Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Organisationsschema Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Organisationsschema Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande."— Presentationens avskrift:

1 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Organisationsschema Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR (avelsorganisation, AO) Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR (avelsorganisation, AO) SH Svenska Hästavelsförbundet (serviceorganisation, SO) SH Svenska Hästavelsförbundet (serviceorganisation, SO) ASHR Registratorsnämnd ASHR Registratorsnämnd ASHR Medlemsföreningar, RF (rasföreningar) ASHR Medlemsföreningar, RF (rasföreningar) SAAF Svenska Angloarabföreningen SLF Svenska Lipizzanerföreningen SMHF Svenska Morganhästföreningen 2012-08-01/ BS The American Morgan Horse Association, AMHA Lipizzan International Federation, LIF Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe, CIAA ASHR Kansli ASHR Kansli

2 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Jordbruksverket Svenska Statens Jordbruksverk i Jönköping, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Svenska Statens Jordbruksverk i Jönköping, SJV (tillståndbeviljande myndighet) 2013-02-13/ BS Sveriges regering och riksdag Sveriges regering och riksdag Europeiska Unionen, EU Avdelningen för hästdjur Märta North David Slottner … … … Avdelningen för hästdjur Märta North David Slottner … … …

3 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR ASHR Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Styrelse Gunnel Petersson, ordförande. Personlig suppleant Helena Hammarskjöld. Therese Björklund, sekreterare. Personlig suppleant Britt Hultman Breitner. Bengt Signahl, kassör. Personlig suppleant Anne Wegestål. Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Styrelse Gunnel Petersson, ordförande. Personlig suppleant Helena Hammarskjöld. Therese Björklund, sekreterare. Personlig suppleant Britt Hultman Breitner. Bengt Signahl, kassör. Personlig suppleant Anne Wegestål. Registratorsnämnd ASHR:s ordförande, sammankallande Lena Gävert, registrator, AO SAAF Lis Landeman, registrator, AO SLF Margareta Sundman, registrator, AO SMHF Christina Larsson, biträdande registrator Sandra Mattsson, biträdande registrator Maria Mohlin,, biträdande registrator Registratorsnämnd ASHR:s ordförande, sammankallande Lena Gävert, registrator, AO SAAF Lis Landeman, registrator, AO SLF Margareta Sundman, registrator, AO SMHF Christina Larsson, biträdande registrator Sandra Mattsson, biträdande registrator Maria Mohlin,, biträdande registrator Medlemsföreningar, MF Svenska Angloarabföreningen, SAAF Svenska Lipizzanerföreningen, SLF Svenska Morganhästföreningen, SMHF Medlemsföreningar, MF Svenska Angloarabföreningen, SAAF Svenska Lipizzanerföreningen, SLF Svenska Morganhästföreningen, SMHF 2012-05-11/ BS Revisorer Madelene Ohlzon Magdalena Sandberg Ann-Marie Kossowski Revisorssuppleanter Ann Gyllensvärd Hanna Blomkvist Åsa Nilsson Revisorer Madelene Ohlzon Magdalena Sandberg Ann-Marie Kossowski Revisorssuppleanter Ann Gyllensvärd Hanna Blomkvist Åsa Nilsson Kansli ASHR’s ordförande, kanslichef Lena Gävert, kanslist Lis Landeman, kanslist Margareta Sundman, kanslist Kansli ASHR’s ordförande, kanslichef Lena Gävert, kanslist Lis Landeman, kanslist Margareta Sundman, kanslist

4 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR ASHR:s ansvarsområden ASHR har fullständigt ansvar som avelsorganisation att leva upp till Jordbruksverkets föreskrifter. ASHR blev godkänt av Jordbruksverket som avelsorganisation för sina medlemsföreningars raser 2012-12-03 ASHR är kanal mot Jordbruksverket från medlemsföreningarna vad gäller frågor inom avelsorganisationens område. ASHR är adjungerad medlem i SH. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt ASHR:s stadgar. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt avtalet mellan ASHR och SH. ASHR har fullständigt ansvar som avelsorganisation att leva upp till Jordbruksverkets föreskrifter. ASHR blev godkänt av Jordbruksverket som avelsorganisation för sina medlemsföreningars raser 2012-12-03 ASHR är kanal mot Jordbruksverket från medlemsföreningarna vad gäller frågor inom avelsorganisationens område. ASHR är adjungerad medlem i SH. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt ASHR:s stadgar. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt avtalet mellan ASHR och SH. 2013-02-13/ BS

5 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR ASHR:s ansvarsområden Passprogram och ägarbytesfunktion (SH & SMHF) Registrering av hästar Utfärdar hästpass Prissätter hästpass och tar intäkten Tilldelar avelsvärdeklass Kansli med funktioner för registrering och stamboksföring Telefontid minst 2 timmar per helgfri vardag Brandsäker lagring av dokument som förvaras på kansliet Brandsäker lagring av underlag till hästpass Databas enligt EU-krav (SH & SMHF) Avelsvärdering av hingstar Sommarpremiering av ston och unghästar ID-kontrollanter & chipmärkare (SH) Besvärsnämnd för registreringsfrågor (SH) Registrerade hästar med härstamning publikt synligt (SH & SMHF) Utser avelsvärderingsnämnd Uppdaterar och underhåller ASHR:s hemsida Passprogram och ägarbytesfunktion (SH & SMHF) Registrering av hästar Utfärdar hästpass Prissätter hästpass och tar intäkten Tilldelar avelsvärdeklass Kansli med funktioner för registrering och stamboksföring Telefontid minst 2 timmar per helgfri vardag Brandsäker lagring av dokument som förvaras på kansliet Brandsäker lagring av underlag till hästpass Databas enligt EU-krav (SH & SMHF) Avelsvärdering av hingstar Sommarpremiering av ston och unghästar ID-kontrollanter & chipmärkare (SH) Besvärsnämnd för registreringsfrågor (SH) Registrerade hästar med härstamning publikt synligt (SH & SMHF) Utser avelsvärderingsnämnd Uppdaterar och underhåller ASHR:s hemsida 2012-05-11/ BS

6 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR ASHR:s Kansli 2013-02-13/ BS Kansliet är ASHR:s ansikte utåt. Hit kan hästägare och medlemmar vända sig med alla frågor som rör registrering och avel. Telefontid varje vardag mellan 10:00 och 12:00 Adress: Avelsföreningen för specialhästraser Lillaskog gård 511 98 HYSSNA Telefon: 070-241 32 27 Epost kansli@ashr.se angloarab@ashr.se lipizzaner@ashr.se morgan@ashr.sekansli@ashr.seangloarab@ashr.se@ashr.se Bankgiro: 806-8108 Hemsida: http://www.ashr.sehttp://www.ashr.se Kansliet är ASHR:s ansikte utåt. Hit kan hästägare och medlemmar vända sig med alla frågor som rör registrering och avel. Telefontid varje vardag mellan 10:00 och 12:00 Adress: Avelsföreningen för specialhästraser Lillaskog gård 511 98 HYSSNA Telefon: 070-241 32 27 Epost kansli@ashr.se angloarab@ashr.se lipizzaner@ashr.se morgan@ashr.sekansli@ashr.seangloarab@ashr.se@ashr.se Bankgiro: 806-8108 Hemsida: http://www.ashr.sehttp://www.ashr.se

7 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Ansvarområde för ASHR:s Kansli 2012-07-07/ BS Information till medlemmar och hästägare. Tar han om inkommande brev och frågor samt besvarare dessa. Diarieför det som ska diarieföras, Registrering och uppdatering av grundstambok. Tar emot rapporter från hingstägare om genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Tar emot rapporter från stoägare om resultaten för genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Registrerar resultat från egna avelsvärdegrundande avelsvärderingar Administrerar avelsvärderingsbevis för ston Registrerar och utfärdar pass Information till medlemmar och hästägare. Tar han om inkommande brev och frågor samt besvarare dessa. Diarieför det som ska diarieföras, Registrering och uppdatering av grundstambok. Tar emot rapporter från hingstägare om genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Tar emot rapporter från stoägare om resultaten för genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Registrerar resultat från egna avelsvärdegrundande avelsvärderingar Administrerar avelsvärderingsbevis för ston Registrerar och utfärdar pass

8 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR SH:s ansvarsområde som serviceorganisation till ASHR Paket A Från Betäckningsrapport till Pass via Blå Basen Innehåller: Betäckningsrapportblock System för rapportering från hingstägare System för rapportering från stoägare Nyttjande av passprogram och ägarbytesfunktion Databas enligt EU-krav ID-kontrollanter & chipmärkare Besvärsnämnd för registreringsfrågor Registrerade hästar med härstamning publikt synligt i Blå Basen Hålla Blå Basen publikt tillgänglig med sökfunktioner på SH:s webbsida Dagligen säkerhetskopiera av Blå Basen Paket A Från Betäckningsrapport till Pass via Blå Basen Innehåller: Betäckningsrapportblock System för rapportering från hingstägare System för rapportering från stoägare Nyttjande av passprogram och ägarbytesfunktion Databas enligt EU-krav ID-kontrollanter & chipmärkare Besvärsnämnd för registreringsfrågor Registrerade hästar med härstamning publikt synligt i Blå Basen Hålla Blå Basen publikt tillgänglig med sökfunktioner på SH:s webbsida Dagligen säkerhetskopiera av Blå Basen 2012-05-11/ BS

9 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR SH:s ansvarsområde som serviceorganisation till ASHR Paket B1 Registrering av resultat i Blå Basen inklusive internetanmälan Innehåller: Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från avelsvärderingar Administration, registrering och publicering av avelsvärderingsgrundande evenemang Registrering och publicering av tillgängliga resultat från Ridsportförbundet m fl i Blå Basen Statistik ur Blå Basen Genetiska och veterinärmedicinska rådet Domarutbildning Besvärsnämnd för avelsvärdering Paket B2a Innehåller: Avelsvärdering av hingstar Paket B3 Innehåller: Sommarpremiering av ston och unghästar, rikstäckande verksamhet Paket B1 Registrering av resultat i Blå Basen inklusive internetanmälan Innehåller: Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från avelsvärderingar Administration, registrering och publicering av avelsvärderingsgrundande evenemang Registrering och publicering av tillgängliga resultat från Ridsportförbundet m fl i Blå Basen Statistik ur Blå Basen Genetiska och veterinärmedicinska rådet Domarutbildning Besvärsnämnd för avelsvärdering Paket B2a Innehåller: Avelsvärdering av hingstar Paket B3 Innehåller: Sommarpremiering av ston och unghästar, rikstäckande verksamhet 2012-05-11/ BS

10 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Medlemsföreningarnas ansvarsområde Utser följande funktionärer i ASHR: -- Två personer som har rösträtt på ASHR:s föreningsstämmor – -- En styrelseledamot i ASHR:s styrelse samt en suppleant för denne – -- En revisor för ASHR samt en suppleant för denne – -- En registrator i ASHR samt en biträdande registrator – Upprättar stamboksreglemente. Upprättar rasvisa bestämmelser. Väljer moderstambok För stambok över sin ras enligt moderstambok Prissätter övrig registrering och tar intäkten för detta. Föreslår ledamöter till avelsvärderingsnämnd till ASHR:s styrelse Utser och arvoderar rasledamot/-möter vid avelsvärdering av hingstar Tillhandahålla utrustning för genomförande av bruksprov, utöver den utrustning som hästägaren själv anmodas att ha. Arvodera (inkl kost, logi och resa) bruksprovsdomarna Är medlem i internationella rasorganisationer. Skall vara fullvärdig medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH). Utser följande funktionärer i ASHR: -- Två personer som har rösträtt på ASHR:s föreningsstämmor – -- En styrelseledamot i ASHR:s styrelse samt en suppleant för denne – -- En revisor för ASHR samt en suppleant för denne – -- En registrator i ASHR samt en biträdande registrator – Upprättar stamboksreglemente. Upprättar rasvisa bestämmelser. Väljer moderstambok För stambok över sin ras enligt moderstambok Prissätter övrig registrering och tar intäkten för detta. Föreslår ledamöter till avelsvärderingsnämnd till ASHR:s styrelse Utser och arvoderar rasledamot/-möter vid avelsvärdering av hingstar Tillhandahålla utrustning för genomförande av bruksprov, utöver den utrustning som hästägaren själv anmodas att ha. Arvodera (inkl kost, logi och resa) bruksprovsdomarna Är medlem i internationella rasorganisationer. Skall vara fullvärdig medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH). 2013-02-13/ BS

11 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Uppdateringsdatum Antagen: 2011-11-01 Reviderad: 2012-05-11 2012-08-01 2013-02-13 Antagen: 2011-11-01 Reviderad: 2012-05-11 2012-08-01 2013-02-13 2013-02-13/ BS


Ladda ner ppt "Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR Organisationsschema Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande."

Liknande presentationer


Google-annonser