Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007"— Presentationens avskrift:

1 Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007
CSR International Christina Båge CSR International

2 Att fundera på: Vad betyder SR för Banverket?
Vilken vision/ambition vill Banverket ha för sitt SR-arbete? Hur påverkar det Dig i ditt arbete? Hur kan Du utnyttja SR bättre? CSR International

3 Varför socialt ansvarstagande?
Minskad varumärkesrisk – Bygga varumärke Stolt personal – Lojal personal Ett ärligt ansvar – ett växande riskmedvetande Ökad konkurrenskraft – Nytt konkurrensmedel Krav/Behov/Frivilligt Nya möjligheter! CSR International

4 SR – en överblick Mänskliga rättigheter ILO/Barnarbete/Slavarbete
Miljö Korruption Per berört land Råvaror Under- leverantörer Leverantörer Produktion Transport Försäljning Kund Högriskländer Afghanistan Algeria Angola China Colombia D R Congo Egypt Indien Saudi Arabia Sudan Syria Tunisia United Arab Emirates Vietnam Zimbabwe Iran Iraq Kazakhstan Lebanon Libya Myanmar (Burma) Pakistan CSR International

5 Social responsibility
Det finns ingen allmänt vedertagen internationell definition av SR ISO ännu ej klart Välgörenhet är inte SR Att ta ansvar för (och engagera sig i) organisationens påverkan på omvärlden Miljöansvar Ekonomiskt ansvar Socialt ansvar CSR International

6 Hållbar utveckling ”att tillgodose dagens behov utan att försämra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov” Brundtlandrapporten 1987 För första gången sades att miljöfrågorna och fattigdomsfrågorna måste kopplas ihop! Berättartext CSR International

7 Vilka är frågorna? Miljöfrågor: Växthuseffekten Långlivade miljögifter
Skogsavverkning och döda havsbottnar Tillgång till vatten Tillgång till energi Fattigdomsfrågor: Ojämn ekonomisk resursfördelning Fungerande samhällsinstitutioner CSR International

8 CSR International

9 CSR International

10 Internationella riktlinjer
FNs Global Compact. 10 principer om grundläggande mänskliga rättigheter; barnarbete, arbetsvillkor (ILO), miljöhänsyn och korruption OECDs riktlinjer för multinationella företag; ovan samt informationsfrågor, konsumentintressen, vetenskap & teknik, konkurrensfrågor och beskattningsfrågor ISO , beräknas färdig 2009 CSR International

11 Vilka internationella konventioner anses folkrättsligt bindande?
FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna ILOs 8 konventioner om arbetsrättsliga förhållanden Konventionen om barnets rättigheter Konventionen mot alla former av slaveri CSR International

12 Socialt ansvar.. Hur långt går ansvaret? Ansvar att veta
Ansvar att försöka Ansvar för sin position Ansvar att inte dra fördel av andras överträdelser Ansvar att inte medverka CSR International

13 Grundprinciper för offentlig upphandling
Öppenhet Likabehandling och icke-diskriminering Affärsmässighet CSR International

14 Tillåter LOU sociala hänsyn eller ej?
Oklart hos många gällande den nuvarande lagstiftningen Arbetslivsinstitutet: använd ändringen från år § om särskilda kontraktsvillkor. Ska inte gälla endast antidiskrimineringskrav, utan även om andra sociala krav NOU: sociala krav är möjliga att ställa, svårigheten är att mäta och motivera valda anbud Ja, efter den nya LOUs ikraftträdande 1 jan 2008! CSR International

15 EU upphandlingslagstiftning
Tilldelningen av offentliga kontrakt ska grundas på fri konkurrens, oberoende av ursprungsstat Anbud ska utvärderas inom ramen för ett objektivt och öppet förfarande Detaljerade förfaranden och riktlinjer för krav, avslag och val av anbud och tilldelning av avtal Föreskrifter om offentliggörande av anbudsförfaranden och meddelanden om upphandlingar i samtliga EU:s medlemsstater, samt tydliga tidsramar Vissa grundprinciper för miljöhänsyn, och i mindre omfattning, sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar: CSR International

16 FMVs sociala ansvarstagande i upphandlingar
”ta hänsyn till vissa grundläggande rättigheter för arbetstagare vid upphandling. Leverantören skall vid fullgörandet av arbetet för leverans följa sin nationella lagstiftning ifråga om arbets- och anställningsvillkor för sina arbetstagare” ”sådana arbets- och anställningsvillkor skall som ett minimum vara förenliga med internationella konventioner” Landstinget är just nu i en process där denna typ av krav skall formuleras CSR International

17 Vilka branscher är bäst/sämst?
Statliga aktörer sämre än privata Konsumtionsvarumarknaden är bäst Råvaru- och tjänstemarknaderna är sämst, t ex gruvindustrin Källa: Amnesty Business Group CSR International

18 Vilka problem kan identifieras?
Tvångsliknande arbetsförhållanden, inkl sk bonded labour Brott mot demokratiska rättigheter, t ex rösträtt, yttrandefrihet, rörelsefrihet Barnarbete Säkerhetsrisker, brist på arbetsskyddande åtgärder Förhållande till odemokratiska regeringar, ex Saudiarabien, Kina Miljöhänsyn, kemikalier, färgmedel etc CSR International

19 Ex riskbedömning, branscher
Naturresurser/gruvindustri: Minoriteters- och andra folks rättigheter Relation med nationella och privata säkerhetsstyrkor Hälsa och säkerhet Barnarbete, slavarbete “Resursförbannelsen” – negativ miljö- och social påverkan från gruvindustri Transparens i betalningar, inkl skatter, till regeringar Städning, säkerhet och outsourcade tjänster: Lagliga anställningar, särskilt sk migrant labour Lön som går att leva på Kvinnors rättigheter Diskriminering, trakasserier, arbetstid etc. CSR International

20 Ex riskbedömning, branscher
IT: Yttrandefrihet Kvinnors rättigheter, trakasserier/misshandel, Barnarbete Hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen Arbetsförhållanden, inkl tvångsarbete och övertid Associationsfrihet och kollektiva förhandlingar Produktion/industri: Diskriminering på arbetsplatsen Anställningsförhållanden Hälso- och säkerhetsfrågor Arbetsförhållanden Barnarbete Migrerande arbetskraft Minoriteters rättigheter CSR International

21 Kontroll och uppföljning
Inarbeta villkor i avtal för Grundläggande CSR-regler Inspektionsrätt, intern och/eller extern Rätt att på begäran få information eller rapporter om leverantörens CSR-arbete Utbildning av samarbetsparter Rapportera i t ex Års- eller separat rapport Revision av extern aktör? CSR International

22 Vad göra när en situation uppstått?
Do no harm! Var ärlig och transparent Vidta genomtänkta åtgärder. Inte alltid bäst att avsluta ett samarbete. CSR International

23 Kan man samarbeta med andra?
SR blir en alltmer öppen fråga. Många leverantörer spenderar mycket tid på att ta emot delegationer av kontrollanter och rapportskrivande. Detta kan få effekter på kvaliteten på produkterna och arbetsledning. Kan Banverket samarbeta med likasinnade (t ex Vägverket) för att få ned egna utgifter samt bespara leverantörerna tid? CSR International

24 Så.. Vad ska SR betyda för Banverket?
Vilken vision/ambition tycker Du att ska Banverket ha för sitt SR-arbete t ex för inköp och upphandlingar? Hur påverkar det Dig i ditt arbete? Hur kan Du utnyttja SR i Dina upphandlingar/Ditt arbete? CSR International


Ladda ner ppt "Banverket Upphandlingsdagarna 13 september 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser