Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen"— Presentationens avskrift:

1 Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen
Habiliteringen i Dalarna Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen för personer med funktionsnedsättning samt för närstående, personal och nätverk KURSKATALOG BASUTBUD Hösten 2013 Se även Habiliteringens hemsida och Infoteket om funktionshinder Ytterligare föreläsningar/grupper kan finnas lokalt på respektive Habilitering, hör med din hemhabilitering

2 Förord Habiliteringen erbjuder Dig Du kan vara Katalogen innehåller
intensivare insatser fördjupade kunskaper och möjlighet att träffa andra med liknande livssituation som Din! Du kan vara barn/ungdom/vuxen med funktionsnedsättning eller förälder eller syskon eller närstående (mormor, farfar etc) eller assistent alternativt annan typ av personal. Katalogen innehåller det utbud av grupper och informationstillfällen som planeras för länet inom Habiliteringen i Dalarna. Det finns många aktiviteter som är angelägna för alla, oberoende av vilken funktionsnedsättning som personen har. Har du egna förslag eller önskemål på kurser så kontakta din Habilitering. Du kan anmäla Dig till en eller flera aktiviteter. Du kan välja vilken plats du önskar i länet. Katalogen finns på alla Habiliteringar och på hemsidan VÄLKOMMEN!

3 Innehåll Förord 2 Innehållsförteckning 3
Beskrivning av grupper och informationstillfällen Oberoende av funktionsnedsättning 4 Autism/Asperger 15 CP 17 Ryggmärgsbråck 18 Intresseorganisationer 20 Tomt formulär för anmälan av nya grupper 21

4 Mitt barn blir tonåring (Föräldrautbildning)
2013 Oberoende av funktionsnedsättning Mitt barn blir tonåring (Föräldrautbildning) Målgrupp Föräldrar till barn, år, som omfattas av LSS. Syfte Att ge information om Barn- och ungdoms-habiliteringens och samhällets stöd till tonåringar och deras föräldrar. Innehåll Vad händer i tonårsutvecklingen med ungdomar som har funktionsnedsättning? Vilket stöd kan ungdomarna och föräldrarna få? Fritidsaktiviteter? Ledare Kurator och psykolog. Tider 2 oktober 2013, kl – ca 17.00 Plats Habiliteringen, Falu lasarett Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn 023 – Sista ansökan En vecka innan Vid frågor Kurator Ninni Bjerlöw Ahle, tfn eller Minst/max antal deltagare 5 st / 20 st Sjukrese-ersättning Nej

5 Vad händer i vuxenlivet? (Föräldrautbildning)
2013 Oberoende av funktionsnedsättning Vad händer i vuxenlivet? (Föräldrautbildning) Målgrupp Föräldrar till ungdomar från 16 år som omfattas av LSS. Remiss krävs Nej. Syfte Att förbereda inför vuxenlivet. Innehåll Information om Habiliteringens insatser till vuxna. Information om att bli vuxen, eget boende, arbete/sysselsättning, god man, medicinskt omhändertagande, körkort, bilstöd m m. Information om samhällsstöd, t ex LSS. Ledare Kurator Tider 4 november 2013, kl ca Plats Hällsjörummet, Borlänge sjukhus Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn 0243 – Sista ansökan En vecka innan. Vid frågor Kurator Erica Karlsson, tfn Kurator Ninni Bjerlöw-Ahle, tfn Minst/max antal deltagare 5 st / 40 st Sjukrese-ersättning Nej

6 Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd
2013 Oberoende av funktionsnedsättning AKKtiv KomIgång Föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd Målgrupp Föräldrar till barn i förskoleåldern med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda. Syfte Att få ökad kunskap om hur man som förälder bäst stöttar sitt barns utveckling av kommunikation och språk. Innehåll Konkreta tips på hur man kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i familjens vardag. Att lära sig om och hitta AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikationssätt, som passar ert barn och er familj. Prova att använda kommunikationsstöd i hemmet. Att träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter och lära och inspirera varandra. Ledare Logoped och specialpedagog. Tider 8 tillfällen, torsdagar kl 26 sept, 17, 24, 31 okt. 14, 21, 28 nov, 5 dec 2013. Plats Hästbergs specialpedagogiska enhet, Blomstervägen 16, Falun Anmälan till Iréne Alderman tfn Mail: Sista ansökan 13 september 2013 Vid frågor Specialpedagog Iréne Alderman, tfn Logoped Margareta Carlsson Minst/max antal deltagare Min 5 / max 9 familjer

7 Att tala med barnet om funktionsnedsättning
2013 Oberoende av funktionsnedsättning Att tala med barnet om funktionsnedsättning Målgrupp Föräldrar, mor- och farföräldrar, andra anhöriga, personal Syfte Barnens stora och svåra frågor om funktionsnedsättning. Innehåll Att ge stöd att tidigt ge möta de viktiga frågorna. Barn tänker och vet på sitt sätt! Olika frågor i olika åldrar. Gör funktionsnedsättning pratbar. Vägled syskonen. Ledare Leg psykolog och leg psykoterapeut Gunilla Svensson. Tider 15 november 2013, kl Plats Föreläsningssalen, Falu lasarett Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Falun Tfn Sista ansökan En vecka innan Vid frågor Psykolog/psykoterapeut Gunilla Svensson, Minst/max antal deltagare Sjukrese-ersättning Nej.

8 2013 Målgrupp Kognitivt stöd vid ADHD, autismspektrumtillstånd
Oberoende av funktionsnedsättning Kognitivt stöd vid ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning Målgrupp Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med ovanstående diagnoser, med kontakt på hab./BUP i länet Syfte Att föräldrar och närstående bättre förstår bakomliggande orsaker till varför barnet/ungdomen inte är självständigt med sina dagliga sysslor. Ge kunskap som kan motivera till användande av kognitivt stöd. Innehåll Kort info om de olika funktionsnedsättningarna och vilka konsekvenser det kan ge i det vardagliga livet. Ex. på hur man med olika hjälpmedel och yttre strukturer kan öka barns/ungdomars självständighet med sina vardagliga sysslor. Ledare Lotta Mannerhagen, arbetsterapeut Tider Måndag 21 oktober 2013, kl Plats Falu lasarett, föreläsningssalen Anmälan till Bindande anmälan via mail till eller fax Uppge ditt namn, telefon, namn på barnet och vilken hab/BUP han/hon har kontakt med Sista ansökan 11 oktober 2013 Vid frågor Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen, tfn Max antal deltagare 100 Sjukrese-ersättning Nej

9 Sociala berättelser, seriesamtal
2013 Oberoende av funktionsnedsättning Sociala berättelser, seriesamtal Målgrupp Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, lindrig utvecklingsstörning och ADHD Syfte Att få redskap för att tydliggöra händelser, situationer och förbereda barnet/ungdomen Innehåll Teori och praktik i ämnet Ledare Specialpedagog och arbetsterapeut Tider 23 september 2013, kl , Falu habilitering 21 oktober 2013, kl Falu habilitering 18 november 2013, kl Borlänge habilitering Plats Se ovan Anmälan till Receptionen Borlänge habilitering, Sista ansökan 16 september 2013 Vid frågor Specialpedagog Kia nordström, tfn Arbetsterapeut Carin Cluer, tfn Max antal deltagare 14 st Sjukrese-ersättning Nej

10 2013 Målgrupp Kurs i hästvana Innehåll Ledare Tider Plats Anmälan till
Oberoende av funktionsnedsättning Kurs i hästvana Målgrupp Personal inom kommunernas LSS-verksamheter och särskola som arbetar med barn/vuxna personer med utvecklingsstörning och vissa andra funktionsnedsättningar. Kostnad för personal 200,-. Assistansföretag 800,-. Föräldrar gratis. Innehåll Få kännedom om hästens beteende, utrustning, klädsel och hur man bör agera nära hästen. Praktik – sköta och leda en häst. Ledare Sjukgymnast, sjukgymnastassistent och ridinstruktör. Tider 23 augusti 2013, kl Plats Hedemorabygdens ridklubb i Hamre, Hedemora Anmälan till Habiliteringen, Ulla Proos Tfn , fax e-post: Falu lasarett, Falun Sista ansökan 9 augusti 2013 Vid frågor Sjukgymnastassistent Ann-Christin Hedman, Tfn Sjukgymnast Rose-Marie Asplind Tfn Minst/max antal deltagare Max 12 st Sjukrese-ersättning Nej.

11 Struktur/förhållningssätt i vardagen
2013 Oberoende av funktionsnedsättning Struktur/förhållningssätt i vardagen Målgrupp Föräldrar och närstående. Personal som arbetar med barnet/ungdomen. Kostnad för personal 200,-. Syfte Att tillsammans försöka hitta olika förslag på olika lösningar som kan göra vardagen lite mer hanterlig. Innehåll Föreläsningar, erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete. Ledare Arbetsterapeut och specialpedagog Tider 15 oktober, 22 oktober, 29 oktober 2013, kl Plats Habiliteringen i Mora Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Mora Tfn Sista ansökan 7 oktober 2013 Vid frågor Arbetsterapeut Susanne Dahl, tfn Arbetsterapeut Anna Tysk, tfn Minst/max antal deltagare Max 25 st Sjukrese-ersättning Nej.

12 2013 Målgrupp TAKK – grundkurs 1 Syfte Innehåll Ledare Tider Plats
Oberoende av funktionsnedsättning TAKK – grundkurs 1 Målgrupp Förälder, syskon över 16 år eller närstående till barn/ungdom/vuxen i behov av att använda tecken som stöd i vardagen. Vi träffas under fyra tillfällen och inga förkunskaper krävs. Kursen kostar 200 kr/person för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar. 500 kr/personal såsom assistenter, skol- och förskolepersonal samt släktingar som arbetar som assistenter. Fika ingår. Syfte Att få kunskap om TAKK och att komma igång med att teckna. Vi använder ett basmaterial att utgå från, men era enskilda behov kommer också att tillgodoses. Innehåll Under kursen kommer tecken som presenteras att varvas med praktiskt användande. Olika lexikon för fortsatt sökande av kunskap presenteras, både i bokform och på CD. Spel där man på ett lekfullt sätt kan träna tecken kommer att visas. Ledare Lina Hampus, specialpedagog alternativt Åsa Engström, specialpedagog Tider 4 tillfällen. Kontakta samordnare Margareta Eriksson för information, telefon se nedan. Plats Hästbergs specialpedagogiska enhet, Blomstervägen 16, Falun Anmälan till Samordnare Margareta Eriksson, Sista ansökan Vid frågor Samordnare Margareta Eriksson, Minst/Max antal deltagare 8 st/10 st

13 2013 Målgrupp TAKK – grundkurs 2 Syfte Innehåll Ledare Tider Plats
Oberoende av funktionsnedsättning TAKK – grundkurs 2 Målgrupp Förälder, syskon över 16 år eller närstående till barn/ungdom/vuxen i behov av att använda tecken som stöd i vardagen. Vi träffas under fyra tillfällen, inga förkunskaper krävs. Kursen kostar 300 kr/person för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar. 750 kr för personal såsom assistenter, skol- och förskolepersonal samt släktingar som arbetar som assistenter. Fika ingår. Syfte Att öva på att samtala med tecken. Att kunna teckna till barnböcker och sånger. Erfarenhetsutbyte i teckenanvändning. Att lära sig fler tecken. Innehåll Utöka teckenförrådet. Repetera tecken i meningsform. Teckna till barnböcker och sånger. Ledare Lina Hampus, specialpedagog alternativt Åsa Engström, specialpedagog Tider 4 tillfällen. Kontakta samordnare Margareta Eriksson för information, telefon se nedan. Plats Hästbergs specialpedagogiska enhet, Blomstervägen 16, Falun Anmälan till Samordnare Margareta Eriksson, Sista ansökan Vid frågor Min/Max antal deltagare 8 st/10 st

14 TAKK – Beställkurs för personal
2013 Oberoende av funktionsnedsättning TAKK – Beställkurs för personal Målgrupp För personal i behov av att använda tecken som stöd. Kursen kostar 750 kr inkl moms. Fika ingår. Syfte Att underlätta samtal med barn, ungdom och vuxna. Innehåll Öva på att föra samtal med tecken. Repetera tecken. Utöka teckenförrådet. Teckna till olika moment i sin yrkesutövning. Ledare Ida Sundmark, barnskötare Tider 4 tillfällen. Enligt överenskommelse. Plats Hästbergs specialpedagogiska enhet, Blomstervägen 16, Falun Anmälan till Samordnare Margareta Eriksson, Sista ansökan Vid frågor Samordnare Margareta Eriksson, Min/Max antal deltagare 8 st/10 st

15 Mat och Autismspektrumtillstånd
2013 Autism/Asperger syndrom Mat och Autismspektrumtillstånd Målgrupp Föräldrar och anhöriga. Personal från olika verksamheter. Syfte Personer med någon form av autismspektrumtillstånd har ett annat sätt att tolka intryck, att tänka och att förstå sin omgivning. För många innebär det svårigheter runt maten. Syftet är att ge ökad kunskap och förståelse för den problematiken. Innehåll Vi föreläser utifrån ett bildmaterial där vi beskriver gemensamma drag, för det annorlunda tänkande personer med autism kan ha och vilka följder det kan få för matintaget. Ledare Dietist och arbetsterapeut Tider Onsdag 30 oktober, kl Plats Falu lasarett, föreläsningssalen vid sjukhusbiblioteket Anmälan till Bindande anmälan via mail till eller fax Föräldrar/närstående uppger eget namn, namn på brukaren och vilken habilitering han/hon har kontakt med samt mailadress eller telefon. Personal från olika verksamheter anmäler namn, arbetsplats samt faktureringsadress per mail eller fax som ovan. Sista ansökan Fredag 18 oktober 2013 Max antal deltagare 110 personer per tillfälle Vid frågor Dietist Isobel Lejbro, tfn Arbetsterapeut Lotta Mannerhagen, tfn Kostnad Föräldrar och anhöriga deltar kostnadsfritt. Personal från olika verksamheter 100 kr Fika och kursdokumentation ingår. Sjukreseersättning Nej.

16 2013 Målgrupp Autismutbildning Syfte Innehåll Ledare Tider Plats
Autism/Asperger syndrom Autismutbildning Målgrupp Föräldrar och anhöriga till personer med autism-spektrumtillstånd eller som utreds under denna frågeställning. Personal är välkomna tillsammans med föräldrar. Kostnad för personal 200,-. Syfte Att ge kunskap om autism. Att föräldrar och personal får dela erfarenheter. Innehåll Teori. Bemötande, anpassningar, förhållningssätt. Vad kan man göra? Ledare Psykolog, specialpedagog, kurator och dietist. Tider 17 sep, 8 okt, 29 okt 2013, kl Plats Habiliteringen i Mora Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Mora Tfn Sista ansökan Senast 2 veckor innan. Vid frågor Specialpedagog Birgitta Larsson, tfn Psykolog Inger Kärnekull Jakobsson, tfn Kurator Sara Morina, tfn Minst/max antal deltagare Max 60 st Sjukrese-ersättning Nej.

17 2013 Målgrupp Utbildning CP-skador Syfte Innehåll Ledare Tider Plats
Föräldrar och närstående till barn med CP-skador samt personal som jobbar med barnen i förskola och skola. Övrig personal kostnad 200:-/tillfälle. Syfte Att öka kunskapen kring CP-skada. Innehåll Dag 1: Diagnos och medicinsk information. Kognitiva funktionsnedsättningar, Motorik – spasticitet, svaghet, epilepsi, smärta, nutrition. Dag 2: samspel/lek, inlärning, kommunikation, målfokuserad träning i vardagen. Ledare Arbetsterapeut, dietist, epilepsikonsulent, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog. Tider 19 och 26 november 2013, kl Plats Föreläsningssalen, Falu lasarett Anmälan till Receptionen, Habiliteringen, Borlänge, Anmälan via hemsidan: Sista ansökan Vid frågor Arbetsterapeut Helén Jacobsson, tfn Minst/max antal deltagare 10 st / 50 st Sjukrese-ersättning Nej.

18 2013 Målgrupp Vad innebär det för förskolan och skolan
Ryggmärgsbråck Vad innebär det för förskolan och skolan när ett barn har ryggmärgsbråck? Målgrupp Rektorer, personal i förskola och skola samt elevernas assistenter. Kostnad 100,- inkl förmiddagsfika och kursdokumentation. Syfte Innehåll Har barn med ryggmärgsbråck inlärningssvårigheter? Hur blir det när elevens egna planering inte fungerar? Hinner barnet med sina kamrater i förskolan? Hinner eleven med i undervisningen i skolan? Hur påverkar miljön barnets funktioner? Kan man hjälpa barnet/ungdomen för mycket? Vad ska barnet/ungdomen göra själv? Ute- och inneaktiviteter, t ex friluftsdagar. Ledare Rådgivare Tarja Kalnins från Specialpedagogiska skolmyndigheten och leg psykolog Gunilla Svensson. Tider 4 oktober 2013, kl Plats Hällsjörummet, Borlänge sjukhus Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Borlänge, Tfn Sista ansökan 16 september 2013 Vid frågor Sjuksköterska Carina Magnusson, Minst/max antal deltagare Sjukrese-ersättning Nej.

19 2013 Målgrupp Vad är ryggmärgsbråck? Innehåll Ledare Tider Plats
Vi välkomnar alla som är intresserade av att få veta mer om ryggmärgsbråck. Föräldrar, vänner, släktingar, rektorer samt personal i förskola och skola. Kostnad för personal 100,-. Innehåll Information kring ryggmärgsbråck; neurologiska, motoriska och kognitiva förutsättningar. Strategier i vardagen. Hur skall barn med ryggmärgsbråck få förutsättningar att utvecklas till självständiga individer? Ledare Sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och arbetsterapeut. Tider 25 september 2013, kl Plats Hällsjörummet, Borlänge sjukhus Anmälan till Receptionen, Habiliteringen i Borlänge Tfn Sista ansökan 16 september 2013 Vid frågor Arbetsterapeut Helén Jacobsson, Minst/max antal deltagare Sjukrese-ersättning Nej.

20 Intresseorganisationer
2013 Intresseorganisationer DHR - De handikappades riksförbund, DHR Dalarnas läns distrikt tfn: e-post: Autism & Asperger förbundet Autism & Asperger föreningen Dalarna Kontakt: Maria Ljungberg e-post: FUB – Föreningen för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och vuxna, FUB Dalarna Lillemor Wass tfn: 0250 – RBU – Föreningen för rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Dalarna Liselott Lindström tfn: e-post: RG – Rekryteringsgruppen Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna tfn: e-post: Riksförbundet Attention, Attention Dalarna Christina Lindberg, tfn tfn: e-post: Hjärnkraft – Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Dalarna Elvy Munnukka tfn: 0243 – e-post: HSO – Handikappförbunden Dalarnas län Handikappföreningarnas samarbetsorgan Klöverstigen 10 C, Borlänge tfn: Fax: Texttfn: E-post:     Hemsida:

21 2013 Målgrupp Syfte Innehåll Ledare Tider Plats Anmälan till
Diagnos Målgrupp Syfte Innehåll Ledare Tider Plats Anmälan till Sista ansökan Vid frågor Minst/max antal deltagare Sjukrese-ersättning


Ladda ner ppt "Länsgemensamma Gruppverksamheter och Informationstillfällen"

Liknande presentationer


Google-annonser