Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU

2 B&F Uppdrag •Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter •Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll •Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

3 Översikt fastighetsbestånd •ca m² BTA – m² BRA –570 objekt –19% inhyrt, m² BRA •Drygt 60% är skolor och förskolor

4 Översikt fastighetsbestånd Varav Egna: i förh till kategori Fördelning av samtliga objekt m² BRAantal andel BRAm² BRAantalandel BRA Kontorslokaler ,5% ,6% Skolor ,9% ,1% Förskolor ,5% ,1% Äldreboenden ,7% ,0% Hemtjänst ,3%785117,4% Sporthallar ,6% ,0% Simhallar ,7% ,0% Förenings- & Fritidslokaler ,5%988358,3% Kultur & Bibliotek ,4%944111,0% RESA-fastigheter ,0% ,0% Bostadsrätter ,9%19916,3% Bostads- och affärshus ,7% ,0% Andrahandsuthyrning ,7%17611,3% Omsorgsbost ,7% ,1% Övriga ,0% ,3% Kontrollsumma ,0% ,1%

5 Internhyressystemet Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009) •Kapitalkostnad 36% •Inhyrt 24 % •Försörjningsmedia 17 % •Rep/underhåll 13 % •Skötsel & övr drift 7 % •Administration 3 % Varje verksamhet skall betala sin resurs!resurs

6

7 Resultat 2009 Resultat inkl kapitaltjänst-17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr Hyresmodell, hyresintäkter:1 071 kr/m² Snitthyra inhyrda lokaler:1 726 kr/m² Snitthyra inhyrda bostäder:1 224 kr/m² [kr/m²] (+2%) Snitthyra Södertörnskommuner Snitthyra Sisab Snitthyra kontor B lägen: (Stockholms närförorter, NAI Svefa)

8 Mediakostnader UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % % % Olja Köpt värme El Vatten Delsumma media Utfall 3,5 Mkr under budget:  2009 varmare än normalåret  Minskad energiförbrukning: -5% 2008 till 2009 graddagsjusterat

9 Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr %Kkr%kkr% Fastighetsskötsel/ tillsyn Bevakn o larm Städning Städning sporthallar Försäkring Utfall 2,8 Mkr över budget:  Omställning organisation  Energideklaration genomförd 2009

10 Reparationer/Felavhj. UH [FU] UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % % % Reparationer /FU •Skadegörelse –Myrsjöskolan skadegörelse, brand500 kkr –Branhällsskolan skadegörelse400 kkr •Vattenskador –Höjdens fsk, akut åtgärd 260 kkr –Saltängens Skola, skada fasad1 300 kkr •Samskolan utfall kkr varav –akut byte av oljepanna pga haveri200 kkr –akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr –vattenskada NO/kemi-sal400 kkr •Björknäs Skola, EN anmärkningar755 kkr •Igelboda fuktskada aula200 kkr •Årets OVK åtgärder2 600 kkr • Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

11 Benchmark – uppstart 2009

12 Förvaltningsområden SV: Älta, Sickla Strand Michael Gustafsson NV: Sickla Carsten Kålby-Jensen NÖ: Boo 1 Lennart Bröms SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden 2 Jan Pålsson Sporthallar Gunilla Styf Naturreservat Rolf Holmström Stadshuset Dan Wallenbert 1 Inklusive: Duvnäs skola, Saltängens skola Tallidsgården 2 Inklusive: Skuru Skola, Ektorps skola, Ektorpshemmet FMC 3 Omfattar: Sickla Skola och Sporthall Skuru Sporthall Projektfastigheter 3 Lars Englund Is- & simhallar Torkel Jäderö

13 2010 Övergripande mål Bygg & Förvaltning •Gemensam plattform, nya arbetssätt •Struktur/administration/kvalitet/miljö •Driftupphandling •Underhållsprojekt •Investeringsprojekt


Ladda ner ppt "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09."

Liknande presentationer


Google-annonser