Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sven V Eriksson Medicinklin, DS AB Förskrivning NÖSO/SLL Kloka Listan 2004/5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sven V Eriksson Medicinklin, DS AB Förskrivning NÖSO/SLL Kloka Listan 2004/5."— Presentationens avskrift:

1 1 Sven V Eriksson Medicinklin, DS AB Förskrivning NÖSO/SLL Kloka Listan 2004/5

2 2 NÖSOs Läkemedelkom. Organisation :  Sigurd Vitols Ordförande, Klinisk farmakologiska enheten, KUS  Lars-Erik Strandberg, Medicin/Geriatrik-klin., NS  Margareta Denkert Apotekschef, Apoteket AB  Sven V Eriksson, Medicinkliniken, DS  Anders Nilsson, Täby-Centrum Doktorn  John Grubbström, Chefsläkare, DS  Lena Flykt, Psykiater, DS  Samy Hellerstedt, informationsläkare (25%)  Marianne Yngen, Klinisk farm. KUS, vetenskaplig sekreterare (25%) Mia Granberg-Stånge, Informationsläkare (25 %)

3 3 Läkemedelskommitténs arbete ingår som en del av sjukvårdsområdets totala läkemedelsstrategi: • Läkemedelsinformation och fortbildning av förskrivare (ssk-2005) • Decentraliserat ekonomiskt ansvar • Uppföljning och underlättande av streckkodsregistrering på recepten • Uppföljning av läkemedelskonsumtion på befolknings- och vårdgivarnivå • Information till befolkningen

4 4

5 5 Läkemedelsinformation och fortbildning av förskrivare och övrig personal • Ex utbildnings e.m. 19/1 + 2/2, DS • Temadag om bl.a. Utbildningsaktiviteter 21/1 • Vad kan vi lära av Kalmar? • Ökad satsning på uppföljning av läkemedelskonsumtion på befolknings- och vårdgivarnivå • Ökad information till befolkningen • Tacksam för förslag

6 6 Läkemedelsnytt • Ny gemensam tidskrift för NÖSO och NVSO • Chefredaktör Ingvar Krakau • Ansvarig utgivare Sigurd Vitols • Redaktionen • Anette Allhammar, distr läkare • Margareta Denkert, apotekare • Sven V Eriksson, kardiolog • Lena Flyckt, psykiater • Christina Gip, geriatriker • Seher Korkmaz, klin farmakolog • Eva Wikström Jonsson, klin farmakolog

7 7 Läkemedelsnytt

8 8 • Utkommer 5-6 ggr/år • Redaktionsmöten c:a var 6:e vecka • Stor spridning + via nätet • Förslag på artiklar inom ämnesområdet tas tacksamt emot • Aktuell översikt över utbildningsaktiviteter • Lyckat samarbete mellan NÖSO och NVSO

9 9 Beräknad % kostnadsökning t.o.m. 0502

10 10 Läkemedelskom

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Is There Life in a Post Statin World? Pravachol Zocord Lipitor Crestor Norrtälje sjuhus 1888 – 2004?

18 18 7/ , SVT Norrtälje sjukhus nedläggningshotat Besparing 80 milj? 3 preparat där patent löpt ut, kan ge besparing om 220 milj. för SLL Simvastatin Nybyggt 1996, kr Citalopram Omeprazol

19 ???? 2005-

20 20 Kostnad /dag •Thiaziddiuretika0,5 - 1 kr •Beta-blockare1 - 4 kr •ACE-hämmare0, kr •Kalciumantagonister1,25 - 7,5 kr •ARB kr

21 21 Måldoser vid hjärtsvikt?  Enalapril 20 (40 mg)/d  Bisoprolol 10 mg/d  Spironolacton 25 mgzd

22 22 Sekundärprofylax efter infarkt  Trombyl mg/d  Metoprolol GEA Retard200 mg/d  Simvastatin mg/d  Ramipril10 mg/d

23 23 Varför Metoprolol GEA Retard ?  Beta-blockare som grupp har bra dokumentation  Underlättar med färre betablockare på listan  Ht- och infarktstudierna gjordes på metoprololtartrat  30% lägre pris  Atenolols dokumentation ifrågasatt vid ht

24 24

25 25 Glytrin – byte av nitroglycerinspray  30 % lägre pris  Enklare hantering (bättre pumpmekanism)  Besparingspotential /tabletter  Ej utbytbart på apotek

26 26 Varför Metoprolol GEA Retard ?  Beta-blockare som grupp har bra dokumentation  Underlättar med färre betablockare på listan  Ht- och infarktstudierna gjordes på metoprololtartrat  30% lägre pris  Atenolols dokumentation ifrågasatt vid ht

27 27

28 28 Kostnad för läkemedel jan-febr

29 29 Mest kostsamma läkemedel, SLL

30 30 Mest förskrivna läkemedel, SLL Substans (Exempel på PRODUKT)NrDDDBelopp%Kr/DDD B01AC06 Acetylsalicylsyra ( TROMBYL ) ,970,58 C10AA01 Simvastatin ( SIMVASTATIN GEA ) ,251,30 C03CA01 Furosemid ( LASIX RETARD ) ,680,84 H03AA01 Levotyroxin, T4 ( LEVAXIN ) ,981,34 B03BA01 Cyanokobalamin ( BEHEPAN ) ,890,98 C09AA05 Ramipril ( TRIATEC ) ,862,50 C08CA02 Felodipin ( PLENDIL ) ,792,02 C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC ) ,785,84 N06AB04 Citalopram ( CITALOPRAM CNSPHARMA ) ,722,16 C09AA02 Enalapril ( RENITEC ) ,710,94 C10AA05 Atorvastatin ( LIPITOR ) ,696,26 N05CF01 Zopiklon ( IMOVANE ) ,541,16 C07AB03 Atenolol ( TENORMIN ) ,311,30 N06AB06 Sertralin ( ZOLOFT ) ,278,70 C01DA14 Isosorbidmononitrat ( IMDUR ) ,261,32 N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) ,252,76 C03EA01 Hydroklorotiazid + amilorid ( NORMORIX MITE ) ,250,70 N05CM06 Propiomazin ( PROPAVAN ) ,201,24 A11EA Vitamin B-komplex ( TRIOBE ) ,062,02

31 31 Mest förskrivna läkemedel, DS Substans (Exempel på PRODUKT)NrDDDBelopp%Kr/DDD C10AA01 Simvastatin ( SIMVASTATIN GEA ) ,081,06 C03CA01 Furosemid ( LASIX RETARD ) ,010,60 B01AC06 Acetylsalicylsyra ( TROMBYL ) ,110,60 C09AA05 Ramipril ( TRIATEC ) ,822,76 C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC ) ,546,16 C09AA02 Enalapril ( RENITEC ) ,111,02 C10AA05 Atorvastatin ( LIPITOR ) ,845,42 C01DA14 Isosorbidmononitrat ( IMDUR ) ,781,52 C08CA02 Felodipin ( PLENDIL ) ,771,72 A10AE04 Insulin glargin ( LANTUS OPTISET ) ,5615,96 A10AC01 Insulin (human) ( INSULATARD FLEXPEN ) ,548,10 N02AA59 Kodein kombinationer ( CITODON ) ,443,46 G03AC08 Etonogestrel ( IMPLANON ) ,391,06 A10AB04 Insulin lispro ( HUMALOG PEN ) ,3510,48 A10AB05 Insulin aspart ( NOVORAPID FLEXPEN ) ,2710,16 B01AA03 Warfarin ( WARAN ) ,262,56 B03BA01 Cyanokobalamin ( BEHEPAN ) ,240,98 N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) ,232,92 M01AB05 Diklofenak ( DIKLOFENAK NM PHARMA ) ,194,08 H02AB06 Prednisolon ( PREDNISOLON PHARMACIA ) ,142,12

32 32 Mest förskrivna (20-42) läkemedel, DS M01AH02 Rofecoxib ( VIOXX ) ,2013,00 A06AD11 Laktulos ( LAKTULOS PHARMACIA ) ,081,14 H03AA01 Levotyroxin, T4 ( LEVAXIN ) ,041,28 B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN ) ,0117,78 A07EC02 Mesalazin ( ASACOL ) ,9413,90 A02BC01 Omeprazol ( OMEPRAZOL SCAND PHARM ) ,826,14 B01AC04 Klopidogrel ( PLAVIX ) ,7416,62 C08CA01 Amlodipin ( NORVASC ) ,734,64 A10BA02 Metformin ( METFORMIN MEDA ) ,712,02 A02BC03 Lansoprazol ( LANZO ) ,6710,14 N05CF01 Zopiklon ( IMOVANE ) ,671,22 B05DB Hypertona lösningar ( GAMBROSOL TRIO 40 ) ,6660,42 A07EC01 Sulfasalazin ( SALAZOPYRIN EN ) ,656,22 G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) ,625,86 G03AA07 Levonorgestrel + östrogen ( FOLLIMIN ) ,620,96 C09CA01 Losartan ( COZAAR ) ,628,04 C03DA01 Spironolakton ( SPIRONOLAKTON NM PHARMA ) ,572,10 N06AB06 Sertralin ( ZOLOFT ) ,558,78 G03AA09 Desogestrel + östrogen ( DESOLETT ) ,541,26 N06AB04 Citalopram ( CITALOPRAM CNSPHARMA ) ,531,90 A02BC02 Pantoprazol ( PANTOLOC ) ,5310,44 C07AB07 Bisoprolol ( EMCONCOR CHF ) ,516,34

33 33 Mest förskrivna preparat NS Substans (Exempel på PRODUKT)NrDDDBelopp%Kr/DDD B01AC06 Acetylsalicylsyra ( TROMBYL ) ,220,60 C10AA01 Simvastatin ( SIMVASTATIN GEA ) ,621,08 C03CA01 Furosemid ( LASIX RETARD ) ,240,92 G03AC06 Medroxiprogesteron ( DEPO-PROVERA ) ,440,96 G03AB03 Levonorgestrel + östrogen ( TRIONETTA 28 ) ,261,04 C01DA14 Isosorbidmononitrat ( IMDUR ) ,151,06 C09AA02 Enalapril ( RENITEC ) ,091,00 N06AB06 Sertralin ( ZOLOFT ) ,939,10 G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) ,907,54 G03AC02 Lynestrenol ( EXLUTENA ) ,831,20 C09AA05 Ramipril ( TRIATEC ) ,722,40 N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) ,672,44 C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC ) ,646,18 G03AB04 Noretisteron + östrogen ( TRINOVUM 28 ) ,570,98 G03FA01 Noretisteron + östrogen ( ACTIVELLE ) ,513,10 G03AA09 Desogestrel + östrogen ( DESOLETT ) ,461,28 N05CF01 Zopiklon ( IMOVANE ) ,451,20 ( XALATAN ) ,387,22 G03AA07 Levonorgestrel + östrogen ( FOLLIMIN ) ,360,94 C08CA02 Felodipin ( PLENDIL ) ,321,52

34 34 Mest förskrivna preparat NS C07AB07 Bisoprolol ( EMCONCOR CHF ) ,423,58 M01AH02 Rofecoxib ( VIOXX ) ,239,50 M01AB05 Diklofenak ( DIKLOFENAK NM PHARMA ) ,243,90 N06AB04 Citalopram ( CITALOPRAM CNSPHARMA ) ,241,86 N05CM06 Propiomazin ( PROPAVAN ) ,191,38 B01AA03 Warfarin ( WARAN ) ,012,56 G03AC09 Desogestrel ( CERAZETTE ) ,962,00 N06AX16 Venlafaxin ( EFEXOR DEPOT ) ,9314,12 A02BC01 Omeprazol ( OMEPRAZOL SCAND PHARM ) ,856,20 A02BC03 Lansoprazol ( LANZO ) ,8410,14 N02AA59 Kodein kombinationer ( CITODON ) ,833,56 G03AC08 Etonogestrel ( IMPLANON ) ,821,06 A06AD11 Laktulos ( LAKTULOS PHARMACIA ) ,791,16 L02BB03 Bikalutamid ( CASODEX ) ,7643,06 G03FA12 Medroxyprogesteron + östrogen ( INDIVINA ) ,763,58 C09CA01 Losartan ( COZAAR ) ,748,02 C10AA05 Atorvastatin ( LIPITOR ) ,725,18 C01AA05 Digoxin ( LANACRIST ) ,710,76 N06AX11 Mirtazapin ( REMERON-S ) ,6610,92 A10AE04 Insulin glargin ( LANTUS OPTISET ) ,6216,00 R06AD01 Alimemazin ( THERALEN ) ,622,04 C07AB03 Atenolol ( TENORMIN ) ,611,30

35 35 Mest förskrivna preparat NÖSO privata husläkare Substans (Exempel på PRODUKT)NrDDDBelopp%Kr/DDD C10AA01 Simvastatin ( SIMVASTATIN GEA ) ,481,26 B01AC06 Acetylsalicylsyra ( TROMBYL ) ,010,58 C03CA01 Furosemid ( LASIX RETARD ) ,840,92 B03BA01 Cyanokobalamin ( BEHEPAN ) ,261,00 C08CA02 Felodipin ( PLENDIL ) ,182,14 C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC ) ,665,74 C09AA02 Enalapril ( ENALAPRIL RATIOPHARM ) ,570,86 H03AA01 Levotyroxin, T4 ( LEVAXIN ) ,501,42 N06AB04 Citalopram ( CITALOPRAM CNSPHARMA ) ,28 C10AA05 Atorvastatin ( LIPITOR ) ,216,14 C09AA05 Ramipril ( TRIATEC ) ,812,66 N05CF01 Zopiklon ( IMOVANE ) ,701,24 C01DA14 Isosorbidmononitrat ( IMDUR ) ,601,58 C03EA01 Hydroklorotiazid + amilorid ( NORMORIX MITE ) ,510,72 C07AB03 Atenolol ( TENORMIN ) ,461,26 A10BA02 Metformin ( METFORMIN MEDA ) ,302,04 N06AB06 Sertralin ( ZOLOFT ) ,308,66 R03BA02 Budesonid ( PULMICORT TURBUHALER ) ,296,20 C09CA06 Candesartan ( ATACAND ) ,245,20 A06AD11 Laktulos ( LAKTULOS PHARMACIA ) ,151,10

36 36 Mest förskrivna preparat KS Substans (Exempel på PRODUKT)NrDDDBelopp%Kr/DDD C03CA01 Furosemid ( LASIX RETARD ) ,620,64 B01AC06 Acetylsalicylsyra ( TROMBYL ) ,230,60 H03AA01 Levotyroxin, T4 ( LEVAXIN ) ,011,18 C10AA01 Simvastatin ( SIMVASTATIN GEA ) ,681,32 C09AA05 Ramipril ( TRIATEC ) ,912,52 H02AB06 Prednisolon ( PREDNISOLON PHARMACIA ) ,741,38 L02BA01 Tamoxifen ( NOLVADEX ) ,693,04 N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) ,413,04 C07AB02 Metoprolol ( SELOKEN ZOC ) ,265,90 B03BA01 Cyanokobalamin ( BEHEPAN ) ,210,98 N02AA59 Kodein kombinationer ( CITODON ) ,153,60 C09AA02 Enalapril ( RENITEC ) ,141,02 A10AE04 Insulin glargin ( LANTUS OPTISET ) ,0815,94 A10AB04 Insulin lispro ( HUMALOG PEN ) ,0810,34 A02BC01 Omeprazol ( OMEPRAZOL SCAND PHARM ) ,068,14 G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) ,055,74 A06AD11 Laktulos ( LAKTULOS PHARMACIA ) ,051,18 R03BA02 Budesonid ( PULMICORT TURBUHALER ) ,029,80 N05CF01 Zopiklon ( IMOVANE ) ,011,16 A02BC03 Lansoprazol ( LANZO ) ,0110,40

37 37 Preparat som ökar mest 2004

38 38 Preparat som ökar mest 2005

39 39 Preparat som minskar mest

40 40 Andel Plavix av trombocythämmare

41 41 Andel Plavix av trombocythämmare

42 42 Preparat som ökar mest 2004

43 43 Preparat som minskar mest

44 44 Table 4. Heart Failure Hospitalizations StudyVitamin E (%) Placebo (%) Relative Risk95% CIP HOPE HOPE-TOO

45 45 Andel Plavix av trombocythämmare

46 46 Medicinering vid hjärtsvikt

47 47

48 48 Andel simvastatin av statiner

49 49 Andel simvastatin av statiner

50 50 Andel statin DDD/TIND

51 51 Tiaziddiuretika 30 DDD/TIND

52 52 Andel ARB av ARB+ACE

53 53 Andel ARB av ARB+ACE

54 54 Tiaziddiuretika 30 DDD/TIND

55 55 Antal DDD tiaziddiuretika/TIND

56 56 Antal DDD tiaziddiuretika/TIND

57 57 Kostnaden för läkemedel: 2005  Sänker kostnaden  > Kostnadsinsikt  Kloka Listan  Generisk simvastatin Fellodipin, Bisoprolol, Triatec,  Seloken Zoc -> Metoprolol Gea R! svikt ->>Bisoprolol  Enalapril 5 mg (0,38 kr),20 mg (0,9 kr) Höjer kostnaden •Crestor 10 mg (8:88) •Ezetrol 10 mg (12:40) • Inspra 25 mg (19:41) • Fler patienter behandlas • Stor förskrivning av Lipitor Seloken Zoc!! • Ökad förskrivning av ARB! • Embrel, Humira, Remeron Artrox, Simdax, ximelagatran m.fl.

58 58 Andel reckommenderad PPI /total PPI

59 59 Andel reckommenderad PPI /total PPI

60 60 Andel rekommenderad PPI /total PPI,

61 61 Försäljning / ATC-grupp 98-04

62 62

63 63 Kloka Råd 2005  Välj Trombyl (ASA) i första hand för trombocythämning  Fler hypertonipatienter bör nå målblodtryck!  Tiaziddiuretika och/eller generiskt enalapril förstahandsmedel  Simvastatin för prevention av hjärt-kärlsjukdom hos högriskpatienter  Användning av angiotensinreceptorblockerare (ARB) begränsas till patienter med ACE-hämmarintolerans  Omeprazol om PPI  Citalopram för behandling av depression

64 64 Hur får vi en kostnadseffektiv förskrivning •Bra strukturerad undervisning • Cave oläsliga OH-bilder •Trevlig miljö! •Intresse/närvaro från arbetsledare

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69 Möten i trevlig miljö

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76


Ladda ner ppt "1 Sven V Eriksson Medicinklin, DS AB Förskrivning NÖSO/SLL Kloka Listan 2004/5."

Liknande presentationer


Google-annonser