Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasie-information 2013/14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasie-information 2013/14"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasie-information 2013/14

2 Vad händer under året? Klassinformationer Enskilda samtal
9-10 okt gymnasiemässa i Falkenberg november Besöksdag på gymnasieprogram Gymnasieskolorna har Öppet Hus Ansökan klar ca 1 februari Antagning sker på slutbetyget

3 Att tänka på inför valet…
Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad finns det för alternativ? Hur kommer jag dit? Vad har jag för mål efter gymnasiet?

4 Valet är i dina händer! Det är viktigt att du är aktiv och själv söker information för att komma fram till vad du vill och vad som känns rätt. Som studie- och yrkesvägledare finns jag som stöd genom hela processen. Jag kommer att fungera som en bollplank, där vi kan prata om de olika alternativen.

5 Skolformer Kommunala Privata Landsting
Det här nämner jag eftersom det ofta spelar roll Vilka skolor eleverna kommer åt tex. (med tex inackorderingsbidrag) Jämför skolorna genom att gå på Öppet Hus

6 Programformer Nationella program Riksrekryterande utbildningar
Spetsutbildningar Särskild variant För mer info se Nationella program- lika i hela sverige, riksdagen bestämt Särskilda varianter – om det finns lokala behov kan skolan ansöka om detta, tex har PS natur estet eller energiteknik. PSI idrott kan är också en särskild variant. Riksrekryterande utbildningar – tex där man inte utbildar så många idrottsutbildningar för elitnivå, tänk på att idrottsförbundet ofta vill ha ansökan redan den 1 november. Hör med din tränare om du är aktuell. Spetsutbildningar – för elever som är väldigt duktiga finns det ett antal, inriktning matematik, naturvetenskapliga ämnen, samhällsvetenska och humanistiska ämnen. Dessa skolor ska ha samarbete med högskola. Jag kommer att sammanställa vilka särskilda varianter som blir godkända i Varberg till eleverna.

7 Idrott på Gymnasiet? Riksrekryterande idrottsutbildning
NIU – Nationell godkänd idrottsutbildning Tidig ansökan till Idrottsförbund Idrottsfördjupning inom Individuellt val Riks & NIU 200p inom programfördjupning samt 200 p I-val. Dessutom tillåtet med upp till 300 p utökad studiekurs. Idrottsprofil kan oftast erbjuda Idrott o hälsa Specialisering 1 & 2= 200 p. Vissa skolor erbjuder mer.

8 Yrkesprogram Högskoleförberedande program
Gymnasieprogram Yrkesprogram Högskoleförberedande program Tex så kommer det humanistiska programmet tillbaka och ekonomiprogrammet Mediaprogrammet försvinner och blir istället inriktningar på andra program (Estet, Samhäll och teknik) Elprogrammet slås ihop med eneriprogrammet

9 Behörighet för yrkesprogram
Godkänt betyg i: Svenska/SvenskaA Engelska Matematik 5 ämnen till - Engelska kan i vissa fall undantas.

10 Behörighet för högskoleföreberedande program
Godkänt betyg i: Svenska/SvenskaA Engelska Matematik 9 ämnen till Särskilda ämneskrav finns, tas upp vid respektive program - Engelska kan i vissa fall undantas

11 Så räknas betyg- meritvärde
C= 15 D= 12,5 E= 10 F= 0 Beräknas på 17 ämnen om du har med moderna språk annars 16 Det politiska målet är att alla ska komma in på den utbildning (program) de önskar. Runt 80% kommer också in på sitt förstahandsval. MEN när fler söker än det finns platser, finns det ett urvalssystem som bygger på grundskolebetygen. Nämligen: Summan av de sexton bästa betygen - de flesta har 16, 17 eller 18 ämnen, där G=10, VG=15 och MVG=20. Exempelvis: G i alla ämnen ger 10*16 dvs 160 poäng. Man räknar alltid de 16 bästa betygen, sv/eng/ma behöver inte ingå i dessa 16 ämnen. Så skilj på behörighet - minst godkänd i sv en ma, och urval - betygspoängen, där det inte spelar någon roll vilka ämnen som räknas med. Sker automatiskt i Gymnasieintagningens datasystem.

12 Kommer jag in? Antagningspoängen kommer att bero på:
Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning Hur många elever som söker utbildningen Vilka betygspoäng dessa elever har

13 Fem introduktionsprogram -för dig som inte hinner bli klar
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val (PRIV) Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Du har även rätt att gå ett år till på din grundskola för att bli behörig. Preparandutbildning För att inom ett år bli behörig till ett gymnasieprogram Programinriktat individuellt val (PRIV) Du ska ha G i svenska samt: Ma eller En + fyra andra ämnen alt. Ma och En + tre andra ämnen Bara sökbart till Yrkesprogram Yrkesintroduktion Målet är arbete eller yrkesprogram Individuellt alternativ Förbereder dig för yrkesintroduktion/annan utbildning eller arbete Språkintroduktion För dig som behöver kunna mer svenska för att klara en utbildning

14 Andra vägar in…. Dispens i Engelska Fri Kvot Preparandutbildning
Om du kommer från ett annat land, eller om du av någon annan anledning inte läst engelska i grundskolan kan du söka dispens Fri Kvot Du skall vara behörig till sökt program men av särskilda skäl prövas för fri kvot. Blanketter och mer att läsa finns på: Preparandutbildning För att inom ett år bli behörig till ett gymnasieprogram Programinriktat individuellt val (PRIV) Du ska ha G i svenska samt: Ma eller En + fyra andra ämnen alt. Ma och En + tre andra ämnen Bara sökbart till Yrkesprogram Yrkesintroduktion Målet är arbete eller yrkesprogram Individuellt alternativ Förbereder dig för yrkesintroduktion/annan utbildning eller arbete Språkintroduktion För dig som behöver kunna mer svenska för att klara en utbildning

15 Fritt sök Inom Halland (utom Kungsbacka) söker du på samma villkor till alla gymnasier Gäller också för riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar Inackorderingsbidrag eller ersättning för dagliga resor kan sökas för studier på annan ort Halland – inackorderingstillägg enbart för kommunala skolor (samarbetsavtalet) Halland friskolor CSN som bara godkänner inackorderingsbidrag om inte utbildningen finns på elevens hemort eller om friskolan är riksrekryterande!

16 Frisök Du har rätt att söka utbildning på annan ort även om den finns där du bor. Du kan erbjudas plats när alla elever på den orten antagits, om det blir platser över! Du kan enbart få ersättning för dagliga resor Detta gäller kommunala skolor! Friskolor söker du med dina betyg direkt.

17 Kontakta din SYV för mer info!!!
Vi ska flytta – kanske… Kontakta din SYV för mer info!!! Kommunala utbildningar sökes alltid till den ort där man är skriven när ansökan görs. Ange på ansökan att flytt ska ske och till vilken ort När flytten är gjord skickas en anmälan om flytt till intagningskansliet, som meddelar den nya orten Elev som är intagen i hemkommun ska om möjligt beredas plats på samma utbildning på den nya orten Har man påbörjat en utbildning på sin gamla hemort har man rätt att gå kvar om så önskas

18 Gymnasieprogrammen Högskoleförberedande program 2500 poäng
Yrkesprogram 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Gymnasiegemensamma ämnen p Karaktärsämnen 1600 p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Karaktärsämnen p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) För att visa på skillanden på ett yrkesförberedande resp. högskoleförberedande program Jag brukar titta på poängplaner med eleverna i mina samtal, där kan de vilka kurser som ingår och skillnader mellan vad olika skolor erbjuder. Men så här är gymnasieprogrammen uppbyggda! programfördjupning: skolan kan erbjuda ett antal kurser ur en av skolverket förutbestämt utbud. Individuella val 200 p Individuella val 200 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p

19 Innehåller Praktik - APL
Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Arbetsplatsförlagt lärande minst 15 veckor Innehåller Praktik - APL

20 Barn- och fritidsprogrammet
Inriktningar inom programmet Fritid och hälsa - personlig tränare, bad- och simanläggningspersonal, idrottsplatspersonal Pedagogiskt arbete - barnskötare, elevassistent Socialt arbete - väktare, personlig assistent, jobb med funktionshindrade BF

21 Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktningar inom programmet Anläggningsfordon – anläggningsmaskinförare Husbyggnad – golvläggare, murare, träarbetare Mark och anläggning – beläggningsarbete, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare Måleri – byggnadsmålare Plåtslageri – byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare BA

22 El- och energiprogrammet
Inriktningar inom programmet Automation – fastighetsautomation, industriautomation, processautomation Dator och kommunikationsteknik – elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker Elteknik - distributionselektriker, installationselektriker, industrielektriker Energiteknik – driftoperatör (allmän), driftoperatör (vatten- och miljöteknik), driftoperatör (kraft- och värmeteknik) EE

23 Fordons- och transportprogrammet
Inriktningar inom programmet Godshantering - lagerarbetare, terminalarbetare Karosseri och lackering - billackerare, bilskadereparatör Lastbil och mobila maskiner - lastbilsmekaniker, maskinmekaniker Personbil - personbilsmekaniker Transport – lastbilsförare, bussförare Lämplighetsintyg för körkort! FT

24 Handels- och administrationsprogrammet
Inriktningar inom programmet Administrativ service – ekonomiassistent, kommunikatör, personalassistent Handel och service – butikssäljare, marknadsförare, varumottagare HA

25 HV Hantverksprogrammet Inriktningar inom programmet
Finsnickeri – båtbyggare, möbelsnickare, trä- och byggvarubranschen Florist - florist Frisör - frisöraspirant Textil design – inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion Övriga hantverk - glasblåsare, guld- eller silversmed, låssmed, stylist ”gamla” yrken, de flesta elever vet inte vad en tapetserare är för något. HV

26 Hotell- och turismprogrammet
Inriktningar inom programmet Hotell och konferens – Reception, våningsservice, bokning konferens Turism och resor – bokning och försäljning, guidning, turistinformation Branschen ställer krav på språkkunskaper HT

27 Industritekniska programmet
Inriktningar inom programmet Driftsäkerhet och underhåll - automationstekniker, resemontör, underhållsmekaniker Processteknik - laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör Produkt och maskinteknik – CNC-operatör, stentekniker, tryckare, verkstadssnickare Svetsteknik – internationell svetsare, svetsare IN

28 Naturbruksprogrammet
Inriktningar inom programmet Djur – hästskötare, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare Lantbruk - djur, maskiner, växtodling Skog - jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare Trädgård – skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling – växthus Elever ska ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier, främst med koppling till naturbruk NB

29 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktningar inom programmet Kök och servering - kock, servitris eller servitör Färskvaror, delikatess och catering - butikssäljare inom färskvaror och delikatess, delikates säljare, färskvarusäljare Bageri och konditori – bagare och konditor Närmaste bageri är Falkenberg eller Vbg praktiska RL

30 VVS- och fastighetsprogrammet
Inriktningar inom programmet Fastighet - fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker Kyl- och värmepumpsteknik - kylmontör Ventilationsteknik - ventilationstekniker VVS - industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör VF

31 Vård- och omsorgsprogrammet
Programmet saknar inriktningar Förbereder för arbete inom ex: Hemtjänst, personlig assistent, vårdcentral, hemsjukvård, sjukhus, daglig verksamhet, gruppboende Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden VO

32 Lärlingsutbildning Inom yrkesprogrammen kan lärlingsutbildning erbjudas som en alternativ väg till yrkesexamen. Då sker minst halva utbildningen på ett företag. Du söker till ett program först och sedan ansöker du om att kunna gå som lärling. Ibland kanske skolan enbart har din inriktning som lärling. Tex Varbergs praktiska .

33 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

34 Ekonomi Förbereder för studier i första hand inom:
Ekonomiska- & juridiska- samt andra samhällsvetenskapliga områden Ämnen som intresserar dig: Svenska, Språk Engelska, Ekonomi, matematik Ekonomi Juridik Exempel på arbetsområden efter högskolestudier är civilekonom, advokat, revisor Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap

35 Estetiska Förbereder för studier i första hand inom:
Konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapligt område Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Och självklart ditt specialintresse! Bild & Formgivning Dans Estetik & Media Musik Teater

36 Humanistiska Förbereder för studier i första hand inom:
Humaniora & Samhällsvetenskap Ämnen som intresserar dig: Språk, litteratur, historia, kulturhistoria, filosofi Engelska Kultur Språk HU Exempel på arbetsområden efter högskolestudier kan vara tolk, översättare, guide, lärare, bibliotekarie, reseledare, kulturarbetare och många yrken där man har nytta av att kunna använda språk i både tal och skrift. Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap

37 Naturvetenskap Förbereder för studier i första hand inom:
Naturvetenskap, matematik och teknik & övriga områden Ämnen som intresserar dig: Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Språk, Engelska Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle Läkare, tandläkare, farmaceut, arkitekt, lärare, agronom, hortonom, jägmästare, veterinär, geolog, meteorolog, ingenjör, officer, sjöbefäl, dataprogrammerare NA Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Fysik, Kemi och Biologi

38 Samhällsvetenskap Förbereder för studier i första hand inom:
Ett brett samhällsvetenskapligt område Beteendevetenskap Medier, Information och Kommunikation Samhällsvetenskap Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Geografi/historia, Språk, Filosofi, Psykologi Psykolog, bibliotekarie, arkeolog, socionom, jurist, lärare, logoped, sjuksköterska, copywriter m.fl. SA Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap

39 Teknik Förbereder för studier i första hand inom:
Teknik- & Naturvetenskap samt andra områden Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Matematik, Fysik, Kemi och självklart… Teknik! Design & Produktutveckling Informations & Medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande & Miljö Teknikvetenskap Ingenjör, lärare, arkitekt, dataprogrammerare samt många andra yrken, främst inom teknik och naturvetenskap Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Fysik, Kemi och Biologi

40 International Baccalaureate
Internationell gymnasieutbildning 2-årig, men alla som går i Sverige läser ett pre-IB (=våra gymnasiegemensamma ämnen) Engelska är huvudspråk Välj om inriktningen ska motsvara NA eller SA Halmstad, Kungsbacka, Borås, Göteborg är inom pendlingsavstånd

41 Gymnasieexamen Högskoleförberedande examen: Yrkesexamen:
2500 p med lägst betyget E i 2250 p. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1,2,3, engelska 5, 6 och matematik 1 Yrkesexamen: 2500 poäng med lägst betyget E i 2250 p. Godkänt gymnasiearbete. Godkänt i svenska 1, engelska 5, matematik 1 samt lägst E i 400 p inom yrkesämnena Införs Yrkesexamen Gymnasiearbetet- Du ska visa vad du lärt dig genom att planera, genomför samt utvärderar en uppgift. yrke: visa att du är förberedd för de vanligaste förkommande arbetsuppgifterna inom yrkesområdet. Högskola: en skriftlig redovisning, rapport av en frågeställning. Sammafattning på engelska Ändrar även kurserna Svenska 1 – 3 Engelska Matte

42 Vill du läsa på högskola?
Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga. För grundläggande behörighet till högskola krävs, förutom din yrkesexamen, att du läst och har godkänt betyg i svenska 2 och 3 samt engelska 6. Viktigt för er som vill ha möjligheten. Ni har rätt att få den grundläggande behörigheten på gymnasiet. Annars: Komvux (mindre platser) ,högskoleprovet eller folkhögskola Det finns ett stort utbud av yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan, kommunala, glöm inte folkhögskolor…

43 Tillträdesregler till Högskolan
Grundläggande behörighet Högskoleförberedande gymnasieexamen eller yrkesexamen med svenska 300 p och engelska 200 p Särskild behörighet Många utbildningar på högskolan har ytterligare krav på kurser. Vill du in på en populär utbildning tex läkare så måste du i regel ha full pott på gymnasiet dvs 20p + meritpoängen = 22,5p

44 Max 2,5 meritpoäng får räknas 22,5 blir max jämförelsetal
Moderna språk, steg 3-5 Matematik, 2-5 Engelska 7 Max 2,5 meritpoäng får räknas 22,5 blir max jämförelsetal Se även och

45 Andra vuxenutbildningar
Yrkeshögskola Folkhögskola Kommunala vuxenutbildningar Om jag inte vill gå högskola?! Yrkeshögskola finns stort antal: Ibland räcker yrkesexamen, ibland kräver utbildningen grundläggande behörighet och antagningsprov kan också förekomma Fokhögskola: Finns både allmänna kurser och yrkesutgångar Kommunala utbildningar: komvux, arbetsmarknadsutbilningar Vuxenutbildningar styrs ofta av arbetsmarknadens behov!

46 Gymnasieskolor i Varberg
– Ljud och Bildskolan, med riktning mot spel, musik och bild. Bygger på Teknik och Estetprogrammen. – Drottning Blankas gymnasium. Beteendevetenskap (SP),Spa, Räddningstjänst (VO), Hotell och konferens, (HT) . – Sveriges ridgymnasium, har ett naturbruksprogram med hästinriktning. – Peder Skrivares skola. Har de flesta nationella programmen Munkagårdsskolan, inriktningar på naturbruksprogrammet, även Florist(HV). –Plusgymnasiet, Reklam och Webb (ES) och stylist (HV) samt TE arkitekt.

47 Drop -in Torsdagar v. 49 – v. 5 (förutom lov) Mellan kl. 16:00 – 18:00
Komvux lokaler på Peder Skrivares skola, 2:a våning Vi kommer att vara två vägledare som bemannar expeditionen. Du kan boka samtal om du vill eller bara komma in om du har frågor och vill träffa en studie- och yrkesvägledare. Försöksverksamhet i år, fördel för eleven som kanske inte vill prata med mig Välkommen!

48 Vad påverkar valet? Föräldrar Intressen
Vem är jag? Vad vill jag? Hur tar jag mig dit? Föräldrar Betyg Lärare eller andra vuxna Svårt eller lätt i skolan Intressen Kompisar Trender Viljan Vår roll som vägledare är att försöka hjälpa eleven med att strukturera upp sina tankar. Vilka alternativ finns för just mig, finns det alternativ som jag inte vet om? Ibland hjälper vi eleven med att begränsa alternativen eller förvirra ytterligare om eleven ”fastnat” i sina föreställningar. Till sist jobbar eleven fram ett beslut om sitt gymnasieval JAG KAN INTE VÄLJA ÅT DEM, eleven måste själv vara aktiv (Eleven = Medvetenhet om mig själv; mina egenskaper (vem jag är), förmågor (sånt jag har fallenhet för) och färdigheter (sånt jag kan). Men också känslor, upplevelser och erfarenheter. Alternativen = i detta fallet gymnasieutbildningar Så måste dessa två ”storheter” sammanfogas; vilka är alternativen för just MIG? Vilka alternativ kan finnas utan att jag vet om det? Två riktningar; begränsa alternativen (om dom är för många) eller förvirra ytterligare (om eleven ”fastnat” i sina föreställningar). Så jobbar man sig fram mot ett beslut. Och varje beslut – i stort (registrera sitt gy-val) som smått (ta reda på något om sig själv eller alternativen) måste följas av en handling; att jag verkligen gör det jag måste för att komma vidare. ) Korta eller långa val Medicinska hinder Slumpen FÖRDOMAR ?

49 Kontakta oss gärna! Var, vem och när vi finns på skolorna finner du på vår Blogg Där har vi samlat massor med info kring Gymnasievalet och annat matnyttigt!


Ladda ner ppt "Gymnasie-information 2013/14"

Liknande presentationer


Google-annonser