Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla Maj Andersson)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla Maj Andersson)"— Presentationens avskrift:

1 1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla Maj Andersson) 4. LIS områden (Stina Lindholm) 5. Utvecklingsgrupper under UN och det operativa arbetet framöver. (Stina Lindholm) 6. Kort rapportering Antijante (Stina Lindholm) 7. Genomgång samtliga sektorer (respektive delegat) - Nuläge/pågående aktiviteter 8. Sammanfattning uppdrag till kommande möte 9. Övriga frågor Dagordning

2

3 1.Antijante projektet – 28 februari 2.Servicepunktprojektet – 31 mars 3.Normstorm 4.Mental arbetsmarknadsregion 5.Dialog och utveckling i regionalsamverkan (DUR) – Näringslivssekreterare 11 ansökningar 6.Destination Umeå regionen – annons på G Nya och avslutade projekt

4 Har slutat träffas Nuläge - grupperna Träffas återkommande Helt självgående Coach turism och kultur Har hanterat alla frågor Träffas med Åsa Lindström Attraktivitetsprojektet???

5 Grupperna - 2011

6 1.Inflyttningspaket 2.Sociala medier 3.Personalfronten 1.Irina – LOU 2.Sören – mark mot tyskland 4.Konferenslokaler, sammanställning 5.Webbplattform Information

7 Vad gör de egentligen?

8  Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.  Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt.  Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner.  Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket.  Uppdatera föreningsregistret.  Marknadsföringsplan  Servicepunkter, integrerade med turistmål  Översättning av hemsida  Städning i kommunen  Ungdomars syn på samhället  Industrispåret i Rundvik  Nordmaling trygghetsråd  Bättre hemsida

9 Bygd • Stimulansmedel för att skriva byautvecklingsplaner (5000 kronor per by) • Landsbygdsprogram håller på att tas fram. • Hemsida med information, statistik etcetera • Byarunda, träff den 15 september • Direkt dialog med de som vill söka medel (Leader eller annat). I dagsläget skrivs 3 ansökningar i samarbete med UN. • Servicepunkter integrerade med turistmål

10  Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.  Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt.  Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner.  Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket.  Uppdatera föreningsregistret.  Marknadsföringsplan  Servicepunkter, integrerade med turistmål  Översättning av hemsida  Städning i kommunen  Ungdomars syn på samhället  Industrispåret i Rundvik  Nordmaling trygghetsråd  Bättre hemsida

11 Marknadsföring • Arbete med stolthet • Ambassadörer – tydligare vad som gäller, information, träff • Träffar om Nordmalings historia • Aktivt arbete med PR • Examensjobb – Nordmalings mediebild • Presentation av Nordmalings mediebild i byarna • PR utbildning till föreningar och andra intressenter • Pressreleaser • Marknadsföringsmaterial • Vykort • Boksticka • Inflyttnings broschyr • Nordmaling index – hemsidan • Mässor

12 Marknadsföring • Företag i samverkan – aktiviteter och arrangemang • Facebook – snart 450 vänner • Ungdomsblogg • Trainee som skriver texter om kommunen • Trainee som filmar kommunen • Inflyttningspaket • Google translate på hemsida • KS beslut om Hemsida – syfte marknadsföring för inflyttning

13 Kommunalförvaltning Turism Bilder och filmklipp Nordmaling i media Byar i kommunen Vårt näringsliv Kalendarium Idag 11.00 - Träning IFK Rundvik 13.00 – Bokläsning biblioteket 18.00 - Spelning på Annas krog Röster från kommunen Måndag 21 maj 11.00 - Barnaktiviteter Olofsforsbruk 15.00 – Kommunfullmäktige 19.00 – Antijante arrangemang Arrangemang efter: - Målgrupp - Kategori - Tid Välkommen till Nordmaling kommun! I Nordmaling händer det saker hela tiden och det finns möjlighet för alla... Bla bla

14  Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.  Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt.  Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner.  Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket.  Uppdatera föreningsregistret.  Marknadsföringsplan  Servicepunkter, integrerade med turistmål  Översättning av hemsida  Städning i kommunen  Ungdomars syn på samhället  Industrispåret i Rundvik  Nordmaling trygghetsråd  Bättre hemsida På G

15 Övrigt • Sammanställa allt som finns turistiskt – på G • Uppdatering av föreningsregister – på G • Ungdomars syn på samhället – enkäter Artedi samt marknaden. Inför arbetet med årets ungdomskommun. • Städning i kommunen – RENT veckan genomförd. • Industrispår till Rundvik – dialog med industrierna • Nordmalings trygghetsråd uppstartat.

16  Tydlighet kring näringslivsutveckling och 4K. Näringslivsutvecklare.  Mer information om Leader, stöd till de som skriver projekt.  Ekonomiskt stimulansstöd till de som skriver bygdeutvecklingsplaner.  Välkomnande av nyinflyttade, inflyttningspaket.  Uppdatera föreningsregistret.  Marknadsföringsplan  Servicepunkter, integrerade med turistmål  Översättning av hemsida  Städning i kommunen  Ungdomars syn på samhället  Industrispåret i Rundvik  Nordmaling trygghetsråd  Bättre hemsida På G

17 Jan 2011 Augusti Feb 2011 September Oktober November December 28-29 aug – Invigningen BB Berör alla Jante SP Näringsliv UN-grupper 7 sept - Näringslivslunch 7 och 14 sept - Artediskolan 23 sept - Ungdomsgruppen 16 nov – Företagsdag 3 28 sept – Företagsdag 1 19 okt– Företagsdag 2 14 dec– Företagsdag 4 8 sept.- Stor företagare 15 sept - Byautvecklingsplaner 29 sept. Lasse Eriksson 6 sept – Återträff webbutbildning 7 okt– After work företagarna 11 okt. Billy Ehn 27 okt. Teater Barda Höstmässa 15-17 okt 23 okt.– Handslaget Sälj och skylt 26-27 Webbutbildning Coachning butiker Nov- Bygdegrupp Okt/nov- Identitetsgrupp 1 nov – Näringslivslunch 2 nov. Teater Scratch 31 dec slutar: • SP projekt • 4K Samt meddelande nya projekt 28 feb slutar: • Janteprojektet 9 nov. Föreningsträff RENT veckan 4-9 okt 4 nov. Idedag 24 nov. Antijante åk 9 25-26 nov. Antijante åk 8 3 dec. Håkan Vreskala 28 nov. Skyltsöndag

18 Framtiden? • Tjänsten som Utvecklingschef är inrättad • I december, januari och februari slutar samtliga projekt och trainees. • I december får vi besked om: • Destination Umeå regionen • Näringslivsprojekt (DUR) • Next stop • Normstorm Umeå regionen

19 Kom gärna in till oss med er idé!

20 Övrigt aktuellt • Årets ungdomskommun 2015 • Arbetsgrupp inrättad • Enkät genomförd • Mentometer på Artediskolan • Utveckling mot andra sociala media • Ungdomsblogg • Målet: Plan politiskt tagen till 2011 • Nordmaling index – sysselsättning, pendling, utbildning, ohälsa m.m. • En mängd aktiviteter under hösten


Ladda ner ppt "1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning 2. Genomgång minnesanteckningar föregående möte 3. Information från vårt nya kommunalråd (Ulla Maj Andersson)"

Liknande presentationer


Google-annonser