Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BMC Katrin Varmt välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BMC Katrin Varmt välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Ramavtal avseende Kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet
BMC Katrin Varmt välkomna! Trevligt att så många har kommit både leverantörssidan och många inst samt några andra lärosäten åtminstone Högskolan i Dalarna Örebro universitet Vi kommer att presentera de nya ramavtalen Sedan smörgås och möjlighet att prata med leverantörerna Fyll i närvarolistan! Har alla fått infoblad Avbryt gärna och ställ era frågor så svarar vi eller/och leverantörerna

2 Vi som har medverkat Upphandlingsgrupp Katrin Österlund, Liz Illerbrand, Ragnar Ahlberg Upphandlingsenheten Annika Edlund Enheten för miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet Arbetsgrupp Referensgrupp (kemikalieombud) (prefekter/motsv)

3 Lärosäten med rätt att avropa
Uppsala universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet Södertörns högskola Umeå universitet Örebro universitet

4 Varför har vi tecknat avtal?
Lagen om offentlig upphandling Ca kr (2010) > kr/år - måste upphandlas Upphandlingsskadeavgift Lagliga avrop i stället för otillåten direktupphandling

5 Förstudie Statistik Raindance Kemia Arbetsgrupp Leverantörer
Information Andra universitet Arbetsgrupp och referensgrupp

6 Strategi En upphandling med 6 produktområden
Optimalt antal leverantörer Leverantörens hela sortiment ingår Enhetliga rabattsatser Köp görs från leverantör med lägst pris på produkten (inkl frakt) Utvärdering både på pris och kvalitet (pris och bör-krav)

7 Förfrågningsunderlag
Kravspec – Skall och bör-krav på leverantör och produkterna. Priskorg – anbudsgivare ska prissätta specifika produkter samt fraktkostnader Avtalsmall – Ska accepteras, innehåller kommersiella krav: leverans, betalning, fakturering etc Annonsering – internationell databas 40 dagar

8 Omfattning Avtalet ska omfatta leverantörens hela sortiment inom produktområdet Kemikalier: syror, baser, salter, lösningsmedel, enzymer, finkemikalier, deutererade lösningsmedel Etanol: denaturerad etanol samt kemiskt ren etanol. Cellodlingsprodukter: medium för odling av, cellinjer från däggdjur, bakterier, primära celler från däggdjur, humana stamceller, insektsceller och växtceller. Histologi produkter: histologiska färglösningar, monteringsmedel, mikrotomknivar. Radionuklider: C-14, H-3, P-32, P-33, I-125 S-35 Fe-59, Cr-51, Ca-45, I-131, Tc-99m och In-111. Förbrukningsartiklar: pipettspetsar, kryorör, mikrorör, centrifugrör, mikrotiterplattor, cellodlingsartiklar, utensilier, mikroskopglas, handskar, mikrotiterplattor med streckkod/motsv.

9 Utvärdering Kemikalier: Skall-krav Priskorg Leverantör
Fisher Scientific ja kr ja Saveen & Werner ja kr ja Sigma-Aldrich ja kr ja Solveco nej VWR International ja kr ja Chemtronica nej Teknolab nej

10 Utvärdering Cellodling Skall-krav Priskorg Leverantör
Nordic Biolabs ja kr ja Lifetechnologies ja kr ja Fisher Scientific ja kr ja Sigma nej Saveen o Werner nej VWR ja kr nej Etanol Solveco nej förhandling ja

11 Utvärdering Radionuklider Skall-krav Priskorg Leverantör
PerkinElmer ja kr ja Histologiprodukter Saveen & Werner ja kr ja Solveco ja kr ja VWR ja kr ja Sigma ja kr nej Histolab nej

12 Radionuklider Skall-krav Priskorg Leverantör
PerkinElmer ja kr ja Förbrukningsartiklar NordicBiolabs nej Sigma nej Sarstedt ja kr ja Bergman Labora ja kr nej Tectum nej Solveco nej Fisher Scientific ja kr ja Saveen & Werner ja kr ja VWR ja kr ja Invitro nej 12

13 Miljö- och arbetsmiljökrav
Varje kemikalie ska vara märkt enligt gällande lagstiftning. Säkerhetsdatablad ska levereras första gången en produkt beställs. Leverantören ska säkerställa att giltigt tillstånd finns när tillståndpliktiga ämnen avropas. Fråga gärna leverantören om utbytesprodukter som är mindre miljö- och hälsoskadliga. Varje leverantör ska hålla en samordnad information/utbildning (en halv dag/år) för kemikalieombud och andra berörda.

14 Beställning/avrop Kontrollera vilken av leverantörerna som har lägst pris på produkten som ska beställas Om forskningsprojekt är beroende av att samma försöksprotokoll följs under hela perioden kan samma produkt väljas för att säkerställa reproducerbarhet och publicerbarhet Beställning rekommenderas ske elektroniskt eller skriftligt. ”Supply center” är tillåtet

15 Priser & rabatter Rabatter gäller hela avtalsperioden
Avtalspriser visas vid inloggning på leverantörens hemsida, Solveco och Sarstedt prislista på upphandlingens hemsida Vid större projekt eller kampanj får leverantören erbjuda lägre priser. Kontakta respektive säljare vid start av nytt projekt eller vid stora volymer etc. Fraktkostnader varierar

16 Avtalsperiod Från 11-11-11 till 14-11-11 Möjlig förlängning 1 år
Avtalspriserna gäller från Leverantörens rabatter gäller hela avtalsperioden

17 Får jag köpa en kemikalie eller centrifugrör från en leverantör som vi inte har avtal med?
Om priset är lägre? Om produkten jag behöver inte finns hos någon av ramavtalsleverantörerna? Får jag köpa direkt från en underleverantör?

18 Information Upphandlingens hemsida: Avtal Presentation Sprid informationen Kontakta Katrin Österlund - upphandlingsfrågor Liz Illerbrand - upphandlingsfrågor Annika Edlund – miljöfrågor och SDB

19 Viktigt: Avropa från avtalen
Avrop skall ske från leverantör med lägst pris på produkt inkl fraktkostnad Kontrollera fakturor Information finns på Upphandlingens hemsida


Ladda ner ppt "BMC Katrin Varmt välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser