Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademisk uppsats Lektion 1 – Uppbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademisk uppsats Lektion 1 – Uppbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Akademisk uppsats Lektion 1 – Uppbyggnad

2 Dagens innehåll Delarna Grunden i en uppsats
Akademisk uppsats Dagens innehåll Delarna Grunden i en uppsats Inledningen – bakgrund-syfte-metod

3 Akademisk uppsats Det första du möter Försättsblad

4 Sedan kommer någonting oväntat
Akademisk uppsats Sedan kommer någonting oväntat Abstract

5 Sedan kommer någonting väntat
Akademisk uppsats Sedan kommer någonting väntat Innehållsförteckning

6 Uppsatsen inledande del
Akademisk uppsats Uppsatsen inledande del

7 Alla akademiska uppsatser har en och samma utgångspunkt
Akademisk uppsats Alla akademiska uppsatser har en och samma utgångspunkt

8 De går alla ut på att besvara en fråga
Akademisk uppsats De går alla ut på att besvara en fråga

9 Akademisk uppsats Eller lösa ett problem

10 Inledningen bygger på delarna:
Akademisk uppsats Bakgrund Syfte Metod Inledningen bygger på delarna:

11 Inledningen bygger på delarna:
Akademisk uppsats Bakgrund Syfte Metod Inledningen bygger på delarna:

12 Inledningen bygger på delarna:
Akademisk uppsats Bakgrund Syfte Metod Inledningen bygger på delarna:

13 Akademisk uppsats Bakgrund

14 Akademisk uppsats Bakgrund

15 Akademisk uppsats Syfte

16 Akademisk uppsats Metod

17 Frågor

18 Alla akademiska uppsatser har en och samma grund
Akademisk uppsats Alla akademiska uppsatser har en och samma grund

19 Akademisk uppsats Avhandlingen

20 Akademisk uppsats Det handlar om fakta

21 Akademisk uppsats Analysen

22 Källhänvisningar

23 Oxford1

24 Harvard ( )

25 Tryckta källor Författare: Lars-Ove Larsson
Titel: Vem är vem i svensk historia Utgivningsår: 1993 Förlag: Rabén Prisma Oxford1 1 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 ________________________________________________________ Harvard (Larsson, 1993, sid 14) Källförteckningen Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Tryckta källor

26 Digitala källor Hemsida: Fox News
Adress: Titel på sidan: Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star Datum när du läste sidan: Oxford1 1 Fox News hemsida, Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, ________________________________________________________________________________________ Harvard (Fox News hemsida, ) (Fox News Hemsida [2], ) _________________________________________________________________________ Källförteckningen Fox News hemsida, Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, Fox News hemsida [2], Earth-Like Planet Discovered Orbiting Nearby Star, Digitala källor

27 Akademisk uppsats Dagens innehåll Knep och knåp i inledning, avhandling och källförteckningen

28 Akademisk uppsats Allmänintresset för uppsatsen måste vara med.
Den personliga kopplingen kan vara med. Ta aldrig upp att uppsatsen ingår som ett obligatoriskt moment om så är fallet

29 Akademisk uppsats Ju snävare/vassare/tydligare du kan göra din frågeställning, desto bättre. Avgränsningar i tid/geografi/områden är nästan alltid positiva

30 Akademisk uppsats Beskriv de positiva och negativa sidorna med dina källor. Nämn aldrig sökmotorer eller allmänna sidorna som vem som helst får bidra till (Google respektive Wikipedia). Använd inte klichéer som ”Jag har valt använda digitala källor eftersom de är aktuella och lättillgängliga”.

31 Akademisk uppsats Lektion 4 – Avslutning

32 Dagens innehåll Källförteckningen, bilagor, citat Bearbeta källor
Akademisk uppsats Dagens innehåll Källförteckningen, bilagor, citat Bearbeta källor Ibid i Oxford

33 Akademisk uppsats 6 Källförteckning Tryckta källor Lagerqvist, Lars O., 1996, Sveriges regenter – från forntid till nutid, Norstedts förlag Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Lindqvist, Herman, 1993, En vandring i den svenska historien, Wiken Nyström, Hans – Nyström, Örjan, 2001, Perspektiv på historien A, Gleerups Digitala källor Nationalencyklopedins nätupplaga [1], Sökord: Erik XIV, Nationalencyklopedins nätupplaga [2], Sökord: Karin Månsdotter, Om det finns mer än en författare till ett verk så nämns alla i bokstavsordning. Albee, Jenny – Bloom, Henry – Shrapnell, Ted, 2002, Marketing Mobiles, Puffin Books Inc Om det finns en redaktör för verket så nämns bara hon/han: Andersson, Liam (red), 2005, Skräppost – en antologi, Akademibokhandeln

34 Bilagor 1, A, III 2(5) Akademisk uppsats Inga sidnummer på bilagorna.
Det måste finnas hänvisningar i texten (inledningen, avhandlingen, avslutningen) till bilagorna, de får inte komma som en överraskning för läsaren när han/hon kommer fram till dem. Var försiktig så att inte bilagorna är många gånger större än själva uppsatsen om det inte finns en uttalad orsak till det.

35 Citat Korta citat Akademisk uppsats Inne i meningar med citattecken:
På frågan om hur han hade varit om han hade haft Fredrik Reinfeldts jobb svarade Anders Borg: ”Om jag fick vara statsminister så skulle jag inte göra ett jota, då skulle folk få göra exakt vad de ville själva.”2

36 Citat Långa citat Akademisk uppsats
Utbrutet från texten, minskad textstorlek och indrag: Albert Einsteins inställning till utbildning och kunskap kommer fram i följande citat: Einsteins främsta upptäckter kom när han var i tjugoårsåldern och han sedan kämpade under resten av sitt liv för att överträffa dem. (Andersson, 2005, sid 24-27) Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling.

37 Att bearbeta en källa Två huvudmöjligheter: Akademisk uppsats Ordföljd
Denna delaktighet gav en känsla av att man som enskild Obama-anhängare kände sig sedd och på ett sätt bidrog till Obamas framgångar. Obama-anhängarna kände sig sedda och upplevde att de bidrog till framgångarna genom denna delaktighet.

38 Att bearbeta en källa Två huvudmöjligheter: Akademisk uppsats
Synonymer Denna delaktighet gav en känsla av att man som enskild Obama-anhängare kände sig sedd och på ett sätt bidrog till Obamas framgångar. Denna medverkan fick effekten att man som Obama-supporter kände sig uppmärksammad och även att man var en bidragande faktor till Obamas succé.

39 Författare: Lars-Ove Larsson ,Titel: Vem är vem i svensk historia
Utgivningsår: 1993, Förlag: Rabén Prisma Oxford1 ________________________________________________________ 1 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 2 Ibid, sid 32 3 Ibid 4 Öberg, Karin, Den svenska historien, 2002, sid 23 5 Larsson, Lars-Ove, Vem är vem i svensk historia, 1993, sid 14 6 Ibid, sid 51 Källförteckningen Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Latin i Oxford

40 Akademisk uppsats Repetition

41 Akademisk uppsats Innehålls- förteckning Inledning Försättsblad
Abstract

42 Akademisk uppsats Inledningen

43 Akademisk uppsats Avhandlingen

44 Källhänvisningar

45 Gränser för källor

46 Analysen Analys Avhandling

47 Akademisk uppsats Källförteckning

48 Akademisk uppsats 6 Källförteckning Tryckta källor
Tryckta källor Lagerqvist, Lars O., 1996, Sveriges regenter – från forntid till nutid, Norstedts förlag Larsson, Lars-Ove, 1993, Vem är vem i svensk historia, Rabén Prisma Lindqvist, Herman, 1993, En vandring i den svenska historien, Wiken Nyström, Hans – Nyström, Örjan, 2001, Perspektiv på historien A, Gleerups Digitala källor Nationalencyklopedins nätupplaga [1], Sökord: Erik XIV, Nationalencyklopedins nätupplaga [2], Sökord: Karin Månsdotter,

49 Akademisk uppsats Bilagor

50 Bilagor 1, A, III 2(5) Akademisk uppsats Inga sidnummer på bilagorna.
Det måste finnas hänvisningar i texten (inledningen, avhandlingen, avslutningen) till bilagorna, de får inte komma som en överraskning för läsaren när han/hon kommer fram till dem. Var försiktig så att inte bilagorna är många gånger större än själva uppsatsen om det inte finns en uttalad orsak till det.

51 Lektion 6 – Let’s compare
Akademisk uppsats Lektion 6 – Let’s compare

52 Akademisk uppsats Resurser för uppsatsskrivande

53 Akademisk uppsats Resurser för uppsatsskrivande

54 Resurser för uppsatsskrivande Akademisk uppsats Statsvetenskap Juridik
Lärare Internationell Journalist

55


Ladda ner ppt "Akademisk uppsats Lektion 1 – Uppbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser