Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009 Anna ChytraeusAnn-Katrine Sjölund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009 Anna ChytraeusAnn-Katrine Sjölund."— Presentationens avskrift:

1 Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009 Anna ChytraeusAnn-Katrine Sjölund

2 2 Disposition •Vem gäller lagen för? •De stora nyheterna -Riskbaserat förhållningssätt -Kundkännedom •I praktiken •Samordningen mot penningtvätt & finansiering av terrorism

3 3 Vem gäller lagen för? Företag under FI:s tillsyn, tex. Försäkringsbolag Fastighetsmäklare Kasinoverksamhet Revisorer Bokförings- och redovisningstjänster Skatterådgivare Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå Oberoende jurister

4 Från regelstyrt till riskbaserat •Riskbaserat förhållningssätt innebär att åtgärder ska anpassas efter risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. •Riskbedömning •Riskbaserade rutiner m.m. •Uppdatering av riskbedömning och riskbaserade rutiner m.m.

5 5 Från ID-kontroll till kundkännedom Grundläggande kundkännedom Undantag från grundläggande kundkännedom Skärpta åtgärder för kundkännedom

6 Grundläggande kundkännedom • ID-kontroll • Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet • Syfte & Art •Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen

7 1. Identitetskontroll Juridisk person: 4 kap. 5 och 6 §§ föreskriften Företrädaren ska identifieras såsom fysiker. 2. Verklig huvudman Fysisk person: 4 kap. 8 och 9 §§ föreskriften Ägar- och kontrollstruktur. 3. Syfte och art Förstå användningen av produkten/tjänsten. Frågor beroende på risken och på typen av produkt/tjänst. Syftet kan också vara uppenbart. Kunden är en juridisk person Direkt Ägare A Fysisk person 26 % Ägare B Juridisk person 10 % Indirekt Ägare B Fysisk person 100% Ägare C Juridisk person 64 %. Indirekt Ägare C Fysisk person 100% Verklig huvudman x

8 Undantag från grundläggande kundkännedom •Undantag - Kunder - Svenska myndigheter - Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad - Andra bolag under FI:s tillsyn, t.ex. VP-bolag •Undantag – Produkter –Livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst EUR eller en engångspremie uppgår till högst EUR –Pensionsförsäkringar (Direktpension är ej undantagen) –Ren riskförsäkring –Förmånstagare vid dödsfall –IPS, motsvarande högst EUR eller engångsbetalning motsvarande högst EUR En identitetskontroll av kunden ska dock alltid ske

9 Skärpta åtgärder för kundkännedom Distanskunder Personer i politiskt utsätt ställning, PEP, dennes anhöriga eller kända medarbetare som är bosatta utomlands. Den grundläggande kundkännedomen ska göras mer omfattande. Särskilda åtgärder ska enligt lag vidtas vid t.ex. PEP.

10 PEP •Den förhöjda risken begränsas till PEP som är bosatt utomlands. –personer som har eller har haft de högsta offentliga funktionerna i ett land –deras närmaste familjemedlemmar –deras kända medarbetare •Godkännande av behörig beslutsfattare •Pengarnas ursprung •Skärpt fortlöpande uppföljning •En PEP betraktas som sådan i ett år efter det att denne lämnat sitt uppdrag

11 Fortlöpande uppföljning Gäller endast vid grundläggande och skärpta åtgärder för kundkännedom. Kontroll och dokumentera att transaktionerna stämmer med kunskapen om kunden Elektroniskt system eller manuell rutin Uppdatera kundkännedomen

12 Om kundkännedom inte uppnås •Om kundkännedom inte uppnås får företaget inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion •Om affärsförbindelsen redan har etablerats ska den avslutas.

13 Övriga regler •Utbildning av anställda •Rapportering av misstänkta transaktioner •Meddelandeförbud - tystnadsplikt •Dokumentation •Arkivering

14 Befintliga kunder Övergångsbestämmelse: ”Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.”

15 Indikatorer för försäkring Till exempel: -Återköpsklausuler -Möjlighet till höga insättningar. - Inlösen av premie i förtid. - Produkter/tjänster från företag utanför EES. - Möjlighet till frekventa byten av förmånstagare. -Möjlighet att ha förmånstagare som inte har naturligt samband med kunden.

16 I praktiken för försäkring Tänka på att det kan blir fråga om skilda rutiner beroende på om det är en situation som omfattas av undantag eller inte. Om det är en situation som är undantagen samtidigt som den omfattas av skärpta krav?

17 FI straffar Forex - tvingas betala 50 Mkr FI vänder sig bland annat mot att Forex inte har haft tillräcklig identitetskontroll av sina kunder eller skärskådat transaktionerna som dessa gjort i tillräcklig utsträckning för att förhindra pengatvätt. "Bristerna har funnits i varje del av transaktionskedjan och det finns därför en stor risk att Forex utnyttjas för penningtvätt", skriver Finansinspektionen i sitt beslut. I och med straffavgiften åker Forex på en rejäl smäll. Det kunde dock ha gått ännu värre. Sedan 2003 har Forex haft tillstånd att bedriva bankverksamhet. Detta tillstånd får bolaget nu behålla, dock inte utan viss tvekan: "Vi övervägde en återkallelse av banktillståndet", säger Joakim Schaaf, chefsjurist på FI.

18 Praktiska exempel •Svensk bank upptäckte att det på en kunds konto rörde sig mycket pengar som skickades utomlands. En penningtvättsanmälan gjorde och senare visade det sig att det var kommunala medel som stulits som slussades utomlands •En kund tecknar tre kapitalförsäkringar och placerar stora belopp för att omedelbart därefter utnyttja nöjd kundgarantin på samtliga försäkringar •En kund har betalat 18 milj. från ett konto i en utländsk bank till försäkringsbolagets bankkonto. Kunden vill teckna två livförsäkringar i försäkringsbolaget och placera 9 milj. resp. 4 milj. Kvarvarande 5 milj. vill kunden att försäkringsbolaget betalar till kundens bankkonto.

19 19 Samordningsorganet Varför? - Samordna tillsynsansvaret som ligger på de 7 myndigheterna och advokatsamfundet. Uppdrag? - Tillsynssamordning - Stöd till TM i frågor om utbildning - Samverkan mellan TM och RPS - Samverkan med och stöd till Regeringskansliet, och - Initiativskyldighet TM ska även samråda med samordningsorganet innan de ger ut föreskrifter. logga

20 Frågor? Anna ChytraeusAnn-Katrine Sjölund


Ladda ner ppt "Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009 Anna ChytraeusAnn-Katrine Sjölund."

Liknande presentationer


Google-annonser