Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshindrades rätt till arbete. Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshindrades rätt till arbete. Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg 2."— Presentationens avskrift:

1 Funktionshindrades rätt till arbete

2 Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg 2

3 När ? O 2009 – 2010Förprojektering 75 % av lönen från ESF O 2010 – 2012Genomförande 2.400.000 kr från ESF

4 Nyamko Sabuni F.d. Jämställdhetsminister och bitr. Arbetsmarknadsminister 4 Pressmeddelande 20 januari 2011 Jobbsatsning för personer med utvecklings- störning Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. I dag kräver allt fler yrken någon form av efter- gymnasial utbildning. Att komma in på arbets- marknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklings- störning är det särskilt svårt. För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasie- särskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. - Det här är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning. Det krävs också att arbetsmarknaden - såväl den offentliga som privata - ser den arbetspotential som många av dessa ungdomar har ………….

5 Elevgruppen Personer med en lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk diagnos och som p.g.a. sin funktionsnedsättning gått på särskola eller fått ofullständiga betyg från grundskolan och hade aktivitetsersättning, sjukersättning eller aktivitetsstöd 5

6 Samarbete över kommungränserna O Alvesta 4 deltagare O Växjö 8 deltagare O Älmhult 2 deltagare O Ljungby 2 deltagare samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 6

7 Målsättning AAtt deltagarna skulle nå, få och behålla ett arbete som serviceassistent och eventuellt lämna ett bidragsberoende och bli löntagare. AAtt arbetsplatserna skulle känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt gentemot personer med funktions- nedsättningar. BBli en resurs på arbetsplatsen och hjälpa till att skapa ”Guldkant på tillvaron”. 7

8 Projektets längd 2 år för att O ändra invanda mönster O hinna ta till sig undervisningens innehåll O bli trygg och självständig på arbetsplatsen O få handledarna trygga i sin uppgift 8

9 Strukturerad infasning på arbetsplatsen 9 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Måndag Teori Praktik Tisdag Teori Praktik Onsdag Teori Praktik Torsdag TeoriPraktik Fredag TeoriPraktik

10 Vad läste vi? O Livskunskap O Data O Skapande O Friskvård O Service O SO O Ekonomi O Arbetsmiljö O Idrott O Bild O Kropp och hälsa O Musik O Mat och Boende O Barnkunskap alt. Vård och omsorg O Projekt 10

11 Vi måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst. 11

12 Handledarna fick 2 dagars handledarutbildning per termin Vi tog bl.a. upp följande ämnen O Olika typer funktionsnedsättningar O Vad innebär det att vara handledare O Hur jobbar vi med attityder och bemötande O Erfarenhetsutbyte och reflexioner med kolleger O Det relativa handikappbegreppet – vad innebär det? O Historik och att vara en del av en förändringsprocess 12

13 13

14 14

15 Egen hemsida 15

16 Transnationellt utbyte med Polen O Vi sökte och beviljades 160.000 kr O Vi kunde erbjuda alla handledare och studerande att följa med på en studieresa till Gdansk mellan den 6 och 9 maj 2012. O 36 personer genomförde resan då vi besökte såväl privata som statliga förskolor och äldreboenden i Gdansk.

17 Hur blev resultatet? O Av 16 deltagare erbjöds 11 en anpassad anställning O 10 elever accepterade erbjudandet O Tre deltagare är kvar på sin praktikplats som en utflyttad Daglig verksamhet O Tre deltagare återgick till sina tidigare aktiviteter

18 Vad beror det lyckade resultatet på? O Utbildningens längd O Strukturen O Handledarutbildningen O Praktikbesöken O Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan O Personligt engagemang

19 Fortsättningen då??? O Alla tyckte det var ett fantastiskt resultat men ingen ville betala. O Alltså ingen fortsättning i projektform, men istället blev det ………..

20 Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna O I augusti startade vi Lärlingsutbildning med 15 deltagare (17 sökande) Inriktningar och fördelning: Administration, handel och varuhantering6 Naturbruk, skog, mark och djur2 Hälsa, vård och omsorg3 Hotell, restaurang och bageri1 Industri och produktion3

21 Planering, struktur och upplägg O Kommunövergripande samarbete O Implementering och ansökningsförfarande under vårterminen 2013 O Personliga samtal med samtliga sökande O Tre terminer med start den 12 augusti (1250 p) O Teori en dag i veckan inne på skolan O Resten ute på sin praktikplats (övervägande del) O Resan till skolan, men inte till praktikplatsen, betalas av oss

22 Kursfördelning måndagar Höstterminen 2013 Vårterminen 2014Höstterminen 2014 Samhälls-kunskap50p Människan, 100pHälsa 1, 100p Samhällskunskap, arbetslivets villkor, 100p Information och kommunikation 100p Entreprenörskap, 100pHälsa 2 100p Individuell kurs 200 p (alt 100p +100p) 22

23 Schema för måndagarna 8.45–9.15Samling/Samhällskunskap 9.15 – 9.45Rast 9.45 – 11.15Lektion i halvklass Människan/Information och kommunikation 11.15 -12.15LUNCH 12.15 – 13.45Lektion i halvklass Människan/Information och kommunikation 13. 45- 14.00Rast 14.00 – 14.40Praktikuppgifter/ avslutning 23

24 Exempel på individuell studieplan Individuell kurs 200 p (alt 100p +100p) Ex. inriktning Industri och produktion: - Industriell produktion 1 - Godshantering truck Ex. inriktning Hotell, restaurang, bageri - Service och bemötande 1 - Serveringskunskap 1 Individuell kurs 200 p (alt 100p +100p) - Verkstadsteknik, sammanfogningsteknik 1 - Lager och terminal 1 - Livsmedels- och näringskunskap - Serveringskunskap 2 Individuell kurs 200p (alt 100p +100p) - Industriell produktion 2 - Terminal och lager 2 - Service och bemötande 2 - Serveringskunskap 3 24

25 Övrigt O Vi genomför praktikbesök minst var tredje vecka O Yrkesråd ska bildas O Kontrakt har skrivits med arbetsgivarna O Arbetsförmedlingen har varit med ”på tåget” sedan första förberedelserna O Resurser på skolan: 80 % + 20 % tjänst O Arbetsplatsen får ca. 150 kr/dag i handledararvode O Handledarutbildning sker i huvudsak ute på arbets- platserna 25

26 Tack för att ni lyssnade O Harald Petersson heter jag och min kollega som har huvudansvaret för Lärlingsutbildningen på Allbo Lärcenter i Alvesta heter Magdalena Ankarfors. O Har ni funderingar, frågor eller vill göra ett besök kan ni kontakta oss på följande E-postadresser: Harald.petersson@alvesta.se Magdalena.ankarfors@alvesta.se 26


Ladda ner ppt "Funktionshindrades rätt till arbete. Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg 2."

Liknande presentationer


Google-annonser