Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt."— Presentationens avskrift:

1 v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt genomfördes avseende total inventering av överflödiga lokalytor inom Posten. Avsåg också övertaliga inventarier som inte längre används i verksamheten.  Delprojektet fick namnet ”Kvadratmeterjakten” och genomfördes under perioden juni--september  Slutrapport avlämnades  Programmet hade också ett vidare syfte att etablera en lokalpool av alla överflödiga lokalytor och vidta kraft-

2 v1 Presentationens namn Sid 2 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  fulla åtgärder för att minimera koncernens lokalkostnader.  Oktober 2001 beslut av koncernchefen att etablera ”Posten Securum”  Förutsättningar för att ett lokalobjekt skall flyttas till Securum;  * Lokalytorna skall inte ha något framtida värde för Posten.  * Lokalytorna skall vara avgränsningsbara och ombyggda före beslut att flyttas till Securum.

3 v1 Presentationens namn Sid 3 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  * Lokalytan skall vara minst 50 kvm  Styrgrupp etablerades i Posten för ställningstagande och beslut avseende ansökningar till ”Posten Securum”.  * Styrgruppens sammansättning;  Ingemar Persson, vVD Posten AB, ordförande  Kaj Nyman. KLF Ekonomi & Finans  Mats Johansson, Produktion & Logistik, Affärscontrolling  Björn Simon, Lokaler och Fastigheter  Nils Persson, ”Posten Securum”, Lokaler och Fastigheter, adjungerad till styrgruppen.

4 v1 Presentationens namn Sid 4 VERKSAMHET SECURUM  T o m , 101 ansökningar varav 63behöriga  12 ansökningar av särskilda skäl  51 ansökningar har rekommenderats att föras till Se-  curum  51 ansökningar har slutbehandlats i styrgruppen  -Januari 2005, beslut att avveckla verksamheten med  Separat organisation fr o m

5 v1 Presentationens namn Sid 5 VERKSAMHET SECURUM  Kartlagd potential 55,0 MSEK som kategori 3 från projekt ”Kvadratmeterjakten”  T o m beslut/åtgärder för att flytta kostnader för lokalobjekt resp eliminera överytor till ett belopp av 48,9 MSEK  Av kartlagd potential återstår 6,1 MSEK

6 v1 Presentationens namn Sid 6 VERKSAMHET SECURUM  Status i arbetet med att avveckla övertaliga lokalytor som flyttats till Securum  * Arbetet pågår med resurser inom Lokaler och Fastigheter  Status i aktiviteter som överförts från Projekt ”Kvadratmeterjakten”  * Aktivitet ”Drottningtorget, Göteborg”, slutförs med etapp 3, , frigör drygt kvm

7 v1 Presentationens namn Sid 7 VERKSAMHET SECURUM  Forts Aktivitet ”Drottningtorget, Göteborg”  och tar i anspråk kvm kvm i öppna planlösningar  * Aktivitet ”Borrgatan 55, Malmö”, slutförd Försäljning lämnar kvm i Kv Aegir och tar i anspråk kvm i Kv Kläppen 4, Borrgatan 55 i öppen planlösning  * Aktivitet ”Posten 1, Terminalvägen 10, Stockholm- Tomteboda, kvm (garage, kontor) till Securum.

8 v1 Presentationens namn Sid 8 VERKSAMHET SECURUM  * Aktivitet ”Kolvägen 9, Sundsvall”, slutförd Försäljning lämnar 570 kvm i Kv Borgmästaren, Thulegatan 16, Sundsvall och tar i anspråk 196 kvm i postterminalen, Kolvägen 9 i öppen planlösning. Övertaliga ytor i Kv Borgmästaren har flyttats till Securum  * Aktivitet ”Oskarsgatan 4, Linköping”, slutförd Posten lämnar kvm och nytt avtal träffas fr o m omfattande kvm med sänkt hyra.Posten sänker sina kostnader med 15,4 MSEK fr o m

9 v1 Presentationens namn Sid 9 VERKSAMHET SECURUM  * Aktivitet ”Vasaplan resp Västra Kyrkogatan 9, Umeå”.Posten lämnar kvm i Kv Vale 5 och 6 och tar i anspråk 970 kvm i nya lokaler. Försäljning samlokaliseras med Servicenätet och 202 kvm avseende Försäljning i Kv Vale 5 förs till Securum. Förändringen genomförs  * Aktivitet ”Björksgatan 5, Eskilstuna”. Poståkeriet lämnar externa lokaler och flyttar tillbaka till Kv Valpen 3 och tar i anspråk kvm övertalig yta i postterminalen. Förändringen sker under 4:e kvartalet 2002.

10 v1 Presentationens namn Sid 10 VERKSAMHET SECURUM  * Aktivitet ”Kungsgatan 21 och Blomgatan 17, Luleå”.Posten lämnar lokaler i Kv Råttan, Kungsgatan 21 och flyttar till Kv Djuret, Blomgatan 17. Svensk Kassaservice, RC och Försäljning flyttar till Kv Djuret.  Posten minskar sina lokalkostnader samtidigt som koncernfördelar avgör förändringen som är slutförd  * Aktivitet ”Bergendorffsgatan 5, Karlstad”. Servicenätet har under 2002 lämnat 670 kvm i Kv Skonertskeppet 3, Bergendorffsgatan 5 och flyttat till Pumpgatan 2, Kv Järnvägen 1:1.

11 v1 Presentationens namn Sid 11 VERKSAMHET SECURUM  Forts Aktivitet ”Bergendorffsgatan 5, Karlstad;  Denna fastighet är fr o m fylld med postverksamhet men i gengäld har vi kvm överyta i Kv Skonertskeppet kvm (garage, förråd) har flyttats till Securum och 670 kvm ligger kvar som överyta i Servicenätet fram till då avtalsperioden går ut. Kostnaderna för att anpassa överytorna för extern uthyrning överstiger hyreskostnaden fram till avtalsperiodens slut.

12 v1 Presentationens namn Sid 12 VERKSAMHET SECURUM  Identifiering och kartläggning av lokalytor inklusive avtal  * Lokaler för Distributionspunkter s k DIP:ar  * Lokaler inom Produktion, Paketnätet  * Lokaler inom Poståkeriet  Uppföljning av Projekt ”Kvadratmeterjakten” i sin helhet.  Prioriterat avveckla lokalobjekt som flyttats till Securum

13 v1 Presentationens namn Sid 13 VERKSAMHET SECURUM  Budget 2005  Lokalkostnader30 MSEK  Övriga kostnader2,1MSEK  Totalt ,1 MSEK

14 v1 Presentationens namn Sid 14 VERKSAMHET SECURUM  * Vunna erfarenheter i Posten av tillämpningen med Securum;  -Skapat respekt i hela organisationen för lokaler som en kostnad  -Ökat medvetenheten hos beslutsfattare/nyttjare att satsa på kostnadseffektiva lokaler bl a med öppna lösningar i stor utsträckning  -Frigjort resurser för kärnverksamheten genom att Securum tagit operativt ansvar för avveckling av den övertaliga lokalytan


Ladda ner ppt "2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser