Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykologi i Ledarskapet Nyköping Maj 2006 Bertil Björkman Konsult

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykologi i Ledarskapet Nyköping Maj 2006 Bertil Björkman Konsult"— Presentationens avskrift:

1 Psykologi i Ledarskapet Nyköping Maj 2006 Bertil Björkman Konsult
Box S – ARILD Telefon

2 Metamanagement Team Organisation Kund Ledarutveckling Produkter
Tjänster Personlig utveckling Service Personliga resurser i verksamheten etc Personliga resurser Organisation Kund Copyright Bertil Björkman

3 642 Framgångsrika ledare  Prognosförmåga  Självkännedom
 Visualisering  Prioritering  Planläggning 95 % * 90 % * 85 % * 65 % * 60 % * */ svarar till 50 %-nivån bland genomsnittsledare Copyright Bertil Björkman

4 Expansiva ledare Copyright Bertil Björkman

5  Planläggande kapacitet
Expansiva ledare  Planläggande kapacitet Sätta mål Följa upp mål Verbalisera mål Prioritera  Informativ kapacitet Nyfikenhet Delegerad information  Psykologisk kapacitet Intresse för personligheter Förståelse för underliggande motiv Samarbete - mer än konkurrens Grupp - mer än individ Copyright Bertil Björkman

6 Arbeta 40 % mer  Ta vara på positiva egenskaper
Arbeta med förbättringar Utveckla problemlösning / kreativitet Kolla teamets samman- sättning Jämför med ledar- egenskaper ( nedan ) Systematisera personal- utvecklingen Copyright Bertil Björkman

7 Självkännedom och Teknikinlärning
45 – 50 % 15 % 600 p 3 m 3 m 6 m - 12 % Copyright Bertil Björkman

8 S A H PERSONLIGHETS- PSYKOLOGI 40 87 % 20 1/ Bakgrund: 400 PAT
2/ Normalpersonligheter: Andersson - Astenisk Svensson - Synton Hanzon - Hysteroid 3/ Tyngdpunkt: 92 % - 1 7 - 8 % - 2 ≤ 0,5 % - 3 4/ Kvinnligt + 5 % A + 7 % S Manligt + 7 – 8 % H 6/ Diagnos ≠ Värdering 7/ Positivt utnyttjande 5/ Över 50 år % A / 2 % S Under 25 år % H Copyright Bertil Björkman

9 ANDERSSON Planerar i god tid Är noga med detaljer
Samlar 80 % av sin information skriftligt Avslutar ett moment innan nästa ..påbörjas Är försiktig med förändringar Vill ha få och nära sociala kontakter Är superlojal i sociala relationer Är försiktig i beslutsprocessen - men ..håller fast Copyright Bertil Björkman

10 SVENSSON Planerar och har ordning på sina saker för att få det att fungera Har lätt att få saker och ting ur händerna Samlar 50 % av sin information skriftligt Förväntar sig detsamma av andra som av sig ..själv Är energisk - kan engagera sig länge i en ..uppgift Har en god förståelse för hur andra ..människor tänker och reagerar - har ..inlevelse Är omtyckt av andra - kan konsten att lyssna Har en god serviceinställning inför sin ..omgivning Vill genomföra en uppgift med minsta ..ansträngning Är ekonomisk / har affärssinne Copyright Bertil Björkman

11 HANZON Vill helst att det sker saker och ting - tycker .. om förändringar Är den förste att acceptera en ny idé Samlar 20 % av sin information skriftligt Trivs på inga villkor med rutin och vill ha ..ständig omväxling Har många idéer och är kreativ Är ofta optimist med hög självtillit Är lite av en skådespelare och svår att ..komma in på livet - kameleont Är inte helt lojal och tar chansen när den ..kommer Har lätt att resonera bort egna fel Tar snabba beslut, men återtar dem ofta Copyright Bertil Björkman

12 ANDERSSON, SVENSSON och HANZON
Medelvärde Medlemmar i flygklubbar Våren 2006

13 Andersson, Svensson och Hanzon
Internationellt A S H Sverige Norge Danmark England USA Frankrike Sydtyskland Nordtyskland Italien Spanien Finland Holland Copyright Bertil Björkman

14 samarbete – effektivitet - konflikt
Andersson Svensson Hanzon samarbete – effektivitet - konflikt A S H A S H Copyright Bertil Björkman

15 Att vara ledare för Andersson
 Ett arbetsmoment skall helst bearbetas åt gången. Flera uppgifter på en gång gör Andersson osäker.  Ge Andersson grundlig feed-back.  Låt gärna Andersson arbeta med rutinmässiga, statistiska eller planeringsmässiga uppgifter.  Det är viktigt att man alltid står vid ett avtal, en tidplan etc i samarbetet med Andersson.  Om Andersson skall placeras i en ny arbetsgrupp - förbered grupp- medlemmarna och Andersson. Copyright Bertil Björkman

16 Att vara ledare för Andersson
 Planera alltid samarbetet med Andersson noggrant. Var omsorgsfull med att förbereda allt så detaljerat som möjligt.  Ge Andersson en förberedande genomgång av vad det är som uppgifterna / arbetet rör sig om.  Lyssna noga på vad Andersson säger - ta inte själv hela initiativet. En försiktig styrning är bäst.  Skriv gärna ner på en lapp de saker / order / instruktioner / mål etc som Andersson skall arbeta med.  Ju fler detaljer Andersson får när det gäller ett arbetsmoment, desto större trygghet. Copyright Bertil Björkman

17 Att vara ledare för Svensson
 Svensson är utmärkt som gruppledare och får folk att fungera tillsammans, trivs med det och blir fort omtyckt av andra.  Svensson är beroende av beröm och vill framstå som den som har givit lösningen på ett problem.  Om det uppstår problem i en arbetsgrupp, är Svensson en medlare och konflikt- lösare.  Planera så att Svensson får en känsla av att det är ordning och reda på sakerna och att allt fungerar, t ex avseende arbetsmaterial, inkallelser etc. Copyright Bertil Björkman

18 Att vara ledare för Svensson
 Ge Svensson en känsla av att Du är helt ärlig.  Lyssna, prata och försök att få en god kontakt.  Ge en känsla av att det är Svensson som är den ledande. Detta tillfredsställer hans / hennes behov av att känna sig som rådgivare.  Informationen till Svensson skall vara så kort som möjligt och innehålla så många praktiska detaljer som möjligt. Copyright Bertil Björkman

19 Att vara ledare för Hanzon
 Hanzon tycker om att arbeta ryckvis och under press.  Placera gärna Hanzon som gruppledare för korta, snabba uppgifter.  Ge alltid Hanzon möjlighet att själv välja lösningsalternativ.  Använd Hanzon till att komma med förslag till förändringar, nya idéer etc.  Precisera för Hanzon när en uppgift skall vara färdig och i vilken form. Annars får Hanzon egna idéer och löser ”en annan” uppgift. Copyright Bertil Björkman

20 Att vara ledare för Hanzon
 Undvik att fördela rutinuppgifter till Hanzon.  Hanzon skall känna sig betydelsefull för att bli motiverad till ett samarbete.  I samtal med Hanzon - försök alltid att hålla fast vid väsentligheterna - prata inte ”runt om” ämnet.  Instruktioner till Hanzon skall vara noggrant planerade - tänk på att han gärna diskuterar, kritiserar, får andra idéer etc.  Använd Hanzon till uppgifter där han / hon får komma med egna ídéer till lösningar. Copyright Bertil Björkman

21 Gemensam Informationsnivå
Ökad information Gemensam referensram / samråd Bättre dele-gering Bättre arbets-resultat Färre kon-flikter Mindre mot-stånd mot föränd-ringar Bättre indivi-duell själv-rea-lisering Arbetsmotivation / Trivsel Produktivitet / Lönsamhet Copyright Bertil Björkman

22 A S H Kreativitet V / P / H Kropps-språk Psykiatri A / S / H
Management A / I – P / E Språk Marknads-föring Motivation A S H Samarbets- / Säljpsykologi Kommunik. psykologi Media-psykologi Färg-psykologi Transaktions-analys Kvalificerad pers.psyk Inter-nationellt Copyright Bertil Björkman

23 Litteratur Mannens åldrar av Daniel J Levinson
Kroppsspråket av Julius Fast Jag är OK, Du är OK av T A Harris Mannen i hissen av Paul Sloane / Des MacHale De sex äpplena av Paul Sloane / Des Använd huvudet ännu bättre av Tony Buzan Du kan om Du vill av Tony Buzan Verklig kreativitet av Edward de Bono Lateralt tänkande av Edward de Bono Initiativets makt – om chefer och förändringsarbete av Monica Lindstedt The 4-coloured person av Max Lüscher ISBN Förlag: Liber ISBN Förlag: Forum Slutsåld hos förlaget, men kan finnas på bibliotek ISBN X Förlag: Brain Books ISBN ISBN Förlag: Docendo Läkemedel ISBN Förlag: Svenska Dagbladet ISBN ISBN X Förlag: Prisma Slutsåld på förlaget, men

24 Litteratur Coloured Psychology av Max Lüscher
Inlärningsrevolutionen av Gordon Dryden / Jeanette Vos Testa Dig själv av H J Eysenck Individual in Society av David Krech / Richard Crutchfield / Egerton Ballachey Metaprodukten och det skapande företaget av Carl-Erik Linn Att leda team av Andrew Leigh / Michael Maynard Coaching för bättre resultat av John Whitmore Tio steg mot en lärande organisation av Peter Kline / Bernard Saunders Nya team i organisationernas värld av Jan-Inge Lind / Per-Hugo Skärvad Riding the Tiger av Thomas Ahrens Rebelledaren av Bertil Björkman / Thomas Ahrens Slutsåld på förlaget, men kan finnas på bibliotek ISBN Förlag: Brain Books ISBN Förlag: Werner Söderström, Fin Förlag: McCraw - Hill Book Co ISBN Förlag: Liber ISBN X ISBN ISBN Förlag: Bättre Ledarskap ISBN


Ladda ner ppt "Psykologi i Ledarskapet Nyköping Maj 2006 Bertil Björkman Konsult"

Liknande presentationer


Google-annonser