Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hälso- och sjukvård

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hälso- och sjukvård Dalarnas Läns Landsting Närsjukvårdsområde Vårdcentral Sjukhus Om du blir sjuk Hur du kan undvika att bli sjuk

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Landsting Sverige är uppdelat i kommuner och landsting Det finns för närvarande 18 Landsting i Sverige

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Landstinget Dalarna ansvarar för sjukvården i våra 15 kommuner Sjukvården innefattar närsjukvård med vårdcentraler men även mer omfattande och specialiserad vård på sjukhus

5 Här är vi Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Här är vi

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Närsjukvårdsområde Närsjukvården riktar sig till de som är folkbokförda i ett geografiskt område Vårdcentraler finns för att avlasta sjukhusen och för att göra vården lättillgänglig för alla i samhället Samordnar om behov finns av mer specialiserad vård

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vårdcentraler Till vårdcentralen vänder man sig om man känner sig sjuk Titta i Landstingskatalogen så ser du vilken vårdcentral du tillhör Du kan själv välja vårdcentral

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Sjukhus Akutmottagning För dig som är mycket sjuk eller behöver hjälp när vårdcentralen är stängd Specialistavdelningar Kräver oftast remiss men det finns även öppna specialistmottagningar. Vänd dig till ditt sjukhus för att få reda på vilka mottagningar som inte kräver remiss BB För dig som skall föda barn

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Om du blir sjuk Om du blir sjuk och vill uppsöka en läkare ringer du till din vårdcentral och bokar en tid Om vårdcentralen är stängd och du inte kan vänta till nästa dag så kan du först höra av dig till sjukvårdsupplysningen tel 1177 Alternativt åker du till Akutvårdsavdelningen på ditt sjukhus

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Om du blir akut sjuk! Ring 112 och be att få en ambulans skickad till adressen du befinner dig på. Ring även 112 när du behöver hjälp av polis eller brandkår.

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Telefonnummer Akut sjukdom Sjukvårdsupplysning Giftinformation Läkemedelsinformation

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Remiss När du blir sjuk och går till en vårdcentral kan läkaren hjälpa dig med att bota många symtom men ibland behövs specialisthjälp. Vid dessa tillfällen skriver läkaren eller sjuksköterskan en REMISS och du får då gå till en specialist på det sjukhus som ligger i ditt landsting.

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Landstinget Dalarnas organisation Landstingsfullmäktige Revisorskollegiet Hel- och delägda bolag och stiftelser Patient-nämndens kansli Revisions-chef Patientnämnden HSN Södra Landstingsstyrelse- utskott Finansutskott (FiU) - Hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) - Personalutskott (PU) - Serviceutskott (SU) - Samverkansutskott (SaU) - Miljö- och Trafikutskott (MTU) HSN V-bergslagen Landstingsstyrelse HSN Falun HSN Norra/Västra Landstingsdirektör HSN Mellersta Huvud-kontoret Skolnämnd Skolförvaltning Länssjukvården Dalarna Kultur-nämnd Kultur- förvaltning Närsjukvården Dalarna Tandvårds-förvaltning LD Hjälpmedel Tandvårds-nämnd Beställarenhet för tandvård Landstings-service

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Närsjukvårdsområden Närsjukvårdsområde Norra/Västra Dalarna: Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen Närsjukvårdschef: Margareta Rud Närsjukvårdsområde Falun: Falun Närsjukvårdschef: Lisbeth Isaksson Närsjukvårdsområde Mellersta Dalarna: Borlänge, Gagnef och Säter Närsjukvårdschef: Sören Fogde Närsjukvårdsområde Södra Dalarna: Avesta och Hedemora Närsjukvårdschef: Karin Torberger Akutsjukhus Sjukhus Närsjukvårdsområde Västerbergslagen: Ludvika och Smedjebacken Närsjukvårdschef: Jens Beronius

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Landstingets hälso- och sjukvårdsutbud AKUT 112 Falun Akutsjukhus Mora Akutsjukhus Avesta Sjukhus Ludvika Sjukhus Säter Psykiatri Borlänge Sjukhus Vårdcentraler Tandvårdsklinik LD Hjälpmedel Idre Särna KALLELSE Sälen Älvdalen Lima Orsa Mora Rättvik REMISS Malung Insjön Bjursås Leksand Svärdsjö Grycksbo Vansbro Gagnef Björbo Falun Grangärde Borlänge Långshyttan Fredriksberg Säter Ludvika Hedemora By/Horndal Avesta Grängesberg Smedje- backen Söderbärke Krylbo

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Folktandvård Sjukförsäkringen som alla i Sverige har innefattar även viss tandvård Folktandvård är delvis finansierad av skattemedel Barn och ungdomar upp till det år de fyller 19 år har rätt till gratis tandvård. Foto: multimediabyrån

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Patientnämnd och patientföreningar Om du är missnöjd med din behandling pratar du först med din vårdgivare Om detta inte hjälper kan du vända dig till patientnämnd eller patientföreningar Apoteket har en förteckning över patientföreningar

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kostnader Sjukvården är i första hand finansierad av skattemedel En patientavgift tas ut vid varje besök och betalas av dig när du besöker sjukhuset eller hälsocentralen PRIVATA vårdgivare måste vara anslutna till Försäkringskassan för att kostnaden skall bli den samma som på landstingens vårdinrättningar

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Patientavgifter 2009 I Dalarnas län får alla barn och ungdomar under 20 år gratis sjukvård Avgiftsbefrielsen gäller oavsett om de besöker Östersunds sjukhus, hälsocentralerna i länet eller en privat vårdgivare Undantag gäller inte intyg och friskvård Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård. Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. Sjukvård Pris Öppenvård Läkarbesök primärvård 125 kronor * Läkarbesök specialistvård 250 kronor ** Första remissbesök i specialistvård efter remiss från primärvård 125 kronor * Tilläggsavgifter Tillägg för läkares hembesök 50 kronor Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept 50 kronor Sjukvårdande behandling (t ex hos sjukgymnast) Från uttas avgift även för sjuksköterska i primärvård (distriktssköterska) - individuell 80 kronor *** - tillägg för hembesök 50 kronor - grupp (gymnastiksal, bassäng) 50 kronor Provtagning inför/i samband med läkarbesök 0 kronor för kontroll 80 kronor *** Riktad hälsoundersökning mammografi och gynekologi 100 kronor Hjälpmedelsavgift per utlämnat hjälpmedel 150 kronor Faktureringsavgift vid utfärdande av räkning inom landet (ej akutbesök) 50 kronor till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 200 kronor Sluten vård (avgift per dygn) barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor personer 20 år och äldre 80 kronor För personer 65 år och äldre: * 65 kronor ** 125 kronor *** 60 kronor

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Patientavgifter 2009 Hälsocentraler Dagtid 125 kr Tillägg för jour och hembesök 50 kr Telefonrecept: 50 kr Sjukvårdande behandling exempelvis sjukgymnast, individuell avgift :80 kr Tilläggsavgift vid hembesök: 50 kr Provtagning i samband med behandling 0 kr för kontroll 80 kr Hälsokontroller Gynekologisk hälsokontroll 100 kr Mammografi screening 100 kr Specialistsjukvård Akuta besök utan remiss: 250 kr Akuta besök med remiss: 0 kr Första besök efter remiss: 125 kr Övriga avgifter Sluten vård (avgift per dygn) äldre än 20 år: 80 kr Faktureringsavgift 50 kr Fakturering utland 200 kr Hjälpmedelsavgift 150 kr

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högkostnadsskydd Du behöver inte betala mer än 900 kronor i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. För sjukresor behöver du inte betala mer än 2000 kr OBS! Du måste själv bevaka att dina besök stämplas i det särskilda högkostnadskortet så att du kan få ett frikort Tack vare högkostnadsskyddet behöver du inte betala mer än 900 kronor i besöksavgifter under en tolvmånadersperiod. du har rätt att stryka ett äldre besök för att få frikortet att gälla längre tid. Gränsen är en ”högstagräns”, vilket innebär att den som erlagt avgifter för till exempel 850 kronor endast betalar 50 kronor för nästkommande besök, även om avgiften för detta besök är fastställd till ett högre belopp. För sjukresor finns ett liknande högkostnadsskydd. Den som under en tolvmånadersperiod har sjukresekostnader för mer än kronor har fria resor under resten av perioden. Om du måste vänta mer än 45 minuter vid ett planerat besök har du rätt att få tillbaka besöksavgiften. Om du uteblir från ett besök utan att meddela detta debiteras du patientavgiften. OBS! Du måste själv bevaka att dina besök stämplas i det särskilda högkostnadskortet så att du kan få ett frikort när du har rätt till det. Kassafunktionen på respektive mottagning tillhandahåller högkostnadskort respektive frikort.

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högkostnadsskydd - Läkarbesök

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högkostnadskort

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Avboka tid Om du inte ringer och avbokar en tid som du fått blir du skyldig att betala trots att du inte varit på besöket Boka om eller boka av den tid som du vet att du inte kan komma på, för att undvika onödiga kostnader

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tolkservice på främmande språk Patienter som inte behärskar svenska språket har rätt till fri tolkservice vid besök i hälso- och sjukvården och folktandvården Tala om i förväg att tolk behövs, det är vårdpersonalens ansvar att ordna tolkhjälp

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Medicin All medicin som av socialstyrelsen kan anses vara en hälsofara är receptbelagd Läkare och vissa sjuksköterskor med specialistkompetens har möjlighet att skriva ut receptbelagd medicin Staten har monopol på försäljning av medicin vilken säljs på så kallade APOTEK

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Apoteket På apoteket köper du din receptbelagda medicin De som arbetar på apoteket är apotekare och har stor kunskap om hur medicinen verkar och vad du skall tänka på när du tar medicinen Det är viktigt att återlämna överbliven eller utgången medicin till apoteket för att undvika att den sprids i naturen

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Apoteket Förutom receptbelagd medicin finns det annan medicin att köpa på apotek samt andra produkter så som hygienprodukter och friskvårdsartiklar Du kan få mycket skriftligt material från apoteken och det finns även mycket information på deras hemsida

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Läkemedelsförmånen De flesta receptförskrivna läkemedel omfattas av läkemedelssubventionen, som innebär att du maximalt betalar kronor under ett år för dina läkemedel. Läkemedelssubventionen är trappstegsformad. Det innebär att du betalar en större andel av kostnaden för de första läkemedlen du får utskrivna och sedan en gradvis mindre andel.

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Läkemedelsförmånen Läkemedelssubventionen - maximalt kronor under ett år för dina läkemedel Trappstegsformad - gradvis mindre andel

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högkostnadsskydd - Apotek

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hälso- och sjukvård för kvinnor Mammografi Mödravårdcentral

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Mödravårdscentral, MVC Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan Graviditetstest (med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen) Preventivmedelsrådgivning Graviditetskontroller (övervakning av mor och foster med kontroller under graviditeten)

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Mödravårdscentral, MVC Förberedande inför förlossning Föräldrautbildning (förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet) Gynekologiska hälsokontroller (s.k. cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer)

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Preventivmedel och abort Mödravårdcentralen och Kvinnokliniken på sjukhuset kan stå till tjänst då du vill skaffa preventivmedel Dessa centraler och kliniker hjälper även till då en oönskad graviditet skall aborteras Kondom (Skyddar inte bara från oönskad graviditet utan även könssjukdomar och HIV/AIDS) P-piller Akut-p-piller (dagen-efter-piller )

36 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Preventivmedel och abort Spiral P-ring P-spruta P-stav (ska vara vit – detta är ett visningsex. Bild:

37 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ungdomsmottagningen Finns för killar och tjejer till och med 22 år Där arbetar barnmorska, kurator, undersköterska och läkare Det finns en öppen mottagning enbart för killar

38 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hälso- och sjukvård för barn BVC, Barnavårdscentralen, går barn upp till 6 års ålder till Vid 6 års ålder tar skolhälsovården över ansvaret för barnen hälsokontroller Sjukhusen har speciella barnavdelningar där barn vårdas

39 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vård för psykiska besvär Hälsocentralen vänder du dig till vid lindriga besvär Psykologer, kuratorer och läkare finns till hands och läkaren kan, om det behövs, remittera dig till sjukhusets psykiatriavdelning där det finns specialistkompetens Sjukhuset har psykiatriavdelningar dit du kan vända dig vid remittering eller akuta besvär

40 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Friskvård/Egenvård Om du eller någon i din familj känner er sjuka behöver ni inte alltid uppsöka läkare på vårdcentral eller sjukhus Du kan ringa och fråga på din hälsocentral Du kan prata med apotekspersonalen kring ditt eller någon i din familjs tillstånd

41 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Friskvård/Egenvård För att undvika sjukdom kan du tänka på att du måste äta en allsidig och näringsrik kost, att du rör på dig för att bygga upp kroppen och att du sover ordentligt Foto: Livsmedelsverket

42 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Friskvård/Egenvård Det är framför allt viktigt att barn och ungdomar äter regelbundet och näringsriktigt för att utvecklas och inte störa inlärning Foto: Livsmedelsverket

43 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Egenvård Dålig tandstatus kan orsaka hälsoproblem För att undvika detta skall du borsta tänderna minst två gånger per dag, undvika sötsaker och tänka på att inte äta mellan måltiderna Du skall även gå till tandläkaren regelbundet, helst en gång per år Foto: multimediabyrån

44 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tobak Rökare löper högre risk att få kroniska lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga sjukdomar Foto: multimediabyrån

45 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Alkohol Alkohol har negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan vid överkonsumtion Bild: multimediabyrån

46 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Missbruk och Beroende I de större kommunerna i länet kan du vända sig till Beroendecentrum eller Öppenvården för att få hjälp. Ibland samverkar grannkommuner med varandra och du kan kontakta din Vårdcentral för information för hur det är organiserat i din kommun. Det finns många olika former av missbruk tex alkohol, narkotika, spel, sex och matmissbruk


Ladda ner ppt "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser