Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GeoSuite DP5-Presentation, Datamodel, GUI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GeoSuite DP5-Presentation, Datamodel, GUI"— Presentationens avskrift:

1 GeoSuite DP5-Presentation, Datamodel, GUI
Kravspecifikation Budget Arbetsläge

2 DP5 - Kravspecifikation
Mål Målet med projekt ”GeoSuite – Presentation” är att sammanfoga programmen AutoGRAF (version 4.1), AutoGRAF Norge samt GeoPlot (ViaNova) till ett gemensamt program som skall utgöra en framtida produkt vilken skall vara marknadsledande i Norden. Den första versionen av GeoSuite skall uppfylla en funktionalitet som tillfredställer tidigare GeoPlot och AutoGRAF användare.

3 DP5 - Kravspecifikation
Unikt för DP5 är att funktionaliteter och modeller för datastrukturer samt grafiskt utseende (GUI) till stora delar kommer integreras inom samtliga delprojekten som en bas till hela GeoSuite toolbox. En stor del av insatserna kommer att bli ”osynligt arbete” dvs. programmering, kodning, databas-hantering mm. för att på bästa sätt bemöta aktuella och framtida krav. För att genomföra en ny databas erfordras mer pengar vilket medför att med nuvarande buget koncentreras en del av arbetet på att genomföra en anpassning för framtiden.

4 DP5 - Kravspecifikation
Övergripande krav och funktioner som skall fram inom projektet. Dessa krav innefattar delvis grunden till samtliga delprojekt (DP) Databaser/Datamodeller – nuläget Wrappern GUI (Graphical User Interface) Projekthanterare (GeoArkiv) Grafikhantering (AutoCAD, VectorDraw, WinRit)

5 DP5 – Kravspecifikation Wrappern
Wrappern är det skal som ska göra det möjligt att kommunicera med den gamla (och den nya) datastrukturen. Arbetet med att utforma Wrappern är en förutsättning för framtagandet av ny CAD-plattform.

6 DP5 – Kravspecifikation GUI
GUI (Graphical User Interface) Arbete med att skapa ett användarvänligt programsystem med avseende på bl.a. Koppling mellan rådata (jordlager, terrängmodeller, jordparametrar mm.) med beräkningsprogram. GUI arbetet skall leda till att arbetsgången (indata i ”dialogboxar”) är likartade för alla programmoduler. Arbetsgången - vilken ordning olika dialogboxar för indata mm skall infogas i processen.

7 DP5 – Kravspecifikation GeoSuite – datamodell/arkitektur
AutoCAD Presentation (AutoGRAF) CAD Facade .NET VectorDraw Befintlig datamodell GeoSuite GUI Wrapper .NET Befintlig datalagring Databas (ny)

8 DP5 – Kravspecifikation GeoArkiv som projekthanterare
Projekthanterare – GeoArkiv Status Befintlig produkt i AutoGRAF-familjen Anpassad “Utforskare” för geoteknik Enbart svenska Används för att Skapa och organisera projekt Granska projekt info/status Starta/Radera projekt

9 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv som projekthanterare
Vad är GeoArkiv En anpassad “Utforskare” för geotekniska sammanhang Enbart information relevant för geotekniska sammanhang visas på ett anpassat sätt Vad är INTE GeoArkiv Ett avancerat dokumenthateringssystem En generell “Windows-Utforskare”

10 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv som projekthanterare
Önskade åtgärder Anpassning till GeoSuite Toolbox utseende Utökad hantering för hela GeoSuite Toolbox programfamilj Utökad funktionalitet (Sökfunktion, etc.) Norskt/Engelskt gränssnitt

11 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv som projekthanterare
GeoArkiv projektadministration Organisera projekt Skapa projekt Granska projektinformation Starta projekt Radera projekt Dokumenthantering PreView Exempel följer…

12 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Organisera projekt
Uppdelning i ”Arkiv” Varje projekt har en ”mapp” Undermappar för olika ändamål Projekten kan ligga var som helst GeoArkiv en ”genvägshanterare”

13 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Skapa projekt
Projektnamn och projektnummer Välj Arkiv Ange eventuellt önskad path/sökväg (kan väljas fritt)

14 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Granska projekt

15 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Starta projekt
Olika sätt att ”Starta” program Dubbelklick på mapp Ikoner i Toolbar Startdialog

16 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Radera projekt
Projekt kan: Raderas Flyttas Exporteras (Access, SQL-Server, Oracle, m fl)

17 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: Dokumenthantering
Dokumenttyper kan registreras: Alla dokument som startas via Windows Utforskaren Kan ligga på valfri plats i projektstrukturen Visas i gemensam mapp ”Dokument” Ev. underkatalog anges i listan

18 DP5 - Kravspecifikation GeoArkiv: “PreView”
Förhandsgranskning av ritningar

19 DP5 – Kravspecifikation Användare
Kravspecifikation från användare Kravspecifikationer som inhämtats från Norska och Svenska användare inom delprojekt presentation (DP5). I Norge har kravspecifikationer har inhämtas från en referensgrupp från bl.a. Noteby, Vegvesendet, Multiconsult, NGI mm. I Sverige utgör en bas för programförslag, förbättringsförslag, ”buggar” mm.

20 DP5 – Kravspecifikation Norge
Norsk detaljerad kravspecifikation Den Norska kravspecifikationen är indelad i prioriteringar Hög, Medium och låg. Exempel på krav nedan: FEAT40: Innlesing av GeoPrinter50/Geologg-format og ramsondering.STD AutoGraf kan ikke lese GeoPrinter 50 eller Geologg format, og heller ikke Ramsondering fra STD fil. Dette må implementeres FEAT43: Opptegning av materialstolper bør være som i GeoPlot Opptegning av materialstolpe/signaturstolpe på profiler. FEAT46: Opptegning i plan, rotering av tekst må være som i GeoPlot I GeoPlot kan man rotere symbolet fritt rundt boringen. For hull 406 ser man at henvisningslinjen overskriver teksten. FEAT48: Opptegning i plan. Bruk av "3D-face" skal være som i GP Opptegning i plan. Fremheving av tekst, hullnummer og symboler ved bruk av AutoCADs funksjon 3D-face.

21 DP5 – Kravspecifikation Sverige
Svensk detaljerad kravspecifikation Den svenska kravspecifikationen arbetas fram med hjälp av användare som rapporterar in förslag, önskemål och förbättringsåtgärder via AutoGRAF´s hemsida. Ett samarbete med SGF´s Fältkommitté pågår med nya metoder som Totalsondering (Jb-Tot) samt möjligheter att redovisa geofysiska mätresultat. Språk Nationellt och engelska.

22 DP5 – Kravspecifikation Sverige

23 DP5 – Kravspecifikation Budget
  

24 DP5 – Kravspecifikation Arbetsläget
Prototyp för användargränssnitt (test på DP2 – sättning) GUI Språkanpassningar Färdigställande av Wrappern (80%) Budgetarbeten Kravspecifikationsarbeten (Sverige/Norge)


Ladda ner ppt "GeoSuite DP5-Presentation, Datamodel, GUI"

Liknande presentationer


Google-annonser