Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruksproblem på arbetsplatsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruksproblem på arbetsplatsen"— Presentationens avskrift:

1 Missbruksproblem på arbetsplatsen
1

2 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år
Källa: Folkhälsoinstitutet 2011 tungt beroende beroende skadligt bruk riskbruk 6,5 miljoner utan alkoholproblem > 15 år 2

3 Tungt narkotikaberoende 30 000
Missbruksutredningen Läkemedelsberoende Riskbruk narkotika Tungt narkotikaberoende Samsjuklighet 30-50%

4 Antal döda i Sverige varje år som följd av alkohol och narkotika
4

5 Kostnaderna för ett företag
3.9 % av den totala lönesumman Sjukfrånvaro Övrig korttidsfrånvaro Kvantitet - Kvalitet Tid för omplanering och uppföljningsmöten Olyckor Goodwill Kostnaderna för ett företag 5

6 Många andra skäl än ekonomi
Säkerhet för alla Fokus på fel saker Svårt att utvecklas Sociala relationer Förändrad och ojämn arbetsmoral Vantrivsel Många andra skäl än ekonomi 6

7 Arbetarsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering
7

8 10 § Arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering Arbetarsmiljöverkets kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering 8

9 § Alkohol och andra berusningsmedel
13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Alkohol och andra berusningsmedel 9

10 ”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall” ”Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö” Kapitel 3 10

11 Arbetsplatsen en drogfri miljö
Enligt AD är alkoholmissbruk en sjukdom och ej grund för uppsägning Om arbetstagaren vägrar samarbeta då rehabiliteringsinsattser erbjuds finns skäl för uppsägning Detta gäller endast om arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliterings och omplaceringsansvar Arbetsplatsen en drogfri miljö 11

12 Arbetsplatsen en drogfri miljö
Drogpolicy - Handlingsplan - Verksamhetsplan Utbildning Attitydförändring Stödperson, Rådgivning - Hantering Arbetsplatsen en drogfri miljö 12

13 Varningssignaler Misstänka Upptäcka Konstatera 13

14 Misstänka Ojämna arbetsinsatser Koncentrationssvårigheter
Försämrad kvalitet - resultat Ojämnt humör Dålig självkänsla - osäkerhet Deltar inte – håller sig på sin kant 14

15 Upptäcka Olycksfall - tillbud Misskötsel flextid
Semester - komptid i efterskott Ökad korttidsfrånvaro Bortförklaringar dåligt resultat Samarbetssvårigheter 15

16 Upptäcka Presterar bra för att inte synas
Döljer bakfylla med halstabletter, rakvatten, parfym etc. 16

17 Konstatera Upprepad bakfylla - alkoholdoft på arbetet
Gör bort sig på fester - konferenser Alkoholkonsumtion på arbetet Skryter att man tål mycket Struntar i utseende och den personliga stilen Dålig ekonomi, lån-förskott 17

18 Konstatera Sjukskriver sig vid lön, helger Konstant dåligt humör
Omgivningen börjar reagera på det dåliga beteendet 18

19 Jag dricker ju själv. Tänk om jag har fel.
Han är ju så duktig när han är här. Jag dricker ju själv. Tänk om jag har fel. Jag avvaktar - det blir nog bättre. Tänk om han/hon blir förbannad. Chefens och arbetskamraternas dilemma 19

20 Dokumentera 20

21 21

22 Före samtalet Delegera inte samtalet till någon annan
Ta gärna hjälp – men Du ska delta Välj lämplig tidpunkt Avsätt tillräckligt med tid Samla in dokumenterad information Vad säger Policyn – Handlingsplanen Vad har jag för målsättning/kravnivå med samtalet Ditt egna förhållande till alkohol – arbete Före samtalet 22

23 Under samtalet Klargör orsaken till mötet - vi har ett problem
Din inställning/attityd – att Du vill hjälpa Tala om vad Du är missnöjd med, vilka avvikelser du ser och att du vill diskutera vad som ligger till grund för dina iaktagelser Förnekelse – ta upp konkreta händelser Ställ krav – Erbjud hjälp Förklara sekretessen – FHV Dokumentera mötet – ö.k. Försäkra Dig om att personen förstått innebörden av samtalet Tid för uppföljningsmöte Under samtalet 23

24 Fällor och fallgropar 24

25 Fällor och fallgropar Långa avledande diskussioner Snyftvalser
Ursäkter – Bortförklaringar Löften Sidospår Fällor och fallgropar 25

26 Tre viktiga grundregler
Ställ ingen diagnos Dokumentera noggrant Fokusera enbart på arbetsprestation –säkerhetsaspekter – uppförande Tre viktiga grundregler 26

27 Samtalsstöd Fhv/drogterapeut
Kontrakt – Åtgärder (Behandlingsöverenskommelse) Förstadagsintyg från anvisad läkare/FhvIngen ledighet i efterskottHembesök vid misstänkt frånvaroSlumpmässiga kontroller med alkometerRegelbundna provtagningar FhvAntabuskur vid tex långledighet Samtalsstöd Fhv/drogterapeut Frekventa uppföljningsmöten tillsammans med samtliga i teamet runt den anställde Arbetsrättsliga åtgärder vid ev återfall 27

28 Att vara medarbetare Fundera över vad som är OK för dig på sikt
Hur vill du att arbetsmiljön ska fungera - agera därefter Var själv aldrig drivande i påverkan - var solidarisk Prata med din kollega utifrån att du bryr dig Uppmana personen själv att söka hjälp Prata med omgivningen på ett konstruktivt sätt, dölj inte - men prata heller inte skit Prata med chefen Om möjligt, stå för vad du iaktagit och agerat Att vara medarbetare 28

29 Några råd på vägen Som chef ska du alltid föregå med gott exempel
Se aldrig mellan fingrarna - en gäller alla - kan användas mot dig juridiskt Skapa delaktighet i utförande av policy, kultur, regler o.s.v. Olyckor och ohälsa ska förebyggas dagligen Man lär hela organisationen genom individärenden Korrigerande samtal ingår naturligt i att leda och fördela Beröm när andra hör, kritisera mellan fyra ögon Allt ska hålla juridiskt Några råd på vägen 29

30 Kollektivavtalad försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Antal försäkrade 4,1 miljoner Alla försäkras på lika villkor Om inget kollektivavtal kan man ändå försäkra sig genom Fora AGS försäkring 30

31 Det ska finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov och plan för återgång till arbete
Ersättning kan utgå vid arbetslivsinriktad rehabilitering och vid förebyggande insatser Förebyggande insatser kan vara behandlingssamtal hos legitimerad personal och vid missbruks- eller beroendebehandling AGS försäkring 31

32 Afa försäkring betalar ut halva rehabiliteringskostnaden
Rehabiliteringsutredning ingår ej Ansöks senast 3 månader efter rehabiliteringsstart AGS försäkring 32

33 I dag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att:
De inte känner till sitt försäkringsskydd De inte vet var de ska vända sig för att ansöka om ersättning De upplever att det är för krångligt att ansöka AGS försäkring 33

34 AGS försäkring Vad vi kan bidra med:
Efter bedömning i team med företagshälsovård kan vi styrka rehabiliteringsbehov Rehabiliteringsplan Rehabiliteringskontrakt Kompetensbeskrivning AGS försäkring 34


Ladda ner ppt "Missbruksproblem på arbetsplatsen"

Liknande presentationer


Google-annonser