Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013

2 Syftet:Efter en gemensam bakgrundsinformation skall vi föreslå ”Bilden av Ljusnarsberg”. En gemensam bild som ska användas i kommunikationen om kommunen. Agenda Kl. 8.30Kaffe Kl. 9.00Ewa-Leena Johansson (kommunstyrelsens ordförande) hälsar välkomna. Dagens moderator Klas Brynte inleder. Kl. 9.15Fredrik Eliasson från Länstrafiken informerar om regionförstoring samt kommunens flytt- och pendlingsmönster. Kl Grufman & Reje beskriver kommunens näringsliv i relation till vår omvärld Kl Bensträckare Kl Läget i kommunen. Bo Wallströmer och Tomas Larsson Kl Hur marknadsför sig kommuner idag? Har det någon betydelse? Björn Fransson, turistchef Örebrokompaniet Kl Lunch Kl Klas Brynte leder eftermiddagens arbete med workshop och eftermiddagskaffe Kl Återsamling, reflektion från gruppernas arbeten, diskussion kring prioriteringar och sammanfattning. Hur går vi vidare? Kl Avslut

3 Lite av varje! • Vision 2020 • Enkät om Ljusnarsberg • NKI • Företagsklimatet • Gruvnytt • Kommunens ekonomi

4 Vision 2020 Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö för medborgarna så att de kan leva ett tryggt liv med goda möjligheter till utbildning, arbete, fritid och omsorg Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa möjliga betingelser för befintliga företag och nyetableringar

5 Enkät om synen på kommunen hösten 2012 Två frågor: Vad är det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun? Vad kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun?

6 Antal enkätsvar hösten 2012 ICA139Kvinnor202 Marknaden263Män200 Öppet möte 16 oktober5Övriga29 Kommunens hemsida22 Ungdomsmöte 18 december2 Totalt431

7 Sammanställning: Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun Män/Kvinnor boende i kommunen 1.Sociala värden 2.Naturen 3.Övrigt Män/kvinnor besökande 1.Marknaden 2.Sociala värden 3.Övrigt

8 Sociala värden: Mysigt Trevligt Fina gamla hus Kyrkan Miljön Lugnt och skönt Släkten/hemtrakter Trevliga ungdomar/människor Bemötandet Gemenskap Gatan utanför ICA Enkelheten. Vackert Evenemangen Närheten till allt Människorna Sammanhållningen Tryggt Alla känner alla Människorna Optimism Livskvalité Litet - närheten Gemytligt Mysigt Storleken på Kopparberg Det bästa med Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun

9 Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun Män/Kvinnor boende i kommunen 1.Övrigt 2.Näringsliv 3.Barn/unga Män/kvinnor besökande 1.Näringsliv 2.Övrigt 3.Barn/unga

10 Näringsliv: Bemannad bensinmack Industri och hantverk Affärer och företag Turism Gruvnäringen Företagsklimat Taxi Trafikskola Utveckling av industrimark Affärer Service Arbete Campingplats Hotell vid Skäret Butiker Handel Uteställen Övrigt: Polis Drogfritt samhälle Kommunikation mellan kommun och invånare Positiv anda Tolerans Attityder Marknadsföring Samarbete med andra kommuner i Bergslagen Ta vara på möjligheterna som finns här Självsäkerheten Kommunpolitikernas närhet till folket Mer saker att göra Kan utvecklas och förbättras i Kopparberg och Ljusnarsbergs kommun

11 Vi mäter också…. NKI Nöjd Kund Index Ljbg kommun har under 2011 och 2013 deltagit i mätningen som hålls av SKL.

12 Enkätundersökning som mäter hur företag uppfattar myndighetsutövningen inom: -Brandtillsyn -Bygglov -Miljö- och hälsoskydd -Markupplåtelse -Serveringstillstånd.

13 Områden som mäts är: -Information -Tillgänglighet -Bemötande -Kompetens -Rättssäkerhet -Effektivitet 2011 var resultatet skralt med 55 p. ( Snitt Sv 66 p)

14 NKI 2013 Bäst i Sverige är Ovanåker med 81 p. Bäst i länet är Laxå med 77 p. Ljbg 69p (Snitt Sv. 67 p. Ljbg fick högsta ökningen i Örebro län.) = Plats 68 av 189 kommuner = BRA men vi kan göra bättre!

15 NKI-KNÖL–jämförelse 2013 Ljusnarsberg 69 p Hällefors 72 P Lindesberg 58 p Nora 57 p BMB 58 p

16 En helt annan mätning… Svensk Näringslivs Ranking Mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner genom enkäter och statistik där enkäten har störst betydelse för resultatet. ÅrLJBGs placering(av 290 kommuner) (+66) (+91)

17 +/- Enkätfråga Service till företag Tillämpning av lagar och regler Konkurrens med företag Tillgång till kompetens Vägnät, tåg- och flyg Tele- och IT-nät Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder till företagande Kommunpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Medias attityder till företagande Skolans attityder till företagande12287

18 EN KNÖL-jämförelse 2013 Ljusnarsberg Plats 122 Nora 149 (Örebro158) Lindesberg 279 Hällefors 288 De 3 bästa i länet: Kumla 56, Askersund 80, Lekeberg 92

19 Blir det någon gruva? Det är inte frågan om, utan när! • Blötberget • Grängesberg • Yxsjöberg • Lovisa • Boliden Garpenberg • Zinkgruvan • Riddarhyttan/Bäckegruvan • Norberg • Håkansboda • Tvistbo • Gränsgruvan Riskkapital och Malmpriserna

20 BUDGET 2014 ÖSB 2014 och plan för

21 Befolkningsutveckling Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för

22 Befolkning • 1/ • 31/ • 30/ • Budget Till 30/9: Födda 26, avlidna 82, flyttnetto +53 Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för

23 Finansiella mål 2014 MålPrognos för 2013 års bokslut 1. Kommunens resultat ska vara minst 10 miljoner kronor år ,3 miljoner kronor 2. Investeringsnivån i kommunen ska uppgå till högst 22,7 miljoner kronor år ,5 miljoner kronor 3. Kommunens likviditet ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader Målet kommer att uppnås i bokslut Den samlade skuldbördan tillsammans med borgens- och ansvarsförbindelser inkl. pensionsförpliktelser ska minska till kr/invånare år För 2014 innebär det att skuldbördan ska minska med minst 7-7,5 miljoner kronor. Den samlade skuldbördan uppgår till ca: kr/invånare Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för

24 Målområden • Delaktighet och inflytande • Näringslivsutveckling • Attraktiv skola • Attraktiv äldreomsorg • Kommunikationer • Folkhälsa • Ökad inflyttning • Attraktiv arbetsgivare Skriv händelse och datum här

25 Attraktiv skola MålMätningNuvärde 2013 Målvärde 2014 Delmål 1. Alla elever skall vara behöriga till gymnasieskolan. Betyg efter skolavslutning 77,5 %95 % 2. Alla elever skall känna sig trygga i skolan Årlig enkät bland eleverna 92,3 % i åk % 3.Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 skall överstiga 210. SCB/Skolverket174,2 (prel 2013) 177,8 (vt 2012) 202 Skriv händelse och datum härÖSB 2014 och plan för

26 Attraktiv äldreomsorg MålNuvarande värde Målvärde Delmål Andelen nöjda brukare enligt nöjd-kund-index skall öka. 90 % procent nöjda brukare i 2012 års enkätundersökning. 90 % nöjda brukare vid årlig enkätundersökni ng. Skriv händelse och datum här

27 Driftbudget Utskott / förvaltningKostnadIntäktNettoKostnadIntäktNettoKostnadIntäktNetto Allmänt utskott Socialt utskott Bildningsutskott Överförmyndarnämnd SUMMA

28 RESULTATBUDGET - 30 invånare Cirkulär 13:53 BokslutBudgetPrognosBudget Flerårsplan Belopp i tkr sep Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Återställning av egna kapitalet ÅRETS RESULTAT


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till Ljusnarsbergs framtidsdag 26 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser