Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshindrades rätt till arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshindrades rätt till arbete"— Presentationens avskrift:

1 Funktionshindrades rätt till arbete

2 Funktionshindrades rätt till arbete
Serviceassistentutbildningen med inriktning mot äldre- och barnomsorg

3 När ? 2009 – 2010 Förprojektering 2010 – 2012 Genomförande
75 % av lönen från ESF 2010 – 2012 Genomförande kr från ESF

4 Nyamko Sabuni F. d. Jämställdhetsminister och bitr
Nyamko Sabuni F.d. Jämställdhetsminister och bitr. Arbetsmarknadsminister Pressmeddelande 20 januari 2011 Jobbsatsning för personer med utvecklings- störning Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. I dag kräver allt fler yrken någon form av efter-gymnasial utbildning. Att komma in på arbets-marknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklings- störning är det särskilt svårt. För att underlätta för denna grupp öppnar regeringen för elever från gymnasie-särskolan att delta i regeringens satsningar på lärlingar, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. - Det här är en viktig liberal reform för att göra upp med en förlegad syn på människor med utvecklingsstörning. Det krävs också att arbetsmarknaden - såväl den offentliga som privata - ser den arbetspotential som många av dessa ungdomar har …………. Den 20 januari kom ett pressmeddelande från Nyamko Sabuni att regeringen skulle göra en ”Jobbsatsning på personer med utvecklingsstörning”. Då var vi redan där.

5 Elevgruppen Personer med en lindrig utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk diagnos och som p.g.a. sin funktionsnedsättning gått på särskola eller fått ofullständiga betyg från grundskolan hade aktivitetsersättning, sjukersättning eller aktivitetsstöd

6 Samarbete över kommungränserna
Alvesta 4 deltagare Växjö 8 deltagare Älmhult 2 deltagare Ljungby 2 deltagare samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

7 Målsättning Att deltagarna skulle nå, få och behålla ett arbete som serviceassistent och eventuellt lämna ett bidragsberoende och bli löntagare. Att arbetsplatserna skulle känna en tillfredsställelse och en stolthet i att kunna bidra till att förändra attityder och förhållningssätt gentemot personer med funktions-nedsättningar. Bli en resurs på arbetsplatsen och hjälpa till att skapa ”Guldkant på tillvaron”.

8 Projektets längd 2 år för att ändra invanda mönster
hinna ta till sig undervisningens innehåll bli trygg och självständig på arbetsplatsen få handledarna trygga i sin uppgift

9 Strukturerad infasning på arbetsplatsen
Termin 1 2 3 4 Måndag Teori Praktik Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

10 Vad läste vi? Livskunskap Idrott Data Bild Skapande Kropp och hälsa
Friskvård Service SO Ekonomi Arbetsmiljö Idrott Bild Kropp och hälsa Musik Mat och Boende Barnkunskap alt. Vård och omsorg Projekt

11 Vi måste vara beredda att ta en snartida kostnad för en långsiktig vinst.

12 Handledarna fick 2 dagars handledarutbildning per termin
Vi tog bl.a. upp följande ämnen Olika typer funktionsnedsättningar Vad innebär det att vara handledare Hur jobbar vi med attityder och bemötande Erfarenhetsutbyte och reflexioner med kolleger Det relativa handikappbegreppet – vad innebär det? Historik och att vara en del av en förändringsprocess Diskuterades om detta var en område 2 eller område 1-utbildning. Man utbildades för att kunna utföra sitt handledaruppdrag inte för att bli attraktivare på arbetsmarknaden. Aktiviteter tillsammans med eleverna.

13 Extern utvärderare. Löpande utvärering

14

15 Egen hemsida

16 Transnationellt utbyte med Polen
Vi sökte och beviljades kr Vi kunde erbjuda alla handledare och studerande att följa med på en studieresa till Gdansk mellan den 6 och 9 maj 2012. 36 personer genomförde resan då vi besökte såväl privata som statliga förskolor och äldreboenden i Gdansk.

17 Hur blev resultatet? Av 16 deltagare erbjöds 11 en anpassad anställning 10 elever accepterade erbjudandet Tre deltagare är kvar på sin praktikplats som en utflyttad Daglig verksamhet Tre deltagare återgick till sina tidigare aktiviteter

18 Vad beror det lyckade resultatet på?
Utbildningens längd Strukturen Handledarutbildningen Praktikbesöken Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Personligt engagemang

19 Fortsättningen då??? Alla tyckte det var ett fantastiskt resultat men ingen ville betala. Alltså ingen fortsättning i projektform, men istället blev det ………..

20 Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna
I augusti startade vi Lärlingsutbildning med 15 deltagare (17 sökande) Inriktningar och fördelning: Administration, handel och varuhantering 6 Naturbruk, skog, mark och djur 2 Hälsa, vård och omsorg 3 Hotell, restaurang och bageri 1 Industri och produktion 3

21 Planering, struktur och upplägg
Kommunövergripande samarbete Implementering och ansökningsförfarande under vårterminen 2013 Personliga samtal med samtliga sökande Tre terminer med start den 12 augusti (1250 p) Teori en dag i veckan inne på skolan Resten ute på sin praktikplats (övervägande del) Resan till skolan, men inte till praktikplatsen, betalas av oss

22 Kursfördelning måndagar
Höstterminen 2013 Vårterminen 2014 Höstterminen 2014 Samhälls- kunskap 50p Människan, 100p Hälsa 1, 100p Samhällskunskap, arbetslivets villkor, 100p Information och kommunikation 100p Entreprenörskap, 100p Hälsa 2 100p Individuell kurs 200 p (alt 100p +100p) Individuell kurs 200p (alt 100p +100p)

23 Schema för måndagarna 8.45–9.15 Samling/Samhällskunskap 9.15 – 9.45
Rast 9.45 – 11.15 Lektion i halvklass Människan/Information och kommunikation LUNCH 12.15 – 13.45 14.00 – 14.40 Praktikuppgifter/ avslutning

24 Exempel på individuell studieplan
Individuell kurs 200 p (alt 100p +100p) Ex. inriktning Industri och produktion: - Industriell produktion 1 - Godshantering truck Ex. inriktning Hotell, restaurang, bageri - Service och bemötande 1 - Serveringskunskap 1 - Verkstadsteknik, sammanfogningsteknik 1 - Lager och terminal 1 - Livsmedels- och näringskunskap - Serveringskunskap 2 Individuell kurs 200p (alt 100p +100p) - Industriell produktion 2 - Terminal och lager 2 - Service och bemötande 2 - Serveringskunskap 3

25 Övrigt Vi genomför praktikbesök minst var tredje vecka
Yrkesråd ska bildas Kontrakt har skrivits med arbetsgivarna Arbetsförmedlingen har varit med ”på tåget” sedan första förberedelserna Resurser på skolan: 80 % + 20 % tjänst Arbetsplatsen får ca. 150 kr/dag i handledararvode Handledarutbildning sker i huvudsak ute på arbets-platserna

26 Tack för att ni lyssnade
Harald Petersson heter jag och min kollega som har huvudansvaret för Lärlingsutbildningen på Allbo Lärcenter i Alvesta heter Magdalena Ankarfors. Har ni funderingar, frågor eller vill göra ett besök kan ni kontakta oss på följande E-postadresser:


Ladda ner ppt "Funktionshindrades rätt till arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser