Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Missbruksproblem på arbetsplatsen. 2 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 300.000 skadligt bruk 250.000 beroende Källa: Folkhälsoinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Missbruksproblem på arbetsplatsen. 2 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 300.000 skadligt bruk 250.000 beroende Källa: Folkhälsoinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 1 Missbruksproblem på arbetsplatsen

2 2 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 300.000 skadligt bruk 250.000 beroende Källa: Folkhälsoinstitutet 2011 50.000 tungt beroende

3 • Läkemedelsberoende 65 000 • Riskbruk narkotika 77 000 • Tungt narkotikaberoende 30 000 • Samsjuklighet 30-50% Missbruksutredningen

4 4 Antal döda i Sverige varje år som följd av alkohol och narkotika

5 5 3.9 % av den totala lönesumman Sjukfrånvaro Övrig korttidsfrånvaro Kvantitet - Kvalitet Tid för omplanering och uppföljningsmöten OlyckorGoodwill Kostnaderna för ett företag

6 6 Säkerhet för alla Fokus på fel saker Svårt att utvecklas Sociala relationer Förändrad och ojämn arbetsmoral Vantrivsel Många andra skäl än ekonomi

7 7 Arbetarsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering

8 8 §§ 10 § Arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering Arbetarsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering

9 9 §§ 13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Alkohol och andra berusningsmedel

10 10 §§ • ”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” • ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall” • ”Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö” Kapitel 3

11 11 Arbetsplatsen en drogfri miljö Enligt AD är alkoholmissbruk en sjukdom och ej grund för uppsägning Om arbetstagaren vägrar samarbeta då rehabiliteringsinsattser erbjuds finns skäl för uppsägning Detta gäller endast om arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliterings och omplaceringsansvar

12 12 Arbetsplatsen en drogfri miljö Drogpolicy - Handlingsplan - Verksamhetsplan UtbildningAttitydförändring Stödperson, Rådgivning - Hantering

13 13 Varningssignaler Misstänka Upptäcka Konstatera

14 14 Misstänka Ojämna arbetsinsatser Koncentrationssvårigheter Försämrad kvalitet - resultat Ojämnt humör Dålig självkänsla - osäkerhet Deltar inte – håller sig på sin kant

15 15 Upptäcka Olycksfall - tillbud Misskötsel flextid Semester - komptid i efterskott Ökad korttidsfrånvaro Bortförklaringar dåligt resultat Samarbetssvårigheter

16 16 Upptäcka Presterar bra för att inte synas Döljer bakfylla med halstabletter, rakvatten, parfym etc.

17 17 Konstatera Upprepad bakfylla - alkoholdoft på arbetet Gör bort sig på fester - konferenser Alkoholkonsumtion på arbetet Skryter att man tål mycket Struntar i utseende och den personliga stilen Dålig ekonomi, lån-förskott

18 18 Konstatera Sjukskriver sig vid lön, helger Konstant dåligt humör Omgivningen börjar reagera på det dåliga beteendet

19 19 Chefens och arbetskamraternas dilemma Jag dricker ju själv. Tänk om han/hon blir förbannad. Han är ju så duktig när han är här. Jag avvaktar - det blir nog bättre. Tänk om jag har fel.

20 20 Dokumentera

21 21

22 22 Delegera inte samtalet till någon annan Ta gärna hjälp – men Du ska delta Välj lämplig tidpunkt Avsätt tillräckligt med tid Samla in dokumenterad information Vad säger Policyn – Handlingsplanen Vad har jag för målsättning/kravnivå med samtalet Ditt egna förhållande till alkohol – arbete Före samtalet

23 23 Klargör orsaken till mötet - vi har ett problem Din inställning/attityd – att Du vill hjälpa Tala om vad Du är missnöjd med, vilka avvikelser du ser och att du vill diskutera vad som ligger till grund för dina iaktagelser Förnekelse – ta upp konkreta händelser Ställ krav – Erbjud hjälp Förklara sekretessen – FHV Dokumentera mötet – ö.k. Försäkra Dig om att personen förstått innebörden av samtalet Tid för uppföljningsmöte Under samtalet

24 24 Fällor och fallgropar

25 25 Långa avledande diskussioner Snyftvalser Ursäkter – Bortförklaringar LöftenSidospår Fällor och fallgropar

26 26 Tre viktiga grundregler Ställ ingen diagnos Dokumentera noggrant Fokusera enbart på arbetsprestation – säkerhetsaspekter – uppförande

27 27 Förstadagsintyg från anvisad läkare/FhvIngen ledighet i efterskottHembesök vid misstänkt frånvaroSlumpmässiga kontroller med alkometerRegelbundna provtagningar FhvAntabuskur vid tex långledighet Samtalsstöd Fhv/drogterapeut Frekventa uppföljningsmöten tillsammans med samtliga i teamet runt den anställde Arbetsrättsliga åtgärder vid ev återfall Kontrakt – Åtgärder (Behandlingsöverenskommelse)

28 28 Att vara medarbetare • Fundera över vad som är OK för dig på sikt • Hur vill du att arbetsmiljön ska fungera - agera därefter • Var själv aldrig drivande i påverkan - var solidarisk • Prata med din kollega utifrån att du bryr dig • Uppmana personen själv att söka hjälp • Prata med omgivningen på ett konstruktivt sätt, dölj inte - men prata heller inte skit • Prata med chefen • Om möjligt, stå för vad du iaktagit och agerat

29 29 Några råd på vägen • Som chef ska du alltid föregå med gott exempel • Se aldrig mellan fingrarna - en gäller alla - kan användas mot dig juridiskt • Skapa delaktighet i utförande av policy, kultur, regler o.s.v. • Olyckor och ohälsa ska förebyggas dagligen • Man lär hela organisationen genom individärenden • Korrigerande samtal ingår naturligt i att leda och fördela • Beröm när andra hör, kritisera mellan fyra ögon • Allt ska hålla juridiskt

30 30 Kollektivavtalad försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK Antal försäkrade 4,1 miljoner Alla försäkras på lika villkor Om inget kollektivavtal kan man ändå försäkra sig genom Fora AGS försäkring

31 31 Det ska finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov och plan för återgång till arbete Ersättning kan utgå vid arbetslivsinriktad rehabilitering och vid förebyggande insatser Förebyggande insatser kan vara behandlingssamtal hos legitimerad personal och vid missbruks- eller beroendebehandling AGS försäkring

32 32 Afa försäkring betalar ut halva rehabiliteringskostnaden Rehabiliteringsutredning ingår ej Ansöks senast 3 månader efter rehabiliteringsstart AGS försäkring

33 33 I dag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att: De inte känner till sitt försäkringsskydd De inte vet var de ska vända sig för att ansöka om ersättning De upplever att det är för krångligt att ansöka AGS försäkring

34 34 Vad vi kan bidra med: Efter bedömning i team med företagshälsovård kan vi styrka rehabiliteringsbehov RehabiliteringsplanRehabiliteringskontraktKompetensbeskrivning AGS försäkring


Ladda ner ppt "1 Missbruksproblem på arbetsplatsen. 2 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 450.000 riskbruk 300.000 skadligt bruk 250.000 beroende Källa: Folkhälsoinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser