Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför avresa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför avresa."— Presentationens avskrift:

1 Inför avresa

2 Bra att veta…frågor?

3 Karin Dejke Internationell koordinator Utbildningskoordinator Läkarprogrammet Termin 10 Tel:

4 Resehandlingar att förbereda
Letter of invitation? Visum? Passets giltighetstid ? Biljetter…

5 Innan avresa Läkarprogrammets resestipendium
Kontakt: Tel: Stipendium och försäkring Datum för utlandsstudierna är viktiga!

6 Innan avresa - Vaccination och förslag till resapotek:
Här finns information om vilka vaccinationer du kan behöva när du ska ut och resa. Rekommendationerna utgår från hur länge och hur du avser att vistas på resmålet. Här finner du också hälsoråd för olika regioner med information om hur du kan minska risker under resan på annat sätt än genom vaccination. Reserådet är utarbetat av professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

7 Checklista inför avresa mm. Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

8 Kontaktuppgifter till dig!
Till anhöriga hemma: Var kan de nå mig, hur kan de nå Sahlgrenska akademin I mobilen: ICE Om du reser på egen hand under studietiden utomlands: Meddela kontaktpersonen på plats!

9 Handlingar som är bra att ha med sig
Passfoton Intyg om studiefinansiering från CSN på engelska. Ladokutdrag på engelska som visar att du är student vid Sahlgrenska akademin European Health Insurance Card (inom EU), finns hos Försäkringskassan. Medical Insurance Card från Kammarkollegiet Kopia av passet och givetvis originalet  Ev. visum Kontaktuppgifter till Sahlgrenska akademin Hur spärrar jag mitt kreditkort? Kontaktuppgifter till svensk ambassad/ konsulat i landet man ska till (UD: Övrigt: Originalförpackningar till ev. mediciner. Längre vistelser: CV på engelska Personbevis (öppna bankkonto) Informationsmaterial om Sverige och Sahlgrenska akademin

10 Försäkringsskydd - Försäkringsskydd via Kammarkollegiet (Personskadeförsäkring) - Ersättning från Försäkringskassan vid arbetsskada (Arbetsskadeförsäkring) Ska anmälas via skadeanmälan!

11 STUDENT UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands
STUDENT UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Gäller 14 dgr före och 14 dgr efter.

12 Student-UT-försäkringen är en samlingsförsäkring som tecknas av respektive högskola. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringen gäller dygnet runt.

13 Utomlands Vid sjukhuspraktik (Vid kirurgiska ingrepp och förlossning avråds ni från att assistera). Överfall, olycksfall, stöld och inbrott Sjukdom

14 Vad ska man göra?

15 Behov av ett läkarbesök

16 Assistans utom Norden Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller vid behov av annan aktiv skadehjälp ska Falck TravelCare kontaktas. Adresser och telefon- och faxnummer finns på ditt MIC. 24-timmarsservice

17 Behöver jag köpa kompletterande försäkring
Behöver jag köpa kompletterande försäkring? Försäkringen är avsedd att vara heltäckande men eftersom varje persons behov av försäkring varierar, bör du själv läsa igenom villkoren och bedöma om den – t.ex. med hänsyn till resgodsskyddets maxbelopp och försäkringens giltighet i tredje land är tillräcklig för dig.

18 Vidta ”normal” försiktighet

19 Skadeanmälan Sahlgrenska akademin måste skriva på:

20 Kvitto på sjukvård Polisrapport
Viktigt Kvitto på sjukvård Polisrapport

21 Se Information för utresande studenter
Respekt och säkerhet Se Information för utresande studenter

22 Ambassadör för Sahlgrenska akademin !

23 Efter hemkomst Hälsa MRSA-test på SU/Ö, Infektionskliniken Reserapport
Lars van der Heeg, Telefon: E-post:

24 Det är varje students ansvar att provtagningen utförs
Det är varje students ansvar att provtagningen utförs. MRSA-odlingarna kan antingen utföras på: Infektionsmottagningen SU/Östra. Drop-in 8-17, vardagar. Telefon Ingen kostnad för provtagningen debiteras vederbörande student.

25 Bra länkar www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/
Utrikesdepartementet: Förbered dig inför utlandsresan Smittskyddsinstitutet: Aktuell information om epidemier och utbrott Utrikesdepartementet: Säkerhetsrekommendationer GUL:

26

27 Trevlig resa!


Ladda ner ppt "Inför avresa."

Liknande presentationer


Google-annonser