Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

1 http://osterakerspartiet.se osterakerspartiet@gmail.com

2  Regionens alldeles speciella miljö  Konsumentvägledare  Promenadbryggor invid Åkers kanal  Fler säkra gång- och cykelvägar  Den biologiska mångfalden  Miljön i vår del av Östersjön  Laptop till alla elever i grundskolan ( 4 – 9 )  Sjukgymnast till dagvården för äldre

3  Ditt enda lokala alternativ i alliansmajoriteten  Inte toppstyrt från riksnivå Österåkerspartiet

4 LLennart Berneklint ord.  Bert Niska ers.  Ingrid Jacobsen ers. • Rolf Granström ord.

5 Du som ä r ung. VI BEH Ö VER DIG ! Du kan registrera dig här hos oss på ”Kanalens dag” Passa p å att g ö ra din r ö st h ö rd genom att g å med i Ö ster å kerspartiet. ” DET ENDA LOKALA PARTIET I ALLIANSMAJORITETEN. ” Du har m ö jlighet att p å ett mycket p å tagligt s ä tt p å verka politiken i Ö ster å kers kommun. Du kan pr ö va dig fram med ett fritt medlemskap under hela 2012 (annars 100:-/ å r) Kontakta oss p å v å r hemsida http://osterakerspartiet.se Eller skicka ett mail till oss osterakerspartiet@gmail.comosterakerspartiet@gmail.com Du kan ocks å ringa direkt till Lennart Berneklint 08-540 208 66 och 0762-81 29 02 Rolf Granstr ö m 08-540 240 11 ÖSTERÅKERSPARTIET

6 Till dig som ä r 55+. VI BEH Ö VER DIG ! Du kan registrera dig här hos oss på mailadressen osterakerspartiet@gmail.com ” DET ENDA LOKALA PARTIET I ALLIANSMAJORITETEN ” Du har m ö jlighet att p å ett mycket p å tagligt s ä tt p å verka politiken i Ö ster å kers kommun. Du kan pr ö va dig fram med ett fritt medlemskap under hela 2012 (annars 100:-/ å r) Kontakta oss p å v å r hemsida http://osterakerspartiet.se Eller skicka ett mail till oss osterakerspartiet@gmail.comosterakerspartiet@gmail.com Du kan ocks å ringa direkt till Lennart Berneklint 08-540 208 66 och 0762-81 29 02 Rolf Granstr ö m 08-540 240 11 ÖSTERÅKERSPARTIET


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser