Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ramavtal avseende Ramavtal avseende Kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet 2011-12-15 BMC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ramavtal avseende Ramavtal avseende Kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet 2011-12-15 BMC."— Presentationens avskrift:

1 1 Ramavtal avseende Ramavtal avseende Kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet 2011-12-15 BMC

2 2 Vi som har medverkat Upphandlingsgrupp Katrin Österlund, Liz Illerbrand, Ragnar Ahlberg Upphandlingsenheten Annika Edlund Enheten för miljö, fysisk arbetsmiljö och säkerhet Arbetsgrupp Referensgrupp (kemikalieombud) (prefekter/motsv)

3 3 Lärosäten med rätt att avropa •Uppsala universitet •Högskolan Dalarna •Högskolan i Gävle •Luleå tekniska universitet •Mittuniversitetet •Södertörns högskola •Umeå universitet •Örebro universitet

4 4 Varför har vi tecknat avtal? •Lagen om offentlig upphandling •Ca 116 000 000 kr (2010) •> 287 000 kr/år - måste upphandlas •Upphandlingsskadeavgift •Lagliga avrop i stället för otillåten direktupphandling

5 5Förstudie Statistik •Raindance •Kemia •Arbetsgrupp •Leverantörer Information •Andra universitet •Arbetsgrupp och referensgrupp

6 6 Strategi •En upphandling med 6 produktområden •Optimalt antal leverantörer •Leverantörens hela sortiment ingår •Enhetliga rabattsatser •Köp görs från leverantör med lägst pris på produkten (inkl frakt) •Utvärdering både på pris och kvalitet (pris och bör-krav)

7 7 Förfrågningsunderlag •Kravspec – Skall och bör-krav på leverantör och produkterna. •Priskorg – anbudsgivare ska prissätta specifika produkter samt fraktkostnader • Avtalsmall – Ska accepteras, innehåller kommersiella krav: leverans, betalning, fakturering etc •Annonsering – internationell databas 40 dagar

8 8 Omfattning •Avtalet ska omfatta leverantörens hela sortiment inom produktområdet •Kemikalier: syror, baser, salter, lösningsmedel, enzymer, finkemikalier, deutererade lösningsmedel •Etanol: denaturerad etanol samt kemiskt ren etanol. •Cellodlingsprodukter: medium för odling av, cellinjer från däggdjur, bakterier, primära celler från däggdjur, humana stamceller, insektsceller och växtceller. •Histologi produkter: histologiska färglösningar, monteringsmedel, mikrotomknivar. •Radionuklider: C-14, H-3, P-32, P-33, I-125 S-35 Fe- 59, Cr-51, Ca-45, I-131, Tc-99m och In-111. •Förbrukningsartiklar: pipettspetsar, kryorör, mikrorör, centrifugrör, mikrotiterplattor, cellodlingsartiklar, utensilier, mikroskopglas, handskar, mikrotiterplattor med streckkod/motsv.

9 9 Utvärdering Kemikalier: Skall-krav Priskorg Leverantör Fisher Scientificja 27 927 kr ja Saveen & Wernerja 22 339 kr ja Sigma-Aldrichja 54 026 kr ja Solveconej VWR Internationalja 18 113 kr ja Chemtronicanej Teknolabnej

10 10 Utvärdering Cellodling Skall-krav PriskorgLeverantör Nordic Biolabsja1 712 krja Lifetechnologies ja 2 003 kr ja Fisher Scientificja 1 671 kr ja Sigmanej Saveen o Wernernej VWRja 2 655 kr nej Etanol Solveconej förhandling ja

11 11 Utvärdering Radionuklider Skall-krav Priskorg Leverantör PerkinElmerja 68 318 krja Histologiprodukter Saveen & Wernerja3 994 krja Solvecoja1 125 krja VWR ja1 804 krja Sigmaja 6 070 krnej Histolabnej

12 12 Radionuklider Skall-krav Priskorg Leverantör PerkinElmerja 68 318 krja Förbrukningsartiklar NordicBiolabsnej Sigmanej Sarstedtja5 151 krja Bergman Laboraja 14 492 krnej Tectumnej Solveconej Fisher Scientificja 10 674 krja Saveen & Wernerja8 679 krja VWR ja8 211 krja Invitronej

13 13 Miljö- och arbetsmiljökrav •Varje kemikalie ska vara märkt enligt gällande lagstiftning. •Säkerhetsdatablad ska levereras första gången en produkt beställs. •Leverantören ska säkerställa att giltigt tillstånd finns när tillståndpliktiga ämnen avropas. •Fråga gärna leverantören om utbytesprodukter som är mindre miljö- och hälsoskadliga. •Varje leverantör ska hålla en samordnad information/utbildning (en halv dag/år) för kemikalieombud och andra berörda.

14 14 Beställning/avrop •Kontrollera vilken av leverantörerna som har lägst pris på produkten som ska beställas •Om forskningsprojekt är beroende av att samma försöksprotokoll följs under hela perioden kan samma produkt väljas för att säkerställa reproducerbarhet och publicerbarhet •Beställning rekommenderas ske elektroniskt eller skriftligt. •”Supply center” är tillåtet

15 15 Priser & rabatter •Rabatter gäller hela avtalsperioden •Avtalspriser visas vid inloggning på leverantörens hemsida, Solveco och Sarstedt prislista på upphandlingens hemsida •Vid större projekt eller kampanj får leverantören erbjuda lägre priser. •Kontakta respektive säljare vid start av nytt projekt eller vid stora volymer etc. •Fraktkostnader varierar

16 16 Avtalsperiod •Från 11-11-11 till 14-11-11 •Möjlig förlängning 1 år •Avtalspriserna gäller från 2011-11-11 •Leverantörens rabatter gäller hela avtalsperioden

17 17 •Får jag köpa en kemikalie eller centrifugrör från en leverantör som vi inte har avtal med? •Om priset är lägre? •Om produkten jag behöver inte finns hos någon av ramavtalsleverantörerna? •Får jag köpa direkt från en underleverantör?

18 18 Information •Upphandlingens hemsida: http://uadm.uu.se/iti/inkop/upphandling http://uadm.uu.se/iti/inkop/upphandling –Avtal –Presentation •Sprid informationen •Kontakta Katrin Österlund - upphandlingsfrågor Liz Illerbrand - upphandlingsfrågor Annika Edlund – miljöfrågor och SDB

19 19 Viktigt: •Avropa från avtalen •Avrop skall ske från leverantör med lägst pris på produkt inkl fraktkostnad •Kontrollera fakturor •Information finns på Upphandlingens hemsida


Ladda ner ppt "1 Ramavtal avseende Ramavtal avseende Kemiska produkter, radionuklider och förbrukningsartiklar för laborativ verksamhet 2011-12-15 BMC."

Liknande presentationer


Google-annonser