Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten insats – stor nytta LDB-centrum Lena Lindbäck Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande Norrköping 15/9 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten insats – stor nytta LDB-centrum Lena Lindbäck Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande Norrköping 15/9 2011."— Presentationens avskrift:

1 Liten insats – stor nytta LDB-centrum Lena Lindbäck Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande Norrköping 15/9 2011

2 Disposition •Presentation av LDB-centrum •Bevarande av webb –Krav –Strategi –Teknik Liten insats – stor nytta

3 LDB-centrum Centrum för långsiktigt digitalt bevarande Sävast www.ldb-centrum.se Liten insats – stor nytta

4 Historia •Arkivutredningen (2001 - 2002) •LDB-projektet (2004 - 2006) •LDB-centrum (2006 -> ) Liten insats – stor nytta

5 Organisation Riksarkivet Luleå tekniska universitet Bodens kommun Kungliga biblioteket (Statens ljud- och bildarkiv)

6 Liten insats – stor nytta Verksamhet Forskning och utveckling Kompetensöverföring Uppdrag Undervisning

7 Bevarande av webb

8 CODA-WEBB *** LTU-PROJEKTET *** TESTPLATTFORMEN Liten insats – stor nytta

9 LTU-projektet Versionsbyte Utreda frågor om vad, när, för vem osv. Bevis Liten insats – stor nytta

10 Uppdragsspecifikation - LTU •Vad ska bevaras? •Hur ska sidorna bevaras, i vilka format och med vilka programvaror? •Hur ofta ska webbsidorna bevaras? •På vilket medium ska filerna lagras? •Vem ska komma åt informationen och hur? Liten insats – stor nytta

11 Teknik - LTU Förslag på en teknisk lösning som beskriver insamling och arkivering av webbplatsen www.ltu.se Liten insats – stor nytta

12 Krav Liten insats – stor nytta Myndighetskrav Verksamhetskrav Tekniska krav

13 Myndighetskrav Liten insats – stor nytta Tryckfrihetsförordningen Arkivlagen Arkivförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen

14 Allmän handling •Publicerat på webb = allmänna handlingar •Publika webbplatser •Interna webbplatser •En del av myndighetens arkiv •Allmänheten har rätt att ta del av dessa •Får gallras, men bara efter beslut •Ansvar för eget arkiv Liten insats – stor nytta

15 Riksarkivet •Tillsynsmyndighet •Lämpliga bevarandeformat m.m •RA-FS 2009:1-2, Föreskrifter om elektroniska handlingar •Leverans till Riksarkivet Liten insats – stor nytta

16 Riksarkivet, RA-FS 2009:1 ”Myndighet ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska dokumenteras i enlighet med 2 §. Strategin ska fortlöpande kompletteras och hållas aktuell.” (3 kap. 1 §) Liten insats – stor nytta

17 Bevarandeplan •Vad har vi i vårt digitala arkiv •Hur ska vi ta hand om det över tid •Omvärldsbevakning •Kompletteras och hållas aktuell Liten insats – stor nytta

18 Dokumentation •Uppgifter om databärare •Unik beteckning •Klimat vid bevarande •Kontrolläsning och annan vård •Användningsfrekvens •Bevakningsdatum •Ansvarig funktion Liten insats – stor nytta

19 RA om webb •Allmänna handlingar ska ”bevaras i ursprungligt skick” •”…över tiden ska kunna presenteras med samma innehåll och form som de hade när de kom in eller upprättades” •Lämplig struktur och format •Inga informationsförluster •Ny vägledning på gång - eDelegationen Liten insats – stor nytta

20 RA om frekvens ”Hemsida bör bevaras med viss periodicitet. Av praktiska skäl är det inte möjligt att bevara all information som tillförs hemsidor, men minst en gång per år och vid större förändringar bör ett uttag göras och bevaras på lämpligt sätt.” (RA-FS 2005:2, RA-FS 2005:3) Liten insats – stor nytta

21 RA om webbformat RA-FS 2009:2, Webbsidor ska ges något av följande format: •ISO/IEC 15445: Information technology – Document description and processing languages – Hyper-Text Markup Language (HTML) •SS-ISO 19005-1:2005: Dokumenthantering – Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande – Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) •Extensible Markup Language (XML) •Extensible HyperText Markup Language (XHTML) •Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska framställas och bevaras i form av elektroniska handlingar Bilder ska lagras i formaten JPEG, TIFF/IT, PNG, PDF 1.4 (PDF/A-1) Liten insats – stor nytta

22 Verksamhetskrav •Uppfylla de krav som ställs •Framtida forskning •Bevis vid juridiska tvister •Återanvändning •Trovärdighet för myndigheten •Gallra gamla webbsidor Liten insats – stor nytta

23 Tekniska krav •Beroende på teknisk miljö •Strategiska beslut •Personalens kunnande Liten insats – stor nytta

24 Syfte Varför ska webbplatsen bevaras? Grund för strategi, metod och verktyg! Liten insats – stor nytta

25 Strategiska beslut •Vad ska bevaras? •Vad ska inte bevaras? •Hur ofta ska webbsidorna sparas ner? •Vid vilka tidpunkter? •Hur länge ska materialet bevaras? •Vem ska komma åt den bevarade informationen och hur? Liten insats – stor nytta

26 Tekniska beslut •Välja teknik som uppfyller syfte och krav •Med vilken metod? •Med vilken programvara ska insamling göras? •Lagringsformat? •Hur ska det visas upp? •Lagringsmedia? •Metadata? Liten insats – stor nytta

27 Förslag - LTU •Bygger på Heritrix, Wayback Machine, NutchWAX, NetarchiveSuite •Tre versioner av förslaget •Har presenteras för ITS •ITS har valt, installerat, konfigurerat och gjort ett antal provinsamlingar •Första ”skarpa” nedtagning 15/9 2010 Liten insats – stor nytta

28 Prototypen CAST Collaborative Archival Services Testbed Samarbete med RA, KB, LTU Samarbetsplattform –Producent –Mottagande arkiv Kunskapsbank Liten insats – stor nytta

29 CAST Webben Intag Paketering Analys Leverans Bevarande Liten insats – stor nytta

30 Insamling i CAST

31 Liten insats – stor nytta Analys i CAST

32 Arbeta förebyggande •Enklare att bevara •Smartare att göra jobbet en gång •Bättre för användaren i dag Liten insats – stor nytta

33 Proaktivt arbete •Optimera den befintliga webbplatsen •Använd standarder •Lämpliga filformat redan innan arkivering •Så få format som möjligt •Undvik fristående dokument •Bevarandeplan •Ny webbplats – tänk arkivering… •Nytt webbverktyg – tänk arkivering… Liten insats – stor nytta

34 Demo – www.ldb-centrum.se Liten insats – stor nytta

35 Slutsats •Strategi före teknik –Tänk efter före •Arbeta proaktivt •Tänk bevarande tidigt –Vid skapande av ny webbplats –Vid inköp av publiceringsverktyg Liten insats – stor nytta

36 Frågor? Tack för er uppmärksamhet! Lena Lindbäck lena.lindback@ldb-centrum.se www.ldb-centrum.se Liten insats – stor nytta


Ladda ner ppt "Liten insats – stor nytta LDB-centrum Lena Lindbäck Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande Norrköping 15/9 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser