Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !"— Presentationens avskrift:

1 Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !

2 Aktiesparträff med Systemair Agenda: • Så började det… • Allmänt om koncernen • Produkter,produktion • Viktigare händelser • Finansiell information • Strategier • Att lyckas med förvärv • Frågor –avbryt gärna

3 Så började det….. med en rund kanalfläkt……

4 Den raka vägen…

5 Systemair AB – Skinnskatteberg Grundat 1974 HK för Systemair Ca 450 anställda 40% är kvinnor m2 ISO certifierat

6 Bättre luft inomhus Bra inomhusluft ger bättre hälsa och ökar produktiviteten.

7 ebmpapst AB 21,3% ebmpapst AB 21,3% Färna Invest AB 42,3% Färna Invest AB 42,3% Systemair AB 55 dotterbolag ebmpapst GmbH,100% Odin 2,4% Ägarstruktur Lannebo 7,4% Gerald E. 100% Ca 4300 Övr. 24,5% Alecta 2,1%

8 Group Staff Koncernledning Business- and Production Boards for subsidiaries in….. Nordic countries Western Europe Eastern Europe/CIS North America World rest Systemairs organisation

9 Koncernens produkter Brandgasfläkt Don Sinus Energiåterv. aggregat Rotovex Luftridå Portier Luftridå Corint Fläktvärmare Kanalfläkt

10 Systemairbolag i 38 länder Systemair – en global koncern Produktion Säljbolag Rep.kontor •1 950 anställda •12 fabriker •Ca kvm produktionsyta

11 Hässleholm Slovakien Spanien Kanada Norge Danmark Litauen Slovenien Tyskland Skinnskatteberg, HQ Produktionsenheter Totalt m 2

12 Ventilationsprodukter Fläktar, Värmeväxlare, Aggregat, Don Luftridåer, Värmeprodukter Fläktar, Värmeväxlare Varumärken inom koncernen

13 Viktiga händelser under året • Invigning av ny anläggning i Indien • Megcool Industries Malaysia förvärvades i maj, nu till större lokaler • Tillgångarna i Emerson Ventilation Products förvärvades i maj • Byggstart av ny produktions- anläggning i Litauen

14 Intressanta order under året • 328 tunnelfläktar till italiensk motorväg, värde drygt 30 Mkr • Genombrottsorder i Indien – ca 5,5 Mkr. Delhis internationella flygplats, ny terminal

15 Systemairaktien

16 Omsättning – geografisk fördelning Maj-jan 08/09 Förändr. Av total Norden 685 1%27% Västeuropa %34% Östeuropa & OSS % 25% Nordamerika % 8% Övriga marknader % 6% Totalt % 100% MSEK

17 Nettoomsättning Q1, Q2, Q3 MSEK /07 07/08 08/ Q1 maj-juli Q2 aug-okt Q3 nov-jan

18 Resultaträkning 9 mån MSEK maj-jan Nettoomsättning % Rörelseresultat (EBIT) % Resultat efter finansiella poster % Resultat efter skatt224+13% 08/09 Jmf förra året

19 Nyckeltal Tillväxt, %11,014,0 12% Rörelsemarginal, %12,413,9 10% Vinstmarginal, %11,012,2 Avkastn.syssels.kapital, %25,225,4 Avkastn.eget kapital, %30,533,6 Soliditet,% 41,636,7 30% Investeringar, Mkr 135,4 101,8 Avskrivningar, Mkr59,954,7 Medeltal anställda /09 07/08 Maj - jan Mål

20 Balansräkning Goodwill Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder S:a eget kapital och skulder MSEK

21 Kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde 08/09 07/08 Från löpande verksamheten Förändring av rörelsekapital Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Likvida medel vid periodens slut Maj-jan

22 Marknader Q3 Nordamerika 8% (8) Västeuropa 34% (30) Övriga 6% (5) Norden 27% (29) Östeuropa + OSS 25% (28) Regelbunden försäljning i 65 länder på 5 kontinenter

23 Strategi • Egen försäljningsorganisation • Fortsatt etablering på nya marknader • Utveckla nya produkter • Energisnåla lösningar •

24 Tillväxt varje år sedan 1974 MSEK Och vi tänker fortsätta att växa… /00 03/ /

25 Strategi - tillväxt • Fortsatt satsning Asien, rekryteringar o nya fabriker • Ny fabrik i Litauen • Samordning logistik och produktion i Kansas city, USA • Kontinuerlig bearbetning av installatörer, distributörer, konsulter •

26 Integration av förvärv •Lokal ledning •Kultur – våra värderingarngar •Business boards •Production boards •Gemensamt affärs- och logistiksystem •Egen produktion och försäljning

27 Lägre energianvändning • Kompaktaggregat Riskminimering • Brandskyddsventilation • Tunnelventilation 400 nya produkter i exportkatalogen (2400 produkter i lager) Tillväxtområden - produkter

28 Konkurrensfördelar • Produktutveckling R&D • Produkter lämpliga för ROT-sektorn • Hög produkttillgänglighet • Samordnad logistik • Koncerngemensamt affärssystem

29 Stark affärsmodell • Tillverkning i 13 specialiserade produktionsanläggningar • Försäljning via egna säljbolag i 38 länder • Synergier • Högre marginaler Luftridåer

30 Tillväxt? Förväntad position i framtiden Idag Om vi inte gör någonting Omsättning Tid Produkt- utveckling Effektivare marknadsför Förvärv och allianser

31


Ladda ner ppt "Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO VÄLKOMNA !"

Liknande presentationer


Google-annonser