Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen."— Presentationens avskrift:

1 Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen

2 18 § När förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, skall fastighetsmäklaren tillhandahålla köparen en skriftlig beskrivning av fastigheten. Beskrivningen skall innehålla uppgifter i de avseenden som har angetts i 17 § samt uppgift om fastighetens benämning, taxeringsvärde och areal. Beskrivningen skall också innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Vid förmedling som avses i första stycket skall mäklaren innan fastigheten överlåts tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. Fastighetsmäklarens skyldigheter mot köparen 7 § En fastighetsmäklare ska ge köparen erforderliga råd och upplysningar i frågor av juridisk, teknisk eller ekonomisk art som har samband med överlåtelsen av fastigheten. En mäklare ska också före överlåtelsen 1. tillhandahålla köparen en sådan skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning) som anges i 8 §, 2. tillhandahålla köparen skriftlig uppgift om vem som har rätt att förfoga över fastigheten, 3. tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader om köparen begär det, 4. upplysa köpare om de former för försäljningen som säljaren har för avsikt att tillämpa och om mäklarens skyldighet enligt 3 kap. 8 § att upprätta en förteckning över anbud, 5. upplysa köparen om de faktiska fel i fastigheten som mäklaren känner till eller som framträder redan vid en ytlig undersökning eller som mäklaren annars med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att räkna med, 6. skriftligen informera köparen om hans eller hennes undersökningsplikt och verka för att köparen fullgör den före köpet, samt 7. upplysa köparen om innehållet i och planerade ändringar av de plan- och byggnadsbestämmelser som mäklaren känner till och som kan antas ha betydelse för köparen.

3 Mitt förslag till lydelse 3. tillhandahålla köpare av bostadsfastighet för enskilt bruk en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader om köparen begär det. Kommentar Den stora skillnaden mot gällande lag är att köparen, enligt lagförslaget måste begära att få en boendekostnadskalkyl. Hur praxis kommer att utvecklas vet vi naturligtvis inte, men det troliga är att mäklaren på något sätt måste visa att köparen informerats om sin rätt att få en kalkyl och att köparen tackat nej.

4 Boendekostnadskalkyl •Viktig del i marknadsföringen (generell kalkyl) •Kontroll av uppgifter - schabloner •Aktuella räntor •Amortering är normalt inte en boendekostnad •Lagfarts- och inteckningskostnader är inte boen- dekostnader, men de påverkar kostnaderna un- der första året

5 Uppgifter som ska finnas med i kalkylen •Pris •Kontantinsats •Belåning •Årsavgift (bostadsrätt) •Tomträttsavgäld •Arrendeavgift •Driftskostnader •Lön och andra inkomster •Barnbidrag m.m. •Avdrag •Kommunal skattesats - kyrkoskatten •Kommunal fastighetsavgift - Fastighetsskatt

6 Driftskostnader •Uppvärmning •Hushållsel •Vatten och avlopp •Sophämtning •Sotning •Underhåll •Försäkring •Vägavgift o. dyl. •Övriga kostnader

7 Exklusiv villa på Sofiehem Pris: 5 500 000 kr

8 Basfakta Pris5 500 000 kr Kontant 550 000 kr Driftskostnad Uppvärmning27 840 kr Elförbrukning16 300 kr Vatten o avlopp6 000 kr Renhållning1 800 kr Försäkring2 500 kr Totalt54 440 kr I min kalkyl har jag även med Sotning500 kr Underhåll5 000 kr

9 De olika bankernas kalkyler Bank Kontant Kostn/månAmort Fast.avg SEB550 00014 5674 583532 Swedbank550 00015 1374 583530 Nordea550 00014 2484 583530 Länsförsäkringar550 00010 6051 145250 SBAB550 00015 6844 583500 Handelsbanken550 00011 3981 528530 IKANO banken275 00014 4664 583500 Egen kalkyl550 00015 8993 166532

10 S.a per årTaxvärdeMäkl. kalkyl + fastighetsaviftMäkl 33 895 kr257 000 kr37 467 + 1 928 = 39 395 krA 42 108 kr681 000 kr25 720 + 5 108 = 32 828 krC 37 253 kr567 000 kr29 681 + 4 253 = 33 934 krB 36 525 kr350 000 kr35 000 + 2 625 = 37 625 krD 38 333 kr511 000 kr30 000 + 3 833 = 33 833 krD 42 763 kr315 000 kr32 900 + 2 363 = 35 263 krE 47 818 kr509 000 kr37 351 + 3 818 = 39 395 krC 45 318 kr456 000 kr35 398 + 3 420 = 38 718 krA 45 000 kr400 000 kr35 000 + 3 000 = 38 000 krF 43 050 kr140 000 kr18 000 + 1 050 = 19 050 krG 52 323 kr90 000 kr42 648 + 675 = 43 323 krH 41 398 kr453 000 kr40 000 + 3 398 = 43 398 krI

11 Var kan man hitta information om boendekostnadskalkyler FMN – God fastighetsmäklarsed Villaägarna Boendekostnadskalkyl


Ladda ner ppt "Boendekostnadskalkylen - en viktig del i marknadsföringen."

Liknande presentationer


Google-annonser