Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013"— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013

2 Syftet: Efter en gemensam bakgrundsinformation skall vi föreslå ”Bilden av Ljusnarsberg”.
En gemensam bild som ska användas i kommunikationen om kommunen. Agenda Kl Kaffe Kl Ewa-Leena Johansson (kommunstyrelsens ordförande) hälsar välkomna. Dagens moderator Klas Brynte inleder. Kl Fredrik Eliasson från Länstrafiken informerar om regionförstoring samt kommunens flytt- och pendlingsmönster. Kl Grufman & Reje beskriver kommunens näringsliv i relation till vår omvärld Kl Bensträckare Kl Läget i kommunen. Bo Wallströmer och Tomas Larsson Kl Hur marknadsför sig kommuner idag? Har det någon betydelse? Björn Fransson, turistchef Örebrokompaniet Kl Lunch Kl Klas Brynte leder eftermiddagens arbete med workshop och eftermiddagskaffe Kl Återsamling, reflektion från gruppernas arbeten, diskussion kring prioriteringar och sammanfattning. Hur går vi vidare? Kl Avslut

3 Lite av varje! Vision 2020 Enkät om Ljusnarsberg NKI Företagsklimatet
Gruvnytt Kommunens ekonomi

4 Vision 2020 Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en
attraktiv livsmiljö för medborgarna så att de kan leva ett tryggt liv med goda möjligheter till utbildning, arbete, fritid och omsorg Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa möjliga betingelser för befintliga företag och nyetableringar

5 Enkät om synen på kommunen hösten 2012
Två frågor: Vad är det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun? Vad kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun?

6 Totalt 431 Antal enkätsvar hösten 2012 ICA 139 Kvinnor 202 Marknaden
263 Män 200 Öppet möte 16 oktober 5 Övriga 29 Kommunens hemsida 22 Ungdomsmöte 18 december 2 Totalt 431

7 Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun
Sammanställning: Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun Män/Kvinnor boende i kommunen Sociala värden Naturen Övrigt Män/kvinnor besökande Marknaden

8 Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun
Sociala värden: Mysigt Trevligt Fina gamla hus Kyrkan Miljön Lugnt och skönt Släkten/hemtrakter Trevliga ungdomar/människor Bemötandet Gemenskap Gatan utanför ICA Enkelheten. Vackert Evenemangen Närheten till allt Människorna Sammanhållningen Tryggt Alla känner alla Människorna Optimism Livskvalité Litet - närheten Gemytligt Mysigt Storleken på Kopparberg

9 Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun
Män/Kvinnor boende i kommunen Övrigt Näringsliv Barn/unga Män/kvinnor besökande

10 Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun
Näringsliv: Bemannad bensinmack Industri och hantverk Affärer och företag Turism Gruvnäringen Företagsklimat Taxi Trafikskola Utveckling av industrimark Affärer Service Arbete Campingplats Hotell vid Skäret Butiker Handel Uteställen Övrigt: Polis Drogfritt samhälle Kommunikation mellan kommun och invånare Positiv anda Tolerans Attityder Marknadsföring Samarbete med andra kommuner i Bergslagen Ta vara på möjligheterna som finns här Självsäkerheten Kommunpolitikernas närhet till folket Mer saker att göra

11 Vi mäter också…. NKI Nöjd Kund Index Ljbg kommun har under 2011 och 2013 deltagit i mätningen som hålls av SKL.

12 Enkätundersökning som mäter hur företag uppfattar myndighetsutövningen inom:
Brandtillsyn Bygglov Miljö- och hälsoskydd Markupplåtelse Serveringstillstånd.

13 Områden som mäts är: Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet 2011 var resultatet skralt med 55 p. ( Snitt Sv 66 p)

14 NKI 2013 Bäst i Sverige är Ovanåker med 81 p. Bäst i länet är Laxå med 77 p. Ljbg 69p (Snitt Sv. 67 p. Ljbg fick högsta ökningen i Örebro län.) = Plats 68 av 189 kommuner = BRA men vi kan göra bättre!

15 NKI-KNÖL–jämförelse 2013 Ljusnarsberg 69 p Hällefors 72 P Lindesberg 58 p Nora 57 p BMB 58 p

16 En helt annan mätning… Svensk Näringslivs Ranking
Mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner genom enkäter och statistik där enkäten har störst betydelse för resultatet. År LJBGs placering (av 290 kommuner) (+66) (+91)

17 Tillämpning av lagar och regler 71 132 Konkurrens med företag 94 11
+/- Enkätfråga 2013 2012 +49 Service till företag 121 170 +61 Tillämpning av lagar och regler 71 132 -83 Konkurrens med företag 94 11 +171 Tillgång till kompetens 110 281 +30 Vägnät, tåg- och flyg 59 89 +104 Tele- och IT-nät 115 +68 Sammanfattande omdöme 131 199 +175 Allmänhetens attityder till företagande 97 272 +127 Kommunpolitikernas attityder till företagande 109 236 Kommunala tjänstemäns attityder till företagande 74 245 +187 Medias attityder till företagande 91 278 +275 Skolans attityder till företagande 12 287

18 EN KNÖL-jämförelse 2013 Ljusnarsberg Plats 122 Nora 149 (Örebro 158) Lindesberg 279 Hällefors 288 De 3 bästa i länet: Kumla 56, Askersund 80, Lekeberg 92

19 Blir det någon gruva? Det är inte frågan om, utan när!
Blötberget  Grängesberg  Yxsjöberg Lovisa Boliden Garpenberg Zinkgruvan Riddarhyttan/Bäckegruvan  Norberg Håkansboda Tvistbo Gränsgruvan Riskkapital och Malmpriserna

20 BUDGET 2014 ÖSB 2014 och plan för

21 Befolkningsutveckling
Skriv händelse och datum här ÖSB 2014 och plan för

22 Skriv händelse och datum här
Befolkning 1/ 31/ 30/ Budget Till 30/9: Födda 26, avlidna 82, flyttnetto +53 Skriv händelse och datum här ÖSB 2014 och plan för

23 Skriv händelse och datum här
Finansiella mål 2014 Mål Prognos för 2013 års bokslut 1. Kommunens resultat ska vara minst 10 miljoner kronor år 2014 10,3 miljoner kronor 2. Investeringsnivån i kommunen ska uppgå till högst 22,7 miljoner kronor år 2014 11,5 miljoner kronor 3. Kommunens likviditet ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader Målet kommer att uppnås i bokslut 2013 4. Den samlade skuldbördan tillsammans med borgens- och ansvarsförbindelser inkl. pensionsförpliktelser ska minska till 80 000 kr/invånare år För 2014 innebär det att skuldbördan ska minska med minst 7-7,5 miljoner kronor. Den samlade skuldbördan uppgår till ca: 86 000 kr/invånare Skriv händelse och datum här ÖSB 2014 och plan för

24 Skriv händelse och datum här
Målområden Delaktighet och inflytande Näringslivsutveckling Attraktiv skola Attraktiv äldreomsorg Kommunikationer Folkhälsa Ökad inflyttning Attraktiv arbetsgivare Skriv händelse och datum här

25 Skriv händelse och datum här
Attraktiv skola Mål Mätning Nuvärde 2013 Målvärde Delmål 1. Alla elever skall vara behöriga till gymnasieskolan. Betyg efter skolavslutning 77,5 % 95 % 2. Alla elever skall känna sig trygga i skolan Årlig enkät bland eleverna 92,3 % i åk 3-9 100 % 3.Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 skall överstiga 210. SCB/Skolverket 174,2 (prel 2013) 177,8 (vt 2012) 202 Skriv händelse och datum här ÖSB 2014 och plan för

26 Attraktiv äldreomsorg
Mål Nuvarande värde Målvärde Delmål 4. Andelen nöjda brukare enligt nöjd-kund-index skall öka. 90 % procent nöjda brukare i 2012 års enkätundersökning. 90 % nöjda brukare vid årlig enkätundersökning. Skriv händelse och datum här

27 Driftbudget 2014 2014 2015 2016 Utskott / förvaltning Kostnad Intäkt
2014 2015 2016 Utskott / förvaltning Kostnad Intäkt Netto Allmänt utskott 66 917 65 787 67 125 Socialt utskott 89 314 93 578 95 382 Bildningsutskott 87 610 -7 005 80 605 89 622 -7 631 81 991 91 417 -7 772 83 645 Överförmyndarnämnd 1 989 -1 780 209 2 029 -1 852 177 2 069 -1 889 181 SUMMA

28 RESULTATBUDGET - 30 invånare Cirkulär 13:53 Bokslut Budget Prognos Flerårsplan Belopp i tkr 2012 2013 sep 13 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 84 735 60 391 89 124 60 378 63 644 65 145 Verksamhetens kostnader Avskrivningar -7 155 -7 389 -7 530 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 70 524 70 391 71 755 77 532 73 505 68 862 Finansiella intäkter 5 997 3 600 3 200 3 100 Finansiella kostnader -7 280 -7 000 -6 800 -6 700 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 11 370 4 631 10 316 11 284 13 206 13 771 Återställning av egna kapitalet ÅRETS RESULTAT


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser