Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA ! Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA ! Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA ! Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO

2 Aktiesparträff med Systemair
Agenda: Så började det… Allmänt om koncernen Produkter,produktion Viktigare händelser Finansiell information Strategier Att lyckas med förvärv Frågor –avbryt gärna

3 Så började det….. med en rund kanalfläkt……

4 Den raka vägen…

5 Systemair AB – Skinnskatteberg
Grundat 1974 HK för Systemair Ca 450 anställda 40% är kvinnor m2 ISO certifierat

6 Bättre luft inomhus Bra inomhusluft ger bättre hälsa och ökar
produktiviteten.

7 Ägarstruktur Systemair AB 55 dotterbolag Gerald E. 100% ebmpapst
GmbH,100% Färna Invest AB 42,3% ebmpapst AB 21,3% Lannebo 7,4% Ca 4300 Övr. 24,5% Systemair AB Odin 2,4% Alecta 2,1% 55 dotterbolag

8 Business- and Production Boards
Systemairs organisation Koncernledning Group Staff Business- and Production Boards for subsidiaries in….. Nordic countries Western Europe Eastern Europe/CIS North America World rest

9 Koncernens produkter Don Sinus Luftridå Portier Luftridå Corint
Kanalfläkt Brandgasfläkt Energiåterv. aggregat Rotovex Fläktvärmare

10 Systemair – en global koncern
Systemairbolag i 38 länder Produktion Säljbolag Rep.kontor 1 950 anställda 12 fabriker Ca kvm produktionsyta

11 Produktionsenheter Totalt 170 000 m2 Skinnskatteberg, HQ Tyskland
Slovakien Kanada Spanien Norge Skinnskatteberg, HQ Purpose: To show that we have big production capacity Speakers notes Our main factories are …... Extra facts - To be used if needed Systemair/Sweden/Skinnskatteberg. Systemair main production facility Production: BPR and heating products (mainly air curtains). (BPR = Fans + AHU) Totally ~310 employees. ~230 directly involved in the production Systemair/Germany/Windischbuch Assembly of the “German product range” Roof fans, Axial fans, MUB and AHU Fantech/Canada/Bouctouche (Province New Brunswick) Production of our North America product range – Fans and residential AHU ~100 employees VEAB/Sweden/Hässleholm Production of (electrical) duct heaters (circular and rectangular) Systemair/Denmark/Hasselager (close to Århus) Production of Central AHU (Big AHU) Systemair/Norway/DAL (Close to Oslo) Production of Central AHU (Big AHU) for the Norwegian market Hässleholm Slovenien Danmark Tyskland Litauen

12 Varumärken inom koncernen
Ventilationsprodukter Fläktar, Värmeväxlare, Aggregat, Don Luftridåer, Värmeprodukter Fläktar, Värmeväxlare

13 Viktiga händelser under året
Invigning av ny anläggning i Indien Megcool Industries Malaysia förvärvades i maj, nu till större lokaler Tillgångarna i Emerson Ventilation Products förvärvades i maj Byggstart av ny produktions anläggning i Litauen

14 Intressanta order under året
328 tunnelfläktar till italiensk motorväg, värde drygt 30 Mkr Genombrottsorder i Indien – ca 5,5 Mkr. Delhis internationella flygplats, ny terminal

15 Systemairaktien

16 Omsättning – geografisk fördelning
MSEK Maj-jan 08/ Förändr. Av total Norden % 27% Västeuropa % 34% Östeuropa & OSS % % Nordamerika % 8% Övriga marknader % 6% Totalt % 100%

17 Nettoomsättning Q1, Q2, Q3 MSEK 1000 06/07 800 07/08 600 08/09 400 200
Q1 maj-juli Q2 aug-okt Q3 nov-jan

18 Resultaträkning 9 mån MSEK 08/09 Jmf förra året maj-jan
Nettoomsättning % Rörelseresultat (EBIT) % Resultat efter finansiella poster % Resultat efter skatt %

19 Nyckeltal Maj - jan 08/09 07/08 Tillväxt, % 11,0 14,0 12%
Mål Tillväxt, % 11,0 14,0 12% Rörelsemarginal, % 12,4 13, % Vinstmarginal, % 11,0 12,2 Avkastn.syssels.kapital, % 25,2 25,4 Avkastn.eget kapital, % 30,5 33,6 Soliditet,% 41,6 36, % Investeringar, Mkr , ,8 Avskrivningar, Mkr 59,9 54,7 Medeltal anställda

20 Balansräkning MSEK Goodwill Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder S:a eget kapital och skulder

21 Kassaflödesanalys MSEK Maj-jan Maj-jan Kassaflöde 08/09 07/08
Från löpande verksamheten Förändring av rörelsekapital Från investeringsverksamheten Från finansieringsverksamheten Likvida medel vid periodens slut

22 Marknader Q3 Regelbunden försäljning i 65 länder på 5 kontinenter
Övriga 6% (5) Nordamerika 8% (8) Västeuropa 34% (30) Östeuropa + OSS 25% (28) Norden 27% (29) Regelbunden försäljning i 65 länder på 5 kontinenter

23 Strategi Egen försäljningsorganisation
Fortsatt etablering på nya marknader Utveckla nya produkter Energisnåla lösningar

24 Tillväxt varje år sedan 1974
3 092 3 500 2 664 3 000 2 321 2 500 1711 1 890 1 685 1590 MSEK 2 000 1 235 1 013 1 500 1 000 500 99/00 03/04 07/08 Och vi tänker fortsätta att växa…

25 Strategi - tillväxt Fortsatt satsning Asien, rekryteringar o nya fabriker Ny fabrik i Litauen Samordning logistik och produktion i Kansas city, USA Kontinuerlig bearbetning av installatörer, distributörer, konsulter

26 Integration av förvärv
Lokal ledning Kultur – våra värderingarngar Business boards Production boards Gemensamt affärs- och logistiksystem Egen produktion och försäljning

27 Tillväxtområden - produkter
Lägre energianvändning Kompaktaggregat Riskminimering Brandskyddsventilation Tunnelventilation 400 nya produkter i exportkatalogen (2400 produkter i lager)

28 Konkurrensfördelar Produktutveckling R&D
Produkter lämpliga för ROT-sektorn Hög produkttillgänglighet Samordnad logistik Koncerngemensamt affärssystem

29 Stark affärsmodell Luftridåer
Tillverkning i 13 specialiserade produktionsanläggningar Försäljning via egna säljbolag i 38 länder Synergier Högre marginaler Luftridåer

30 Förväntad position i framtiden Om vi inte gör någonting
Tillväxt? Förväntad position i framtiden Omsättning Förvärv och allianser Effektivare marknadsför Idag Produkt- utveckling Om vi inte gör någonting Tid

31


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA ! Aktiesparträff 25 mars Glen Nilsson, CFO."

Liknande presentationer


Google-annonser