Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990."— Presentationens avskrift:

1 Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990.
Arbetar som marknadscontroller med analys, uppföljning och förändringar. Är ordförande i den svenska användarföreningen. ( MapInfo Swedish User Group )

2 Folksamgruppen Består av två koncerner, Livförsäkring Sakförsäkring
Premieinkomst Mkr Förvaltat kapital Mkr Driftskostnadsprocent ,9 % Kollektiv konsolidering ,6 % Sakförsäkring Premieintäkt Mkr Driftskostnadsprocent ,5 % Skadekostnadsprocent ,2 % Combined ratio ,7 % Konsolideringsgrad ,2 % Totalt ca 3400 anställda i koncernen

3 Verksamhetsområden MO Geografiska områden, 12 MO Callcenter MO Djur
MO Idrott

4 Infrastruktur Geografiska MO
12 Fältkontor 37 Säljkontor 60 Samverkansregioner 5 Skadecentraler (Sak, Motor, Person) 5 / process LivSpar centraler

5 GIS som hjälpmedel i Folksam

6 Vad kommer föredraget att handla om?
Nyttan av att använda GIS/kartor i verksamheten De problem/begränsningar som en stor organisation medför. Går det att lösa allt på en gång? Vilka möjligheter/begränsningar ger det externa datat att skapa historik, koppla till premienycklar, etc? Hur få användare i organisationen att utnyttja informationen?

7 Kartor och tabeller Ersätter GIS/kartor den traditionella analysen?

8 Kartor och tabeller Svaret är NEJ!

9 Varför kartor i analys och beslutsfasen?
Hjärnan använder en mindre del av ena halvan när den tolkar tabeller.

10 Varför kartor i analys och beslutsfasen?
Hjärnan använder båda halvorna och ungefär hälften av dess kapacitet när den tolkar en bild. Hjärnan tolkar en bild i flera dimensioner.

11 Varför kartor i analys och beslutsfasen?
I början av 90-talet kom J Smelcer och E Carrell vid American University fram till att problemlösning och beslutsfattande går: Ca 42% snabbare med hjälp av en karta istället för en tabell. Feltolkningen minskade med ca 26% Vid komplexa frågeställningar blev resultaten ännu bättre.

12 Försäkringsbranschen
Bygger på att ett kollektiv delar riskerna Hårt styrt av regelverk och myndigheter Stora datamängder Många olika system som interakterar Förändringscykeln är 0-3 år Avancerade aktuariella analyser och beräkningar Reservsättning av skador från 1 år till livsvarigt

13 Vad gör vi idag och i morgon?
Vilket behov och nytta finns? Teknik och distribution Konsekvenser och problemområden

14 Vilket behov / nytta har vi av GIS?

15 Analyser

16 Försäljning/Marknad

17 Skadehantering

18 Information internt/externt

19 Analys marknad Sjukfrånvaro per kommun

20 Analys marknad Sjukfrånvaro per kommun

21 Premiesättning nivåförändringsförslag

22 Premiesättning Resultat nivåförändringsförslag

23 Riskanalys P-bil Vagnskada

24 Riskanalys P-bil Vagnskada

25 Analys Segmentering av kund

26 Analys Förändring av säljkåren

27 Försäljning Marknad Beståndsutveckling Villa

28 Försäljning Marknad Marknadsandelar P-bil

29 Skador Var finns vår leverantör?

30 Skador - Ruttplanering
Idag sker ruttplaneringen av besiktningscentralerna, vilka styr inspektörernas uppdrag i form av när, var och vad som skall besiktigas/besökas. På teknikcentralerna är de största verkstäderna uppkopplade och har bildöverföring till Folksam. Även här styrs inspektörerna av centralen. Det finns idag på marknaden lösningar som är mer eller mindre avancerade. Det hinder som finns internt är integration och samordning av system, personal och rutiner.

31 Information - Internt Det finns ett stort behov av att kunna sprida information till ledningsgrupper, olika användar-kategorier och andra. Idag sker detta med hjälp av MI Professional, MI Discovery och i form av rapporter från Cognos ( tabeller ).

32 Intern information

33 Information - Externt Idag finns information på Folksam hemsida om bl.a var våra kontor finns, mm. Den saknar dock en del funktioner som skulle kunna ge kunden en bättre service. Där har vi mycket att lära av kommunerna som har en hög tillgänglighet och tillförlitlig information via sina olika portaler.

34 Teknik / Distribution Verktyg
Cognos Power Play klientversion, som byts ut till web versionen 2007 Excel MapInfo Professional 8.0 ( 6 st användare ) MapInfo Discovery Specialkörningar av aktuarierna i grund databaserna

35 Typ av användare antal Få Specialister MI Pro Endusers MI Discovery
MapXtreme Web Många

36 Typ av användare krav på funktionalitet
Analysera/Bearbeta Specialister MI Pro Endusers MI Discovery Web MapXtreme- baserade lösningar Titta/Information

37 Problemområden Många olika system, ca 30 – 40 st. med mer eller mindre integration. Datamängder, vi har ca 3,2 milj. hushåll i baserna. Skapa historik, sammankoppla data, etc Externdata, myndigheterna gör förändringar som bl.a.omöjliggör jämförelser bakåt. Ex.vis postnummerindelningen. I organisationen är det många avdelningar som blir inblandade i en förändring

38 Externdata - nycklar Län, kommun och församlingsgränser, LKF kod
Församlingsgränserna är för stora ytenheter i storstäderna samtidigt som de är för små på landsbygden. Håller relativt bra över tiden. Ofta sammanslås en eller flera församlingar till en större.

39 Externdata - nycklar Postnummergränser
Är 5 positioner långt. Ex.vis Göteborg Finns statistik i tabellform med summering på 3 eller 5 positioner. Kan förändras utan någon som helst anledning. Går ej att återskapa. Ändras i princip varje år.

40 5 ställiga postnummergränser i Göteborg

41 Externdata - nycklar Nyckelkoder
Är en geografisk ytenhet som respektive kommun ansvarar för. Finns ingen enhetlig definition. Alla kommuner har inte fullföljt indelningen.

42 Externdata - nycklar Rutnät
Bygger på rutor om 250 x 250 meter och större. Alla rutor har en fixerad hörnpunkt med angivna koordinater. Är det enda system som möjliggör att kunna koppla data till ruta och dessutom återskapa statistik på ett säkert sätt. Förutsätter att man geokodar det egna datat.

43 Vad gör vi imorgon? Önskelistan är att
vi har en internportal baserad på MapXtreme alla kunder är ”geokodade” vi har rutnät som nyckel vi använder ruttplanering kopplat till ”skadeinfo” utvecklar en extern portal för kunderna


Ladda ner ppt "Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990."

Liknande presentationer


Google-annonser