen state + lägrens lokalisering

7 Mer fakta om Tham Hin  Frivilligorganisationer är verksamma i lägret för medicinsk assistans, vatten och sanitära angelägenheter, fördelning av erforderliga förnödenheter, liksom ett stort antal utbildningsprogram.  IRC (Röda Korset) administrerar fältsjukhus för primärvård och barnfödslar. Ansvarar även för vattenförsörjningen och de sanitära lösningarna. Vanligaste sjukdomarna i lägret är acute respiratory disease, malaria, denguefeber, gula febern och diarré. Vaccinations-program finns för alla barn.

8 Lägret i bild

9 Innehåll - cultural orientation programme  Introduktion och allmän Information (varför vi är i lägret o.s.v.)  Rundtur och besök i lägret  Workshop/Utställning– brev, video, bilder från Sverige + bilder på Karener i Sverige  Resan  Ny i Sverige  Att bo i Sverige  Mans/kvinno/ungdomsgrupp.  Spela o sjunga tillsammans  Reflektioner/frågor + Tipsrunda

10 Workshop/Utställning

11 Ny i Sverige - innehåll  Geografi + kommunfakta  Presentation av kommunens flyktingmottagning  Lokala bilder  Presentation av innehållet de första dagarna efter ankomst  Allmän fakta om introduktionsprogrammet  Svenska lägenheter samt bilder  Allmän fakta om ekonomi  Arbetsmöjligheter  Möjligheter till fritidsaktiviteter  Hälso- och medicin frågor  Tandvård

12 Att bo i Sverige - innehåll  Fakta om Sverige (Översikt)  Klimat  Kläder  Demokrati  Jämlikhet, jämställdhet  Svenska livsstilen  Barn och uppfostran  Tidspassning  Hyresgästens ansvar  Alkohol och droger  Post traumatiskt stress syndrom  Svenska språket  Allmänna råd  Familjekonstellationer i Sverige  Finns burmeser i Sverige? (Jaa det gör det…)

13 Mansgruppen (på Karen)  Svårigheter och möjligheter i Sverige.  Hur kan jag få ett bra liv i Sverige?  Repetition – alkohol/droger, PTSD, Jämställdhet,  Allmänna råd.  Egna frågor.

14 Kvinnogrupp  Jämlikhet o jämställdhet.  I hemmet...  Ekonomi.  Graviditet.  Hälso o sjukvård.  Familjeproblem.

15 Framgångsfaktorer SP 08  Goda Förberedelser.  Beredskap på snabba förändringar. Vilja att uppfatta det nya i olika situationer. Vilja att lära nytt.  Språklig kompetens (Tyson + Baby)  Kulturell kompetens (Tyson+ Baby)  Hållning – ”Personlig och Professionell”.  ”Du är viktig – jag är viktig”.  Mångfald av kompetenser i teamet.

16 Olika sätt att berätta…

17 Effekter av programmet (som märktes i lägret)  Minskad oro  Ökad trygghet inför flytt  Säkrare flygresa,att våga äta och dricka.  Påbörjad process mot delaktighet i Sverige  Vissa kunskaper om Sverige + vad händer efter ankomsten.  En påbörjad relation till personer i Sverige – att våga åka iväg – en ökad vilja att deltaga i introduktion.

18 Sista dagen - Vi skall åka till Sverige snart !

19 Effekter vi sett på plats i Sverige?  Mottagande på flygplats.  Minskad osäkerhet.  Vågar ställa frågor.  Frimodigare flyktingar – tillit.  Nyfikenhet på närsamhället.  Lättare att fokusera på introduktion – mindre ”störningar”.  Mer förståelse för allt ”konstigt” som sker i början av introduktions-programmet.

20 Vad har Jag lärt mig?  Ökade kunskaper om Karener och Burma och Thailand.  Kunskaper om hur livet i läger ser ut.  Imponerad av kapaciteten hos människorna i lägret.  Vetskap om vilken ”nivå” vi skall hålla på vårt introduktionsprogram.  Respekt för arbete som utförs av:  Migrationsverket  IOM  UNHCR  Frivilligorganisationer (IRC, ZOA m.fl)

21 Lärdomar att ta med sig till Introduktions- programmet i kommunen  Goda förberedelser är nödvändiga (även utöver lägenhet o skola etc…)  Språkligt - Tolk på plats t.ex.  Kulturellt – t.ex. lär av tolken eller andra landsmän i förväg.  Läs på om landet och kulturen.  Gör ett preliminärt schema för de första veckorna – vad är viktigast och skall göras först?  Sök gärna information och hjälp av de som varit iväg på sverigeprogram.  Shit happens – var beredd på snabba förändringar…  Du som introduktör är en länk mellan det nya och det gamla landet. Du bör helst förstå båda ”pusslen” någorlunda.  Skapa därför förutsättningar för ett möte på halva vägen.  Kvotflyktingar är kompetenta människor – men har liten kunskap om ett modernt samhälle. Massiv samhällsinformation är ett måste.  Vi bör förstå att Sverige är väldigt annorlunda – i ett internationellt perspektiv (se gärna - Vilka är annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur - Integrationsverkets rapportserie 2005:03 )

22 Hur har Ljusdal gjort?  Första mötet – personligt och professionellt  Bygga relationen  Välkomnat till landet – men också ställt rimliga krav  ”Du är viktig – Jag är viktig”  Fokus på insatser i början av introduktionen  Tydligt och logiskt ”punkt-program” för den första tiden  Massor med samhällsinformation  Tolk på plats – för en längre period.  Översatt informationsmaterial som stöd  Anställt några av de ”gamla” flyktingarna  Individuell planering - bygg på den kompetens som finns hos individen  ”Det vill bli bra” – framtidstro smittar…

23 Resultat  Av de anlända 2003 – alla kvarboende har egen försörjning.  Ingen Burmes har flyttat från Ljusdal.  1 Afghansk familj har flyttat efter2003 års utgång.  Senaste årets resultat:  12 instegsjobb  3 timvikariat  4 fast anställda  6 personer på Yrkesförberedande kurs YFI

24 Information om Burma och Karen  www.regeringen.se www.regeringen.se  www.burmakommitten.org www.burmakommitten.org  www.migrationsverket.se/lifos/?nodeId=1 Mig.verkets landinfo www.migrationsverket.se/lifos/?nodeId=1  www.irrawaddy.org Nyhetssite, (eng +burmesiska) www.irrawaddy.org  http://english.dvb.no/ Democratic voice of Burma http://english.dvb.no/  http://karenswedishcommunity.org (Tyson m.fl.) http://karenswedishcommunity.org  http://www.dassk.com (Aung San Su Kyis hemsida) http://www.dassk.com  http://www.drumpublications.org (prata Karen bl.a...) http://www.drumpublications.org  http://www.karenwomen.org/ http://www.karenwomen.org/  http://www.kwekalu.net (Nyheter på Karen) http://www.kwekalu.net  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (CIA World-factbook) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

25 Nay Soe och Kya Dee från Tham Hin - på World cup i Bandy 08


Ladda ner ppt "En kedja från A till Ö… Hur kan Sverigeprogrammet berika arbetet med mottagning och introduktion?"

Liknande presentationer


Google-annonser