Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla Maj Andersson) 4. LIS områden (Stina Lindholm) 5. Utvecklingsgrupper under UN och det operativa arbetet framöver. (Stina Lindholm) 6. Kort rapportering Antijante (Stina Lindholm) 7. Genomgång samtliga sektorer (respektive delegat) - Nuläge/pågående aktiviteter 8. Sammanfattning uppdrag till kommande möte 9. Övriga frågor

2

3 Nya och avslutade projekt
Antijante projektet – 28 februari Servicepunktprojektet – 31 mars Normstorm Mental arbetsmarknadsregion Dialog och utveckling i regionalsamverkan (DUR) – Näringslivssekreterare 11 ansökningar Destination Umeå regionen – annons på G

4 Nuläge - grupperna Har slutat träffas Träffas återkommande
Helt självgående Coach turism och kultur Attraktivitetsprojektet??? Har hanterat alla frågor Träffas med Åsa Lindström

5 Vision 2020 Grupperna - 2011 Kulturnätverket Näringslivet Ungdomar
Stora företagare Handeln Turism Fysisk miljö Ungdomar

6 Information Inflyttningspaket Sociala medier Personalfronten
Irina – LOU Sören – mark mot tyskland Konferenslokaler, sammanställning Webbplattform

7 Men vad gör vi då? Om ni kom ihåg grunden så var det att vi stöttar upp initiativ från medborgare som gynnar inflyttning och nyetableringar. För att hitta dessa idéer så har vi arbetat med utvecklingsgrupper inom olika områden har över 100 individer, företag och föreningar involverade i grupper. Vi bjuder in till möten och samordnar de idéer som finns. Ni hittar alla minnesanteckningar på hemsidan. Som ett exempel har jag gått igenom anteckningarna från Utvecklingsrådet och listat de saker som rådet velat arbeta med för att se vad som faktiskt hänt. Jag kommer att gå igenom detta mycket snabbt men ni har mer info i era påsar samt på webben. Vad gör de egentligen?

8 Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.
Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt. Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner. Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket. Uppdatera föreningsregistret. Marknadsföringsplan Servicepunkter, integrerade med turistmål Översättning av hemsida Städning i kommunen Ungdomars syn på samhället Industrispåret i Rundvik Nordmaling trygghetsråd Bättre hemsida

9 Bygd Stimulansmedel för att skriva byautvecklingsplaner (5000 kronor per by) Landsbygdsprogram håller på att tas fram. Hemsida med information, statistik etcetera Byarunda, träff den 15 september Direkt dialog med de som vill söka medel (Leader eller annat). I dagsläget skrivs 3 ansökningar i samarbete med UN. Servicepunkter integrerade med turistmål

10 Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.
Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt. Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner. Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket. Uppdatera föreningsregistret. Marknadsföringsplan Servicepunkter, integrerade med turistmål Översättning av hemsida Städning i kommunen Ungdomars syn på samhället Industrispåret i Rundvik Nordmaling trygghetsråd Bättre hemsida

11 Marknadsföring Arbete med stolthet Aktivt arbete med PR
Ambassadörer – tydligare vad som gäller, information, träff Träffar om Nordmalings historia Aktivt arbete med PR Examensjobb – Nordmalings mediebild Presentation av Nordmalings mediebild i byarna PR utbildning till föreningar och andra intressenter Pressreleaser Marknadsföringsmaterial Vykort Boksticka Inflyttnings broschyr Nordmaling index – hemsidan Mässor

12 Marknadsföring Företag i samverkan – aktiviteter och arrangemang
Facebook – snart 450 vänner Ungdomsblogg Trainee som skriver texter om kommunen Trainee som filmar kommunen Inflyttningspaket Google translate på hemsida KS beslut om Hemsida – syfte marknadsföring för inflyttning

13 Välkommen till Nordmaling kommun!
Kommunalförvaltning Välkommen till Nordmaling kommun! Kalendarium Turism I Nordmaling händer det saker hela tiden och det finns möjlighet för alla... Bla bla Idag Träning IFK Rundvik 13.00 – Bokläsning biblioteket Spelning på Annas krog Bilder och filmklipp Nordmaling i media Byar i kommunen Måndag 21 maj Barnaktiviteter Olofsforsbruk 15.00 – Kommunfullmäktige 19.00 – Antijante arrangemang Vårt näringsliv Röster från kommunen Arrangemang efter: Målgrupp Kategori Tid

14 Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.
Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt. Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner. Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket. Uppdatera föreningsregistret. Marknadsföringsplan Servicepunkter, integrerade med turistmål Översättning av hemsida Städning i kommunen Ungdomars syn på samhället Industrispåret i Rundvik Nordmaling trygghetsråd Bättre hemsida På G

15 Övrigt Sammanställa allt som finns turistiskt – på G
Uppdatering av föreningsregister – på G Ungdomars syn på samhället – enkäter Artedi samt marknaden. Inför arbetet med årets ungdomskommun. Städning i kommunen – RENT veckan genomförd. Industrispår till Rundvik – dialog med industrierna Nordmalings trygghetsråd uppstartat.

16 Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.
Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt. Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner. Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket. Uppdatera föreningsregistret. Marknadsföringsplan Servicepunkter, integrerade med turistmål Översättning av hemsida Städning i kommunen Ungdomars syn på samhället Industrispåret i Rundvik Nordmaling trygghetsråd Bättre hemsida På G På G På G

17 31 dec slutar: Berör alla Jante SP Näringsliv UN-grupper Jan 2011
SP projekt 4K Samt meddelande nya projekt Berör alla Jante SP Näringsliv UN-grupper 24 nov. Antijante åk 9 14 dec– Företagsdag 4 28 nov. Skyltsöndag 3 dec. Håkan Vreskala Jan 2011 9 nov. Föreningsträff December 16 nov – Företagsdag 3 Webbutbildning 2 nov. Teater Scratch Feb 2011 25-26 nov. Antijante åk 8 Nov- Bygdegrupp 1 nov – Näringslivslunch 4 nov. Idedag November 27 okt. Teater Barda 23 okt.– Handslaget 28 feb slutar: Janteprojektet Okt/nov- Identitetsgrupp 19 okt– Företagsdag 2 Sälj och skylt 26-27 Höstmässa okt 7 okt– After work företagarna Coachning butiker RENT veckan 4-9 okt 11 okt. Billy Ehn Oktober 28 sept – Företagsdag 1 29 sept. Lasse Eriksson 15 sept - Byautvecklingsplaner 23 sept - Ungdomsgruppen 8 sept.- Stor företagare 7 sept - Näringslivslunch September 7 och 14 sept - Artediskolan Coachning butiker Augusti 6 sept – Återträff webbutbildning 28-29 aug – Invigningen BB

18 Framtiden? Tjänsten som Utvecklingschef är inrättad
I december, januari och februari slutar samtliga projekt och trainees. I december får vi besked om: Destination Umeå regionen Näringslivsprojekt (DUR) Next stop Normstorm Umeå regionen

19 Kom gärna in till oss med er idé!

20 Övrigt aktuellt En mängd aktiviteter under hösten
Årets ungdomskommun 2015 Arbetsgrupp inrättad Enkät genomförd Mentometer på Artediskolan Utveckling mot andra sociala media Ungdomsblogg Målet: Plan politiskt tagen till 2011 Nordmaling index – sysselsättning, pendling, utbildning, ohälsa m.m. En mängd aktiviteter under hösten


Ladda ner ppt "Dagordning 1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla."

Liknande presentationer


Google-annonser