Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt."— Presentationens avskrift:

1 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt genomfördes avseende total inventering av överflödiga lokalytor inom Posten. Avsåg också övertaliga inventarier som inte längre används i verksamheten.  Delprojektet fick namnet ”Kvadratmeterjakten” och genomfördes under perioden juni--september 2001.  Slutrapport avlämnades 2001-10-17  Programmet hade också ett vidare syfte att etablera en lokalpool av alla överflödiga lokalytor och vidta kraft-

2 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 2 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  fulla åtgärder för att minimera koncernens lokalkostnader.  Oktober 2001 beslut av koncernchefen att etablera ”Posten Securum”  Förutsättningar för att ett lokalobjekt skall flyttas till Securum;  * Lokalytorna skall inte ha något framtida värde för Posten.  * Lokalytorna skall vara avgränsningsbara och ombyggda före beslut att flyttas till Securum.

3 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 3 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  * Lokalytan skall vara minst 50 kvm  Styrgrupp etablerades i Posten för ställningstagande och beslut avseende ansökningar till ”Posten Securum”.  * Styrgruppens sammansättning;  Ingemar Persson, vVD Posten AB, ordförande  Kaj Nyman. KLF Ekonomi & Finans  Mats Johansson, Produktion & Logistik, Affärscontrolling  Björn Simon, Lokaler och Fastigheter  Nils Persson, ”Posten Securum”, Lokaler och Fastigheter, adjungerad till styrgruppen.

4 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 4 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  T o m 2005-05-31, 101 ansökningar varav 63behöriga  12 ansökningar av särskilda skäl  51 ansökningar har rekommenderats att föras till Se-  curum  51 ansökningar har slutbehandlats i styrgruppen  -Januari 2005, beslut att avveckla verksamheten med  Separat organisation fr o m 2006-07-01

5 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 5 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Kartlagd potential 55,0 MSEK som kategori 3 från projekt ”Kvadratmeterjakten”  T o m 2005-05-31 beslut/åtgärder för att flytta kostnader för lokalobjekt resp eliminera överytor till ett belopp av 48,9 MSEK  Av kartlagd potential återstår 6,1 MSEK

6 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 6 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Status i arbetet med att avveckla övertaliga lokalytor som flyttats till Securum  * Arbetet pågår med resurser inom Lokaler och Fastigheter  Status i aktiviteter som överförts från Projekt ”Kvadratmeterjakten”  * Aktivitet ”Drottningtorget, Göteborg”, slutförs med etapp 3, 2002-10-26--27, frigör drygt 10.000 kvm

7 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 7 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Forts Aktivitet ”Drottningtorget, Göteborg”  och tar i anspråk 2.200 kvm + 2.588 kvm i öppna planlösningar  * Aktivitet ”Borrgatan 55, Malmö”, slutförd 2002-09- 01. Försäljning lämnar 2.989 kvm i Kv Aegir och tar i anspråk 1.600 kvm i Kv Kläppen 4, Borrgatan 55 i öppen planlösning  * Aktivitet ”Posten 1, Terminalvägen 10, Stockholm- Tomteboda, 3.405 kvm (garage, kontor) till Securum.

8 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 8 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  * Aktivitet ”Kolvägen 9, Sundsvall”, slutförd 2002-04- 01. Försäljning lämnar 570 kvm i Kv Borgmästaren, Thulegatan 16, Sundsvall och tar i anspråk 196 kvm i postterminalen, Kolvägen 9 i öppen planlösning. Övertaliga ytor i Kv Borgmästaren har flyttats till Securum  * Aktivitet ”Oskarsgatan 4, Linköping”, slutförd 2002- 06-01. Posten lämnar 6.458 kvm och nytt avtal träffas fr o m 2003-01-01 omfattande 8.180 kvm med sänkt hyra.Posten sänker sina kostnader med 15,4 MSEK fr o m 2003-01-01

9 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 9 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  * Aktivitet ”Vasaplan resp Västra Kyrkogatan 9, Umeå”.Posten lämnar 1.817 kvm i Kv Vale 5 och 6 och tar i anspråk 970 kvm i nya lokaler. Försäljning samlokaliseras med Servicenätet och 202 kvm avseende Försäljning i Kv Vale 5 förs till Securum. Förändringen genomförs 2003-01-01.  * Aktivitet ”Björksgatan 5, Eskilstuna”. Poståkeriet lämnar externa lokaler och flyttar tillbaka till Kv Valpen 3 och tar i anspråk 1.200 kvm övertalig yta i postterminalen. Förändringen sker under 4:e kvartalet 2002.

10 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 10 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  * Aktivitet ”Kungsgatan 21 och Blomgatan 17, Luleå”.Posten lämnar lokaler i Kv Råttan, Kungsgatan 21 och flyttar till Kv Djuret, Blomgatan 17. Svensk Kassaservice, RC och Försäljning flyttar till Kv Djuret.  Posten minskar sina lokalkostnader samtidigt som koncernfördelar avgör förändringen som är slutförd 2003-01-31.  * Aktivitet ”Bergendorffsgatan 5, Karlstad”. Servicenätet har under 2002 lämnat 670 kvm i Kv Skonertskeppet 3, Bergendorffsgatan 5 och flyttat till Pumpgatan 2, Kv Järnvägen 1:1.

11 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 11 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Forts Aktivitet ”Bergendorffsgatan 5, Karlstad;  Denna fastighet är fr o m 2002-05-01 fylld med postverksamhet men i gengäld har vi 670 + 1390 kvm överyta i Kv Skonertskeppet 3. 1390 kvm (garage, förråd) har flyttats till Securum och 670 kvm ligger kvar som överyta i Servicenätet fram till 2004-09-30 då avtalsperioden går ut. Kostnaderna för att anpassa överytorna för extern uthyrning överstiger hyreskostnaden fram till avtalsperiodens slut.

12 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 12 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Identifiering och kartläggning av lokalytor inklusive avtal  * Lokaler för Distributionspunkter s k DIP:ar  * Lokaler inom Produktion, Paketnätet  * Lokaler inom Poståkeriet  Uppföljning av Projekt ”Kvadratmeterjakten” i sin helhet.  Prioriterat avveckla lokalobjekt som flyttats till Securum

13 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 13 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  Budget 2005  Lokalkostnader30 MSEK  Övriga kostnader2,1MSEK  Totalt 200331,1 MSEK

14 2001.09.v1 Presentationens namn Sid 14 VERKSAMHET SECURUM 2003--2005  * Vunna erfarenheter i Posten av tillämpningen med Securum;  -Skapat respekt i hela organisationen för lokaler som en kostnad  -Ökat medvetenheten hos beslutsfattare/nyttjare att satsa på kostnadseffektiva lokaler bl a med öppna lösningar i stor utsträckning  -Frigjort resurser för kärnverksamheten genom att Securum tagit operativt ansvar för avveckling av den övertaliga lokalytan


Ladda ner ppt "2001.09.v1 Presentationens namn Sid 1 VARFÖR ETABLERADES SECURUM?  Juni 2001 beslut av koncernchefen program i kostnadsbesparingssyfte.  Ett delprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser