Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationsbeskrivning IF F&S Lidköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationsbeskrivning IF F&S Lidköping"— Presentationens avskrift:

1 Organisationsbeskrivning IF F&S Lidköping
Godkänd av styrelsen

2 Organisationsmodell Verksamheten inom Idrottsföreningen Friskis&Svettis Lidköping bedrivs genom styrelse, fast anställd personal samt ett stort antal ideellt arbetande funktionärer. Styrelsen skall fokusera på uppföljning, budget och strategiarbete. Verksamhetschefen ansvarar för att operativt leda verksamheten och att vårda och verka för utveckling av verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer. Till sin hjälp har verksamhetschefen ett antal arbetsgrupper, som koordineras genom Samverkansgruppen. Förutom verksamhetschefen ansvarar den fast anställda kansli- personalen bland annat för medlemsregister, inköp, ekonomi och receptionsarbete dagtid.

3 Samverkansgruppen Syftet med samverkansgruppen är:
att säkerställa ett effektivt informationsflöde inom föreningen att stärka samhörigheten och koordineringen mellan olika delar av föreningen att effektivisera genomförandet av fattade beslut att ge förbättrade möjligheter för enskilda funktionärer att påverka verksamheten Samverkansgruppens möte leds av verksamhetschefen.

4 Organisationsmodell Styrelse Verksamhetschef Kansli & Reception
Personal- ansvar Verksamhetschef Kansli & Reception Ekonomi Samverkansgruppen Fastighet Marknadsföring Gym Spincykling Värdar Hemsida/Web Ledaruppföljning (LUF) Schema Utbildning Jympa Skivbank/musik IT-Ljud Vinninga * vilande

5 Beskrivning av arbetsgrupperna
Jympa Jennifer Hellsten, Kristin Wilsson Jympagruppen ansvarar för föreningens jympaverksamhet samt övrig verksamhet i stora och lilla salen som riktar sig till våra medlemmar. Gym Mia Svensson, Jennifer Hellsten Gymgruppen ansvarar för föreningens gymverksamhet.

6 Beskrivning av arbetsgrupperna
Spincykling Marina Svensson, Catti Rådemar, Marie Hasselgren Spincykelgruppen ansvarar för föreningens spincyklingsverksamhet LUF (Ledaruppföljning) Kicki Brodin, Annelie Lundqvist, Carola Andrén, Jennifer Hellsten, Anna-Lena Hofling, Susanne Hjalmarsson, Mia Svensson, Marie Hasselgren, Evelina Edvinsson LUF-gruppen ansvarar för ledaruppföljning av föreningens ledare och fungerar som stöd i den fortsatta utvecklingen. LUF-gruppen ansvarar också för kvalitetssäkring av föreningens träningsverksamhet.

7 Beskrivning av arbetsgrupperna
Värd/reception Yvonne Jansson, Britt Andersson, Carina Wedebrand, Annelie Stålberg Värd/reception ansvarar för bemanning av receptionen med dess arbetsuppgifter samt att värdarna får rätt utbildning och utveckling. Värd/reception ansvarar för att identifiera behov av att rekrytera värdar/receptionister och att genomföra rekrytering. Utbildning (före detta Rekrytering) Mia Nilsson, Jennifer Hellsten, Helena Gustavsson, Helen Thomsen, Mia Svensson, Evelina Edvinsson, Catherine Nycander, Catti Rådemar Utbildningsgruppen ansvarar för att identifiera behov av rekrytering och utbildning av ledare för jympa, gym och spincykling. Utbildningsgruppen ansvarar både för rekrytering av nya ledare och vidareutbildning av föreningens befintliga ledare.

8 Beskrivning av arbetsgrupperna
Fastighet Kjell Andersson, Ken Hofling, Robert Lundquist och Björn Ekholm Fastighetsgruppen ansvarar för fortlöpande underhåll av mindre karaktär av föreningens lokaler och inventarier samt deltagande i föreningens om- och tillbyggnadsprojekt. IT-Ljud Andreas Nycander, Fredrik Nycander, Lenny Carlsson IT-Ljud gruppen ansvarar för drift och underhåll av föreningens IT- miljö och ljudutrustning samt att identifiera behov av nyanskaffning av IT och ljudutrustning. Gruppen ansvarar också för att i möjligaste mån utbildning av användare på IT och ljudutrustning

9 Beskrivning av arbetsgrupperna
Hemsida/Web Katri Danielsson, Jennifer Hellsten Hemsida/Webgruppen ansvarar för att föreningens web-site hålls uppdaterad och strukturerad så att informationen hålls aktuell. Marknadsföring Katri Danielsson, Mia Svensson, P-G Blomqvist, Lena Andrén Marknadsföringsgruppen ansvarar för att tillsammans med verksamhetschefen genomföra marknadsföringsaktiviteter såsom annonsering, reklamkampanjer etc.

10 Beskrivning av arbetsgrupperna
Schema Lars Johansson, Susanne Hjalmarsson, Jennifer Hellsten, Anna Json-Leijon, Marie Hasselgren, Cathrine Nycander Schemagruppen ansvarar för schemaläggning av jympa och spincykling. Skivbank/musik Mia Svensson, Carolina Johansson Skivbank/musikgruppen ansvarar för föreningens skivbank/musikbank.

11 Ekonomifunktion Ekonomifunktion
Pernilla Ljung (kassör), Catharina Karlsson, Annica Hjalmarsson Pernilla Ljung som kassör ansvarar för föreningens ekonomi som helhet inklusive in och utbetalningar. Annica Hjalmarsson (fast anställd personal) ansvarar för fakturering och kassahantering samt leverantörs och kundreskontra. Catharina Karlsson ansvarar för rutiner för fakturering, kassahantering och budgetarbete. Ekonomifunktionen som helhet ansvarar för att till varje styrelsemöte ta fram en ekonomisk rapport som underlag för styrelsens arbete.

12 Kansli Kansli - Annica Hjalmarsson
Kansli är föreningens fast anställda personal som ansvarar för det fortlöpande arbetet på kansliet och med bemanningen av receptionen dagtid. Annica och Marita har sina huvudsakliga ansvarsområden, men skall kunna täcka upp för varandra. I arbetet ingår: Ekonomi (registrering av leverantörsfakturor, fakturering mot kund, att ta fram leverantörs och kundreskontra och att ansvara för kassahanterigen). Receptionsarbete (försäljning av kort, F&S shop och cafeteria) Telefon (bokning av pass och salar, upplysning) Klädhantering (inventering av lager, beställning och distribution till funktionärer) Inköp (inköp till cafeteria och F&S shop) Post (sortering av inkommande post och utskick) Veckans info (sammanställning och distribution av info) Lok-stöd (aktivitetsstöd) Bokning av hallar/salar (Vinninga, etc)

13 Kansli Kansli - Marita Eriksson
Kansli är föreningens fast anställda personal som ansvarar för det fortlöpande arbetet på kansliet och med bemanningen av receptionen dagtid. Annica och Marita har sina huvudsakliga ansvarsområden, men skall kunna täcka upp för varandra. I arbetet ingår: Registrering av nya medlemmar och övrig hantering av medlemsregistret SvettIT frågor därutöver: Receptionsarbete (försäljning av kort, F&S shop och cafeteria) Telefon (bokning av pass och salar, upplysning) Bokning av hallar/salar (Vinninga, etc)

14 Verksamhetschef Verksamhetschef
Lars Johansson (50%) (fokus på Gym, Spin & Marknadsföring) Mia Nilsson (50%) (fokus på Jympa) Verksamhetschefen är inför styrelsen ansvarig för att leda det operativa arbetet inom föreningen som helhet och inom kansliet i synnerhet. Verksamhetschefen ansvarar för marknadsföring av föreningens verksamhet och kontakten mot företag, myndigheter och privatpersoner. I arbetet ingår: - Att vårda och verka för föreningens utveckling i linje med av styrelsen givna riktlinjer. - Funktionärsvård - Arbetsledning inom kansliet. - Marknadsföring och företagsförsäljning - Uppföljning och stöd mot arbetsgrupperna - Rapportering till styrelsen - Överordnad vidareutbildning inom föreningen

15 Styrelsen Styrelsen Ulf Landgren, Henric Trolme, Pernilla Ljung, Mia Svensson, Catharina Karlsson, Catti Rådemar, Jennifer Hellsten samt verksamhetscheferna Lars Johansson och Mia Nilsson. Styrelsen har det överordnade budgetansvaret för föreningen. Styrelsen ansvarar för: Föreningens verksamhet som helhet. Uppföljning av verksamheten genom verksamhetschef och därigenom är aktivt deltagande i föreningens olika verksamheter. Ekonomiuppföljning respektive budgetplanering. Kvalitetsuppföljning och kvalitetsplan. Strategisk utveckling av föreningens verksamhet t.ex. förändring i utbudet, utökning av verksamhet, större lokalfrågor etc.


Ladda ner ppt "Organisationsbeskrivning IF F&S Lidköping"

Liknande presentationer


Google-annonser