Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ekonomi- och verksamhetsstyrning - öka värdet på din IT investering”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ekonomi- och verksamhetsstyrning - öka värdet på din IT investering”"— Presentationens avskrift:

1 ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning - öka värdet på din IT investering”
Mikael Algeroth & Ulf Forsström Microsoft Sverige

2 Fredrik Werner CFO BONESUPPORT AB Scheelevägen 19A | Ideon Science Park | SE | Lund | Sweden Phone: | Mobile: | Fax:

3 Osteoporotic vertebra
[bone fragility] Healthy vertebral body from the human spine

4 Prisoner of Pain Osteoporosis Vertebral Fractures
Less than 10 % treated Pain and immobility Reduced quality of life 4

5 The Products • CERAMENT™│SPINESUPPORT Vertebral Compression Fractures
Bone Remodelling Non-toxic, non-exothermic No adjacent fractures Approved in Europe • CERAMENT™│BONE VOID FILLER Osteoporotic pelvic & extremity fractures Approved in US and Europe • ULTRAZONIX DISC HERNIA TREATMENT Approved in Europe and US • CERAMENT™│Mixing and Injection Systems Minimally invasive • SECOND GENERATION INJECT. CERAMICS

6 Fakta och Siffror BOLAGS FAKTA Bildat1999 Serie A 2003: SEK 45 mill.
Serie B 2006: SEK 135 mill. Serie C 2008: SEK 122 mill. Först US försäljning Q4 2007 Första OuS föresäljningc 2008 Dotterbolag i US och Tyskland 28 anställda Mgm & board: HUVUD AKTIEÄGARE Health Cap: 32 % NBGI : 11 % Teknoinvest: 9 % FERD: 8 %

7 … VIKTIGT ATT VÅGA INVESTERA I TID
VAR STARTADE VI Utgångsläge Inget system Expantion Erfarenhet Globalt 2-3 år framåt 0 i försäljning Krav Standard Globalt-USA Life science Växa Användare Validerat Realtid-koll på läget Team Microsoft Dynamics NAV Tectura … VIKTIGT ATT VÅGA INVESTERA I TID

8 SATSA PÅ ATT GÖRA DET SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT
Process mapping Standard Ifrågasätt Workshop Verksamheten Stegvis imple-mentation Finance Production Super users Quick wins Löpande Ställ krav på konsult Användarg. Generalister OM SYSTEMET INTE KLARAR DIN PROCESS SÅ SKALL DU KANSKE IFRÅGASÄTT PROCESSEN

9 Struktur Kundtjänst BS INC Dynamics NAV Elektroniska signaturer
Bokföringsbyrå BS INC CRM Bokföringsbyrå BS GmbH Dynamics NAV Mobila lösningar Externa produktions-enheter Dokument hantering Revisorer Sju bolag-två koncerner

10 HUR ARBETAR VI 2007 2009 2011 Ett bolag 10 kunder i USA 150 lev
Begränsad försäljning Ingen försäljning i EU Små produktions volymer 2009 Sju bolag +150 kunder i USA 300 leverantörer Försäljning i ca 10 EU-länder Dramatiskt ökande produktionsvolymer FDA granskat 2011 Asien ? Mobila lösningar BI-lösningar CRM

11 “lessons learned” Standard Investera när du har tid – för det tar tid
Ställ krav på konsulten att de skall kunna din verksamhet samt att de skall ha en global “täckning” Hitta ditt team hos konsulten Om du skall göra “big bang” så tror jag att det blir svårare $

12 Thank you! Positive Outcomes Pain-free Regained mobility
Restored quality of life Thank you!

13 Ekonomi- och verksamhetsstyrning
- öka värdet på din IT investering Ulf Forsström & Mikael Algeroth Microsoft Sverige

14 Fokusområden på ekonomiavdelningen
Ekonomichefen behöver identifiera vägar för att hitta kortsiktiga vinster utan att kompromissa med de långsiktiga målen Finansiella mål Förbättra riskhanteringen Förbättra kassaflödet och kortare betalningscykel Investera klokt både kortsiktigt och långsiktigt Utmaningar Svårigheter att göra säkra prognoser Det finns olika utmaningar för olika branscher och företag Speciellt idag är det viktigt att adressera på de långsiktiga och de kortsiktiga investeringarna. Kraven har ökat för att göra säkra prognoser, samtidigt som just nu är det extremt svårt att bedöma marknaden. Kredit marknaden har krympt, samtidigt som många företag har sämre kassaflöde och längre betalningsperioder. Kraven ökar på att snabbt kunna följa nya regleringar och nya legala krav. Krympande kreditmarknad Regleringar och lagkrav 14

15 Hur hanterar Microsoft problemen?
”COREFinance” projektet förändrar processer och verktyg som Microsoft använder för att styra ekonomi avdelningen Huvudpunkterna av initiativet inkluderar… Gör finansprocesserna så effektiva som möjligt Automatisera och centralisera för att få skalfördelar Prioritera och fokusera på de områden som har störst potential Utmaningar för Microsoft Finance… Finansiella rapportsystem Flexibla, integrerade performance management system Så vad gjorde Microsoft? Microsoft startade ett projekt som internt kallades ”Corefinance” med målsättningen att balansera kort siktiga investeringar med långsiktiga. Corefinance gick igenom de finanse processer och verktyg som användes internt hos oss. COREFinance Innebar: Gör affärsprocesserna så effektiva som möjligt, Automatisera och centralisera för att få skalfördelar, Prioritera och fokusera på de möjligheterna som har det högsta värdet Vad gjorde Microsoft Centraliserade all inköp, det var bara dyrare inköp som var centraliserade tidigare. Automatiserade all rapportering och prognostisering Det ledde till att kostnaderna sjönk och att statusen på Finance ökade till att bli en självklar diskussionspart i investeringar. Datainsamling, integration samt rapportering Insikter för möjligheter, risker och produktivitets- förbättringar Bönräknare Trusted business advisors 15

16 Fokusområden Insikt, Produktivitet, Transparens
Bättre Beslutsunderlag Bredare tillgång till kritisk information Gör om komplex data till lättförstålig information Konsistens Högre Produktivitet Familjärt användare gränssnitt (Excel) Rollbaserad Sänker totalkostnaden Större Transparens Strömlinjeformad skapande och leverans av rapporter Snabbare, tydligare identifiering av risker Bättre insikt i affärer och operationella beslut Med korrekt realtids data tillgänglig hela tiden så kan alla anställda behålla flexibiliteten som behövs snabbt anpassa sig till förändringar för sin marknad. Det är viktigt att alla på företaget har samma vy av sanningen För att nå ut med beslutstöd till flera användare behövs 3 saker: Ett familjärt gränssnitt, det är excel. Rollbaserad information, dvs den informationen jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt, sammtidgt som säkerheten är hög Och en låg totalkostnad, som inkluderar implementation, underhåll och licenskostnader, MS BI är en del av den infrastrukturen som ni använder idag. De flesta på ett företag vill ha större insyn i företagets utveckling, inklusive de utmaningar som företaget har och de flesta vill ha större insyn beslutsprocessen. Det är viktigt att identifiera risker och kommunicera ut riskerna. Genom att samla all risk och complaince på en plattform så är det lättare att få en överblick och kunna kommunicera ut riskerna. Kraven för större transparens kommer både från insidan och utsidan av företaget, såsom legala krav, styrelse, investerare som kräver större insyn inom företaget. Vi tror att några av de viktigaste frågorna som ett företag som står inför en investering bör ställa sig är: Kommer dom att använda verktyget? Hur enkelt är det att använda? 16

17 Bättre tillgång till information
Bättre Beslutsunderlag Högre Produktivitet Större Transparens Key Takeaway: Now more than ever, business leaders need real-time access to data that allows them to quickly react to changes in the market and acutely manage their business. IDC reports that information workers spend 48% of their time searching for and analyzing information, costing employers $28,000 per employee per year. This needle in a haystack approach is not acceptable in an economy where time and money are so valuable. Conflicting or overlapping data points require more time and labor to consolidate and can lead to incorrect assumptions or decisions. Revenues can be delayed or lost when disparate systems make it harder to identify late or missing payments or incorrectly price products based on a possible set of business rules. These added costs and lost revenues, while regrettable in the best of business times, could prove to be the tipping point between surviving or not today. Business decision makers need real-time access to accurate and reliable data. With a complete view of their business they can make better decisions and quickly react to changes in market conditions. At the business line level, as the economy slows companies are cutting back their production levels. But without proper visibility into their supply chain and the data that feed it, companies will see inventories build up and resources wasted, resulting in increased costs; or they may find that customers are taking longer to pay their bills, so account receivable and payable cycles are no longer aligned. Companies need to have a full vision of how slowdowns in one process will affect others so that they can quickly make the adjustments necessary to limit their impact. Companies now lament how piece-meal attempts to manage their IT needs during periods of growth have left them with multiple versions of the truth in their data. Several sources of data being used for a variety of purposes create a tangled web of data inaccuracies and complexities. Microsoft’s Business Intelligence, Dynamics, and Performance Management solutions provide the means of turning data points into actionable insight. Users can quickly and easily find the information they need, and accuracy they can trust. Allowing people to use their time to make decisions, instead of hunting for numbers, lets executives best manage both their business and their people as they navigate the turbulent economic waters of the day. Microsoft tools provide data how, when, and where you need it. Microsoft Business Intelligence is the right investment to help organizations through today’s difficult economic challenge but also the right investment for innovation and to create a condition for more rapid growth Microsoft addresses the shortcomings of other BI solutions through delivery of a world class end-user experience that empowers people throughout your organization coupled with the IT flexibility and control that CIO’s demand We believe these are the two main factors to consider when investing in BI today—will people use it, and how easy is it to maintain? Through the MSFT Office interface, we deliver BI to people in the environment in which they spend a majority of their day—we don’t make them learn brand new tools and processes, we bring BI to them And the MSFT BI solution is inherently integrated with the MSFT IT infrastructure you’ve already invested in today, allowing you to leverage your current investments in MSFT products and extend them to take advantage of the BI capabilities throughout our solution.

18 Bättre beslutsunderlag
Högre produktivitet Bättre beslutsunderlag Högre Produktivitet Större transparens Key Takeaway: Further boosting the productivity of employees should be a central piece of CFO’s plans to manage within the current economic landscape. Users’ familiarity with Microsoft products and interfaces mean that they will require less training. It also increases the speed and likelihood of adoption, two critical factors in determining the success in using technology to reduce costs. As budgets are cut and workforces are reduced, companies will find that they need their employees to be even more productive, while maintaining the flexibility needed to adapt to changing market conditions. Although technology plays several roles in improving productivity, without proper consideration it can do the opposite and increase complexity and impinge on performance. By eliminating time and labor intensive processes, companies can allow their employees to focus their efforts on the aspects of their jobs that create value and drive results. Familiarity with Microsoft products, interfaces, and features offer a great benefit to users who are asked to quickly learn and use the new systems that companies are implementing, leading to faster adoption, shorter training periods, and faster learning curves, and thus lower costs and faster returns on the investment. .  Microsoft Unified Communications can bring nearly immediate cost savings to organizations. Travel expenses can be avoided by using Web conferencing. Expensive communications costs (such as long distance charges) can be reduced by using Voice over Internet Protocol (VoIP) and by consolidating communications infrastructure. An important component of using technology-based tools to improve productivity is ensuring speedy adoption and utilization of them. The best solution is worthless if users to not take advantage of the benefits it offers. By reducing the manual steps in a process and automating work-flows, companies will find their employees are able to accomplish more in the same amount of time. Role-based views mean that the right people have access to the right information. This added layer of security and control is critical in both improving productivity and managing the access of information. 18

19 Större transparens Snabbt identifiera, mäta och kommunicera risker
Bättre beslutsunderlag Högre Produktivitet Större transparens Key Takeaway: The failure to accurately identify and communicate risks has been found in many companies that are feeling the hardest impact today. By bringing all risk and compliance controls to a single platform, leadership can better manage, mitigate, and communicate risks throughout their organization One part of a business might not be aware of an exposure that another one has, an unknown link in their supply chain has, or that one of their customers has, and thus is unable to adequately plan for any disruptions that exposure might bring. For executives, boards of directors are demanding more frequent and more detailed updates on the performance of the company. In order to deliver this information, CFOs need to have the ability to collect and present sometimes complex data in an efficient manner, so as not to waste their time in collecting or the board’s time in comprehending it. Demands for greater transparency and risk management will come from both inside and outside of companies as management, board members, regulators, and investors will demand fuller, accurate, and more frequent looks into the workings of companies. They will need to ensure that their analysis and measurement tools will support these increased demands and that employees have the access and the ability to manage this information properly. Microsoft Technologies like Sharepoint, Exchange, Office, and Unified Communications: Allow for faster, more effective, auditing and monitoring of spreadsheets, documents, s, and instant messaging Enable companies to embed governance, risk, and compliance controls into familiar desktop tools, rather than relying on difficult specialized applications or labor-intensive manual processes Streamline governance and risk procedures and offer the flexibility and adaptability that will be needed to react to potential changes in both customer and government expectations and regulations 19

20 Microsoft Business Intelligence
Levererad genom Excel Självbetjäning, ad hoc rapporter Analys Prediktiv analys Användar- upplevelsen Produktivitets plattform Dashboards & Scorecards Strategikartor Webb analys Nyckeltal Rapporter Excel Services Formulär och arbetsflöden Enterprise Sök (FAST) Content Management Analys plattform Fler dimensionella kuber Standard Rapporter Integration (ETL) DB2 Oracle Teradata SQL SAP Dynamics Data Mining Data Warehousing Produktivitets plattform Analys plattform

21 Länk till Gartner BI kvadrat rapport
https://www.microsoft.com/presspass/itanalyst/default.mspx och välj sedan Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 2009 Eller direkt på Gartner

22 Några BI Referenser 5,000 transaktioner per sekund 100,000 rapporter per dag 1.1 Petabyte (1,100 Terabyte) och 15,000 användare 22 Terabyte data warehouse med 15 miljarder transaktioner per år som växer med 30% per år CPM-lösning med budgetering och prognos för 60 inrapporterande enheter. Lindab har 9,3 miljarder SEK i omsättning 1,4 miljarder retur burkar och PET flaskor registreras varje år för att förhindra bedrägerier och rapportera tillbaka till tillverkarna Lindab

23 Low Total Cost of Ownership Utnyttja din existerande infrastruktur
Microsoft Business Intelligence Investerings strategi Empower Your People Självbetjäning Familjärt gränssnitt och verktyg som du redan äger Improve Organizational Effectiveness Ansvar och ägandeskap Samarbete Enable IT Efficiency Skalbar och säker Drift Low Total Cost of Ownership Utnyttja din existerande infrastruktur

24 Demo av Projekt Gemini

25 Summering Microsoft Business Intelligence Familjärt gränssnitt Excel
Bygger på en samarbetsplattform Ger användaren flexibilitet och självbetjäning Byggt för att integrera Låg TCO

26 Microsoft Business Intelligence
4/3/2017 Point of the Slide: Reinforce the message that this is an area of importance for the company Flow of the Slide: If you’d like to take some time on your own and learn more about our BI capabilities, customers who are utilizing them, and ways we can help users throughout your organization, we’d invite you to visit us at to learn more about how our solutions can help your organization Soundbite: If you’d like to learn more about how we can help you drive performance and intelligence to every employee in your organization, we’d invite you to visit us at for more information. © 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Ladda ner ppt "”Ekonomi- och verksamhetsstyrning - öka värdet på din IT investering”"

Liknande presentationer


Google-annonser