Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund - uppstart •Projekt Kisaån (2006); kartläggning värden •Seminarie (april 2007) •Startmöte (november 2007)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund - uppstart •Projekt Kisaån (2006); kartläggning värden •Seminarie (april 2007) •Startmöte (november 2007)"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund - uppstart •Projekt Kisaån (2006); kartläggning värden •Seminarie (april 2007) •Startmöte (november 2007)

2 Kinda Ydre Boxholm Linköping

3 Syfte •Lyfta fram områdets positiva kvalitéer •Förbättra vattensystemets vattenkvalité •Vårda och utveckla biologiska värden •Öka möjligheterna till tillgänglighet och rekreation •Klarlägga översvämningsrisker inom området •Sammanställa kunskap över området •Nyttjande och bevarande sker i harmoni

4 Organisation INTRESSEGRUPP; ca 20 personer ARBETSUTSKOTT; 4 personer Arbetsgrupp: Handlingsprogram Arbetsgrupp: Regleringar/tillstånd Arbetsgrupp: Skötsel/åtgärder Arbetsgrupp: Vattenkvalitet Arbetsgrupp: Planering/inventering

5 Stångådalen INTRESSEGRUPP/STYRELSE Arbetsgrupp: Linköping-Ärlången Arbetsgrupp: Ärlången-Åsunden Arbetsgrupp: Kisadalen Arbetsgrupp: Vimmerby/Kinda/Ydre

6 Handlingsprogram Upplägg/rubriker: Lägesbeskrivning Vision Mål Hur nå målen? Vilka hinder finns? Åtgärdsplan Ämnesområden: Vattenkvalitet Naturvård Friluftsliv/kultur Regleringar och tillstånd Verksamheter

7 •Möte Intressegruppen varannan månad •Möte Arbetsutskott inför ovanstående möten •Övriga arbetsgrupper möte vid behov •Hemsida: www.vattenorganisationer.se/kisadalen/ •Exkursioner; –Avrinningsområdet –Speciella punktobjekt –Externa studiebesök •Föredrag; –Utter –Temaföredrag


Ladda ner ppt "Bakgrund - uppstart •Projekt Kisaån (2006); kartläggning värden •Seminarie (april 2007) •Startmöte (november 2007)"

Liknande presentationer


Google-annonser