Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jägareförbundet Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jägareförbundet Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1

2 Jägareförbundet Norrbotten
8.135 medlemmar 15 jaktvårdskretsar

3 Viktiga frågor för Jägareförbundet Norrbotten
Älgjakten - genomförande och kostnader, dubbelregistreringen Jakten i fjällen - Småviltjaktens utformning och ortsbornas möjlighet till älgjakt, gäster, ungdomar Viltvårdsområden – regelverk i behov av förändring Kusten – säl- och skarvproblematiken Rovdjuren – Hantering av björn och lojakten Nyrekrytering – fler i naturen, fler jägare

4 9000 1. Löshundsjakten Sverige har världens mest generösa regler kring löshundsjakt – främst tack vare Svenska Jägareförbundet. 2. Jakttabellen I Sverige har vi ett unikt utbud av jaktbara arter och möjlighet till jakt i stort sett hela året. Vid senaste översynen av jakttabellen fick vi åtta utökningar istället för inskränkningar på jakten. 3. Samhällsnyttan Svenska Jägareförbundet tar ett stort samhällsansvar genom att dygnet runt, året om, söka upp och förkorta lidandet för trafikskadat vilt. 4. Frihet under ansvar Samhället litar på jägarnas etik, kunskap och utbildningsnivå. Vi får som bevis på detta förvalta majoriteten av våra viltstammar själva. 5. Arbetet med EU Svenska Jägareförbundet bevakar jakt- och miljöfrågor i EU - vapenfrågan, där EU idag vill skärpa vår redan hårt reglerade vapenlagstiftning.

5 I VÄNTANS TIDER….

6 ÄLGFÖRVALTNINGEN Älgjakt ~12000 Halvtidsutvärdering VFD 9/4
Nominering till älgförvaltningsgrupperna

7 JAKTLAGS UTREDNINGEN Anpassning till EU rätt 1938 Nytt läge
Närhet till polarisering/personifiering Samförstånd till rättsprocesser

8 KUSTEN Landbygdsdep EU HELCOM WTO Naturvårdsverket Jordbruksverket
Miljödepartementet Ansvarigt för habitatdir Repr. EU Landbygdsdep - Jaktlagstiftning Repr EU EU Förordning om handel med sälprod. Art och habitatdir WTO - Tvist om handel med sälprod HELCOM Förvaltning i Östersjön Sälen som indikatorart Statsrådsberedningen - samordningskansliet Naturvårdsverket Förvaltning av sälpopulationer Hav- och vattenmyndigheten Bevarandeperspektiv Förvaltningsplaner Helcomrep. Kustbevakningen Inrapportering av dödade sälar Vidarerapport för försäljning Jordbruksverket - Regler för försäljning av säl Naturhistoriska riksmuséet Sälforskning Krav på tillvaratagande av inre organ etc. Riksdagen - Mål för sälpolitiken

9 FJÄLLJAKTEN www.jagareforbundet.se/norrbotten INLÅST
NYHET IT-PORTAL ”Avlysningsproblem” Belastning av småviltsjägare till vissa områden, ortsbolag blir drabbade. Lösning: begränsa Norrmän? Rapporteringssystemet, Jaktkort via web, Predatorkort Skoterdispens, klass 1-2 Påfyllnad i ortsboälgjaktslag, gästjägare-uppsiktsjägare Snarning Omotiverade avlysningar... Rapporteringssystem Fällfångst och aktivering av jakt Vapenförbud på skoter – svårt att få dispens I praktiken omöjligt att nå vissa delar av jaktmarker (hela länet) vid toppjakt Predatorjakt, modell Norge Låg kostnad för ett jaktkort och ett tiotal arter Jakttid enligt tabell Rutiner för ”påfyllnad” av nya jägare inom ortsbolagen

10 NATIONALPARKER Översyn av regelverket i nationalparker och naturreservat i syfte att möjliggöra naturturism

11 VILTÖVERVAKNING

12 ETIK

13 VILTMAT Viltkött är ekologiskt i ordets rätta bemärkelse – naturligt ekologiskt och klimatsmart! Fler och fler vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat, mat fri från tillsatser, med en etiskt rätt djurhållning! Vilda djur föds fria, lever fria i naturen och väljer själva vad de äter! 70 % av alla svenskar äter vilt minst en gång om året. 59 % vill gärna äta mer viltkött. Årligen konsumeras 2 kilo viltkött per person vilket motsvarar 2 % av köttkonsumtionen i Sverige. Vi äter varje år ton älgkött. Vildmarkens kocktävling 87%

14 Vilken påverkan har denna effekt på vårt förbund framöver?
JAKTEN PÅ FRAMTIDEN Hur väl hanterar vi denna effekt idag? Bra Tillfredställande Dåligt Mindre Stor Avgörande Vilken påverkan har denna effekt på vårt förbund framöver?

15 KOMMUNIKATION Ny Norrlands redaktör Kommunikatör Hemsidor BIDRA DIALOG

16 NYTT ARBETSSÄTT Funktionsledning Jakt & Viltförvaltning Medlems- nytta
Ledning, styrning, samordning och admin Kretsar Funktionsledning Jakt & Viltförvaltning Länsföreningar Förbundsstyrelse Service AB Årsstämma Medlems- nytta Funktionsledning Utbildning Stöd och Service (Ekonomi, Personal, Admin, IT & ÖM) Medlemsuppdrag GS Funktionsledning Opinion & Kommunikation Samhälls- nytta Utveckl AB Landsbygdsdepart Funktionsledning Medlem & marknad Allmänt uppdrag

17 VIDAR MARCSTRÖM 100:-


Ladda ner ppt "Jägareförbundet Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser