Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop?"— Presentationens avskrift:

1 Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop?
Maher Khaldi Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro

2 Omfånget av det kliniska arbete
Är ansvarig överläkare på en slutenvårdavdelning på 18 platser Har ansvar för ECT behandling dagligen mån+tis+ons+fredag med början kl 8:00 Är bakjour minst två helgdagar i månaden , ibland mer. Utbildningsansvar för AT- och ST-läkare . Arbetar med läkemedelskommitté i expertgruppen för Psykiatri

3 Omfånget av de formella medicinska databaser I
1- Cochrane database &DARE 2 -PubMed 3-Upp to Date 4-Online Clinical evidence 5-Evidence based mental health 6-TRIP Database 7-Google Scholar

4 Fortsättning-formella databaser II
8-Embase 9-Bandolier 10-BMJ uppdates 11-Best Practice 12-Essential Evidence Plus 13-Sumsearch 14-Dynamed

5 Icke formella databaser för kunskapsuppdatering
iTunes U (univeristy) audio/video kurser Youtube (både korta o långa video föreläsningar) TED MOOC (massive open online courses) coursera.org Udacity Edx övriga

6 Lite historia & bakgrund

7 Lite historia

8 Al-Khalidi Library i Jerusalem

9 Al-Khalidi Library i Jerusalem

10 BMJ e-Learning . Börjar med att skaffa sig ett konto först!
. Man använder sig av ”Moduler” att läsa eller en artikle publicerad eller en video med en expert i ämnet . . Ibland börjar de med en pretest för att mäta kunskapsnivå ,sedan läsar man eller gå igenom uppgiften…..efteråt gör man en MCQ test. .Klarar man minst 80% av frågor blir man godkänd och man får ett certificate .10 moduler-silver certificate .20 moduler-Guld certificate .30 moduler Platinum certificate

11 Dagliga uppdates Varje dag får jag uppdates från olika källor till exemple Medscape Topic Alert Medline plus Doc2doc Physician`s First Watch Univadis NTK Institute

12 Fortsättning II BMJjournal alerts MyCME Global Internetmedicin
MPR First Look JCP E-lert Journal Watch Psychiatry

13 Aktiv kunskapinhämtning
En kort video om MOOC –min qcZQc By Dave Cormier

14 E-Learning "exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, educational & electronic Enligt Bernard Luskin

15 E-learning videos The Learning Revolution cw 70:20:10 Learning : mg0

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop?"

Liknande presentationer


Google-annonser