Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !"— Presentationens avskrift:

1 Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !

2 Aktiesparträff med Systemair Agenda: • Så började det… • Allmänt om koncernen • Produkter,produktion • Viktigare händelser • Finansiell information • Strategier • Att lyckas med förvärv • Frågor –avbryt gärna

3 Så började det….. med en rund kanalfläkt……

4 Den raka vägen…

5 Systemair AB – Skinnskatteberg Grundat 1974 HK för Systemair Ca 450 anställda 40% är kvinnor 50 000 m2 ISO certifierat

6 Bättre luft inomhus Bra inomhusluft ger bättre hälsa och ökar produktiviteten.

7 ebmpapst AB 21,3% ebmpapst AB 21,3% Färna Invest AB 42,3% Färna Invest AB 42,3% Systemair AB 55 dotterbolag ebmpapst GmbH,100% Odin 2,4% Ägarstruktur Lannebo 7,4% Gerald E. 100% Ca 4300 Övr. 24,5% Alecta 2,1%

8 Group Staff Koncernledning Business- and Production Boards for subsidiaries in….. Nordic countries Western Europe Eastern Europe/CIS North America World rest Systemairs organisation

9 Koncernens produkter Brandgasfläkt Don Sinus Energiåterv. aggregat Rotovex Luftridå Portier Luftridå Corint Fläktvärmare Kanalfläkt

10 Systemairbolag i 38 länder Systemair – en global koncern Produktion Säljbolag Rep.kontor •1 950 anställda •12 fabriker •Ca 170 000 kvm produktionsyta

11 Hässleholm Slovakien Spanien Kanada Norge Danmark Litauen Slovenien Tyskland Skinnskatteberg, HQ Produktionsenheter Totalt 170 000 m 2

12 Ventilationsprodukter Fläktar, Värmeväxlare, Aggregat, Don Luftridåer, Värmeprodukter Fläktar, Värmeväxlare Varumärken inom koncernen

13 Viktiga händelser under året • Invigning av ny anläggning i Indien • Megcool Industries Malaysia förvärvades i maj, nu till större lokaler • Tillgångarna i Emerson Ventilation Products förvärvades i maj • Byggstart av ny produktions- anläggning i Litauen

14 Intressanta order under året • 328 tunnelfläktar till italiensk motorväg, värde drygt 30 Mkr • Genombrottsorder i Indien – ca 5,5 Mkr. Delhis internationella flygplats, ny terminal

15 Systemairaktien

16 Omsättning – geografisk fördelning Maj-jan 08/09 Förändr. Av total Norden 685 1%27% Västeuropa 855 26%34% Östeuropa & OSS 637 -1% 25% Nordamerika 203 10% 8% Övriga marknader 161 48% 6% Totalt 2 541 11% 100% MSEK

17 Nettoomsättning Q1, Q2, Q3 MSEK 600 400 200 0 06/07 07/08 08/09 800 1000 Q1 maj-juli Q2 aug-okt Q3 nov-jan

18 Resultaträkning 9 mån MSEK maj-jan Nettoomsättning 2541+11% Rörelseresultat (EBIT) 316 -1% Resultat efter finansiella poster280 +-0% Resultat efter skatt224+13% 08/09 Jmf förra året

19 Nyckeltal Tillväxt, %11,014,0 12% Rörelsemarginal, %12,413,9 10% Vinstmarginal, %11,012,2 Avkastn.syssels.kapital, %25,225,4 Avkastn.eget kapital, %30,533,6 Soliditet,% 41,636,7 30% Investeringar, Mkr 135,4 101,8 Avskrivningar, Mkr59,954,7 Medeltal anställda 1951 1756 08/09 07/08 Maj - jan Mål

20 Balansräkning 09.01.31 08.01.31 Goodwill 167 95 Anläggningstillgångar 982815 Varulager 588513 Kortfristiga fordringar 812666 Likvida medel 93 78 Summa tillgångar 2 476 2 071 Eget kapital 1 030 764 Långfristiga skulder 93 70 Räntebärande skulder 817 791 Ej räntebärande skulder 535 448 S:a eget kapital och skulder 2 476 2 071 MSEK

21 Kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde 08/09 07/08 Från löpande verksamheten298288 Förändring av rörelsekapital -52 -143 Från investeringsverksamheten -135 -102 Från finansieringsverksamheten -151 -28 Likvida medel vid periodens slut 93 78 Maj-jan

22 Marknader Q3 Nordamerika 8% (8) Västeuropa 34% (30) Övriga 6% (5) Norden 27% (29) Östeuropa + OSS 25% (28) Regelbunden försäljning i 65 länder på 5 kontinenter

23 Strategi • Egen försäljningsorganisation • Fortsatt etablering på nya marknader • Utveckla nya produkter • Energisnåla lösningar •

24 Tillväxt varje år sedan 1974 MSEK Och vi tänker fortsätta att växa… 1 685 1 235 1590 1 013 1711 1 890 2 321 99/00 03/04 2 664 3 092 07/08 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

25 Strategi - tillväxt • Fortsatt satsning Asien, rekryteringar o nya fabriker • Ny fabrik i Litauen • Samordning logistik och produktion i Kansas city, USA • Kontinuerlig bearbetning av installatörer, distributörer, konsulter •

26 Integration av förvärv •Lokal ledning •Kultur – våra värderingarngar •Business boards •Production boards •Gemensamt affärs- och logistiksystem •Egen produktion och försäljning

27 Lägre energianvändning • Kompaktaggregat Riskminimering • Brandskyddsventilation • Tunnelventilation 400 nya produkter i exportkatalogen (2400 produkter i lager) Tillväxtområden - produkter

28 Konkurrensfördelar • Produktutveckling R&D • Produkter lämpliga för ROT-sektorn • Hög produkttillgänglighet • Samordnad logistik • Koncerngemensamt affärssystem

29 Stark affärsmodell • Tillverkning i 13 specialiserade produktionsanläggningar • Försäljning via egna säljbolag i 38 länder • Synergier • Högre marginaler Luftridåer

30 Tillväxt? Förväntad position i framtiden Idag Om vi inte gör någonting Omsättning Tid Produkt- utveckling Effektivare marknadsför Förvärv och allianser

31


Ladda ner ppt "Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !"

Liknande presentationer


Google-annonser