Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesbevis för beläggningsarbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesbevis för beläggningsarbetare"— Presentationens avskrift:

1 Yrkesbevis för beläggningsarbetare
Introduktion till presentationen ”Yrkesbevis för beläggningsarbetare” Presentationen ”Yrkesbevis för beläggningsarbetare” har tagits fram på uppdrag av FAS Utbildningsutskott. Syftet med presentationen är att informera om hur man går tillväga för att skaffa yrkesbevis som beläggningsarbetare. Presentationen får distribueras och användas fritt. Smärre ändringar i presentationen, t ex komplettering med företagsspecifik information kan göras av användaren. Vid önskemål om kopiering till andra presentationer eller större förändringar i innehåll eller layout, kontakta undertecknad för besked. Sollentuna den 27 mars 2003 Glenn Lundmark FAS, En information från Asfaltskolan 05-10 1

2 Olika vägar som leder till yrkesbevis
Gymnasieskola tim Vuxenutbildning tim BYN:s distansutbildning tim Kompetensprov tim 05-10 2

3 Kompetensprov Börja med att kontakta den regionala yrkeskommittén, RYK. Skicka in en ansökan med intyg från arbetsgivaren* där det framgår att Du arbetat minst 7000 timmar i branschen. *Har Du haft flera arbetsgivare kan Du även behöva kontakta tidigare arbetsgivare. 05-10 3

4 (BYN = Byggyrkesnämnden)
Var finns RYK? Lättast hittar du RYK genom att fråga facklig representant på Din arbetsplats. Information finns även på BYN:s hemsida på Internet. (BYN = Byggyrkesnämnden) 05-10 4

5 RYK granskar ansökan Om ansökan blir godkänd.
Om ansökan ej blir godkänd. Gå vidare till provet. Komplettera eller förtydliga ansökan, eller komplettera med ytterligare timmar. 05-10 5

6 Ansökan godkänd Efter att RYK godkänt Din ansökan kommer Du att kallas till ett provtillfälle. Beslut fattas i varje enskilt fall av representanter från facket (SEKO) och arbetsgivaren (Sveriges ByggIndustrier, BI). 05-10 6

7 Kompetensprov RYK skickar kallelse till prov. Kallelsen skickas normalt till Din hemadress. Är ni många på arbetsplatsen som skall göra provet kan samordning ske på arbetsplatsen. Vissa regioner har provtillfällen fastställda varje kvartal. På mindre orter genomförs kompetensprov beroende på efterfrågan. Plats för provet väljs av RYK. 05-10 7

8 Dags för kompetensprov…
05-10 8

9 Komptetensprov Provtiden är max 4 timmar.
Provet består av en allmän del och en yrkesspecifik del. För godkänt krävs rätt på minst 50 % av frågorna inom respektive del, samt minst 75 % rätt totalt. 05-10 9

10 Kompetensprov Ämne Antal frågor Gemensamt 56 Yrkesräkning 14
Byggmiljö - Säkerhet 13 Byggnadslära 7 Maskiner - Verktyg 8 Mätteknik Ritningsläsning Yrkesspecifik 47 Entreprenadmaskiner 5 Gatu- och vägbyggnad 27 Material Underhåll Miljö 15 05-10 10

11 Lycka till! 05-10 11

12 Yrkesbevis Efter att Du blivit godkänd vid provet, utfärdar RYK ett yrkesbevis i körkortsformat. Framsida Baksida 05-10 12

13 Vad händer om man missar?
Om man missar provet kan man komplettera sin kunskap genom en ”distansundervisning”. Distansundervisningen består av ett antal studiehäften och övningsfrågor. När Du läst igenom materialet och svarat på övningsfrågorna kan Du göra om de delar av kompetensprovet som Du missade. 05-10 13

14 Vad kostar det då? 0 :- Yrkesbeviset kostar inget extra, varken för den anställde eller företaget, utan ingår som en service i den ordinarie fackföreningsavgiften. För statliga och kommunala bolag erbjuds denna service till självkostnadspris. 05-10 14

15 Vi medverkar i Asfaltskolans arbete för att införa yrkesbevis!
Tag kontakt med Din arbetsgivare! Asfaltyrket – ett yrke att vara stolt över! 05-10 15


Ladda ner ppt "Yrkesbevis för beläggningsarbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser