Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK
KSVU

2 B&F Uppdrag Tillhandahålla optimala fysiska miljöer för kommunalt finansierade verksamheter Bevara byggnadskapitalets värde : drift & underhåll Leda ny- till och ombyggnadsprojekt

3 Översikt fastighetsbestånd
ca m² BTA m² BRA 570 objekt 19% inhyrt , m² BRA Drygt 60% är skolor och förskolor

4 Översikt fastighetsbestånd
Varav Egna: i förh till kategori Fördelning av samtliga objekt m² BRA antal andel BRA Kontorslokaler 91101 26 553 11 7,5% 14 237 2 53,6% Skolor 91102 37 49,9% 30 95,1% Förskolor 91103 40 996 91 11,5% 32 844 55 80,1% Äldreboenden 91104 20 243 4 5,7% 100,0% Hemtjänst 91105 4 520 20 1,3% 785 1 17,4% Sporthallar 91106 19 876 15 5,6% 14 Simhallar 91107 2 620 0,7% Förenings- & Fritidslokaler 91108 1 694 6 0,5% 988 3 58,3% Kultur & Bibliotek 91109 8 577 7 2,4% 944 11,0% RESA-fastigheter 91221 3 468 1,0% Bostadsrätter 91222 3 153 34 0,9% 199 6,3% Bostads- och affärshus 91223 2 516 Andrahandsuthyrning 91224 13 070 171 3,7% 176 Omsorgsbost 91225 9 442 85 2,7% 1 618 17,1% Övriga 21 501 38 6,0% 19 201 89,3% Kontrollsumma 573 200 81,1%

5 Internhyressystemet Hyran utgör ca 10 % av kommunens budget
(390 mkr 2009) Kapitalkostnad 36% Inhyrt % Försörjningsmedia 17 % Rep/underhåll 13 % Skötsel & övr drift 7 % Administration 3 % Varje verksamhet skall betala sin resurs!

6

7 Resultat 2009 Resultat inkl kapitaltjänst -17,4 Mkr
Varav nedskrivning ,0 Mkr Hyresmodell, hyresintäkter: kr/m² Snitthyra inhyrda lokaler: kr/m² Snitthyra inhyrda bostäder: kr/m² [kr/m²] (+2%) Snitthyra Södertörnskommuner Snitthyra Sisab Snitthyra kontor B lägen: (Stockholms närförorter, NAI Svefa)

8 Mediakostnader Utfall 3,5 Mkr under budget: 2009 varmare än normalåret
2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % Olja -8 483 74 3 017 -26 Köpt värme 96 1 009 -4 El 101 -304 1 Vatten -3 975 -4 000 -4 223 106 -223 6 Delsumma media 95 3 499 -5 Utfall 3,5 Mkr under budget: 2009 varmare än normalåret Minskad energiförbrukning: -5% 2008 till 2009 graddagsjusterat Genomförda energibesparingsåtgärder och injustering i samband med OVK har gett effekt, svårt att kvantifiera för helheten. Värt att notera är: Genomförda ombyggnationer av undercentraler har t ex för en förskola genererat minskning av energiförbrukningen med 40%. Konverteringen till fjärrvärme i 10-talet objekt har gett en ökad verkningsgrad om ca 20%, Arbetet med att minska energiförbrukningen fortgår!

9 Fastighetsskötsel / Bevakning / Tillsyn / Städning
UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % Kkr Fastighetsskötsel/ tillsyn 115 -2 106 15 Bevakn o larm -1 709 -1 680 -1 700 -2 001 119 -321 19 Städning -2 559 -1 500 -2 300 -2 157 144 -657 44 Städning sporthallar -2 907 -3 200 -3 283 103 -83 3 Försäkring -4 531 -4 800 -4 300 -4 134 86 666 -14 Utfall 2,8 Mkr över budget: Omställning organisation Energideklaration genomförd 2009 Energideklaration genomförd ca 700 kkr Ökade kostnader fastighetsskötsel/tillsyn: bättre budgetfördelning och uppföljning inför 2010! OVK besiktning 2,1 Mkr Ökade kostnader bevakning/larm:, bl a extra insatser sommar/brand. Ökade kostnader städning – nytt avtal 2009, insatser kring höghöjdsstäd Minskade kostnader försäkring pga gynnsamt utfall vid ny upphandling där kommunen indikerade beredskap att starta eget försäkringsbolag!

10 Reparationer/Felavhj. UH [FU]
UTFALL 2008 BUDGET 2009 PROGN. OKT DEC PERIODISERAT AVVIKELSE Budget/Utfall kkr % Reparationer /FU 30 431 127 -6 431 27 Skadegörelse Myrsjöskolan skadegörelse, brand 500 kkr Branhällsskolan skadegörelse kkr Vattenskador Höjdens fsk, akut åtgärd kkr Saltängens Skola, skada fasad kkr Samskolan utfall kkr varav akut byte av oljepanna pga haveri 200 kkr akut reparation av tak pga nedrasande takpannor 400 kkr vattenskada NO/kemi-sal kkr Björknäs Skola, EN anmärkningar kkr Igelboda fuktskada aula kkr Årets OVK åtgärder kkr Kostnader i samband med avslut driftentreprenad område B 1500 kkr (felperiodiserat, tidigare upparbetade kostnader ej fakturerat av Dalkia)

11 Benchmark – uppstart 2009 De bästa förskolorna ligger omkring 60 kr/m² (Lagårn, Borgvallastugan)

12 Förvaltningsområden Sporthallar Gunilla Styf Is- & simhallar
Torkel Jäderö Naturreservat Rolf Holmström NÖ: Boo1 Lennart Bröms Stadshuset Dan Wallenbert NV: Sickla Carsten Kålby-Jensen Projektfastigheter3 Lars Englund 1Inklusive: Duvnäs skola, Saltängens skola Tallidsgården 2 Inklusive: Skuru Skola, Ektorps skola, Ektorpshemmet FMC 3 Omfattar: Sickla Skola och Sporthall Skuru Sporthall SV: Älta, Sickla Strand Michael Gustafsson SÖ: Fisksätra, Saltsjöbaden2 Jan Pålsson

13 2010 Övergripande mål Bygg & Förvaltning
Gemensam plattform, nya arbetssätt Struktur/administration/kvalitet/miljö Driftupphandling Underhållsprojekt Investeringsprojekt Just nu Snöröjning, istappar , smältvatten… Tillkommande behov skola/förskola inför HT2010 Upphandlingar Drift omr A, Tollare Bollhall, Tattby Islada… Underhållsprojekt planering upphandling Fördelning budget… Vart är vi på väg: Organisation/rekrytering: mer interna resurser, mindre konsulter generationsskifte Ändrat gränssnitt mer information, uppföljning, utveckling i egen regi Gemensam plattform Struktur/administration/kvalitet/miljö : vår ”korsett”


Ladda ner ppt "Presentation av Bygg och Förvaltning, FAK"

Liknande presentationer


Google-annonser