Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013

2 Syftet:Efter en gemensam bakgrundsinformation skall vi föreslå ”Bilden av Ljusnarsberg”. En gemensam bild som ska användas i kommunikationen om kommunen. Agenda Kl. 8.30Kaffe Kl. 9.00Ewa-Leena Johansson (kommunstyrelsens ordförande) hälsar välkomna. Dagens moderator Klas Brynte inleder. Kl. 9.15Fredrik Eliasson från Länstrafiken informerar om regionförstoring samt kommunens flytt- och pendlingsmönster. Kl. 10.00Grufman & Reje beskriver kommunens näringsliv i relation till vår omvärld Kl. 10.45Bensträckare Kl. 11.00Läget i kommunen. Bo Wallströmer och Tomas Larsson Kl. 11.20Hur marknadsför sig kommuner idag? Har det någon betydelse? Björn Fransson, turistchef Örebrokompaniet Kl. 12.00Lunch Kl. 12.45Klas Brynte leder eftermiddagens arbete med workshop och eftermiddagskaffe Kl. 15.00Återsamling, reflektion från gruppernas arbeten, diskussion kring prioriteringar och sammanfattning. Hur går vi vidare? Kl. 16.30Avslut

3 Lite av varje! • Vision 2020 • Enkät om Ljusnarsberg • NKI • Företagsklimatet • Gruvnytt • Kommunens ekonomi

4 Vision 2020 Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö för medborgarna så att de kan leva ett tryggt liv med goda möjligheter till utbildning, arbete, fritid och omsorg Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa möjliga betingelser för befintliga företag och nyetableringar

5 Enkät om synen på kommunen hösten 2012 Två frågor: Vad är det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun? Vad kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun?

6 Antal enkätsvar hösten 2012 ICA139Kvinnor202 Marknaden263Män200 Öppet möte 16 oktober5Övriga29 Kommunens hemsida22 Ungdomsmöte 18 december2 Totalt431

7 Sammanställning: Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun Män/Kvinnor boende i kommunen 1.Sociala värden 2.Naturen 3.Övrigt Män/kvinnor besökande 1.Marknaden 2.Sociala värden 3.Övrigt

8 Sociala värden: Mysigt Trevligt Fina gamla hus Kyrkan Miljön Lugnt och skönt Släkten/hemtrakter Trevliga ungdomar/människor Bemötandet Gemenskap Gatan utanför ICA Enkelheten. Vackert Evenemangen Närheten till allt Människorna Sammanhållningen Tryggt Alla känner alla Människorna Optimism Livskvalité Litet - närheten Gemytligt Mysigt Storleken på Kopparberg Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun

9 Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun Män/Kvinnor boende i kommunen 1.Övrigt 2.Näringsliv 3.Barn/unga Män/kvinnor besökande 1.Näringsliv 2.Övrigt 3.Barn/unga

10 Näringsliv: Bemannad bensinmack Industri och hantverk Affärer och företag Turism Gruvnäringen Företagsklimat Taxi Trafikskola Utveckling av industrimark Affärer Service Arbete Campingplats Hotell vid Skäret Butiker Handel Uteställen Övrigt: Polis Drogfritt samhälle Kommunikation mellan kommun och invånare Positiv anda Tolerans Attityder Marknadsföring Samarbete med andra kommuner i Bergslagen Ta vara på möjligheterna som finns här Självsäkerheten Kommunpolitikernas närhet till folket Mer saker att göra Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun

11 Vi mäter också…. NKI Nöjd Kund Index Ljbg kommun har under 2011 och 2013 deltagit i mätningen som hålls av SKL.

12 Enkätundersökning som mäter hur företag uppfattar myndighetsutövningen inom: -Brandtillsyn -Bygglov -Miljö- och hälsoskydd -Markupplåtelse -Serveringstillstånd.

13 Områden som mäts är: -Information -Tillgänglighet -Bemötande -Kompetens -Rättssäkerhet -Effektivitet 2011 var resultatet skralt med 55 p. ( Snitt Sv 66 p)

14 NKI 2013 Bäst i Sverige är Ovanåker med 81 p. Bäst i länet är Laxå med 77 p. Ljbg 69p (Snitt Sv. 67 p. Ljbg fick högsta ökningen i Örebro län.) = Plats 68 av 189 kommuner = BRA men vi kan göra bättre!

15 NKI-KNÖL–jämförelse 2013 Ljusnarsberg 69 p Hällefors 72 P Lindesberg 58 p Nora 57 p BMB 58 p

16 En helt annan mätning… Svensk Näringslivs Ranking Mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner genom enkäter och statistik där enkäten har störst betydelse för resultatet. ÅrLJBGs placering(av 290 kommuner) 2011279 2012213 (+66) 2013122 (+91)

17 +/- Enkätfråga 20132012 +49 Service till företag121170 +61 Tillämpning av lagar och regler71132 -83 Konkurrens med företag9411 +171 Tillgång till kompetens110281 +30 Vägnät, tåg- och flyg5989 +104 Tele- och IT-nät11115 +68 Sammanfattande omdöme131199 +175 Allmänhetens attityder till företagande97272 +127 Kommunpolitikernas attityder till företagande109236 +171 Kommunala tjänstemäns attityder till företagande74245 +187 Medias attityder till företagande91278 +275 Skolans attityder till företagande12287

18 EN KNÖL-jämförelse 2013 Ljusnarsberg Plats 122 Nora 149 (Örebro158) Lindesberg 279 Hällefors 288 De 3 bästa i länet: Kumla 56, Askersund 80, Lekeberg 92

19 Blir det någon gruva? Det är inte frågan om, utan när! • Blötberget • Grängesberg • Yxsjöberg • Lovisa • Boliden Garpenberg • Zinkgruvan • Riddarhyttan/Bäckegruvan • Norberg • Håkansboda • Tvistbo • Gränsgruvan Riskkapital och Malmpriserna

20 BUDGET 2014 ÖSB 2014 och plan för 2015-16

21 Befolkningsutveckling Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för 2015-16

22 Befolkning • 1/11-124832 • 31/12-124848 • 30/9-134844 • Budget 20144802 Till 30/9: Födda 26, avlidna 82, flyttnetto +53 Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för 2015-16

23 Finansiella mål 2014 MålPrognos för 2013 års bokslut 1. Kommunens resultat ska vara minst 10 miljoner kronor år 2014 10,3 miljoner kronor 2. Investeringsnivån i kommunen ska uppgå till högst 22,7 miljoner kronor år 2014 11,5 miljoner kronor 3. Kommunens likviditet ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader Målet kommer att uppnås i bokslut 2013 4. Den samlade skuldbördan tillsammans med borgens- och ansvarsförbindelser inkl. pensionsförpliktelser ska minska till 80 000 kr/invånare år 2018. För 2014 innebär det att skuldbördan ska minska med minst 7-7,5 miljoner kronor. Den samlade skuldbördan uppgår till ca: 86 000 kr/invånare Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för 2015-16

24 Målområden • Delaktighet och inflytande • Näringslivsutveckling • Attraktiv skola • Attraktiv äldreomsorg • Kommunikationer • Folkhälsa • Ökad inflyttning • Attraktiv arbetsgivare Skriv händelse och datum här

25 Attraktiv skola MålMätningNuvärde 2013 Målvärde 2014 Delmål 1. Alla elever skall vara behöriga till gymnasieskolan. Betyg efter skolavslutning 77,5 %95 % 2. Alla elever skall känna sig trygga i skolan Årlig enkät bland eleverna 92,3 % i åk 3-9100 % 3.Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 skall överstiga 210. SCB/Skolverket174,2 (prel 2013) 177,8 (vt 2012) 202 Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för 2015-16

26 Attraktiv äldreomsorg MålNuvarande värde Målvärde Delmål 2014 4. Andelen nöjda brukare enligt nöjd-kund-index skall öka. 90 % procent nöjda brukare i 2012 års enkätundersökning. 90 % nöjda brukare vid årlig enkätundersökni ng. Skriv händelse och datum här

27 Driftbudget 2014 2014 2015 2016 Utskott / förvaltningKostnadIntäktNettoKostnadIntäktNettoKostnadIntäktNetto Allmänt utskott105 737-38 82066 917106 175-40 38865 787108 321-41 19667 125 Socialt utskott114 245-24 93189 314119 508-25 93093 578121 827-26 44595 382 Bildningsutskott87 610-7 00580 60589 622-7 63181 99191 417-7 77283 645 Överförmyndarnämnd1 989-1 7802092 029-1 8521772 069-1 889181 SUMMA309 580-72 535237 045317 334-75 801241 533323 635-77 302246 333

28 RESULTATBUDGET - 30 invånare Cirkulär 13:53 BokslutBudgetPrognosBudget Flerårsplan Belopp i tkr20122013sep 13201420152016 Verksamhetens intäkter84 73560 39189 12460 37863 64465 145 Verksamhetens kostnader-303 114-281 735-306 774-286 655-291 534-297 835 Avskrivningar-7 155-7 389 -7 530 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD-225 534-228 733-225 039-233 666-235 420-240 220 Skatteintäkter167 663166 373167 000170 818178 721188 729 Generella statsbidrag och utjämning70 52470 39171 75577 53273 50568 862 Finansiella intäkter5 9973 600 3 2003 100 Finansiella kostnader-7 280-7 000 -6 800-6 700 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER11 3704 63110 31611 28413 20613 771 Återställning av egna kapitalet ÅRETS RESULTAT11 3704 63110 31611 28413 20613 771


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser