Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR"— Presentationens avskrift:

1 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Organisationsschema Jordbruksverket, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR (avelsorganisation, AO) SH Svenska Hästavelsförbundet (serviceorganisation, SO) ASHR Registratorsnämnd ASHR Kansli ASHR Medlemsföreningar, RF (rasföreningar) The American Morgan Horse Association, AMHA Lipizzan International Federation, LIF Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe , CIAA SAAF Svenska Angloarabföreningen SLF Svenska Lipizzanerföreningen SMHF Svenska Morganhästföreningen / BS

2 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Jordbruksverket Sveriges regering och riksdag Europeiska Unionen, EU Svenska Statens Jordbruksverk i Jönköping, SJV (tillståndbeviljande myndighet) Avdelningen för hästdjur Märta North David Slottner … … … / BS

3 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Styrelse Gunnel Petersson, ordförande. Personlig suppleant Helena Hammarskjöld. Therese Björklund, sekreterare. Personlig suppleant Britt Hultman Breitner. Bengt Signahl, kassör. Personlig suppleant Anne Wegestål. Registratorsnämnd ASHR:s ordförande, sammankallande Lena Gävert, registrator, AO SAAF Lis Landeman, registrator, AO SLF Margareta Sundman, registrator, AO SMHF Christina Larsson, biträdande registrator Sandra Mattsson, biträdande registrator Maria Mohlin, , biträdande registrator Kansli ASHR’s ordförande, kanslichef Lena Gävert, kanslist Lis Landeman, kanslist Margareta Sundman, kanslist Revisorer Madelene Ohlzon Magdalena Sandberg Ann-Marie Kossowski Revisorssuppleanter Ann Gyllensvärd Hanna Blomkvist Åsa Nilsson Medlemsföreningar, MF Svenska Angloarabföreningen, SAAF Svenska Lipizzanerföreningen, SLF Svenska Morganhästföreningen, SMHF / BS

4 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
ASHR:s ansvarsområden ASHR har fullständigt ansvar som avelsorganisation att leva upp till Jordbruksverkets föreskrifter. ASHR blev godkänt av Jordbruksverket som avelsorganisation för sina medlemsföreningars raser ASHR är kanal mot Jordbruksverket från medlemsföreningarna vad gäller frågor inom avelsorganisationens område. ASHR är adjungerad medlem i SH. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt ASHR:s stadgar. ASHR har skyldigheter och rättigheter enligt avtalet mellan ASHR och SH. / BS

5 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
ASHR:s ansvarsområden Passprogram och ägarbytesfunktion (SH & SMHF) Registrering av hästar Utfärdar hästpass Prissätter hästpass och tar intäkten Tilldelar avelsvärdeklass Kansli med funktioner för registrering och stamboksföring Telefontid minst 2 timmar per helgfri vardag Brandsäker lagring av dokument som förvaras på kansliet Brandsäker lagring av underlag till hästpass Databas enligt EU-krav (SH & SMHF) Avelsvärdering av hingstar Sommarpremiering av ston och unghästar ID-kontrollanter & chipmärkare (SH) Besvärsnämnd för registreringsfrågor (SH) Registrerade hästar med härstamning publikt synligt (SH & SMHF) Utser avelsvärderingsnämnd Uppdaterar och underhåller ASHR:s hemsida / BS

6 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
ASHR:s Kansli Kansliet är ASHR:s ansikte utåt. Hit kan hästägare och medlemmar vända sig med alla frågor som rör registrering och avel. Telefontid varje vardag mellan 10:00 och 12:00 Adress: Avelsföreningen för specialhästraser Lillaskog gård HYSSNA Telefon: Epost Bankgiro: Hemsida: / BS

7 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Ansvarområde för ASHR:s Kansli Information till medlemmar och hästägare. Tar han om inkommande brev och frågor samt besvarare dessa. Diarieför det som ska diarieföras, Registrering och uppdatering av grundstambok. Tar emot rapporter från hingstägare om genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Tar emot rapporter från stoägare om resultaten för genomförda betäckningar och registrerar det i hästdatabas. Registrerar resultat från egna avelsvärdegrundande avelsvärderingar Administrerar avelsvärderingsbevis för ston Registrerar och utfärdar pass / BS

8 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
SH:s ansvarsområde som serviceorganisation till ASHR Paket A Från Betäckningsrapport till Pass via Blå Basen Innehåller: Betäckningsrapportblock System för rapportering från hingstägare System för rapportering från stoägare Nyttjande av passprogram och ägarbytesfunktion Databas enligt EU-krav ID-kontrollanter & chipmärkare Besvärsnämnd för registreringsfrågor Registrerade hästar med härstamning publikt synligt i Blå Basen Hålla Blå Basen publikt tillgänglig med sökfunktioner på SH:s webbsida Dagligen säkerhetskopiera av Blå Basen / BS

9 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
SH:s ansvarsområde som serviceorganisation till ASHR Paket B1 Registrering av resultat i Blå Basen inklusive internetanmälan Innehåller: Registrering och publicering av resultat i Blå Basen från avelsvärderingar Administration, registrering och publicering av avelsvärderingsgrundande evenemang Registrering och publicering av tillgängliga resultat från Ridsportförbundet m fl i Blå Basen Statistik ur Blå Basen Genetiska och veterinärmedicinska rådet Domarutbildning Besvärsnämnd för avelsvärdering Paket B2a Avelsvärdering av hingstar Paket B3 Sommarpremiering av ston och unghästar, rikstäckande verksamhet / BS

10 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Medlemsföreningarnas ansvarsområde Utser följande funktionärer i ASHR: -- Två personer som har rösträtt på ASHR:s föreningsstämmor – -- En styrelseledamot i ASHR:s styrelse samt en suppleant för denne – -- En revisor för ASHR samt en suppleant för denne – -- En registrator i ASHR samt en biträdande registrator – Upprättar stamboksreglemente. Upprättar rasvisa bestämmelser. Väljer moderstambok För stambok över sin ras enligt moderstambok Prissätter övrig registrering och tar intäkten för detta. Föreslår ledamöter till avelsvärderingsnämnd till ASHR:s styrelse Utser och arvoderar rasledamot/-möter vid avelsvärdering av hingstar Tillhandahålla utrustning för genomförande av bruksprov, utöver den utrustning som hästägaren själv anmodas att ha. Arvodera (inkl kost, logi och resa) bruksprovsdomarna Är medlem i internationella rasorganisationer. Skall vara fullvärdig medlem i Svenska Hästavelsförbundet (SH). / BS

11 Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR
Uppdateringsdatum Antagen: Reviderad: / BS


Ladda ner ppt "Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR"

Liknande presentationer


Google-annonser