Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Läs & Skriv Johnny Andersson

2 Pedagogisk idé Handhavande Teknik i sig Behov
Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning

3 Förutsättningar Teknik IT-pedagog/Ansvar Utbildning/PIM o.likn.
Ekonomi

4 Förutsättningar Vilken roll har IKT i skolan
Vilka möjligheter och hinder finns det Vilka förutsättningar behövs Vilken kunskap finns Förväntningar Lokaler

5 IKT som ett komplement Kommunikation Delaktighet Utveckling
Självständighet Individualisering Delaktighet

6 Tidsperspektivet Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasium Universitet ? År ……………….

7 IKT i en inkluderad undervisning
Samarbetsinriktad undervisning Stöd och samarbete med kollegor/yrkesgrupper inom och utanför skolan Samarbetsinriktat lärande Elever som hjälper varandra i genomtänkta grupperingar. Kamratsamarbete Gemensam problemlösning Tydliga överenskommelser som alla är överens om Heterogena grupper För mångfalden i klassrummet Strukturerad undervisning Kartläggning, vägledning, utvärdering, förväntningar. Individuell undervisningsplan

8 Hur länge ska jag göra det
Vad ska jag göra När ska jag göra det Hur ska jag göra det Hur länge ska jag göra det Vad ska jag göra sedan Vem ska jag vara med

9 Barnet/Eleven Vilka svårigheter har…… Hur mycket förstår………
Hur uttrycker sig……… Vad uttrycker……. Om vad uttrycker sig….. Vilka fysiska möjligheter har han/hon?

10 Omgivningen Se helheten
Barnet/Eleven Livslånga partners Vänner/Bekanta Yrkesverksamma Obekanta

11 Redskapen ett komplement till omgivningen och det egna lärandet
en del av det multimodala lärandet ett stöd för kommunikation en del av individualisering ett verktyg för kontinuitet en del av omgivningen en variation med ljud, bild, text, film ett verktyg för självständighet

12 Talsyntes Skanner Minnesträning Ämnen Anpassningar Bildstöd
Talböcker, Daisy, MP3, SAPI, CD-Ord, Vital Skanner OCR, Vitex, Paperport, TopOCR Minnesträning Minneslek, RoboMemo Ämnen Stava Rex, Saida, SpellRight Anpassningar Kontakter, Tangentbord, SAW Bildstöd InPrint, Grid, Clicker, Musse, EdWord Kommunikation Trippelkommunikation, Saker&Ting Interaktivitet Mimio, Smartboard, Active Board, Ebeam

13 Ditt förhållningssätt är viktigt vid en introduktion
Talsyntes Personer som av olika anledningar inte kan tala/har svårighet med talet eller behöver få text uppläst kan använda en talsyntes för kommunikation och information. Det finns ett flertal röster att välja på, både manliga och kvinnliga. Lyssna igenom de olika rösterna tillsammans med användaren, ställ in hastighet och volym. Ditt förhållningssätt är viktigt vid en introduktion En talsyntes ersätter inte det mänskliga talet men är ett viktigt komplement för en användare. En av talsyntesens begränsningar är betoningen, talsyntesen kan inte avgöra hur och i vilket syfte uttalet ska vara. Exempel: Har Lisa klippt gräset? (Neutral fråga, ja eller nej.) Har Lisa klippt gräset? (Förvånad, trodde inte hon hade gjort det) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju vattna det hon skulle göra.) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju Pelle som skulle göra det.) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju häcken hon skulle klippa.) (exempel från Wikipedia) Jämför olika röster. Digitalt – Analogt. Inbyggt i Word. En talsyntes återskapar digitalt mänskligt tal. . I Mac och Win följer en engelsk talsyntes med av enklare modell. Det finns inga bra gratis svenska talsynteser för tillfället. För en ovan lyssnare kan talsyntesen låta främmande och ”komisk”. Lyssna igenom och vänj dig vid rösten/rösterna.

14 Talsyntes CD-Ord (Win) www.elevdata.se Vital (Win) www.frolundadata.se
Claro Reader (Win-Mac) TextIT Mer om talsynteser Gratis talsyntes Readspeaker –gratis för bloggare Lyssna på röster Röster från Acapela Talande webb

15 Talsyntes Talsynteser finns i två varianter –bundlad eller fri. Bundlad innebär att den är kopplad till ett specifikt program. Fri, eller med en teknisk term SAPI, innebär att den kan användas till all form av text, både rena textdokument och på internet. (SAPI=Speech Application Programming Interface) De flesta talsynteser har en inställning som kallas för skärmläsning vilket innebär att den text som användaren pekar på med uppläst De flesta talsynteser installeras lokalt på hårddisken (oftast benämnd som C:) vilket kan innebära en merkostnad om användaren flyttar runt mellan olika datorer. Då kan en flyttbar talsyntes som finns på ett USB (externt minne) vara ett alternativ. De flesta talsynteser har även kringprogram som ordprediktion, ordlistor, zoom mm, vilka behov har användarna i din verksamhet?

16 Läspennor Svensk Talpenna En läspenna används för att skanna in enstaka ord från en tryckt text i en bok, tidning, stencil etc. Svensk Talpenna har en display som visar upp den inlästa texten direkt på själva pennan. Cpen 20 En handscanner med inbyggd OCR-funktion som är utformad som en läspenna. För bara pennan över texten så överförs den automatiskt till datorn, vid markörens position. Z-pen

17 Surfplattor Android iPad

18 Övrigt Läslinjal AlphaSmart Flexibord

19 Daisy-HTML-Eböcker-Textview
Amis Milestone

20 Läsplattor En läsplatta används för att läsa digitala böcker, tidningar och andra texter. Andra ord som används för läsplatta är "e-bokläsare", "e-läsare" och "bokdator". På engelska talar man om "ereader" eller "tablet". Nuut Kindle Sony

21 Skanning Paperport TopOCR

22 DAISY Text och ljud Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar läromedel till DAISY ljud enligt § 17 Upphovsrättslagen. En DAISY-spelare behövs för att lyssna till talböcker, eller en dator med en läsprogramvara för böcker i DAISY-format. Vissa MP3-spelare kan också användas för att lyssna till DAISY ljud. Lyssnar man på boken i en MP3-spelare får man inte samma möjlighet att snabbt hitta rätt sida, kapitel etc. i boken som om man använder en DAISY-spelare.

23 DAISY Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem
DAISY Text och Ljud innebär att eleven lyssnar till läromedlets text som en person eller talsyntes läst upp och som sparats som en ljudfil och att den text som läses upp samtidigt visas. Bokens bilder finns också med. En DAISY-spelare kan användas för att lyssna på DAISY Text och Ljud men man kommer då inte åt text och bild. Mer om DAISY och DAISY-spelare finns att läsa på Svenska DAISY-konsortiets webbplats och på Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) webbplats.

24 Daisy-spelare En DAISY-spelare är en fristående cd-romspelare med funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Det går att förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken Man kan också lyssna på vanliga cd-skivor i en DAISY-spelare. Personer med synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp kan ansöka hos hjälpmedelscentralen. Källa tpb.se

25 E-böcker Består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer Producerad och publicerad i olika format, till exempel pdf-format, DAISY-format, Textview-format Lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett minneskort Nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet Kommersiell eller framställd enligt § 17 i upphovsrättslagen Se skriften Fakta om e-böcker för mer info. I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens text. I dessa kan man ändra storlek, färg och typsnitt. Andra e-böcker följer helt och fullt den tryckta bokens layout.

26 E-bok i Textviewformat
En e-bok eller elektronisk bok är en bok som lagrats digitalt, exempelvis på cd-rom. Detta gör att e-boken går att använda på flera sätt. Det finns flera olika e-boksformat, ett av dem är Textview. Textview krävs för att eleven ska kunna använda de anpassningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten levererar i textviewformat. Det distribueras av Talboks- och punktskrifts-biblioteket (TPB) och är gratis. Att söka och navigera i textviewbokens innehåll är lätt. Bokens innehåll är uppdelat under "flikar" vilka gör att det lätt att söka efter ord, avsnitt eller sida och att snabbt navigera till önskat ställe.

27 Textview Textviewbokens text kan läsas på datorns skärm. Eleven kan själv ställa in lämplig storleken på texten. Det är möjligt att navigera mellan bokens olika kapitel och det går att söka på t.ex. sida, ord och meningar. Uppläsning sker med talsyntes. Elever med grav synskada använder punktskriftsdisplay för att läsa textviewbokens text som punktskrift. Eleven har då ett skärmläsningsprogram och en punktskriftsskärm som ligger nedanför tangentbordet.

28 Textview Bilder i textviewböcker anpassas oftast till bildbeskrivningar för att eleven med synskada ska kunna tillgodogöra sig innehållet som bilderna förmedlar. Till gravt synskadade elever producerar SPSM svällpappersbilder i matematik, fysik, kemi och i tekniska ämnen. De svällpappersbilderna levereras i särskilda bildbilagor. Det anges i förteckningen över anpassade läromedel om svällpappersbilder finns framtagna till textviewboken.

29 E-bok i HTML format Boken innehåller läromedlets text och bild. Boken är lik svartskriftsförlagan (den "vanliga boken") med det undantaget att bild och text följer löpande efter varandra. För att läsa en e-bok i HTML-format behövs en webbläsare (tex. Internet Explorer, Firefox). För att öppna boken klickar man på filen .html i bokens mapp. Då öppnas boken i webbläsaren på datorn.

30 E-bok En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper du e-boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens hemsida. För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva boken: Hårdvara & E-bokläsare E-bokläsaren är ett program som du installerar på din dator eller handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och kan hämtas hem via internet. Exempel Adobe Digital Editions

31 Bildstöd Symbolstix Sywriter
Lexin

32 Läsa med symboler IGEL PCS PICTOGRAM DYNASYMS REBUS

33 Träna & Öva Läspärlor Lexia Läshuset


Ladda ner ppt "Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser