Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop? Maher Khaldi Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop? Maher Khaldi Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop? Maher Khaldi Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro

2 Omfånget av det kliniska arbete •Är ansvarig överläkare på en slutenvårdavdelning på 18 platser •Har ansvar för ECT behandling dagligen mån+tis+ons+fredag med början kl 8:00 •Är bakjour minst två helgdagar i månaden, ibland mer. •Utbildningsansvar för AT- och ST-läkare. •Arbetar med läkemedelskommitté i expertgruppen för Psykiatri

3 Omfånget av de formella medicinska databaser I •1- Cochrane database &DARE •2 -PubMed •3-Upp to Date •4-Online Clinical evidence •5-Evidence based mental health •6-TRIP Database •7-Google Scholar

4 Fortsättning-formella databaser II •8-Embase •9-Bandolier •10-BMJ uppdates •11-Best Practice •12-Essential Evidence Plus •13-Sumsearch •14-Dynamed

5 Icke formella databaser för kunskapsuppdatering •iTunes U (univeristy) audio/video kurser •Youtube (både korta o långa video föreläsningar) • TED • MOOC (massive open online courses) •coursera.org •Udacity •Edx •övriga

6 Lite historia & bakgrund •

7 Lite historia

8 Al-Khalidi Library i Jerusalem

9

10 BMJ e-Learning. Börjar med att skaffa sig ett konto först!. Man använder sig av ”Moduler” att läsa eller en artikle publicerad eller en video med en expert i ämnet.. Ibland börjar de med en pretest för att mäta kunskapsnivå,sedan läsar man eller gå igenom uppgiften…..efteråt gör man en MCQ test..Klarar man minst 80% av frågor blir man godkänd och man får ett certificate.10 moduler-  silver certificate.20 moduler-  Guld certificate.30 moduler  Platinum certificate

11 Dagliga uppdates •Varje dag får jag uppdates från olika källor till exemple •Medscape Topic Alert •Medline plus •Doc2doc •Physician`s First Watch •Univadis •NTK Institute

12 Fortsättning II •BMJjournal alerts •MyCME Global •Internetmedicin •MPR First Look •JCP E-lert •Journal Watch Psychiatry

13 Aktiv kunskapinhämtning •En kort video om MOOC 4.27 –min •http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMG qcZQc By Dave Cormierhttp://www.youtube.com/watch?v=eW3gMG qcZQc

14 E-Learning •"exciting, energetic, enthusiastic, emotional, extended, excellent, educational & electronic Enligt Bernard Luskin

15 E-learning videos •The Learning Revolution http://www.youtube.com/watch?v=dlJshzOv2 cw http://www.youtube.com/watch?v=dlJshzOv2 cw •70:20:10 Learning : http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iq mg0

16

17

18

19


Ladda ner ppt "Kliniskt Arbete och Aktiv kunskapsinhämtning-hur går det ihop? Maher Khaldi Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken i Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser