Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne-Charlotte Aronsson, CEO"— Presentationens avskrift:

1 Anne-Charlotte Aronsson, CEO
Stockholm Anne-Charlotte Aronsson, CEO

2 Affärsidé AroCell utvecklar och kommersialiserar nya innovativa markörer för bestämning av celltillväxt och apoptos (celldöd), som kommer att vara kliniskt värdefulla vid prognos, övervakning och uppföljning av cancerpatienter.

3 Uppfinningen En patenterad metod för tillverkning av antikroppar mot proteinet tymidinkinas (TK), som för första gången gör det möjligt att direkt mäta proteinet TK med en vanlig immunoassay Vi kallar metoden TK 210 En unik design av testmetoden som ger extra hög specificitet 3

4 Tymidine Kinase (TK) TK är en celltillväxtmarkör (inte en cancermarkör) Cancer karaktäriseras av en abnorm celltillväxt, vilket ökar mängden TK TK koncentrationen är direkt relaterad till cancerns aggressivitet TK är den enda tillväxtmarkör som kan mätas genom ett enkelt blodprov

5 TK 210 ett nytt sätt att monitorera cancer
Eftersom TK 210 mäter celltillväxt och inte massa kan den upptäcka en tumör tidigare än andra metoder TK 210 är den enda metod som kan mäta inaktivt TK från solida tumörer Använder etablerad teknologi som finns på alla laboratorier Kan anpassas till alla de stora laboratorie-plattformarna Kan utvecklas till ett snabbtest test 5

6 Cancer nuvarande situation
Under 2010 fick cancer i Sverige, vilket var 731 fler fall än året innan En tredjedel kan botas vid tidig upptäckt och behandling Överlevnaden har ökat. Idag är den relativa årsöverlevnaden 67 procent, jämfört med talet, då den var ca 36 procent From Cancer Trends Progress Report – Dec 2007 Update, National Cancer Institute, NIH, DHHS, Bethesda, MD, 6

7 Tumörens detekterbarhet –
det tar mellan två och tolv år innan en tumör kan upptäckas Coloncancer Malignt melanom Embryonal testescancer Tumor size Lung cancer (SCLC) Lung cancer (SCC) mass cells Malignt melanom Breast cancer Colon cancer 10kg 1013 Lethal 1kg 1012 1g 109 Diagnostic 1mg 106 1µg 103 1ng 100 5 10 15 20 Years

8 Behov inom cancerdiagnostik
Behov av: tidig upptäckt av tumören enkel, kostnadseffektiv och smärtfri uppföljning Svar direkt vid besöket hos läkaren Tidskrävande test som som utförs på specialistkliniker Förebygga onödigt lidande 8

9 AroCells produkter fyller de kliniska behoven
TK 210 upptäcker cancer tidigare än andra metoder TK 210 är en värdefull markör för kostnadseffektiv och smärtfri uppföljning av patienten för tidig upptäckt av återfall TK 210 vägleder vid val av terapi och intensitet i behandlingen AroCells produkter fyller de kliniska behoven

10 Bevisade kliniska resultat
AroCells produkt TK 210/hem korrelerar väl med dagens metoder för blodcancer 2. AroCells teknologi har visats kliniskt värdefull vid analys av mer än 1000 cancerprover från 10 olika cancerformer

11 Konkurrerande metoder
Konkurrerande metoder för att mäta TK är antingen tekniskt komplicerade eller fordrar dyra instrument Fungerar endast för blodcancer eftersom de är baserade på proteinets aktivitet Kan inte omvandlas till snabbtest

12 AroCells övergripande utvecklingsplan
TK 210/hem för blodcancer RUO Q1 2012 Byte av antikropp för en stabilare råvara Q2-Q3 2012 Teknisk och klinisk verifiering Q4 2012 Klinisk dokumentation (jmf med TK aktivitet) Q1 2013 Lansering CE- märkt produkt Q1 2013 TK 210 för solida tumörformer (prostatacancer, bröstcancer) Teknisk anpassning och klinisk verifiering Q2-Q3 2013 Klinisk dokumentation jmf med andra kliniska metoder Q4 2013 Lansering Q1 2014 TK 210/POC Snabbtest (Beslut 2013)

13 PSA i Prostata Cancer PSA nivå (ng/mL): Incidence (%) PCa: 2.0-2.9 14%
% % %

14 Marknadspotential Marknaden för PSA 2012 uppskattas till ca 7 miljarder kronor. Den potentiella marknaden för en kliniskt värdefull markör för bröstcancer är ungefär densamma

15 Nyemission april 2012 3  aktier och 1  teckningsoptioner nyemitterades. Emissionen blev övertecknad med 63% 5,2 MSEK före emissionskostnader Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att senast 28 november 2012 ha tillförts ytterligare totalt 4,8 MSEK före emissionskostnader Totalt har ca 25 MSEK investerats i bolaget sedan start Antalet aktieägare är 530 (sept 2012)

16 Vad har hänt från april 2012 Aktivitet Tid
Förhandlingar med olika företag för tillverkning av antikroppar mars/april 2012 Avtal med GenScript för framtagning av antikroppar maj 2012 Framtagning av ett antal olika antikroppar enl tre separata metoder juni-aug 2012 Utvärdering och selektion av antikroppar sept-okt 2012 Prof Staffan Eriksson (SLU) visar att TK från solida tumörer är till stor del inaktivt okt 2012 Teknisk och klinisk verifiering av TK 210/hem nov- 2012

17 Vad skall vi använda optionspengarna till
Slutföra den teknisk och klinisk verifiering av TK 210/hem CE-märkning av TK 210/hem Lansering och kommersialisering av TK 210/hem ELISA Utveckling av TK 210/prostate alt TK 210/breast ELISA Initiera klinisk utvärdering av TK 210/prostate alt TK 210/breast ELISA

18 CE-märkning, marknadsföring och försäljning av TK 210/hem ELISA
Utveckling och klinisk utvärdering av TK 210/prostate Avtal med plattformsföretag Beslut om POC Blodcancer test RUO Utveckling av nya stabilare och bättre antikroppar Utveckling och klinisk verifiering av blodcancertest Lansering av TK 210/prostate ELISA alternativt TK 210/breast ELISA Utveckling av nya markörer. Utökat distributionsnätverk Positivt kassaflöde Utveckling av ROU test Kliniska data 2011 2012 2013 2014

19 Stor erfarenhet i teamet
Klinisk diagnostik Affärsutveckling Ekonomi Vetenskap Marknadsföring Försäljning Styrelse: Arne Ferstad, ordförande Staffan Eriksson Jan Mellberg Håkan Englund Anne-Charlotte Aronsson, VD

20 TK 210 TK 210 mäter cancerns tillväxt genom ett vanligt blodprov.
TK 210 är det enda test som kan mäta inaktivt TK från solida tumörer TK 210/hem ELISA ute på marknaden 2013

21 Teckningsoptioner AROC TO 1, teckningsoptioner
Sista dag för handel med TO1 är 23 november Sista dag för konvertering till aktier är 28 november Konverteringskurs 2:50 kronor per aktie Aktuell kurs 5,60 kronor (Slutkurs ) All information om förfarandet vid konvertering finns på bolagets hemsida

22 Varför försening av CE-märkningen av TK-210/hem
Viss försening av antikropps-framtagningen hos GenScript Behov av bättre utvärderingsmetoder för antikropparna Öka specificiteten genom ökad kontroll av råvarorna Påverkar inte TK 210/prostate ELISA eller TK 210/ breast ELISA

23 AroCells ”Prototyp”: TK nivåerna är signifikant
förhöjda i de flesta cancer former 100 10 TK-Immuno He et al, Oncology Reports, 2005 1 Colon Breast Lung Brain Gastric Leukemia Rectum Bladder Benign Healthy Lymphoma Hepatoma Breast treat Disease contr


Ladda ner ppt "Anne-Charlotte Aronsson, CEO"

Liknande presentationer


Google-annonser