Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09

2 B&F Uppdrag •Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter •Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll •Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

3 Översikt fastighetsbestånd •ca 380 000 m² BTA –355 500 m² BRA –570 objekt –19% inhyrt, 67 300 m² BRA •Drygt 60% är skolor och förskolor

4 Översikt fastighetsbestånd Varav Egna: i förh till kategori Fördelning av samtliga objekt m² BRAantal andel BRAm² BRAantalandel BRA Kontorslokaler9110126 553117,5%14 237253,6% Skolor91102177 2793749,9%168 5083095,1% Förskolor9110340 9969111,5%32 8445580,1% Äldreboenden9110420 24345,7%20 2434100,0% Hemtjänst911054 520201,3%785117,4% Sporthallar9110619 876155,6%19 87614100,0% Simhallar911072 62020,7%2 6202100,0% Förenings- & Fritidslokaler911081 69460,5%988358,3% Kultur & Bibliotek911098 57772,4%944111,0% RESA-fastigheter912213 468371,0%3 46837100,0% Bostadsrätter912223 153340,9%19916,3% Bostads- och affärshus912232 516150,7%2 51615100,0% Andrahandsuthyrning9122413 0701713,7%17611,3% Omsorgsbost912259 442852,7%1 618417,1% Övriga 21 501386,0%19 2013089,3% Kontrollsumma 355 508573100,0%288 22320081,1%

5 Internhyressystemet Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget (390 mkr 2009) •Kapitalkostnad 36% •Inhyrt 24 % •Försörjningsmedia 17 % •Rep/underhåll 13 % •Skötsel & övr drift 7 % •Administration 3 % Varje verksamhet skall betala sin resurs!resurs

6

7 Resultat 2009 Resultat inkl kapitaltjänst-17,4 Mkr Varav nedskrivning 13,0 Mkr Hyresmodell, hyresintäkter:1 071 kr/m² Snitthyra inhyrda lokaler:1 726 kr/m² Snitthyra inhyrda bostäder:1 224 kr/m² [kr/m²] 20082009 (+2%) Snitthyra Södertörnskommuner1 0581 079 Snitthyra Sisab1 1301 153 Snitthyra kontor B lägen: 1 100- 1 600 (Stockholms närförorter, NAI Svefa)

8 Mediakostnader UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % % % Olja-14 533-11 500-10 000-8 483743 017-26 Köpt värme-19 000-23 000-22 000-21 991961 009-4 El-27 564-28 500-27 800-28 804101-3041 Vatten-3 975-4 000 -4 223106-2236 Delsumma media-65 072-67 000-63 800-63 501953 499-5 Utfall 3,5 Mkr under budget:  2009 varmare än normalåret  Minskad energiförbrukning: -5% 2008 till 2009 graddagsjusterat

9 Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr %Kkr%kkr% Fastighetsskötsel/ tillsyn-14 778-14 000 -16 106115-2 10615 Bevakn o larm-1 709-1 680-1 700-2 001119-32119 Städning-2 559-1 500-2 300-2 157144-65744 Städning sporthallar-2 907-3 200 -3 283103-833 Försäkring-4 531-4 800-4 300-4 13486666-14 Utfall 2,8 Mkr över budget:  Omställning organisation  Energideklaration genomförd 2009

10 Reparationer/Felavhj. UH [FU] UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT UTFALL DEC PERIODISERAT DEC AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % % % Reparationer /FU-25 654-24 000-29 00030 431127-6 43127 •Skadegörelse –Myrsjöskolan skadegörelse, brand500 kkr –Branhällsskolan skadegörelse400 kkr •Vattenskador –Höjdens fsk, akut åtgärd 260 kkr –Saltängens Skola, skada fasad1 300 kkr •Samskolan utfall 2 400 kkr varav –akut byte av oljepanna pga haveri200 kkr –akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr –vattenskada NO/kemi-sal400 kkr •Björknäs Skola, EN anmärkningar755 kkr •Igelboda fuktskada aula200 kkr •Årets OVK åtgärder2 600 kkr • Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

11 Benchmark – uppstart 2009

12 Förvaltningsområden SV: Älta, Sickla Strand Michael Gustafsson NV: Sickla Carsten Kålby-Jensen NÖ: Boo 1 Lennart Bröms SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden 2 Jan Pålsson Sporthallar Gunilla Styf Naturreservat Rolf Holmström Stadshuset Dan Wallenbert 1 Inklusive: Duvnäs skola, Saltängens skola Tallidsgården 2 Inklusive: Skuru Skola, Ektorps skola, Ektorpshemmet FMC 3 Omfattar: Sickla Skola och Sporthall Skuru Sporthall Projektfastigheter 3 Lars Englund Is- & simhallar Torkel Jäderö

13 2010 Övergripande mål Bygg & Förvaltning •Gemensam plattform, nya arbetssätt •Struktur/administration/kvalitet/miljö •Driftupphandling •Underhållsprojekt •Investeringsprojekt


Ladda ner ppt "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK KSVU 2010-03-09."

Liknande presentationer


Google-annonser