Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasie- information 2013/14. Vad händer under året?  Klassinformationer  Enskilda samtal  9-10 okt gymnasiemässa i Falkenberg  november Besöksdag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasie- information 2013/14. Vad händer under året?  Klassinformationer  Enskilda samtal  9-10 okt gymnasiemässa i Falkenberg  november Besöksdag."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasie- information 2013/14

2 Vad händer under året?  Klassinformationer  Enskilda samtal  9-10 okt gymnasiemässa i Falkenberg  november Besöksdag på gymnasieprogram  Gymnasieskolorna har Öppet Hus  Ansökan klar ca 1 februari  Antagning sker på slutbetyget

3 Att tänka på inför valet… • Vem är jag? • Vad vill jag? • Vad kan jag? • Vad finns det för alternativ? • Hur kommer jag dit? • Vad har jag för mål efter gymnasiet?

4 Valet är i dina händer! Det är viktigt att du är aktiv och själv söker information för att komma fram till vad du vill och vad som känns rätt. Som studie- och yrkesvägledare finns jag som stöd genom hela processen. Jag kommer att fungera som en bollplank, där vi kan prata om de olika alternativen.

5 Skolformer • Kommunala • Privata • Landsting

6 Programformer  Nationella program  Riksrekryterande utbildningar  Spetsutbildningar  Särskild variant För mer info se www.skolverket.se

7 Idrott på Gymnasiet?  Riksrekryterande idrottsutbildning  NIU – Nationell godkänd idrottsutbildning  Tidig ansökan till Idrottsförbund  Idrottsfördjupning inom Individuellt val

8 Yrkesprogram Högskoleförberedande program

9 Behörighet för yrkesprogram Godkänt betyg i:  Svenska/SvenskaA  Engelska  Matematik  5 ämnen till - Engelska kan i vissa fall undantas.

10 Behörighet för högskoleföreberedande program Godkänt betyg i:  Svenska/SvenskaA  Engelska  Matematik  9 ämnen till  Särskilda ämneskrav finns, tas upp vid respektive program - Engelska kan i vissa fall undantas

11 Så räknas betyg- meritvärde A= 20 B= 17,5 C= 15 D= 12,5 E= 10 F= 0 Beräknas på 17 ämnen om du har med moderna språk annars 16

12 Kommer jag in? Antagningspoängen kommer att bero på:  Hur många platser som erbjuds på en viss utbildning  Hur många elever som söker utbildningen  Vilka betygspoäng dessa elever har

13 Fem introduktionsprogram -för dig som inte hinner bli klar  Preparandutbildning  Programinriktat individuellt val (PRIV)  Yrkesintroduktion  Individuellt alternativ  Språkintroduktion  Du har även rätt att gå ett år till på din grundskola för att bli behörig.

14 Andra vägar in…. • Dispens i Engelska Om du kommer från ett annat land, eller om du av någon annan anledning inte läst engelska i grundskolan kan du söka dispens  Fri Kvot Du skall vara behörig till sökt program men av särskilda skäl prövas för fri kvot. Blanketter och mer att läsa finns på: www.gymnasiehalland.se

15 Fritt sök  Inom Halland (utom Kungsbacka) söker du på samma villkor till alla gymnasier  Gäller också för riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar  Inackorderingsbidrag eller ersättning för dagliga resor kan sökas för studier på annan ort

16 Frisök  Du har rätt att söka utbildning på annan ort även om den finns där du bor.  Du kan erbjudas plats när alla elever på den orten antagits, om det blir platser över!  Du kan enbart få ersättning för dagliga resor

17 Vi ska flytta – kanske… Kontakta din SYV för mer info!!!

18 Gymnasieprogrammen Yrkesprogram 2500 poäng Högskoleförberedande program 2500 poäng Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Karaktärsämnen 1600 p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuella val 200 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiegemensamma ämnen 1100 - 1250 p Karaktärsämnen 950 - 1100 p (Programgemensamt, inriktning och programfördjupning) Individuella val 200 p Gymnasiearbete 100 p

19 Yrkesprogram  Barn- och fritidsprogrammet  Bygg- och anläggningsprogrammet  El- och energiprogrammet  Fordons- och transportprogrammet  Handels- och administrationsprogrammet  Hantverksprogrammet  Hotell- och turismprogrammet  Industritekniska programmet  Naturbruksprogrammet  Restaurang- och livsmedelsprogrammet  VVS- och fastighetsprogrammet  Vård- och omsorgsprogrammet

20 Barn- och fritidsprogrammet Inriktningar inom programmet  Fritid och hälsa - personlig tränare, bad- och simanläggningspersonal, idrottsplatspersonal  Pedagogiskt arbete - barnskötare, elevassistent  Socialt arbete - väktare, personlig assistent, jobb med funktionshindrade BF

21 Bygg- och anläggningsprogrammet Inriktningar inom programmet  Anläggningsfordon – anläggningsmaskinförare  Husbyggnad – golvläggare, murare, träarbetare  Mark och anläggning – beläggningsarbete, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare  Måleri – byggnadsmålare  Plåtslageri – byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare BA

22 El- och energiprogrammet Inriktningar inom programmet  Automation – fastighetsautomation, industriautomation, processautomation  Dator och kommunikationsteknik – elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, nätverkstekniker  Elteknik - distributionselektriker, installationselektriker, industrielektriker  Energiteknik – driftoperatör (allmän), driftoperatör (vatten- och miljöteknik), driftoperatör (kraft- och värmeteknik) EE

23 Fordons- och transportprogrammet Inriktningar inom programmet  Godshantering - lagerarbetare, terminalarbetare  Karosseri och lackering - billackerare, bilskadereparatör  Lastbil och mobila maskiner - lastbilsmekaniker, maskinmekaniker  Personbil - personbilsmekaniker  Transport – lastbilsförare, bussförare Lämplighetsintyg för körkort! FT

24 Handels- och administrationsprogrammet Inriktningar inom programmet  Administrativ service – ekonomiassistent, kommunikatör, personalassistent  Handel och service – butikssäljare, marknadsförare, varumottagare HA

25 Hantverksprogrammet Inriktningar inom programmet  Finsnickeri – båtbyggare, möbelsnickare, trä- och byggvarubranschen  Florist - florist  Frisör - frisöraspirant  Textil design – inköpsassistent, sömmerska, textil och konfektion  Övriga hantverk - glasblåsare, guld- eller silversmed, låssmed, stylist HV

26 Hotell- och turismprogrammet Inriktningar inom programmet  Hotell och konferens – Reception, våningsservice, bokning konferens  Turism och resor – bokning och försäljning, guidning, turistinformation Branschen ställer krav på språkkunskaper HT

27 Industritekniska programmet Inriktningar inom programmet  Driftsäkerhet och underhåll - automationstekniker, resemontör, underhållsmekaniker  Processteknik - laboratorietekniker inom kemisk industri, processoperatör  Produkt och maskinteknik – CNC-operatör, stentekniker, tryckare, verkstadssnickare  Svetsteknik – internationell svetsare, svetsare IN

28 Naturbruksprogrammet Inriktningar inom programmet  Djur – hästskötare, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare  Lantbruk - djur, maskiner, växtodling  Skog - jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare  Trädgård – skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling – växthus Elever ska ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier, främst med koppling till naturbruk NB

29 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktningar inom programmet  Kök och servering - kock, servitris eller servitör  Färskvaror, delikatess och catering - butikssäljare inom färskvaror och delikatess, delikates säljare, färskvarusäljare  Bageri och konditori – bagare och konditor RL

30 VVS- och fastighetsprogrammet Inriktningar inom programmet  Fastighet - fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker  Kyl- och värmepumpsteknik - kylmontör  Ventilationsteknik - ventilationstekniker  VVS - industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör VF

31 Vård- och omsorgsprogrammet Programmet saknar inriktningar Förbereder för arbete inom ex:  Hemtjänst, personlig assistent, vårdcentral, hemsjukvård, sjukhus, daglig verksamhet, gruppboende Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden VO

32 Inom yrkesprogrammen kan lärlingsutbildning erbjudas som en alternativ väg till yrkesexamen. Då sker minst halva utbildningen på ett företag.

33 Högskoleförberedande program  Ekonomiprogrammet  Estetiska programmet  Humanistiska programmet  Naturvetenskapsprogrammet  Samhällsvetenskapsprogrammet  Teknikprogrammet

34 Ekonomi Förbereder för studier i första hand inom:  Ekonomiska- & juridiska- samt andra samhällsvetenskapliga områden •Ekonomi •Juridik Ämnen som intresserar dig: Svenska, Språk Engelska, Ekonomi, matematik Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap EK

35 Estetiska Förbereder för studier i första hand inom:  Konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapligt område •Bild & Formgivning •Dans •Estetik & Media •Musik •Teater Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Och självklart ditt specialintresse! ES

36 Humanistiska Förbereder för studier i första hand inom:  Humaniora & Samhällsvetenskap •Kultur •Språk Ämnen som intresserar dig: Språk, litteratur, historia, kulturhistoria, filosofi Engelska Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap HU

37 Naturvetenskap Förbereder för studier i första hand inom:  Naturvetenskap, matematik och teknik & övriga områden •Naturvetenskap •Naturvetenskap & Samhälle Ämnen som intresserar dig: Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Språk, Engelska Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Fysik, Kemi och Biologi NA

38 Samhällsvetenskap Förbereder för studier i första hand inom:  Ett brett samhällsvetenskapligt område Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Geografi/historia, Språk, Filosofi, Psykologi Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Geografi, historia, religion och samhällskunskap •Beteendevetenskap •Medier, Information och Kommunikation •Samhällsvetenskap SA

39 Teknik Förbereder för studier i första hand inom:  Teknik- & Naturvetenskap samt andra områden Ämnen som intresserar dig: Svenska, Engelska, Matematik, Fysik, Kemi och självklart… Teknik! •Design & Produktutveckling •Informations & Medieteknik •Produktionsteknik •Samhällsbyggande & Miljö •Teknikvetenskap Särskilt tillträdeskrav: Godkänt i Fysik, Kemi och Biologi TE

40 International Baccalaureate  Internationell gymnasieutbildning  2-årig, men alla som går i Sverige läser ett pre-IB (=våra gymnasiegemensamma ämnen)  Engelska är huvudspråk  Välj om inriktningen ska motsvara NA eller SA  Halmstad, Kungsbacka, Borås, Göteborg är inom pendlingsavstånd

41 Gymnasieexamen Yrkesexamen:  2500 poäng med lägst betyget E i 2250 p.  Godkänt gymnasiearbete.  Godkänt i svenska 1, engelska 5, matematik 1 samt lägst E i 400 p inom yrkesämnena Högskoleförberedande examen:  2500 p med lägst betyget E i 2250 p.  Godkänt gymnasiearbete.  Godkänt i svenska 1,2,3, engelska 5, 6 och matematik 1

42 Elever som går yrkesprogram blir inte automatiskt behöriga. För grundläggande behörighet till högskola krävs, förutom din yrkesexamen, att du läst och har godkänt betyg i svenska 2 och 3 samt engelska 6.

43 Tillträdesregler till Högskolan Grundläggande behörighet Högskoleförberedande gymnasieexamen eller yrkesexamen med svenska 300 p och engelska 200 p Särskild behörighet Många utbildningar på högskolan har ytterligare krav på kurser.

44  Moderna språk, steg 3-5  Matematik, 2-5  Engelska 7  Max 2,5 meritpoäng får räknas  22,5 blir max jämförelsetal  Se även www.skolverket.se och www.hsv.se Meritpoäng

45 • Yrkeshögskola • Folkhögskola • Kommunala vuxenutbildningar

46 Gymnasieskolor i Varberg • www.lbs.se – Ljud och Bildskolan, med riktning mot spel, musik och bild. Bygger på Teknik och Estetprogrammen. • www.drottningblanka.se – Drottning Blankas gymnasium. Beteendevetenskap (SP),Spa, Räddningstjänst (VO), Hotell och konferens, (HT). • www.ridgymnasium.nu – Sveriges ridgymnasium, har ett naturbruksprogram med hästinriktning. • www.pederskrivaresskola.se – Peder Skrivares skola. Har de flesta nationella programmen • www.regionhalland.se– Munkagårdsskolan, inriktningar på naturbruksprogrammet, även Florist(HV). • www.plusgymnasiet.se – Plusgymnasiet, Reklam och Webb (ES) och stylist (HV) samt TE arkitekt.

47 Drop -in •Torsdagar v. 49 – v. 5 (förutom lov) •Mellan kl. 16:00 – 18:00 •Komvux lokaler på Peder Skrivares skola, 2:a våning Vi kommer att vara två vägledare som bemannar expeditionen. Du kan boka samtal om du vill eller bara komma in om du har frågor och vill träffa en studie- och yrkesvägledare. Välkommen!

48 Vad påverkar valet? Intressen Föräldrar Kompisar Trender Medicinskahinder Lärare eller andra vuxna Svårt eller lätt i skolan Betyg Korta eller långa val Vem är jag ? Vad vill jag? Hur tar jag mig dit? Slumpen Viljan FÖRDOMAR ?

49 Kontakta oss gärna! Var, vem och när vi finns på skolorna finner du på vår Blogg Där har vi samlat massor med info kring Gymnasievalet och annat matnyttigt! www.syvivarbergskommun.wordpress.com


Ladda ner ppt "Gymnasie- information 2013/14. Vad händer under året?  Klassinformationer  Enskilda samtal  9-10 okt gymnasiemässa i Falkenberg  november Besöksdag."

Liknande presentationer


Google-annonser