Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Materialdatainsamling inom bilindustrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Materialdatainsamling inom bilindustrin"— Presentationens avskrift:

1 Materialdatainsamling inom bilindustrin
James Lundström, Manager, Material & Weight management <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

2 Information om Volvo Personvagnar
Huvudkontor & produktutveckling Göteborg, (Shanghai, China) Designcenter Göteborg, Barcelona, Camarillo Egen Komponenttillverkning Skövde (Motorer), Floby (Komponenter) Olofström (Karossdetaljer) Global försäljning / Service Europa 1,184 USA & Kanada 361 Kina 91 Övrigt 356 Totalt: 1,892 <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

3 Global sales - top ten markets 2011
2010 2011 Change Europe 13.1% Nordic Europe 72 278 81 927 13.3% North America 60 502 74 088 22.5% China 30 522 47 140 54.4% Overseas 37 159 50 416 35.7% International 3 749 4 272 14.0% TOTAL + 20.3% Sales = cars delivered to end-customers. <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

4 VCCs fokus på Miljö & Materialfrågor
Första biltillverkare som använde 3e-partscertrifierad Miljövarudeklaration och LCA Historiskt utvecklare av miljöutvärderingsverktyg för föenklad LCA, t.ex E-FMEA Fokus på kupémiljö och luftkvalitet sedan 90-talet ”Clean Compartment” Första biltillverkare att vara certifierade av Astma & Allergiförbundet ”DRIVe” Fokus på CO2 och total miljöpåverkan Volvo Personvagnar är den biltillverkare som hade störst reduktion av sina CO2-utsläpp under 2011 (-9%)   <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

5 ELVs - Problem eller möjligheter?
(…och hur kan materialdatahantering påverka detta?) <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

6 Relevant information om bilar
En av de mest komplexa konsumentprodukterna Innehåller många olika material (metall, plast, textiler, gummi, vätskor) delar per bil 15-25 års livslängd Stort utbud av reservdelar och tillbehör Få tillverkare > artiklar som säljs globalt Vi anser att vi har den mest komplexa konsumentprodukt som finns <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

7 Varför bry sig om materialinformation?
End of Life Vehicle Directive, 2003 Återvinningsbarhet som en del av typgodkännandet Egen miljöambition Kunders värderingar Effektiv process Framtida behov REACh Green Chemistry initiative Resursbrist Ingående material? Bilindustrin 1998 Kostnad för Cr6+ hos daimler Vi tjänar pengar på IMDS <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

8 European End of Life Vehicle Directive (2000/53/EEC)
Mål med ELV: Minimera avfall från bilar Minimera miljöpåverkan från bilskrotning Återvinning och återanvändning av material för att minimera avfallshantering Fasa ut användning av tungmetaller Införa producentansvar <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

9 Resten av världen Amerika: Fokus på oönskade ämnen, ej återvinning
Korea: ELV-lagstiftning Kina: ELV-lagstiftning under utveckling Japan: JAMA frivilligt åtagande och ASR-skatt (After Shredder Residue) Taiwan: Frivilliga krav India: ELV-lagstiftning under utveckling Mexico: ELV med stöd från Japan Slutsats: Många olika krav för samma produkt <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

10 1998 Starten för International Material Data System (IMDS)
<Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

11 Kommunikationsproblemet
<Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

12 Lösningen: Gemensam lösning för industrin (IMDS)
Lieferant Lieferant Lieferant Hersteller <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

13 Vad är IMDS? Web-baserat verktyg för att skapa och skicka “Materialdatablad” Kommunicera information om ingående material, ämnen samt vikt för varje komponent Lanserades 2001… …och är idag en standard för hela industrin Gratis för användarna, betalas av biltillverkarna Används i hela leverantörskedjan, från material- till komponenttillverkare <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

14 Målsättning med processen kring IMDS
Material LÄS TEXTEN HÖGT. - Undvika pappershantering. - Exempel: Toyota - Moralisk skyldighet gentemot kund. - Vi ska överträffa kunders förväntan och våra egna kärnvärden. “Samla in all information om materialinnehåll och återvinning elektroniskt. Använd information för att säkra nuvarande och kommande lagkrav” <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

15 Princip för Materialdatablad
Ger en detaljerad specifikation för artikeln: Komponent: Komplett motor till litet clips Material: SS-EN steel, ISO1043 Polymerer… Ämnen: Järn, Bly, PBDE, Polypropylen etc. Användader skapar en BOM (struktur) med all nödvänding information Komponenter med ingående komponenter och materia Material med ingående ämnen Tänk ”Databas” och läsbarhet kring all struktur <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

16 Ytterligare användning av IMDS
Samla in information om användning av återvunnet material REACH-relevant information förtydligas Automatisk feedback om artiklar som ej möter krav Kommunikationsplattform Verktyg för att driva leverans kopplat till ledtider i projekt Tydliggör kravsättning (visuell feedback) (Skapar nätverk inom industrin) <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

17 1998 2011 <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

18 IMDS Statistik 100.000 Företag 40.000.000 Materialdatalad
nya materialdatablad / månad Tillgängligt på 9 olika språk Används på alla kontinenter <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

19 Timing <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

20 Begränsningar med IMDS
Enbart tillgängligt för bilindustrin Ej i linje med önskemål från våra leverantörer Centraliserad approach IT-struktur Finansiering (Beslut och strategi) Frågorna blir snabbt politiska 12 år gammalt, vilket märks… Svårt att utöka systemet från ursprungligt syfte <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

21 Hur har IMDS påverkat fordonsindustrin?
Stor påverkan på nya lagkrav Lagstiftning skapas utifrån IMDS Används som ”Bästa exempel” Förbättrad miljöprestanda Harmonisering av ”Oönskade Ämnen” inom fordonsindustrin (GADSL) Flera industrinätverk skapade kring ”Best practise”-frågor runt IMDS Stort samarbete med kemiindustrin <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

22 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
Gemensam ”Svart och Grå lista” för produkter i fordonsindustrin Definerar ”intressanta” ämnen för vår industri Utvecklad i samarbete mellan Biltillverkare, Leverantörer och Kemiindustrin Uppdateras årligen GADSL är fullt integrerad i våra processer, t.ex IMDS GADSL hanterar alla kommande lagkrav, t.ex REACh <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

23 Hur hjälper IMDS oss att hantera REACh?
Verktyg för att följa alla relevanta ämnen Artikel 33 kan hanteras utan att skapa nya processer Annex XIV och Annex XVII kan följas automatiskt, inga nya processbehov Underlättar utvärdering av alla nya ämnen på kandidatlistan Lätt att förstå hur industrin potentiellt påverkas av Annex XV-dossiers och ger oss svarsberedskap om vi vill ge input <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

24 ”Lessons Learned” med IMDS
Stor ansträngning att sjösätta. ”Den som lider, driver” Tid och resurs Ketchupeffekten Kräver bra intern organisation med uttalat långsiktigt stöd Gemensamma krav är en förutsättning Bra kommunikation mellan leverantör och kund är en förutsättning Stort utbildningsbehov, överskatta inte leverantörernas kunskaper i området Leverantörer behöver tid för att anpassa sig till nya krav Stark koppling mellan kvalitet på process (och system), och kvalitet på resultat Nyckeln till framgång ligger i samarbete! <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

25 Tack för er tid! Kontakt: James Lundström : jlundst2@volvocars.com
: <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

26 Backup <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

27 Next gen. IMDS? http://public.cdxsystem.com/web/cdx/home
<Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>

28 AIG - Automotive Industry Guideline Version 2.0
How Does REACh affect you? What are your responsibilities? Is there any recommendations? AIG is your guide! <Material Data Collection in the Automotive Industry>, <Material and Weight Management>, <James Lundström>, <jlundst2> Issue date: < >, Security Class: <Public>


Ladda ner ppt "Materialdatainsamling inom bilindustrin"

Liknande presentationer


Google-annonser