Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Södra Östersjöprogrammet - Hemsida: www.southbaltic.eu 1 Gunilla Oleskog, Skogsstyrelsen Ola Runfors, Skogsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Södra Östersjöprogrammet - Hemsida: www.southbaltic.eu 1 Gunilla Oleskog, Skogsstyrelsen Ola Runfors, Skogsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 - Södra Östersjöprogrammet - Hemsida: www.southbaltic.eu 1 Gunilla Oleskog, Skogsstyrelsen Ola Runfors, Skogsstyrelsen

2 Innehåll 1.Södra Östersjöprogrammet 2.Projektet “Hardwoods are good”

3 Program område Kärnområde: full finansiering Närliggande områden: max 20% av program pengarna (ERDF). core area adjacent area core area adjacent area *ERDF = European Regional Development Fund

4 Södra Östersjöprogrammet Att stärka den uthålliga utvecklingen av Södra Östersjöregionen genom gemensamma åtgärder villka ökar konkurrenskraften och integrationen mellan människor och institutioner. Programmets mål

5 Prioriterade teman och åtgärder Prioritet 1: Ekonomisk konkurrenskraft M 1.1Utveckling av entreprenörskap M 1.2Integration av högre utbildning och arbetsmarknad M 1.3Främja transporttillgängligheten Prioritet 2: Attraktionskraft och gemensam identitet M 2.1Skötsel av miljön i Södra Östersjön M 2.2Energisparande och förnyelsebar energi M 2.3Uthålligt brukande av natur och kulturarvet för regionela utveckling M 2.4Lokala initiativ

6 Utpekade resultat  Uthålliga nätverk som främjar samarbete  Konceptuella dokument  Direktkontakt människa till människa  Påverkan på den socio-ekonomiskt uthålliga utvecklingen i Södra Österjöregionen  Gränsöverskridande samarbete -Gemensamma lösningar för konkreta lokala och regionala problem -Problemet ska ha relevans för Södra Östersjöregionen som helhet. -Riktad och aktiv informationsspridning

7 Vem kan delta? Icke vinstdrivande organisationer, exemp. nLokala, regionala och nationella myndigheter såväl som deras förgreningar, nIdeella organisationer, nSkolor, universitet och andra organisatoriska institutioner, nForskning och utvecklingsinstitutioner, nFöretagstödjande organisationer

8  Projektbudget mellan 500 000 EUR och 1 000 000 EUR (*ERDF medfinansiering).  Projektlängd: 24-36 månader Projekt budget och längd *ERDF = European Regional Development Fund

9 Medfinansieringsnivåer  Partners från Polen, Litauen och Tyskland kan erhålla upp till 85%*ERDF medfinansiering.  Partners från Danmark och Sverige kan erhålla upp till 75% ERDF medfinansiering. *ERDF = European Regional Development Fund

10 Partnerskapet  Lead Beneficiary – övergripande ansvaret för genomförande av projektet.  Partners – icke vinstdrivande organisationer, medverkar i projektet med projektbudget.  Associated Organisations – organisationer som inte fordrar ersättning från ERDF (vinstdrivande organisatoner eller som är utanför EU).  Minimum partnerskapet består av två partners från två olika medlemsstater.

11 Hardwoods are good -Supporting entrepreneurs of the *Forestry Hardwood Chain in the South Baltic Region - Foto: Workshop i Gdynia, May 2010. *Forestry Hardwood Chain(FHC) inkluderar stegen från avverkning till färdig produkt

12 Mål: Att göra ädellöv mer lönsamt genom att fokusera på entreprenörer inom ädellövträkedjan Foto: Ola Runfors Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - - Stärka de olika stegen i ädellövträkedjan - Skapa permanent nätverk runt Södra Östersjön - Skapa större intresse och efterfrågan för ädellöv

13 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs -  Projektperiod: Februari 2010 – Januari 2013  Budget: 1.2 millioner Euro Foto: Ola Runfors

14 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - Partners:  Skogsstyrelsen (projektägare)  Litauiska Skogsägarorganisationen  Polska statsskogen i Gdansk  High Competence Network, Wismar,Tyskland Andra organisationer:  Immanuel Kant Baltic Federal Universitetet Kaliningrad  Nässjö Träcentrum  Södra  European Network of Forest Entrepreneurs, ENFE  Europeiska landägarorganisationen, CEPF  Mecklenburg-Vorpommerns skogsägarorganisation Foto: Ola Runfors

15 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - Aktiviteter 1. Analys av utgångsläget - SWOT-analys i the partnerländerna - sammanställning weblänkar skogsstatistik 2. Arbetsförhållande och utbildningsbehov 3. Goda exempel inom bioenergi, weblänkar till företagsstöd/supportorganisationer

16 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - 4.Kunskapsbedömning skogsentreprenörer - Checklista över färdigheter vid skogsavverkning - Webbaserad undersökning av utbildningsbehov Fortsättning aktiviteter: 5.Handbok om bra exempel på företagsstöd - Exempel från de olika länderna 6.Webbaserat mätningssystem för virkesklassificering - Jämförelser mellan länderna, http://wgc.hcn-group.de/#Classification - Kompletterat med ordlista över facktermer - Woodpicker

17 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - Aktiviteter fortsättning: Foto: Ola Runfors 7.Skapa nätverk – olika teman 1. Små sortiment 2. Mjuka produkter ur ädellövskogar 3. Öka möjligheterna inom landsbygdsprogrammet 4. Kvinnliga entreprenörer 5. Ädellövmarknaden runt södra Östersjön 6. Underlätta kontinuerlig kontakt mellan entreprenörer

18 Hardwoods are good - supporting entrepreneurs - Möjligheter till affärsutveckling 1. Analys – förståelse – nya marknader 2. Nya kontakter – nya nätverk – utökade affärsmöjligheter 3. Ny kunskap/nya redskap – nya idéer - kompetensbedömning– utbyte av arbetskraft - små sortiment – nya säljare/köpare - underlätta virkesklassificering– nya säljare/köpare - marknadsföra och utveckla ädellövskogens mjuka värden Foto: Ola Runfors

19 www.skogsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "- Södra Östersjöprogrammet - Hemsida: www.southbaltic.eu 1 Gunilla Oleskog, Skogsstyrelsen Ola Runfors, Skogsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser