Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson. Pedagogisk idé Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson. Pedagogisk idé Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning."— Presentationens avskrift:

1 Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson

2 Pedagogisk idé Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning

3 Förutsättningar Teknik IT- pedagog/Ansvar Utbildning/PIM o.likn. Ekonomi

4 Förutsättningar •Vilken roll har IKT i skolan •Vilka möjligheter och hinder finns det •Vilka förutsättningar behövs •Vilken kunskap finns •Förväntningar •Lokaler

5 IKT som ett komplement Kommunikation UtvecklingSjälvständighetIndividualisering Delaktighet

6 Tidsperspektivet FörskolaFörskoleklassGrundskolaGymnasiumUniversitet? År 0 -1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20- 21- 22- 23- 24- 25……………….

7 IKT i en inkluderad undervisning •Samarbetsinriktad undervisning Stöd och samarbete med kollegor/yrkesgrupper inom och utanför skolan •Samarbetsinriktat lärande Elever som hjälper varandra i genomtänkta grupperingar. Kamratsamarbete •Gemensam problemlösning Tydliga överenskommelser som alla är överens om •Heterogena grupper För mångfalden i klassrummet •Strukturerad undervisning Kartläggning, vägledning, utvärdering, förväntningar. Individuell undervisningsplan

8 Vad ska jag göra När ska jag göra det Hur ska jag göra det Hur länge ska jag göra det Vad ska jag göra sedan Vem ska jag vara med

9 Barnet/Eleven •Vilka svårigheter har…… •Hur mycket förstår……… •Hur uttrycker sig……… •Vad uttrycker……. •Om vad uttrycker sig….. •Vilka fysiska möjligheter har han/hon?

10 Omgivningen Se helheten Barnet/Eleven Livslånga partners Vänner/Bekanta Yrkesverksamma Obekanta

11 Redskapen •ett komplement till omgivningen och det egna lärandet •en del av det multimodala lärandet •ett stöd för kommunikation •en del av individualisering •ett verktyg för kontinuitet •en del av omgivningen •en variation med ljud, bild, text, film •ett verktyg för självständighet

12 Talsyntes Talböcker, Daisy, MP3, SAPI, CD-Ord, Vital Skanner OCR, Vitex, Paperport, TopOCR Minnesträning Minneslek, RoboMemo Ämnen Stava Rex, Saida, SpellRight Anpassningar Kontakter, Tangentbord, SAW Bildstöd InPrint, Grid, Clicker, Musse, EdWord Kommunikation Trippelkommunikation, Saker&Ting Interaktivitet Mimio, Smartboard, Active Board, Ebeam

13 Talsyntes Personer som av olika anledningar inte kan tala/har svårighet med talet eller behöver få text uppläst kan använda en talsyntes för kommunikation och information. Det finns ett flertal röster att välja på, både manliga och kvinnliga. Lyssna igenom de olika rösterna tillsammans med användaren, ställ in hastighet och volym. Ditt förhållningssätt är viktigt vid en introduktion En talsyntes ersätter inte det mänskliga talet men är ett viktigt komplement för en användare. En av talsyntesens begränsningar är betoningen, talsyntesen kan inte avgöra hur och i vilket syfte uttalet ska vara. Exempel: Har Lisa klippt gräset? (Neutral fråga, ja eller nej.) Har Lisa klippt gräset? (Förvånad, trodde inte hon hade gjort det) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju vattna det hon skulle göra.) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju Pelle som skulle göra det.) Har Lisa klippt gräset? (Det var ju häcken hon skulle klippa.) (exempel från Wikipedia)

14 Talsyntes CD-Ord (Win)www.elevdata.se Vital (Win)www.frolundadata.se Claro Reader (Win-Mac)www.svensktalteknologi.se TextIThttp://www.insipio.com/index.php?option =com_content&task=view&id=33 Mer om talsynteser Gratis talsyntes http://espeak.sourceforge.net/ Readspeaker –gratis för bloggare http://webreader.readspeaker.com/ Lyssna på röster http://webreader.readspeaker.com/?pid=100 Röster från Acapela http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive- demo.htmlhttp://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive- demo.html Talande webb http://www.talande-webb.se/?cat=12

15 Talsynteser finns i två varianter –bundlad eller fri. Bundlad innebär att den är kopplad till ett specifikt program. Fri, eller med en teknisk term SAPI, innebär att den kan användas till all form av text, både rena textdokument och på internet. (SAPI=Speech Application Programming Interface) De flesta talsynteser har en inställning som kallas för skärmläsning vilket innebär att den text som användaren pekar på med uppläst De flesta talsynteser installeras lokalt på hårddisken (oftast benämnd som C:) vilket kan innebära en merkostnad om användaren flyttar runt mellan olika datorer. Då kan en flyttbar talsyntes som finns på ett USB (externt minne) vara ett alternativ. De flesta talsynteser har även kringprogram som ordprediktion, ordlistor, zoom mm, vilka behov har användarna i din verksamhet? Talsyntes

