Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guiden Mäta affärsvärde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guiden Mäta affärsvärde"— Presentationens avskrift:

1 Guiden Mäta affärsvärde

2 Innehållsförteckning
I. Introduktion II. Kvalitativa mått III. Kvantitativa mått Planering A. Instrumentpanelen Analyser B. Dataexport C. Data Export-API D. Tredjepartsprogram

3 I. Introduktion

4 Tre viktiga grunder Affärsväret grundar sig på kantitativa och kvalitativa analyser av nätverket som ställs mot din vision kring ett socialt nätverk på företaget – en vision som utgår från en eller flera av följande aspekter. Lyssna in. Anpassa. Väx. Lyssna på konversationer som gör skillnad. Anpassa och fatta smartare beslut. Innovera, utveckla bättre produkter och förbättra kundupplevelsen.

5 Ha dina användningsområden i åtanke
De tre grunderna skapar inspiration kring företagets vision om en social plattform och sätter kontexten för identifieringen av högprioriterade affärsvärden och enskilda användningsfall. Genom att identifiera användningsområden kan du definiera konkreta resultat, som du kan mäta och agera på. Vision Användningsområden Högprioriterade affärsutfall

6 Förstå effekten av konversationer
Du följer tre steg för att identifiera affärsvärden i ett nätverk. Ett viktigt första steg är att få användarna att prata i nätverket, men om du inte vet vad de pratar om blir det svårt att förstå värdet. Det hjälper att veta vad användarna pratar om, men det blir svårt att förstå värdet om du inte vet effekten av konversationerna. Nykeln till att identifiera affärsvärden ligger i att förstå effekten av dessa konversationer. Personer pratar Affärsvärde Personer pratar om försäljning Personer pratar om försäljning, vilket leder till ökade intäkter

7 Affärsvärdet beror på nätverkets mognad
Glöm inte att anslutningar i ett nätverk växer nästintill exponentiellt med antalet användare i nätverket. Det betyder att det är viktigt att ha tillräckligt aktiva användare i Yammer-nätverket innan du fokuserar på affärsvärdet. Allteftersom nätverket mognar anpassar du dina mål efter affärsutfall och affärsvärde. Det betyder att du: Börjar med att fokusera på integrering och andra kvantitativa mått på nätverkets hälsa, d.v.s. att få folk att prata om nätverket. Därefter fokuserar du på engagemanget, vilket betyder att du försöker få användarna att prata om specifika affärsområden och ämnen. Slutligen fokuserar du på att leverera affärsvärde.

8 Anpassa dina användingsområden efter nätverkets mognad
Ha nätverkets mognad i åtanke när du identifierar användningsområden. Mogna nätverk passar bäst för sofistikerade användningsområden som har starkast inverkan på affärsvärdet. Effektivisera affärsrelaterade funktioner eller uppgifter Samarbeta Dela bästa praxis Ersätta möten Delning mellan team och avdelningar Erkännande av anställda Anställdas kontaktgrad Initiativ kring företagets kultur Dela branschartiklar och nyheter

9 Kvantitativa och kvalitativa mått
Det krävs kvantitativa och kvalitativa analyser för att mäta affärsvärde. När vi beskriver kvantitativa mått syftar vi på nätverksstatistiken från Yammers instrumentpanel för analyser och dataexport. Den här statistiken ger en snabb översikt över nätverkets hälsa som är särskilt användbar för unga nätverk. När vi beskriver kvalitativa mått syftar vi på framgångshistorier som illustrerar det affärsvärde som Yammer-nätverket levererar. Dessa historier är svårare att fånga upp, men är det effektivaste sättet att bevisa affärsvärde eftersom de identifierar kärnan i Yammer-interaktionerna och det affärsutfall som de genererar.

10 II. Kvalitativa mått

11 Kvalitativa mått på affärsvärde
Kvalitativa mått är det bästa sättet att förstå Yammers affärsvärde. Detta beror på att sociala nätverk för företag fungerar som en infrastruktur snarare än som ett verktyg. Det är enkelt att mäta verktyg genom att beräkna avkastningen på investeringen, medan det kan vara svårt att förutsäga effekten av en infrastruktur, t.ex. en social infrastruktur som Yammer. Skulle du till exempel föredra 100 personer i nätverket som bara chattar, eller 25 personer i nätverket som förbättrar försäljningsintäkterna genom att dela med sig av egna erfarenheter om hur de genomförde sina viktigaste affärer?

12 Vikten av kvalitativa mått
I stället för att göra mätningar (t.ex. genom kvantitativ datainsamling) anser jag att berättelser är ett mycket mer kraftfullt sätt att bevisa användbarhet, fördelar och avkastning på investeringen. Ofta kan ett framgångsexempel överväga kostnaden med ett socialt nätverk på företaget under ett helt år. Kai Riemer På CIO Strategy Summit Det sanna värdet med ett socialt nätverk för företag återspeglas inte i mätbara data som återges på en instrumentpanel, utan i dess möjlighet att stärka det informella sociala nätverk som skapar interaktioner och som gynnar arbetet på företaget. CMS Wire

13 Fyra steg för kvalitativ mätning
Gå tillbaka till din vision. Analysera nätverket genom att jämföra det med din vision om hur Yammer ska hjälpa organisationen att lyssna, anpassa och växa. Gör en undersökning. Använd undersökningar för att mäta medarbetarnas och anställdas engagemang. Du kan till exempel lägga till frågor i de årliga personalundersökningarna som företaget ändå genomför. Spåra #YamWin. Håll koll på bra Yammer-konversationer genom att skapa ett ämne i Yammer, t.ex. #YamWin. Tagga sedan konversationer som demonstrerar affärsvärde med ämnet, så att du enkelt kan hitta dem i nätverket. Dela berättelser. Uppmuntra nätverksmedlemmar att dela sina erfarenheter eller ”aha”-upplevelser på Yammer, så att andra kan lära av dem.

14 Gå tillbaka till din vision
En tydlig vision är viktig eftersom den: Gör att anställda kan förutse värdet som Yammer förväntas tillföra organisationen och dem personligen Skapar klarhet vad gäller dess ändamål, vilket är nyckeln till accepterande och stöd Beskriver i stora drag hur Yammer kan undanröja kommunikationshinder Återspeglar målsättningarna för enskilda individer i hela organisationen

15 Gör en undersökning Ett av de enklaste sätten att ta reda på om nätverket uppnår förväntat affärsvärde är att prata med medarbetare och nätverksmedlemmar. Du kan ta fram en undersökning eller enkät för att utvärdera integreringen av det sociala nätverket på företaget, samla in feedback och identifiera möjligheter att förbättra nätverket. Här är några exempel på frågor som du kan ställa: Ge några exempel på hur du använder Yammer? Hur ofta använder du Yammer? Hur ofta använder du Yammer för affärsrelaterade uppgifter? I hur hög grad har du upplevt att Yammer hjälper dig i arbetet?

16 Spåra #YamWin En nattanställd flaggar för ett problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. Charleston Identifiera konversationer som påvisar samarbete och teamarbete över interna företagsgränser. Tagga dessa konversationer med #YamWin för att följa utvecklingen. Sök efter ämnet #YamWin när du analyserar nätverket för att snabbt hitta konversationer som bekräftar affärsvärde. Dallas Andra butiker i landet bekräftar problemet. Salt Lake City Phoenix En företagsledare bekräftar problemet. Den här tråden demonstrerar följande: Identifiering av icke rutinmässigt arbete. Icke rutinmässiga uppgifter ställer större krav på berörda individer vad gäller beslutsfattande och omdöme. Företagen behöver verktyg som Yammer som hjälper enskilda anställda att fatta mer välgrundade beslut och att hantera den här typen av speciella uppgifter. Tillgång till nya icke e-postbaserade kommunikationsverktyg som involverar alla. Problemidentifiering från geografiskt utspridda anställda. Problemlösning och kommunikation från chefer och ledning. Den här tråden inleds av en anställd på nattskiftet. Medarbetaren är en anställd utan e-postadress, men Yammer har gett honom ett verktyg att interagera med resten av företaget på ett sätt som inte var möjligt förut. Han har identifierat ett problem med en produkt som hans butik har tagit emot. De tre efterföljande svaren är bekräftelser från butiker i andra delar av landet som har haft samma problem. På samma ställe kan företaget identifiera ett problem som påverkar minst tre andra butiker på olika platser i landet, baserat på feedback direkt från en anställd. Tillverknings- och inköpschefen gör ett inlägg för att bekräfta problemet och tacka för feedback. Hon följer senare upp med en lösning på problemet. Chicago Problemet åtgärdas.

17 Dela berättelser Ett av de bästa sätten att demonstrera affärsvärde är att fånga in och dela berättelser om nätverkets framgång och om bra #YamWin-interaktioner. När du delar en berättelse om företagets Yammer-nätverk är det bra att följande information finns med: Tid. Berättelsen bör börja med en tidsangivelse, så att mottagarna vet när berättelsen ägde rum. Inblandade. I berättelsen bör det framgå vilka personer som var involverade. Händelser. Berättelsen bör återge händelserna som ägde rum. Visuell beskrivning. Mottagarna bör kunna föreställa sig vad som hände. Berättelser om Yammers affärsvärde kan enkelt delas internt via en grupp för framgångsberättelser i nätverket. Du kan också dela berättelser externt med den bredare Yammer-communityn via Yammer Customer Network.

18 Exempel på framgångsberättelser
Här är några exempel på framgångsberättelser från kunder. Skapa en grupp för framgångshistorier på Yammer där du delar dina egna framgångar med resten av organisationen. När Red Robin introducerade baconburgaren Pig Out var ledningen besviken över bristen på kundfeedback på Red Robins Facebook-sida, men lärde sig en hel del från snacket på Yammer. ”Cheferna började prata om hur vi kunde modifiera receptet på Pig Out, och fyra veckor senare hade vi en bättre, redan testad version som vi kunde leverera till restaurangerna. Den typen av process tog mellan 12 och 18 månader förut.” Chris Laping CIO ”Vi organiserar många evenemang på våra köpcenter. Yammers mobilfunktioner gör det lätt för markpersonalen att publicera uppdateringar och videor, så att resten av oss kan ta del av ett aktivitetsflöde i realtid.” När vinnaren av The X Factor Australien åkte på turné till olika köpcenter, ”skapade teamet ett liveflöde med foton och videor från olika platser. Det var helt suveränt, inte bara som ett sätt att dela upplevelsen, utan också för att lära oss så att vi kunde göra bättre ifrån oss på varje nytt ställe.” Andy Hedges Köpcenteransvarig Technovision är ett internt årsdokument som beskriver hur kunder i olika sektorer bäst kan distribuera teknik. Det sammanställs av några få teknikchefer, men 2012 lade de ut den preliminära rapporten på Yammer och bad om feedback. ”Våra Technovision-rapporter har alltid baserats på erfarenheterna från några få mycket erfarna, mycket smarta tekniker … men årets dokument är ännu kraftfullare eftersom alla på företaget fick möjlighet att titta på idéerna och utveckla dem vidare, med utgångspunkt i exempel från klientarbete runtom i världen. Yammer hjälpte våra teknikchefer att förfina rapporten genom att utnyttja nätverkets 40 000 medlemmar – och det tog inte mer än två veckor. Det hade varit helt omöjligt via e-post.” Tom Barton Kommunikationschef

19 Ytterligare resurser Ta en titt på dessa resurser om du vill ha mer information om hur du mäter affärsvärde från ett kvalitativt perspektiv. CMS Wire – The Enterprise Social Networking Data Party is Over Enterprise Social Network Analytics vs. Scoring; Why One Works and the Other Doesn’t Blog Post – Measuring Business Value Kai Riemer Keynote on Enterprise Social Network Adoption

20 III. Kvantitativa mått

21 Vikten av kvantitativa mått
Genom att övervaka och spåra nätverkets effekt och resultat kan du följa nätverkets hälsa, se hur organisationen använder Yammer och identifiera tillväxtmöjligheter. Kvantitativa mått är särskilt relevanta för att mäta tillväxt i nyare nätverk, om de inte redan har nått full potential med avseende på förväntat affärsvärde. Vi tillhandahåller ett antal verktyg för kvantitativ mätning. I följande bilder förklarar vi hur du kan använda dessa verktyg för att analysera nätverksdata: Instrumentpanelen Analyser Data Export Data Export-API Tredjepartsprogram

22 Kvantitativa mått synliggör tillfällen
Kvantitativa mått synliggör potentiella tillväxtområden i nätverket så att du kan vidta åtgärder för att öka integreringen och engagemanget på hela företaget. Exempel: Om användningen av filer och anteckningar är låg, kan du organisera utbildningssessioner om hur anställda kan samarbeta med hjälp av dessa verktyg. Om användningen på mobila enheter är låg, kan du köra en kampanj för att skapa kännedom och uppmuntra användning. Om en viss grupp är populär, kan du bjuda in gruppens administratörer och be dem att dela bästa praxis för att hålla aktiviteten uppe.

23 Hur börjar jag mäta? När du har gått igenom resurserna i den här delen av bildsamlingen kan du börja analysera kvantitativa mått i nätverket genom att: Studera instrumentpanelen Analyser Lägga upp ett schema för dataexport Köra en dataexport Skapa en pivottabell i Excel baserat på dina data Dela vilken typ av rapport du skapat (och hur du skapade den) i Yammer Customer Network

24 A. Instrumentpanelen Analyser

25 Använda instrumentpanelen
Yammers instrumentpanel för analyser innehåller statistik om nätverksaktivitet som hjälper dig att mäta nätverkshälsan, särskilt i nybildade nätverk. Den här statistiken är bra för att illustrera nätverkets tillväxt och för att verifiera att nätverket är aktivt. Exempelvis är en uppåtgående trend i antalet inlägg ett tecken på att nätverket är aktivt och att anställda är engagerade. På följande bilder beskrivs de viktigaste mätvärdena, t.ex: Antal medlemmar Antal användare som gillat inlägg Antal inlägg Antal grupper

26 Se över nätverksanalysen
Tips! Analysera hur ett lanseringsevenemang påverkar engagemanget i nätverket genom att jämföra mätningarna före och efter evenemanget. Växla och visa nätverksaktiviteten de senaste 7 eller 28 dagarna.

27 Mäta aktiva medlemmar Tips!
Analysera antalet aktiva medlemmar jämfört med totalt antal medlemmar. En aktiv medlem har: Skickat ett privat meddelande, startat en tråd, svarat på en tråd, gillat eller delat en konversation. Visat en fullständig konversation eller klickat för att expandera ett inlägg.

28 Förstå meddelanddevolymer
Tips! Analysera antalet meddelanden som har publicerats i en grupp jämfört med i ett privat meddelande. Mät antalet meddelanden per månad som har publicerats det senaste halvåret.

29 Analysera gruppaktivitet
Tips! Granska antalet aktiva grupper i nätverket uttryckt i procent. Om en viss grupp är populär, kan du bjuda in gruppens administratörer och be dem att dela bästa praxis för att hålla aktiviteten uppe.

30 Mäta fildelning Tips! Se hur många filer som har laddats upp till nätverket över tid. Om filanvändningen är låg, kan du organisera en utbildningssession kring effektivt samarbete.

31 Förstå användningen av anteckningar
Tips! Analysera antalet anteckningar som har skapats över tid och antalet unika anteckningsändringar och anteckningsvyer. Om användningen av anteckningar är låg, kan du organisera en utbildningssession kring effektivt samarbete.

32 Förstå användningen av anteckningar
Tips! Analysera hur medlemmarna använder anteckningar baserat på antal vyer och syftet med anteckningarna (t.ex. för affärer eller projekt eller bara för vanligt småprat).

33 Identifiera inloggningspunkter för åtkomst
Tips! Se hur medlemmarna kommer åt Yammer, t.ex. via webben, mobilen, skrivbordsversionen eller SharePoint. Finns det möjlighet att göra användare uppmärksamma på särskilda åtkomstpunkter?

34 Analysera användningen av mobila enheter
Tips! Identifiera vilka mobila plattformar som användarna använder. Håll sedan en utbildning om mobilappen för den populäraste plattformen. Om användningen av mobilappen är låg, kan du organisera en kampanj för att uppmuntra användningen av Yammer på mobila enheter.

35 B. Data export

36 Vad kan jag exportera från Yammer?
Dataexportfunktionen i Yammer paketerar och exporterar alla meddelanden (offentliga och privata), anteckningar, filer, ämnen, användare och grupper. Funktionen är endast tillgänglig för verifierade administratörer. Data exporteras till en separat .CSV-fil. .CSV-filerna innehåller information om varje datatyp, t.ex. meddelande-ID, tidsstämplar, deltagare, gruppnamn o.s.v. Filer exporteras i deras ursprungliga format, och anteckningar exporteras i HTML-format. Exporter innehåller bara filer och anteckningar som skapats eller ändrats under den tidsperiod som angetts för exporten.

37 Vad kan jag göra med mina data?
Skapa en pivottabell. En pivottabell är en funktion i Microsoft Excel som du kan använda för att lägga till och visualisera de data du exporterat. Genom att analsyera filen Messages.csv kan du: Identifiera de tio populäraste grupperna baserat på inlägg eller konversationer, och visa dessa data dag för dag. Visa de tio användare som publicerar de populäraste inläggen, och visa dessa data dag för dag. Genom att analysera filen Topics.csv kan du: Visa antalet ämnen som skapats per dag.

38 Jämföra instrumentpanel och dataexport
Instrumentpanelen Analyser och dataexportfunktionen i Yammer ger åtkomst till olika mätvärden. Instrumentpanelen i Yammer Nätverkstillväxt, per vecka eller månad Aktiva medlemmar Antal publicerade meddelanden Antal grupper, totalt och aktiva Antal filer, totalt och uppladdade Antal anteckningar, totalt och uppladdade De populäraste anteckningarna och filerna Hur organisationen kommer åt Yammer Mobila enheter som används Dataexport och Excel Använda formler, söka efter nyckelord, t.ex. ett särskilt kampanj- eller projektnamn Använda pivorttabeller, visa mer detaljer eller lägga till data på en djupare nivå, t.ex.: Nätverkstillväxt per dag Antalet meddelanden som publiceras per dag, vecka eller månad Antal meddelanden som publiceras i varje grupp Skapa diagram som illustrerar analyser Yammer kan visa en allmän översikt över nätverket baserat på din dataexport, och Microsoft Excel låter dig gräva djupare i informationen.

39 C. Data Export-API

40 Vad är Data Export-API:et?
IT-administratörer kan använda Data Export-API:et för att skapa och anpassa automatiska, återkommande exporter för nätverket. Detta ger bättre kontroll, flexibilitet och anpassning. URL: https://www.yammer.com/api/v1/export Metod: GET Autentisering: OAuth 2-åtkomsttoken; användaren måste vara verifierad administratör. Mer information om hur du genererar en åtkomsttoken finns i Yammers nätverk för utvecklare.

41 Frågeparametrar access_token –  Bearer-token för OAuth för en verifierad administratör. model –  Anger vilka modeller som ska exporteras. Alla tillgängliga modeller exporteras om ingen modell angetts. Flera modeller kan anges med flera parametrar med modellens namn. Exempel på tillgängliga modeller är: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since –  Anger exportens startdatum. Alla exporterade ändringar har skett på eller efter detta datum. Måste kodas som ett ISO-8601-datum. include –  Anger om bifogade filer ska tas med eller inte. Alternativen är ”csv” (inga bifogade filer) eller ”all” (ta med bifogade filer). network –  Vilket eller vilka nätverk som ska exporteras. Måste kunna nås med angiven bearer-token för OAuth, d.v.s. nätverket som associeras med token, eller associerade externa nätverk. include_ens –  Värdet ”true” innebär att alla externa nätverk som är associerade med nätverket som associeras med bearer-token för OAuth tas med.

42 D. Tredjepartsprogram

43 GoodData Vad är det? GoodData är ett program från en Yammer-partner som låter verifierade administratörer extrahera och analysera data som exporterats via API:et. Det är en analys- och rapporteringsapp som byggts baserat på bästa praxis och KPI:er för mätning av Yammers nätverk. Appens kraftfulla BI-plattform består av förpaketerade instrumentpaneler. Vad kan appen göra? Viktiga fokusområden för analys är att spåra gruppaktivitet, identifiera experter och medlemmar med stort inflytande, samt analys av populära ämnen och spridningsanalys. GoodData kan: Enkelt utökas och anpassas till organisationens unika behov. Inkludera andra datakällor så att du får en komplett bild av organisationens sociala investeringar, t.ex. källor som Facebook, Twitter, Google+, andra sociala nätverk för företag och interna datakällor.  Spåra och analysera den interna användningen och integreringen av Yammer så att du kan se till att organisationen utnyttjar investeringarna i företagets sociala plattform maximalt. 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise är ett program från en Yammer-partner som tillhandahåller federerad insyn i företagets Yammer- och SharePoint-plattformar. Med ViewPoint kan du: Se förändringar i användar- och gruppintegrering över tid. Se vilka grupper och webbplatser som är mest och minst aktiva  –  efter inlägg, antal som gillat dem, delningar, dokument och mer. Identifiera de användare på företaget som har mest inflytande. Mer information om ViewPoint Enterprise finns på ViewDo Labs:

45 Bilaga

46 Exempel på frågor med Data Export-API
Exportera alla data sedan den 9 februari 2012: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&access_token=WOOT8377DHL Exportera alla data sedan den 9 februari 2012, men undanta bifogade filer: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&include=csv&access_token=WOOT8377DHL Exportera meddelandedata sedan den 9 februari 2012 och undanta bifogade filer: https://www.yammer.com/api/v1/export?since= T00:00:00+00:00&model=Message&include=csv&access_token=WOOT8377DHL

47 Tips för att skapa en pivottabell
Skapa en kopia av dina CSV-filer Expandera alla kolumner Dela upp dina datumkolumner (”created_at”, ”deleted_at” o.s.v.) till bara en datumkolumn I en tom kolumn skriver du namnet ”Date” och lägger till den här formeln på den intilliggande raden: ”=CONCATENATE(LEFT(X#,10))” där ”X#” är en datum-/tidscell för raden. Här är ett exempel i filen Messages.csv: I cell U1 skriver du namnet ”Create Date” I cell U2 skriver du formeln ”=CONCATENATE(LEFT(S2,10))” Lägg till en kolumn för antal dagar sedan den senaste aktiviteten; lägg till den här formeln: ”=TODAY()-X#” där ”X#” är den resulterande cellen från ovan.

48 Resurser för pivottabeller
Här är exempel på bra resurser från Microsoft Office-teamet som hjälper dig att komma igång med pivottabeller: Create a PivotTable to Analyze Worksheet Data Use the Field List to arrange fields in an PivotTable Update (refresh) data in a PivotTable Filter data in a PivotTable Sort data in a PivotTable Delete a PivotTable

49 Resurser för GoodData För prisuppgifter kontaktar För annan information går du till: GoodData for Yammer GoodData-gruppen i YCN Network


Ladda ner ppt "Guiden Mäta affärsvärde"

Liknande presentationer


Google-annonser