Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 2012.11.08 Anne-Charlotte Aronsson, CEO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 2012.11.08 Anne-Charlotte Aronsson, CEO."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 2012.11.08 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

2 Affärsidé AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos (celldöd), som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

3 Uppfinningen  En patenterad metod för tillverkning av antikroppar mot proteinet tymidinkinas (TK), som för första gången gör det möjligt att direkt mäta proteinet TK med en vanlig immunoassay Vi kallar metoden TK 210  En unik design av testmetoden som ger extra hög specificitet

4 Tymidine Kinase (TK)  TK är en celltillväxtmarkör (inte en cancermarkör)  Cancer karaktäriseras av en abnorm celltillväxt, vilket ökar mängden TK  TK koncentrationen är direkt relaterad till cancerns aggressivitet  TK är den enda tillväxtmarkör som kan mätas genom ett enkelt blodprov

5  Eftersom TK 210 mäter celltillväxt och inte massa kan den upptäcka en tumör tidigare än andra metoder  TK 210 är den enda metod som kan mäta inaktivt TK från solida tumörer  Använder etablerad teknologi som finns på alla laboratorier  Kan anpassas till alla de stora laboratorie- plattformarna  Kan utvecklas till ett snabbtest test TK 210 ett nytt sätt att monitorera cancer

6 Cancer nuvarande situation 1.Under 2010 fick 55 342 cancer i Sverige, vilket var 731 fler fall a ̈ n a ̊ ret innan 2.En tredjedel kan botas vid tidig upptäckt och behandling 3.Överlevnaden har ökat. Idag a ̈ r den relativa 5-a ̊ rso ̈ verlevnaden 67 procent, ja ̈ mfo ̈ rt med 1970-talet, då den var ca 36 procent From Cancer Trends Progress Report – Dec 2007 Update, National Cancer Institute, NIH, DHHS, Bethesda, MD, http://progressreport.cancer.gov

7 Coloncancer Malignt melanom Tumor size masscells 10kg10 13 1kg 1g 1mg 1µg 1ng 10 12 10 9 10 6 10 3 10 0 05 101520 Years Diagnostic Lethal Colon cancer Breast cancer Lung cancer (SCC) Lung cancer (SCLC ) Malignt melanom Embryonal testescancer Tumörens detekterbarhet – det tar mellan två och tolv år innan en tumör kan upptäckas

8 Behov inom cancerdiagnostik Behov av:  tidig upptäckt av tumören  enkel, kostnadseffektiv och smärtfri uppföljning

9  TK 210 upptäcker cancer tidigare än andra metoder  TK 210 är en värdefull markör för kostnadseffektiv och smärtfri uppföljning av patienten för tidig upptäckt av återfall  TK 210 vägleder vid val av terapi och intensitet i behandlingen AroCells produkter fyller de kliniska behoven

10 Bevisade kliniska resultat 1.AroCells produkt TK 210/hem korrelerar väl med dagens metoder för blodcancer 2. AroCells teknologi har visats kliniskt värdefull vid analys av mer än 1000 cancerprover från 10 olika cancerformer

11 Konkurrerande metoder  Konkurrerande metoder för att mäta TK är antingen tekniskt komplicerade eller fordrar dyra instrument  Fungerar endast för blodcancer eftersom de är baserade på proteinets aktivitet  Kan inte omvandlas till snabbtest

12 AroCells övergripande utvecklingsplan TK 210/hem för blodcancer  RUO Q1 2012  Byte av antikropp för en stabilare råvara Q2-Q3 2012  Teknisk och klinisk verifiering Q4 2012  Klinisk dokumentation (jmf med TK aktivitet) Q1 2013  Lansering CE- märkt produkt Q1 2013 TK 210 för solida tumörformer (prostatacancer, bröstcancer)  Teknisk anpassning och klinisk verifiering Q2-Q3 2013  Klinisk dokumentation jmf med andra kliniska metoder Q4 2013  Lansering Q1 2014 TK 210/POC Snabbtest (Beslut 2013)

13 PSA i Prostata Cancer PSA nivå (ng/mL): Incidence (%) PCa: 2.0-2.9 14% 3.0-3.9 23% 4.0-10.0 26%

14 Marknadspotential  Marknaden för PSA 2012 uppskattas till ca 7 miljarder kronor.  Den potentiella marknaden för en kliniskt värdefull markör för bröstcancer är ungefär densamma

15  3 852 770 aktier och 1 926 385 teckningsoptioner nyemitterades. Emissionen blev övertecknad med 63%  5,2 MSEK före emissionskostnader  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att senast 28 november 2012 ha tillförts ytterligare totalt 4,8 MSEK före emissionskostnader  Totalt har ca 25 MSEK investerats i bolaget sedan start  Antalet aktieägare är 530 (sept 2012) Nyemission april 2012

16 Vad har hänt från april 2012 AktivitetTid Förhandlingar med olika företag för tillverkning av antikroppar mars/april 2012 Avtal med GenScript för framtagning av antikroppar maj 2012 Framtagning av ett antal olika antikroppar enl tre separata metoder juni-aug 2012 Utvärdering och selektion av antikropparsept-okt 2012 Prof Staffan Eriksson (SLU) visar att TK från solida tumörer är till stor del inaktivt okt 2012 Teknisk och klinisk verifiering av TK 210/hemnov- 2012

17 Vad skall vi använda optionspengarna till  Slutföra den teknisk och klinisk verifiering av TK 210/hem  CE-märkning av TK 210/hem  Lansering och kommersialisering av TK 210/hem ELISA  Utveckling av TK 210/prostate alt TK 210/breast ELISA  Initiera klinisk utvärdering av TK 210/prostate alt TK 210/breast ELISA

18 2012201320142011 Lansering av TK 210/prostate ELISA alternativt TK 210/breast ELISA Utveckling av nya markörer. Utökat distributionsnätverk Positivt kassaflöde Utveckling av ROU test Kliniska data Blodcancer test RUO Utveckling av nya stabilare och bättre antikroppar Utveckling och klinisk verifiering av blodcancertest CE-märkning, marknadsföring och försäljning av TK 210/hem ELISA Utveckling och klinisk utvärdering av TK 210/prostate Avtal med plattformsföretag Beslut om POC

19 Stor erfarenhet i teamet  Klinisk diagnostik  Affärsutveckling  Ekonomi  Vetenskap  Marknadsföring  Försäljning Styrelse: Arne Ferstad, ordförande Staffan Eriksson Jan Mellberg Håkan Englund Anne-Charlotte Aronsson, VD

20 TK 210 •TK 210 mäter cancerns tillväxt genom ett vanligt blodprov. •TK 210 är det enda test som kan mäta inaktivt TK från solida tumörer •TK 210/hem ELISA ute på marknaden 2013 www.arocell.com aca@arocell.com

21 Teckningsoptioner  AROC TO 1, teckningsoptioner  Sista dag för handel med TO1 är 23 november  Sista dag för konvertering till aktier är 28 november  Konverteringskurs 2:50 kronor per aktie  Aktuell kurs 5,60 kronor (Slutkurs 121108)  All information om förfarandet vid konvertering finns på bolagets hemsida www.arocell.com

22 Varför försening av CE-märkningen av TK-210/hem  Viss försening av antikropps-framtagningen hos GenScript  Behov av bättre utvärderingsmetoder för antikropparna  Öka specificiteten genom ökad kontroll av råvarorna  Påverkar inte TK 210/prostate ELISA eller TK 210/ breast ELISA

23 Leukemia Gastric Colon Rectum Breast Lung Lymphoma Hepatoma Brain Bladder Breast treat Benign Disease contr Healthy 1 10 100 TK-Immuno He et al, Oncology Reports, 2005 AroCells ”Prototyp”: TK nivåerna är signifikant förhöjda i de flesta cancer former


Ladda ner ppt "Stockholm 2012.11.08 Anne-Charlotte Aronsson, CEO."

Liknande presentationer


Google-annonser