16 Läspennor •Svensk Talpenna En läspenna används för att skanna in enstaka ord från en tryckt text i en bok, tidning, stencil etc. Svensk Talpenna har en display som visar upp den inlästa texten direkt på själva pennan. •Cpen 20 En handscanner med inbyggd OCR-funktion som är utformad som en läspenna. För bara pennan över texten så överförs den automatiskt till datorn, vid markörens position. Z-pen

17 Surfplattor iPad Android

18 Övrigt AlphaSmart Läslinjal Flexibord

19 Daisy-HTML-Eböcker-Textview Amis Milestone

20 Läsplattor •En läsplatta används för att läsa digitala böcker, tidningar och andra texter. Andra ord som används för läsplatta är "e- bokläsare", "e-läsare" och "bokdator". På engelska talar man om "ereader" eller "tablet". •Nuut Kindle Sony

21 Skanning •Paperport •TopOCR

22 DAISY Text och ljud •Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar läromedel till DAISY ljud enligt § 17 Upphovsrättslagen. •En DAISY-spelare behövs för att lyssna till talböcker, eller en dator med en läsprogramvara för böcker i DAISY-format. Vissa MP3-spelare kan också användas för att lyssna till DAISY ljud. Lyssnar man på boken i en MP3-spelare får man inte samma möjlighet att snabbt hitta rätt sida, kapitel etc. i boken som om man använder en DAISY-spelare.

23 DAISY Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem •DAISY Text och Ljud innebär att eleven lyssnar till läromedlets text som en person eller talsyntes läst upp och som sparats som en ljudfil och att den text som läses upp samtidigt visas. Bokens bilder finns också med. •En DAISY-spelare kan användas för att lyssna på DAISY Text och Ljud men man kommer då inte åt text och bild. •Mer om DAISY och DAISY-spelare finns att läsa på Svenska DAISY-konsortiets webbplats och på Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) webbplats.

24 Daisy-spelare •En DAISY-spelare är en fristående cd-romspelare med funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Det går att förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talboken Man kan också lyssna på vanliga cd-skivor i en DAISY-spelare. •Personer med synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp kan ansöka hos hjälpmedelscentralen. Källa tpb.se

25 E-böcker •Består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer •Producerad och publicerad i olika format, till exempel pdf- format, DAISY-format, Textview-format •Lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett minneskort •Nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet •Kommersiell eller framställd enligt § 17 i upphovsrättslagen •Se skriften Fakta om e-böcker för mer info. •I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens text. I dessa kan man ändra storlek, färg och typsnitt. Andra e-böcker följer helt och fullt den tryckta bokens layout.

26 E-bok i Textviewformat •En e-bok eller elektronisk bok är en bok som lagrats digitalt, exempelvis på cd-rom. Detta gör att e-boken går att använda på flera sätt. •Det finns flera olika e-boksformat, ett av dem är Textview. •Textview krävs för att eleven ska kunna använda de anpassningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten levererar i textviewformat. Det distribueras av Talboks- och punktskrifts-biblioteket (TPB) och är gratis. •Att söka och navigera i textviewbokens innehåll är lätt. Bokens innehåll är uppdelat under "flikar" vilka gör att det lätt att söka efter ord, avsnitt eller sida och att snabbt navigera till önskat ställe.

27 Textview •Textviewbokens text kan läsas på datorns skärm. Eleven kan själv ställa in lämplig storleken på texten. Det är möjligt att navigera mellan bokens olika kapitel och det går att söka på t.ex. sida, ord och meningar. Uppläsning sker med talsyntes. •Elever med grav synskada använder punktskriftsdisplay för att läsa textviewbokens text som punktskrift. Eleven har då ett skärmläsningsprogram och en punktskriftsskärm som ligger nedanför tangentbordet.

28 Textview •Bilder i textviewböcker anpassas oftast till bildbeskrivningar för att eleven med synskada ska kunna tillgodogöra sig innehållet som bilderna förmedlar. •Till gravt synskadade elever producerar SPSM svällpappersbilder i matematik, fysik, kemi och i tekniska ämnen. De svällpappersbilderna levereras i särskilda bildbilagor. Det anges i förteckningen över anpassade läromedel om svällpappersbilder finns framtagna till textviewboken.

29 E-bok i HTML format •Boken innehåller läromedlets text och bild. Boken är lik svartskriftsförlagan (den "vanliga boken") med det undantaget att bild och text följer löpande efter varandra. •För att läsa en e-bok i HTML-format behövs en webbläsare (tex. Internet Explorer, Firefox). För att öppna boken klickar man på filen.html i bokens mapp. Då öppnas boken i webbläsaren på datorn.

30 E-bok •En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper du e-boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens hemsida. •För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva boken: Hårdvara & E-bokläsare •E-bokläsaren är ett program som du installerar på din dator eller handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och kan hämtas hem via internet. •Exempel Adobe Digital Editions

31 Bildstöd Sywriter Symbolstix Lexin http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/ http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/

32 Läsa med symboler •IGEL •PCS •PICTOGRAM •DYNASYMS •REBUS

33 Träna & Öva Lexia Läspärlor Läshuset


Ladda ner ppt "Läs & Skriv 2012-02-22 Johnny Andersson. Pedagogisk idé Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement Teknik i sig Hårdvara Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning."

Liknande presentationer


Google-annonser