Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför avresa. Bra att veta…frågor? Karin Dejke Internationell koordinator Utbildningskoordinator Läkarprogrammet Termin 10 Tel: 786.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför avresa. Bra att veta…frågor? Karin Dejke Internationell koordinator Utbildningskoordinator Läkarprogrammet Termin 10 Tel: 786."— Presentationens avskrift:

1 Inför avresa

2 Bra att veta…frågor?

3 Karin Dejke Internationell koordinator Utbildningskoordinator Läkarprogrammet Termin 10 karin.dejke@gu.se Tel: 786 3081

4 Resehandlingar att förbereda Letter of invitation? Visum? Passets giltighetstid ? Biljetter…

5 Innan avresa Läkarprogrammets resestipendium Kontakt: evelina.nystrom@sahlgrenska.gu.seevelina.nystrom@sahlgrenska.gu.se Tel: 031-786 6687 Stipendium och försäkring Datum för utlandsstudierna är viktiga!

6 Innan avresa - Vaccination och förslag till resapotek: www.reseradet.se Här finns information om vilka vaccinationer du kan behöva när du ska ut och resa. Rekommendationerna utgår från hur länge och hur du avser att vistas på resmålet. Här finner du också hälsoråd för olika regioner med information om hur du kan minska risker under resan på annat sätt än genom vaccination. Reserådet är utarbetat av professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

7 http://www.1177.se/Vastra- Gotaland/Tema/Vaccinationer/ Checklista inför avresa mm. Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

8 Kontaktuppgifter till dig! Till anhöriga hemma: Var kan de nå mig, hur kan de nå Sahlgrenska akademin I mobilen: ICE Om du reser på egen hand under studietiden utomlands: Meddela kontaktpersonen på plats!

9 Handlingar som är bra att ha med sig • Passfoton • Intyg om studiefinansiering från CSN på engelska. • Ladokutdrag på engelska som visar att du är student vid Sahlgrenska akademin • European Health Insurance Card (inom EU), finns hos Försäkringskassan. • Medical Insurance Card från Kammarkollegiet (Evelina.Nystrom@Sahlgrenska.gu.se)Evelina.Nystrom@Sahlgrenska.gu.se • Kopia av passet och givetvis originalet  • Ev. visum • Kontaktuppgifter till Sahlgrenska akademin • Hur spärrar jag mitt kreditkort? • Kontaktuppgifter till svensk ambassad/ konsulat i landet man ska till (UD: www.regeringen.se)www.regeringen.se Övrigt: Originalförpackningar till ev. mediciner. Längre vistelser: • CV på engelska • Personbevis (öppna bankkonto) • Informationsmaterial om Sverige och Sahlgrenska akademin

10 Försäkringsskydd - Försäkringsskydd via Kammarkollegiet (Personskadeförsäkring) - Ersättning från Försäkringskassan vid arbetsskada (Arbetsskadeförsäkring) Ska anmälas via skadeanmälan!

11 STUDENT UT-försäkringen gäller vid utbildning utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Gäller 14 dgr före och 14 dgr efter.

12 • http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/stu denter/student-ut http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/stu denter/student-ut Student-UT-försäkringen är en samlingsförsäkring som tecknas av respektive högskola. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringen gäller dygnet runt.

13 Utomlands • Vid sjukhuspraktik (Vid kirurgiska ingrepp och förlossning avråds ni från att assistera). • Överfall, olycksfall, stöld och inbrott • Sjukdom

14 Vad ska man göra?

15 Behov av ett läkarbesök

16 Assistans utom Norden Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller vid behov av annan aktiv skadehjälp ska Falck TravelCare kontaktas. Adresser och telefon- och faxnummer finns på ditt MIC. 24-timmarsservice +46 8 587 717 49

17 Behöver jag köpa kompletterande försäkring? Försäkringen är avsedd att vara heltäckande men eftersom varje persons behov av försäkring varierar, bör du själv läsa igenom villkoren och bedöma om den – t.ex. med hänsyn till resgodsskyddets maxbelopp och försäkringens giltighet i tredje land är tillräcklig för dig.

18 Vidta ”normal” försiktighet

19 Skadeanmälan http://www.kammarkollegiet.se/files/forsakring ar_riskhantering/skadeanmalan_student_in_stu dent_ut.pdf http://www.kammarkollegiet.se/files/forsakring ar_riskhantering/skadeanmalan_engelska_stude nt_in_och_student_ut.pdf Sahlgrenska akademin måste skriva på: evelina.nystrom@sahlgrenska.gu.seevelina.nystrom@sahlgrenska.gu.se

20 Viktigt Kvitto på sjukvård Polisrapport

21 Respekt och säkerhet Se Information för utresande studenter

22 Ambassadör för Sahlgrenska akademin !

23 Efter hemkomst • Hälsa • MRSA-test på SU/Ö, Infektionskliniken • Reserapport www.akademihälsan.se www.studentprasterna.se Lars van der Heeg, Telefon: 0730 - 30 07 49 E-post: lars.vanderheeg@svenskakyrkan.selars.vanderheeg@svenskakyrkan.se

24 Det är varje students ansvar att provtagningen utförs. MRSA-odlingarna kan antingen utföras på: Infektionsmottagningen SU/Östra. Drop-in 8-17, vardagar. Telefon 031-3434281 Ingen kostnad för provtagningen debiteras vederbörande student.

25 Bra länkar www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/ www.csn.se/utomlands www.reseradet.se www.regeringen.se/sb/d/1475 Utrikesdepartementet: Förbered dig inför utlandsresan www.regeringen.sewww.regeringen.se Smittskyddsinstitutet: Aktuell information om epidemier och utbrott www.smittskyddsintitutet.sewww.smittskyddsintitutet.se Utrikesdepartementet: Säkerhetsrekommendationer www.regeringen.sewww.regeringen.se GUL: http://gul.gu.se/public/courseId/48389/coursePath/38097/38181/38840/ecp/lang-sv/publicPage.do http://gul.gu.se/public/courseId/47365/coursePath/38097/38181/38840/ecp/lang-sv/publicPage.do

26

27 Trevlig resa!


Ladda ner ppt "Inför avresa. Bra att veta…frågor? Karin Dejke Internationell koordinator Utbildningskoordinator Läkarprogrammet Termin 10 Tel: 786."

Liknande presentationer


Google-annonser