Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."— Presentationens avskrift:

1 Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser

2 Agenda ●Detta är Capital Oil ●Omvärld och marknad ●Utvecklingen så här långt ●Framtidsutsikter och sammanfattning

3 Detta är Capital Oil

4 Snabba fakta ●Grundat 2004 ●Verksamhet i Ukraina ●Aktien på First North sedan juni 2007 ●Huvudkontor i Göteborg

5 Ukraina – mitt i Europa Vitryssland Rumänien Ungern Slovakien Polen Ryssland Moldavien Ukraina

6 Affärsidé Capital Oils affärsidé är att identifiera och utveckla oljefält

7 Strategi ●Identifiera undervärderade oljefält ●Utveckla fälten med modern teknik ●Producera olja ●Sälja den producerade oljan

8 Grundläggande förutsättningar ●Joint Activity-avtal med Bohorodchanynaftogaz (BNG) ●BNG innehar licenserna ●Capital Oil står för finansiering och operativ verksamhet ●Fördelning av vinst: »86 % efter skatt till Capital Oil »1 % till det ukrainska dotterbolaget »13 % till BNG

9 Olja av god kvalitet ●Låg densitet ●Låg svavelhalt ●Hög dieselfraktion

10 Mobila riggar ●Högre borrkapacitet ●Mindre krav på anläggningsarbeten ●Mindre miljöpåverkan

11 Socialt ansvarstagande ●Reparerar gamla, misskötta och läckande brunnar ●Investerar i region i behov av utveckling ●Anställer lokal arbetskraft ●Använder modern teknik ●Tar socialt ansvar enligt avtal med ukrainska myndigheter

12 Försäljning ●Stadigt växande efterfrågan på olja ●God infrastruktur ●Capital Oil är fria att välja »Direktförsäljning till raffinaderier i Ukraina »Närliggande exportmarknader

13 Omvärld och marknad

14 Kiev Dnipropetrovsk Lviv Poltava Donetsk Charkiv Ivano-Frankivsk Odessa

15 Fakta om Ukraina ●Folkmängd:47 miljoner ●Självständigt:1991 ●Statsskick:Republik ●Medelinkomst:SEK 1370 per månad ●BNP-tillväxt 2007:7 procent

16 Ukrainas olje- och gasindustri ●Gasindustrin utvecklades på 1920-talet ●Oljeindustrin byggdes upp efter andra världskriget »Krim, Dnepr-Donetsk och Karpaterna ●Produktionstopp 1972: 14,4 miljoner ton ●Minskning under 1970 – 1990-talen ●Produktion idag: ca 4,5 miljoner ton ●Dominerande aktörer: Naftogaz och Ukrnafta ●Största privata aktör: JXK Oil & Gas plc

17 Viktiga faktorer inom ukrainsk oljeindustri ●Stort beroende av rysk olja ●Inhemsk produktion står för ca 20 procent av konsumtionen ●Ingen skatt på oljeexport ●Större aktörer koncentrerade till östra Ukraina ●Högt ränteläge och brist på inhemskt kapital

18 Fördelar i västra Ukraina ●Bevisad förekomst av olja ●Olja på relativt litet djup minskar produktionskostnaderna ●Geografisk närhet i mitten av Europa ●Utbyggt logistiknät ●Tillgänglig raffinaderikapacitet ●Begränsad konkurrens

19 Utvecklingen så här långt

20 Capital Oil i juni 2007 - nyemission ●Två prospekteringslicenser ●Tre medarbetare i Göteborg ●Fyra medarbetare i Ukraina ●Seismiska data ●Emissionen övertecknad ●Capital Oil tillfördes 100,8 Mkr ●Listning på First North

21 Andra halvåret 2007 ●Renovering av sex läckande gamla brunnar ●Bekräftelse på oljeförekomst och kvalitet ●Seismisk kartläggning ●Produktion för senare försäljning

22 Andra halvåret 2007 - Infrastrukturarbeten ●Vägar ●Tankar och cisterner ●Bostäder åt medarbetarna

23 Oktober 2007 – Borrning inleds ●Första prospekteringsbrunnen börjar borras den 25 oktober

24 Januari 2008 – Vi hittar olja! ●Olja påträffad i första prospekteringsbrunnen ●Oljeförekomst i flera lager på grunt djup ●Analys av borrkärnor

25 Maj 2008 – Produktion igång ●Första brunnen – Testproduktion inledd ●Andra brunnen – Färdigborrad, testresultat på gång ●Tredje brunnen – Borrning inledd ●Fjärde brunnen – borrstart början av juni

26 Maj 2008 – Verksamheten igång ●4 medarbetare i Göteborg ●26 medarbetare i Ukraina »Borrning »Konstruktion »Teknik »Geologi »Ekonomi »Säkerhet ●Nätverk i Sverige och Ukraina

27 Ledning ●Leif Larsson, VD ●Annika Uddgren, Finanschef ●Guy C de Caprona, Teknisk chef ●Andrey Pavlov, VD i Ukraina

28 Styrelse ●Stig-Arne Blom (ordförande) ●Kenneth Eriksson ●Lennart Hall ●Hans Risberg ●Patric Perenius ●Nils Wärgården

29 Aktieägare Sadkora Resources AB28 742 11720,42 % GIAB gruppen 11 869 000 8,43 % Yield AB (publ)6 701 3704,76 % Guy Crapon de Caprona6 389 4824,54 % Humle Kapitalförvaltning5 352 0003,80 % Piers Gormly4 960 2393,52 % Varenne East AB4 800 0003,41 % Patric Perenius4 290 8473,05 % Tore Hallberg 3 471 787 2,47 % Lennart Hall3 366 6672,39 % BT Baltrade3 034 0002,16 % Övriga 57 804 912 41,05 % TOTALT140 782 421100,00 %

30 Framtidsutsikter och sammanfattning

31 Nästa steg ●Fortsatt borrarbete ●Produktion ●Försäljning av producerad olja ●Expansion

32 Sammanfattning ●God avkastning mot begränsad risk »Bevisad oljeförekomst på begränsat djup – utbyggd infrastruktur ●Möjlighet till försäljning lokalt och på export »Växande lokal marknad – försäljning till världsmarknadspris ●Branscherfarenhet och lokal förankring »Svensk ledning med erfarenhet av oljeindustri, geologi samt av att verka i Öst- och Centraleuropa »Lokal kompetens samt nätverk i Ukraina

33 Tack!


Ladda ner ppt "Capital Oil Utvecklar Ukrainas vilande oljeresurser."

Liknande presentationer


Google-annonser