Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande"— Presentationens avskrift:

1 Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande
LDB-centrum Lena Lindbäck Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande Norrköping 15/9 2011 Liten insats – stor nytta

2 Liten insats – stor nytta
Disposition Presentation av LDB-centrum Bevarande av webb Krav Strategi Teknik Liten insats – stor nytta

3 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Centrum för långsiktigt digitalt bevarande Sävast Liten insats – stor nytta

4 Liten insats – stor nytta
Historia Arkivutredningen ( ) LDB-projektet ( ) LDB-centrum (2006 -> ) Liten insats – stor nytta

5 Liten insats – stor nytta
Organisation Riksarkivet Luleå tekniska universitet Bodens kommun Kungliga biblioteket (Statens ljud- och bildarkiv) Liten insats – stor nytta

6 Liten insats – stor nytta
Verksamhet Forskning och utveckling Kompetensöverföring Uppdrag Undervisning Liten insats – stor nytta

7 Bevarande av webb

8 CODA-WEBB *** LTU-PROJEKTET *** TESTPLATTFORMEN
Liten insats – stor nytta

9 Liten insats – stor nytta
LTU-projektet Versionsbyte Utreda frågor om vad, när, för vem osv. Bevis Liten insats – stor nytta

10 Uppdragsspecifikation - LTU
Vad ska bevaras? Hur ska sidorna bevaras, i vilka format och med vilka programvaror? Hur ofta ska webbsidorna bevaras? På vilket medium ska filerna lagras? Vem ska komma åt informationen och hur? Liten insats – stor nytta

11 Liten insats – stor nytta
Teknik - LTU Förslag på en teknisk lösning som beskriver insamling och arkivering av webbplatsen Liten insats – stor nytta

12 Liten insats – stor nytta
Krav Myndighetskrav Verksamhetskrav Tekniska krav Liten insats – stor nytta

13 Liten insats – stor nytta
Myndighetskrav Tryckfrihetsförordningen Arkivlagen Arkivförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Personuppgiftslagen Liten insats – stor nytta

14 Liten insats – stor nytta
Allmän handling Publicerat på webb = allmänna handlingar Publika webbplatser Interna webbplatser En del av myndighetens arkiv Allmänheten har rätt att ta del av dessa Får gallras, men bara efter beslut Ansvar för eget arkiv Liten insats – stor nytta

15 Liten insats – stor nytta
Riksarkivet Tillsynsmyndighet Lämpliga bevarandeformat m.m RA-FS 2009:1-2, Föreskrifter om elektroniska handlingar Leverans till Riksarkivet Liten insats – stor nytta

16 Liten insats – stor nytta
Riksarkivet, RA-FS 2009:1 ”Myndighet ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska dokumenteras i enlighet med 2 §. Strategin ska fortlöpande kompletteras och hållas aktuell.” (3 kap. 1 §) Liten insats – stor nytta

17 Liten insats – stor nytta
Bevarandeplan Vad har vi i vårt digitala arkiv Hur ska vi ta hand om det över tid Omvärldsbevakning Kompletteras och hållas aktuell Liten insats – stor nytta

18 Liten insats – stor nytta
Dokumentation Uppgifter om databärare Unik beteckning Klimat vid bevarande Kontrolläsning och annan vård Användningsfrekvens Bevakningsdatum Ansvarig funktion Liten insats – stor nytta

19 Liten insats – stor nytta
RA om webb Allmänna handlingar ska ”bevaras i ursprungligt skick” ”…över tiden ska kunna presenteras med samma innehåll och form som de hade när de kom in eller upprättades” Lämplig struktur och format Inga informationsförluster Ny vägledning på gång - eDelegationen Liten insats – stor nytta

20 Liten insats – stor nytta
RA om frekvens ”Hemsida bör bevaras med viss periodicitet. Av praktiska skäl är det inte möjligt att bevara all information som tillförs hemsidor, men minst en gång per år och vid större förändringar bör ett uttag göras och bevaras på lämpligt sätt.” (RA-FS 2005:2, RA-FS 2005:3) Liten insats – stor nytta

21 Liten insats – stor nytta
RA om webbformat RA-FS 2009:2, Webbsidor ska ges något av följande format: ISO/IEC 15445: Information technology – Document description and processing languages – Hyper-Text Markup Language (HTML) SS-ISO :2005: Dokumenthantering – Filformat för elektroniska dokument för långtidsbevarande – Del 1: Användning av PDF 1.4 (PDF/A-1) Extensible Markup Language (XML) Extensible HyperText Markup Language (XHTML) Scheman, dokumenttypsdefinitioner (DTD) och layout-mallar ska framställas och bevaras i form av elektroniska handlingar Bilder ska lagras i formaten JPEG, TIFF/IT, PNG, PDF 1.4 (PDF/A-1) Liten insats – stor nytta

22 Liten insats – stor nytta
Verksamhetskrav Uppfylla de krav som ställs Framtida forskning Bevis vid juridiska tvister Återanvändning Trovärdighet för myndigheten Gallra gamla webbsidor Liten insats – stor nytta

23 Liten insats – stor nytta
Tekniska krav Beroende på teknisk miljö Strategiska beslut Personalens kunnande Liten insats – stor nytta

24 Liten insats – stor nytta
Syfte Varför ska webbplatsen bevaras? Grund för strategi, metod och verktyg! Liten insats – stor nytta

25 Liten insats – stor nytta
Strategiska beslut Vad ska bevaras? Vad ska inte bevaras? Hur ofta ska webbsidorna sparas ner? Vid vilka tidpunkter? Hur länge ska materialet bevaras? Vem ska komma åt den bevarade informationen och hur? Liten insats – stor nytta

26 Liten insats – stor nytta
Tekniska beslut Välja teknik som uppfyller syfte och krav Med vilken metod? Med vilken programvara ska insamling göras? Lagringsformat? Hur ska det visas upp? Lagringsmedia? Metadata? Liten insats – stor nytta

27 Liten insats – stor nytta
Förslag - LTU Bygger på Heritrix, Wayback Machine, NutchWAX, NetarchiveSuite Tre versioner av förslaget Har presenteras för ITS ITS har valt, installerat, konfigurerat och gjort ett antal provinsamlingar Första ”skarpa” nedtagning 15/9 2010 Liten insats – stor nytta

28 Liten insats – stor nytta
Prototypen CAST Collaborative Archival Services Testbed Samarbete med RA, KB, LTU Samarbetsplattform Producent Mottagande arkiv Kunskapsbank Liten insats – stor nytta

29 Liten insats – stor nytta
Webben CAST Paketering Leverans Intag Analys Bevarande Liten insats – stor nytta

30 Liten insats – stor nytta
Insamling i CAST Liten insats – stor nytta

31 Liten insats – stor nytta
Analys i CAST Liten insats – stor nytta

32 Liten insats – stor nytta
Arbeta förebyggande Enklare att bevara Smartare att göra jobbet en gång Bättre för användaren i dag Liten insats – stor nytta

33 Liten insats – stor nytta
Proaktivt arbete Optimera den befintliga webbplatsen Använd standarder Lämpliga filformat redan innan arkivering Så få format som möjligt Undvik fristående dokument Bevarandeplan Ny webbplats – tänk arkivering… Nytt webbverktyg – tänk arkivering… Liten insats – stor nytta

34 Demo – www.ldb-centrum.se
Liten insats – stor nytta

35 Liten insats – stor nytta
Slutsats Strategi före teknik Tänk efter före Arbeta proaktivt Tänk bevarande tidigt Vid skapande av ny webbplats Vid inköp av publiceringsverktyg Liten insats – stor nytta

36 Liten insats – stor nytta
Frågor? Tack för er uppmärksamhet! Lena Lindbäck Liten insats – stor nytta


Ladda ner ppt "Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande"

Liknande presentationer


Google-annonser