Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medieforskning och mediekritik Jaana Hagelberg 14.10.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medieforskning och mediekritik Jaana Hagelberg 14.10.2008."— Presentationens avskrift:

1 Medieforskning och mediekritik Jaana Hagelberg

2 Medie- och journalistikforskning Profession Innehåll Publik

3 Tre perspektiv på kommunikation  Överföring av budskap  Sändare → kanal → mottagare  Skapa gemenskap/samhörighet  Process som producerar, upprätthåller, korrigerar och förändrar verkligheten  Skapa betydelser

4 Publiken – vem är det?  Traditionellt publiken som massa  Synen på publiken som meningsskapande kommer från kulturforskningen  Oproblematiskt som vardagsbegrepp  Mer problematiskt när man försöker definiera den  Yleisö – julkiso/audience – public  Publiker uppstår på olika sätt  Existerande samhällsgrupper  Medier och medieinnehåll  Tekniker  Kanal  Innehåll  Artist  xxx

5 Reception  Mottagare som medborgare  Mottagare som publik  Mottagare som konsument  Mottagare som underhållningskonsument  Mottagare som spelare  Mottagare som deltagare

6 Publiken – finns den?  Är publiken bara ett diskursivt fenomen?  T.ex. medieindustrin försöker styra konsumtionen  Ute i verkligheten finns nog riktiga mänskor av kött och blod

7 Publikforskningens mål  Tillfredsställa medieindustrins mål  Kontroll  Ekonomisk lönsamhet  Oron för mediernas effekt  Betjäna publiken  Mediepolitiken beror på hur publiken ser ut  Aktiv eller passiv publik?  Man kan inte säga något om mottagandet/effekten utgående från innehållet

8 Three modes of communication in journalism, audience involvment (Mats Ekström 2000) InformationThirst for knowledge, a need to know, to keep oneself involved Storytelling Lust for adventure, the pleasure of hearing a story, the propensity to empathize, to experience suspense and drama AttractionLust to gaze, the allure of pictures that make a strong impression, seeing somethin out of the ordinary, something spectacular, suppressed and/or forbidden

9 Medieanvändningen i Finland; de olika mediernas andel Population 10+AllaKvinnorMän % Tidskrifter Dagstidningar Gratistidningar Böcker Tryckta medier TV Radio Video (DVD & VHS) Inspelningar Internet Elektroniska medier Totalt100 Min/dag

10 Medieanvändning i två åldersgrupper (minuter) Population Tidskrifter2019 Dagstidningar1528 Gratistidningar55 Böcker4023 Tryckta medier8174 TV Radio91134 Video (DVD & VHS)2514 Inspelningar6032 Internet6655 Elektroniska medier Min/dag504461

11 Radions räckvidd (tavoittavuus, daily reach %) YLE Radio YleX Yle Radio Suomi YLE Radio Vega & Extrem YLE totalt Radio Nova SBS-Iskelmä NRJ Kiss FM Radio City 445 SuomiPOP Sävelradio Classic Radio Groove FM Övriga privata Privat radio, totalt All radio

12 Information om publiken  Statistikcentralen Statistikcentralen  YLE:s publikberättelse YLE:s publikberättelse  Finnpanel Finnpanel  Jämförande nordisk mediestatistik Jämförande nordisk mediestatistik

13 The Mobility of Radio Listening (Ruohomaa, Erja 2003)  Radions förändring på tekniskt plan, instutionellt plan och programplan  Geografisk mobilitet  Lyssnar på radio i olika situationer. Den entusiastiska, den selektiva och den likgiltiga lyssnaren  Textuell mobilitet  Texter har olika betydelser beroende på i vilken situation man lyssnar på dem  Teknisk mobilitet  Hög kanallojalitet ger liten teknisk mobilitet. Stor moblitet mellan olika medier

14 Svenska medier i Finland  Fokusgruppsintervjuer på Åland (Maria Wasström)  Skillnader mellan de åländska tidningarnas linjer; skillnader i hur man lyssnar på olika radiokanaler  Survey om tvåspråkiga familjers tidningsval, samt radio- och tv-bruk (Andrea Nordqvist)  Också vilken tidning man skulle avstå från  Intervjuer med tvåspråkiga familjer (Ann-Charlotte Helenius)  ”När valet står mellan Aku och Kalle”

15 Konstruerad publik – läsaravtal (Töyry 2005)  Varför är de finländska damtidningarna som de är?  Läsaravtal - inte riktade till alla kvinnor utan till en viss målgrupp  Könsavtal – damtidningarna görs enligt gällande könsavtal, men samtidigt utmanar de dem

16 UK Children go Online (Livingstone & Bober 2004)  Tillgång och ojämlikhet  Allt fler har tillgång hemifrån, nästan alla från skolan, tydliga socio-ekonomiska skillnader  Internetanvändning  Använder dagligen eller varje vecka, ser mer på tv eller är med familjen, oftast informationssökning och läxor  Utbildning och kunnande  Många ingen utbildning, stor skillnad mellan föräldrar och barn, kunskap i källkritik saknas

17 UK Children go Online (Livingstone & Bober 2004) forts  Kommunikation och deltagande  Använder hellre mobilen  Risker  Föräldrarna underskattar barnens negativa upplevelser, barnen ger ut personliga uppgifter  Föräldrarnas och barnens syn  Barnen oroar sig över vad som kan hända på webben, oklartheter kring om det finns filter eller inte

18 Ett par andra exempel på webbforskning  Mia Lövheim: Religiösa grupper på internet  Malin Svenningsson: Vad är chattande egentligen?  Sirkku Kotilainen: Ungas möjligheter att påverka via webben (www.vaikuttamo.net)

19 Essägenomgångar  4.11 (10-14)  Veera  Ronja  Anna  Helena  Mats  Elin  Fredrik  Anna Stina  Elina  6.11 (10-14)  Ida  Malin  Jenny  Sissel  Jenni  Fredrika  Lisen  Nora

20 Genomgång   Johanna  Hencca  Lena  Hanna  Michaela  Toffe  Veronica  Linn  Jenni

21 Allmänna anvisningar  Deadline  Ladda upp på BSCW –  Har du kommit ihåg att anmäla dig på webboodi?


Ladda ner ppt "Medieforskning och mediekritik Jaana Hagelberg 14.10.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser