Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykologi i Ledarskapet Bertil Björkman Konsult Box 33 S – 260 43 ARILD Telefon 042 - 346475 Nyköping Maj 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykologi i Ledarskapet Bertil Björkman Konsult Box 33 S – 260 43 ARILD Telefon 042 - 346475 Nyköping Maj 2006."— Presentationens avskrift:

1 Psykologi i Ledarskapet Bertil Björkman Konsult Box 33 S – 260 43 ARILD Telefon 042 - 346475 E-mail: bertil.bjorkman@bbk.se Nyköping Maj 2006

2 Metamanagement Ledarutveckling Team etc Service Tjänster Produkter Organisation Kund Personliga resurser i verksamheten Personlig utveckling Personliga resurser Copyright Bertil Björkman

3 642 Framgångsrika ledare  Prognosförmåga  Självkännedom  Visualisering  Prioritering  Planläggning Copyright Bertil Björkman */ svarar till 50 %-nivån bland genomsnittsledare 95 % * 90 % * 85 % * 65 % * 60 % *

4 Expansiva ledare Copyright Bertil Björkman

5 Expansiva ledare  Planläggande kapacitet Sätta mål Följa upp mål Verbalisera mål Prioritera  Informativ kapacitet Nyfikenhet Delegerad information  Psykologisk kapacitet Intresse för personligheter Förståelse för underliggande motiv Samarbete - mer än konkurrens Grupp - mer än individ Copyright Bertil Björkman

6 Arbeta 40 % mer  Ta vara på positiva egenskaper  Arbeta med förbättringar  Utveckla problemlösning / kreativitet  Kolla teamets samman- sättning  Jämför med ledar- egenskaper ( nedan )  Systematisera personal- utvecklingen Copyright Bertil Björkman

7 Självkännedom och Teknikinlärning Copyright Bertil Björkman 600 p 6 m 45 – 50 % 15 % 3 m - 12 %

8 PERSONLIGHETS- PSYKOLOGI A H S 1/ Bakgrund: 400 PAT 40 20 87 % 2/ Normalpersonligheter: Andersson - Astenisk Svensson - Synton Hanzon - Hysteroid 3/ Tyngdpunkt:92 %- 1 7 - 8 %- 2 ≤ 0,5 %- 3 6/ Diagnos ≠ Värdering 7/ Positivt utnyttjande 4/ Kvinnligt + 5 % A + 7 % S Manligt + 7 – 8 % H 5/ Över 50 år + 5 % A / 2 % S Under 25 år + 7 % H Copyright Bertil Björkman

9 ANDERSSON • Planerar i god tid • Är noga med detaljer • Samlar 80 % av sin information skriftligt • Avslutar ett moment innan nästa..påbörjas • Är försiktig med förändringar • Vill ha få och nära sociala kontakter • Är superlojal i sociala relationer • Är försiktig i beslutsprocessen - men..håller fast Copyright Bertil Björkman

10 SVENSSON • Planerar och har ordning på sina saker för..att få det att fungera • Har lätt att få saker och ting ur händerna • Samlar 50 % av sin information skriftligt • Förväntar sig detsamma av andra som av sig..själv • Är energisk - kan engagera sig länge i en..uppgift • Har en god förståelse för hur andra..människor tänker och reagerar - har..inlevelse • Är omtyckt av andra - kan konsten att lyssna • Har en god serviceinställning inför sin..omgivning • Vill genomföra en uppgift med minsta..ansträngning • Är ekonomisk / har affärssinne Copyright Bertil Björkman

11 HANZON • Vill helst att det sker saker och ting - tycker.. om förändringar • Är den förste att acceptera en ny idé • Samlar 20 % av sin information skriftligt • Trivs på inga villkor med rutin och vill ha..ständig omväxling • Har många idéer och är kreativ • Är ofta optimist med hög självtillit • Är lite av en skådespelare och svår att..komma in på livet - kameleont • Är inte helt lojal och tar chansen när den..kommer • Har lätt att resonera bort egna fel • Tar snabba beslut, men återtar dem ofta Copyright Bertil Björkman

12 ANDERSSON, SVENSSON och HANZON Medelvärde Medlemmar i flygklubbar Våren 2006

13 Andersson, Svensson och Hanzon Internationellt ASH Sverige502525 Norge503020 Danmark205525 England404020 USA203050 Frankrike402040 Sydtyskland305020 Nordtyskland502030 Italien253045 Spanien352540 Finland553015 Holland353035 Copyright Bertil Björkman

14 Andersson Svensson Hanzon samarbete – effektivitet - konflikt A A S S H H Copyright Bertil Björkman

15 Att vara ledare för Andersson  Ett arbetsmoment skall helst bearbetas åt gången. Flera uppgifter på en gång gör Andersson osäker.  Ge Andersson grundlig feed-back.  Låt gärna Andersson arbeta med rutinmässiga, statistiska eller planeringsmässiga uppgifter.  Det är viktigt att man alltid står vid ett avtal, en tidplan etc i samarbetet med Andersson.  Om Andersson skall placeras i en ny arbetsgrupp - förbered grupp- medlemmarna och Andersson. Copyright Bertil Björkman

16  Planera alltid samarbetet med Andersson noggrant. Var omsorgsfull med att förbereda allt så detaljerat som möjligt.  Ge Andersson en förberedande genomgång av vad det är som uppgifterna / arbetet rör sig om.  Lyssna noga på vad Andersson säger - ta inte själv hela initiativet. En försiktig styrning är bäst.  Skriv gärna ner på en lapp de saker / order / instruktioner / mål etc som Andersson skall arbeta med.  Ju fler detaljer Andersson får när det gäller ett arbetsmoment, desto större trygghet. Att vara ledare för Andersson Copyright Bertil Björkman

17  Svensson är utmärkt som gruppledare och får folk att fungera tillsammans, trivs med det och blir fort omtyckt av andra.  Svensson är beroende av beröm och vill framstå som den som har givit lösningen på ett problem.  Om det uppstår problem i en arbetsgrupp, är Svensson en medlare och konflikt- lösare.  Planera så att Svensson får en känsla av att det är ordning och reda på sakerna och att allt fungerar, t ex avseende arbetsmaterial, inkallelser etc. Att vara ledare för Svensson Copyright Bertil Björkman

18  Ge Svensson en känsla av att Du är helt ärlig.  Lyssna, prata och försök att få en god kontakt.  Ge en känsla av att det är Svensson som är den ledande. Detta tillfredsställer hans / hennes behov av att känna sig som rådgivare.  Informationen till Svensson skall vara så kort som möjligt och innehålla så många praktiska detaljer som möjligt. Att vara ledare för Svensson Copyright Bertil Björkman

19  Hanzon tycker om att arbeta ryckvis och under press.  Placera gärna Hanzon som gruppledare för korta, snabba uppgifter.  Ge alltid Hanzon möjlighet att själv välja lösningsalternativ.  Använd Hanzon till att komma med förslag till förändringar, nya idéer etc.  Precisera för Hanzon när en uppgift skall vara färdig och i vilken form. Annars får Hanzon egna idéer och löser ”en annan” uppgift. Att vara ledare för Hanzon Copyright Bertil Björkman

20  Undvik att fördela rutinuppgifter till Hanzon.  Hanzon skall känna sig betydelsefull för att bli motiverad till ett samarbete.  I samtal med Hanzon - försök alltid att hålla fast vid väsentligheterna - prata inte ”runt om” ämnet.  Instruktioner till Hanzon skall vara noggrant planerade - tänk på att han gärna diskuterar, kritiserar, får andra idéer etc.  Använd Hanzon till uppgifter där han / hon får komma med egna ídéer till lösningar. Att vara ledare för Hanzon Copyright Bertil Björkman

21 Gemensam Informationsnivå Ökad information Gemensam referensram / samråd Färre kon- flikter Mindre mot- stånd mot föränd- ringar Bättre indivi- duell själv- rea- lisering Bättre arbets- resultat Bättre dele- gering Arbetsmotivation / Trivsel Produktivitet / Lönsamhet Copyright Bertil Björkman

22 Kreativitet V / P / H Kropps- språk Språk Motivation Kommunik. psykologi Färg- psykologi Kvalificerad pers.psyk Inter- nationellt Transaktions -analys Media- psykologi Samarbets- / Säljpsykologi Marknads- föring Management A / I – P / E Psykiatri A / S / H A S H Copyright Bertil Björkman

23 Litteratur Mannens åldrar av Daniel J Levinson Kroppsspråket av Julius Fast Jag är OK, Du är OK av T A Harris Mannen i hissen av Paul Sloane / Des MacHale De sex äpplena av Paul Sloane / Des MacHale Använd huvudet ännu bättre av Tony Buzan Du kan om Du vill av Tony Buzan Verklig kreativitet av Edward de Bono Lateralt tänkande av Edward de Bono Initiativets makt – om chefer och förändringsarbete av Monica Lindstedt The 4-coloured person av Max Lüscher ISBN 91-38-04766-7 Förlag: Liber ISBN 91-37-05213-6 Förlag: Forum Slutsåld hos förlaget, men kan finnas på bibliotek ISBN 91-88410-20-X Förlag: Brain Books ISBN 91-88410-30-7 Förlag: Brain Books ISBN 91-7882-262-9 Förlag: Docendo Läkemedel ISBN 91-7738-277-3 Förlag: Svenska Dagbladet ISBN 91-88410-3 Förlag: Brain Books ISBN 91-518-1790-X Förlag: Prisma Slutsåld på förlaget, men kan finnas på bibliotek

24 Litteratur Coloured Psychology av Max Lüscher Inlärningsrevolutionen av Gordon Dryden / Jeanette Vos Testa Dig själv av H J Eysenck Individual in Society av David Krech / Richard Crutchfield / Egerton Ballachey Metaprodukten och det skapande företaget av Carl-Erik Linn Att leda team av Andrew Leigh / Michael Maynard Coaching för bättre resultat av John Whitmore Tio steg mot en lärande organisation av Peter Kline / Bernard Saunders Nya team i organisationernas värld av Jan-Inge Lind / Per-Hugo Skärvad Riding the Tiger av Thomas Ahrens Rebelledaren av Bertil Björkman / Thomas Ahrens Slutsåld på förlaget, men kan finnas på bibliotek ISBN 91-388410-26-9 Förlag: Brain Books ISBN 91-518-2477-9 Förlag: Werner Söderström, Fin Förlag: McCraw - Hill Book Co ISBN 91-40-30981-9 Förlag: Liber ISBN 91-89250-63-X Förlag: Brain Books ISBN 91-88410-75-7 Förlag: Brain Books ISBN 91-47-04042-4 Förlag: Bättre Ledarskap ISBN 47-04605-8 Förlag: Liber


Ladda ner ppt "Psykologi i Ledarskapet Bertil Björkman Konsult Box 33 S – 260 43 ARILD Telefon 042 - 346475 Nyköping Maj 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser