Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990. Arbetar som marknadscontroller med analys, uppföljning och förändringar. Är ordförande i den svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990. Arbetar som marknadscontroller med analys, uppföljning och förändringar. Är ordförande i den svenska."— Presentationens avskrift:

1 1 Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990. Arbetar som marknadscontroller med analys, uppföljning och förändringar. Är ordförande i den svenska användarföreningen. ( MapInfo Swedish User Group )

2 2 Folksamgruppen •Består av två koncerner, –Livförsäkring –Premieinkomst 4915 Mkr –Förvaltat kapital 58004 Mkr –Driftskostnadsprocent 11,9 % –Kollektiv konsolidering 111,6 % –Sakförsäkring –Premieintäkt7371 Mkr –Driftskostnadsprocent 16,5 % –Skadekostnadsprocent 82,2 % –Combined ratio 98,7 % –Konsolideringsgrad 60,2 % Totalt ca 3400 anställda i koncernen

3 3 Verksamhetsområden •MO Geografiska områden, 12 •MO Callcenter •MO Djur •MO Idrott

4 4 Infrastruktur Geografiska MO Geografiska MO 2006 MO12 Fältkontor37 Säljkontor60 Samverkansregioner5 Skadecentraler (Sak, Motor, Person) 5 / process LivSpar centraler5

5 5 GIS som hjälpmedel i Folksam

6 6 Vad kommer föredraget att handla om? •Nyttan av att använda GIS/kartor i verksamheten •De problem/begränsningar som en stor organisation medför. •Går det att lösa allt på en gång? •Vilka möjligheter/begränsningar ger det externa datat att skapa historik, koppla till premienycklar, etc? •Hur få användare i organisationen att utnyttja informationen?

7 7 Kartor och tabeller •Ersätter GIS/kartor den traditionella analysen?

8 8 Kartor och tabeller •Svaret är NEJ!

9 9 Varför kartor i analys och beslutsfasen? •Hjärnan använder en mindre del av ena halvan när den tolkar tabeller.

10 10 Varför kartor i analys och beslutsfasen? •Hjärnan använder båda halvorna och ungefär hälften av dess kapacitet när den tolkar en bild. •Hjärnan tolkar en bild i flera dimensioner.

11 11 Varför kartor i analys och beslutsfasen? •I början av 90-talet kom J Smelcer och E Carrell vid American University fram till att problemlösning och beslutsfattande går: •Ca 42% snabbare med hjälp av en karta istället för en tabell. •Feltolkningen minskade med ca 26% •Vid komplexa frågeställningar blev resultaten ännu bättre.

12 12 Försäkringsbranschen •Bygger på att ett kollektiv delar riskerna •Hårt styrt av regelverk och myndigheter •Stora datamängder •Många olika system som interakterar •Förändringscykeln är 0-3 år •Avancerade aktuariella analyser och beräkningar •Reservsättning av skador från 1 år till livsvarigt

13 13 Vad gör vi idag och i morgon? •Vilket behov och nytta finns? •Teknik och distribution •Konsekvenser och problemområden

14 14 Vilket behov / nytta har vi av GIS?

15 15 Analyser

16 16 Försäljning/Marknad

17 17 Skadehantering

18 18 Information internt/externt

19 19 Analys marknad Sjukfrånvaro per kommun

20 20 Analys marknad Sjukfrånvaro per kommun

21 21 Premiesättning nivåförändringsförslag

22 22 Premiesättning Resultat nivåförändringsförslag

23 23 Riskanalys P-bil Vagnskada

24 24 Riskanalys P-bil Vagnskada

25 25 Analys Segmentering av kund

26 26 Analys Förändring av säljkåren

27 27 Försäljning Marknad Beståndsutveckling Villa

28 28 Försäljning Marknad Marknadsandelar P-bil

29 29 Skador Var finns vår leverantör?

30 30 Skador - Ruttplanering •Idag sker ruttplaneringen av besiktningscentralerna, vilka styr inspektörernas uppdrag i form av när, var och vad som skall besiktigas/besökas. •På teknikcentralerna är de största verkstäderna uppkopplade och har bildöverföring till Folksam. Även här styrs inspektörerna av centralen. •Det finns idag på marknaden lösningar som är mer eller mindre avancerade. •Det hinder som finns internt är integration och samordning av system, personal och rutiner.

31 31 Information - Internt •Det finns ett stort behov av att kunna sprida information till ledningsgrupper, olika användar- kategorier och andra. •Idag sker detta med hjälp av MI Professional, MI Discovery och i form av rapporter från Cognos ( tabeller ).

32 32 Intern information

33 33 Information - Externt •Idag finns information på Folksam hemsida om bl.a var våra kontor finns, mm. •Den saknar dock en del funktioner som skulle kunna ge kunden en bättre service. •Där har vi mycket att lära av kommunerna som har en hög tillgänglighet och tillförlitlig information via sina olika portaler.

34 34 Teknik / Distribution •Verktyg –Cognos Power Play klientversion, som byts ut till web versionen 2007 –Excel –MapInfo Professional 8.0 ( 6 st användare ) –MapInfo Discovery –Specialkörningar av aktuarierna i grund databaserna

35 35 Typ av användare antal Specialister Endusers MI Pro MI Discovery MapXtreme Web Få Många

36 36 Typ av användare krav på funktionalitet Specialister Endusers MI Pro MI Discovery Web MapXtreme- baserade lösningar Titta/Information Analysera/Bearbeta

37 37 Problemområden •Många olika system, ca 30 – 40 st. med mer eller mindre integration. •Datamängder, vi har ca 3,2 milj. hushåll i baserna. •Skapa historik, sammankoppla data, etc •Externdata, myndigheterna gör förändringar som bl.a.omöjliggör jämförelser bakåt. Ex.vis postnummerindelningen. •I organisationen är det många avdelningar som blir inblandade i en förändring

38 38 Externdata - nycklar •Län, kommun och församlingsgränser, LKF kod •Församlingsgränserna är för stora ytenheter i storstäderna samtidigt som de är för små på landsbygden. •Håller relativt bra över tiden. Ofta sammanslås en eller flera församlingar till en större.

39 39 Externdata - nycklar •Postnummergränser •Är 5 positioner långt. Ex.vis 411 38 Göteborg •Finns statistik i tabellform med summering på 3 eller 5 positioner. •Kan förändras utan någon som helst anledning. •Går ej att återskapa. •Ändras i princip varje år.

40 40 5 ställiga postnummergränser i Göteborg

41 41 Externdata - nycklar •Nyckelkoder •Är en geografisk ytenhet som respektive kommun ansvarar för. •Finns ingen enhetlig definition. •Alla kommuner har inte fullföljt indelningen.

42 42 Externdata - nycklar •Rutnät •Bygger på rutor om 250 x 250 meter och större. •Alla rutor har en fixerad hörnpunkt med angivna koordinater. •Är det enda system som möjliggör att kunna koppla data till ruta och dessutom återskapa statistik på ett säkert sätt. •Förutsätter att man geokodar det egna datat.

43 43 Vad gör vi imorgon? •Önskelistan är att –vi har en internportal baserad på MapXtreme –alla kunder är ”geokodade” –vi har rutnät som nyckel –vi använder ruttplanering kopplat till ”skadeinfo” –utvecklar en extern portal för kunderna


Ladda ner ppt "1 Tommy Sahlsten Har arbetat i Folksam sedan 1990. Arbetar som marknadscontroller med analys, uppföljning och förändringar. Är ordförande i den svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser