Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 1 – Uppbyggnad. Dagens innehåll -Delarna -Grunden i en uppsats -Inledningen – bakgrund-syfte-metod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 1 – Uppbyggnad. Dagens innehåll -Delarna -Grunden i en uppsats -Inledningen – bakgrund-syfte-metod."— Presentationens avskrift:

1 Lektion 1 – Uppbyggnad

2 Dagens innehåll -Delarna -Grunden i en uppsats -Inledningen – bakgrund-syfte-metod

3 Det första du möter Försättsblad

4 Sedan kommer någonting oväntat Abstract

5 Sedan kommer någonting väntat Innehållsförteckning

6 Uppsatsen inledande del

7 Alla akademiska uppsatser har en och samma utgångspunkt

8 De går alla ut på att besvara en fråga

9 Eller lösa ett problem

10 Inledningen bygger på delarna: Bakgrund Syfte Metod

11 Inledningen bygger på delarna: Bakgrund Syfte Metod

12 Inledningen bygger på delarna: Bakgrund Syfte Metod

13 Bakgrund

14

15 Syfte

16 Metod

17

18 Alla akademiska uppsatser har en och samma grund

19 Avhandlingen

20 Det handlar om fakta

21 Analysen

22

23

24

25 Författare: Lars-Ove Larsson Titel: Vem är vem i svensk historia Utgivningsår: 1993 Förlag: Rabén Prisma Oxford 1 1 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 ________________________________________________________ Harvard (Larsson, 1993, sid 14) ________________________________________________________ Källförteckningen Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma

26 Hemsida: Fox News Adress: http://www.foxnews.com/story/0,2933,268230,00.htmlhttp://www.foxnews.com/story/0,2933,268230,00.html Titel på sidan: Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star Datum när du läste sidan: 2009-04-25 Oxford 1 1 Fox News hemsida, www.foxnews.com/story, Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, 2009-04-25www.foxnews.com/story ________________________________________________________________________________________ Harvard (Fox News hemsida, 2009-04-25) (Fox News Hemsida [2], 2009-04-25) _________________________________________________________________________ Källförteckningen Fox News hemsida, www.foxnews.com/story, Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, 2009-04-25www.foxnews.com/story Fox News hemsida [2], www.foxnews.com/story, Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, 2009-04-25www.foxnews.com/story

27 Dagens innehåll -Knep och knåp i inledning, avhandling och källförteckningen

28 Allmänintresset för uppsatsen måste vara med. Den personliga kopplingen kan vara med. Ta aldrig upp att uppsatsen ingår som ett obligatoriskt moment om så är fallet

29 Ju snävare/vassare/tydligare du kan göra din frågeställning, desto bättre. Avgränsningar i tid/geografi/områden är nästan alltid positiva

30 Beskriv de positiva och negativa sidorna med dina källor. Nämn aldrig sökmotorer eller allmänna sidorna som vem som helst får bidra till (Google respektive Wikipedia). Använd inte klichéer som ”Jag har valt använda digitala källor eftersom de är aktuella och lättillgängliga”.

31 Lektion 4 – Avslutning

32 Dagens innehåll -Källförteckningen, bilagor, citat -Bearbeta källor -Ibid i Oxford

33 Om det finns mer än en författare till ett verk så nämns alla i bokstavsordning. Albee, Jenny – Bloom, Henry – Shrapnell, Ted, 2002, Marketing Mobiles, Puffin Books Inc Om det finns en redaktör för verket så nämns bara hon/han: Andersson, Liam (red), 2005, Skräppost – en antologi, Akademibokhandeln 6 Källförteckning Tryckta källor Lagerqvist, Lars O., 1996, Sveriges regenter – från forntid till nutid, Norstedts förlag Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Lindqvist, Herman, 1993, En vandring i den svenska historien, Wiken Nyström, Hans – Nyström, Örjan, 2001, Perspektiv på historien A, Gleerups Digitala källor Nationalencyklopedins nätupplaga [1], www.ne.se, Sökord: Erik XIV, 2009-03- 11www.ne.se Nationalencyklopedins nätupplaga [2], www.ne.se, Sökord: Karin Månsdotter, 2009-03-09www.ne.se

34 Inga sidnummer på bilagorna. Det måste finnas hänvisningar i texten (inledningen, avhandlingen, avslutningen) till bilagorna, de får inte komma som en överraskning för läsaren när han/hon kommer fram till dem. Var försiktig så att inte bilagorna är många gånger större än själva uppsatsen om det inte finns en uttalad orsak till det. Bilagor 1, A, III 2(5)

35 Citat Korta citat Inne i meningar med citattecken: På frågan om hur han hade varit om han hade haft Fredrik Reinfeldts jobb svarade Anders Borg: ”Om jag fick vara statsminister så skulle jag inte göra ett jota, då skulle folk få göra exakt vad de ville själva.” 2

36 Citat Långa citat Utbrutet från texten, minskad textstorlek och indrag: Albert Einsteins inställning till utbildning och kunskap kommer fram i följande citat: Einsteins främsta upptäckter kom när han var i tjugoårsåldern och han sedan kämpade under resten av sitt liv för att överträffa dem. (Andersson, 2005, sid 24-27) Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.

37 Att bearbeta en källa Två huvudmöjligheter: Ordföljd Denna delaktighet gav en känsla av att man som enskild Obama-anhängare kände sig sedd och på ett sätt bidrog till Obamas framgångar. Obama-anhängarna kände sig sedda och upplevde att de bidrog till framgångarna genom denna delaktighet.

38 Att bearbeta en källa Två huvudmöjligheter: Synonymer Denna delaktighet gav en känsla av att man som enskild Obama-anhängare kände sig sedd och på ett sätt bidrog till Obamas framgångar. Denna medverkan fick effekten att man som Obama-supporter kände sig uppmärksammad och även att man var en bidragande faktor till Obamas succé.

39 Författare: Lars-Ove Larsson,Titel: Vem är vem i svensk historia Utgivningsår: 1993, Förlag: Rabén Prisma Oxford 1 ________________________________________________________ 1 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 2 Ibid, sid 32 3 Ibid 4 Öberg, Karin, Den svenska historien, 2002, sid 23 5 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 6 Ibid, sid 51 ________________________________________________________ Källförteckningen Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma

40 Repetition

41 FörsättsbladAbstract Innehålls- förteckning Inledning

42 Inledningen

43 Avhandlingen

44

45

46 Avhandling Analys

47 Källförteckning

48 6 Källförteckning Tryckta källor Lagerqvist, Lars O., 1996, Sveriges regenter – från forntid till nutid, Norstedts förlag Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Lindqvist, Herman, 1993, En vandring i den svenska historien, Wiken Nyström, Hans – Nyström, Örjan, 2001, Perspektiv på historien A, Gleerups Digitala källor Nationalencyklopedins nätupplaga [1], www.ne.se, Sökord: Erik XIV, 2009-03- 11www.ne.se Nationalencyklopedins nätupplaga [2], www.ne.se, Sökord: Karin Månsdotter, 2009-03-09www.ne.se

49 Bilagor

50 Inga sidnummer på bilagorna. Det måste finnas hänvisningar i texten (inledningen, avhandlingen, avslutningen) till bilagorna, de får inte komma som en överraskning för läsaren när han/hon kommer fram till dem. Var försiktig så att inte bilagorna är många gånger större än själva uppsatsen om det inte finns en uttalad orsak till det. Bilagor 1, A, III 2(5)

51 Lektion 6 – Let’s compare

52 Resurser för uppsatsskrivande

53 Resurser för uppsatsskrivande

54 Resurser för uppsatsskrivande Statsvetenskap Juridik Lärare Internationell Journalist

55


Ladda ner ppt "Lektion 1 – Uppbyggnad. Dagens innehåll -Delarna -Grunden i en uppsats -Inledningen – bakgrund-syfte-metod."

Liknande presentationer


Google-annonser