Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Våra stämmor 2011 Våra stämmor 2011. 2 Våra stämmor 2011 Utgångsläget EN Folksam- grupp  Produkt- och bolags- orienterad organisation  Splittrad varumärkesbild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Våra stämmor 2011 Våra stämmor 2011. 2 Våra stämmor 2011 Utgångsläget EN Folksam- grupp  Produkt- och bolags- orienterad organisation  Splittrad varumärkesbild."— Presentationens avskrift:

1 1 Våra stämmor 2011 Våra stämmor 2011

2 2 Våra stämmor 2011 Utgångsläget EN Folksam- grupp  Produkt- och bolags- orienterad organisation  Splittrad varumärkesbild  Outnyttjade synergimöjligheter Kund- orientering  Brister i kunderbjudanden  Otillräcklig distributionskraft  Otydlighet kring prioriterad verksamhet Omvärlden Handlings- frihet Ekonomisk styrka  För höga kostnader  För låg konsolidering/solvens  Brister i kapitalförvaltningen Handlings- frihet

3 3 Våra stämmor 2011 Bokslut

4 4 Våra stämmor 2011 Folksam (Mkr) 20102009200820072006 Premier30 49629 35627 15823 97723 630 Förvaltat kapital268 170242 646211 401183 957175 826 Varav svenska aktier57 75944 48622 85635 01533 537 Varav fastigheter14 35312 29713 7538 2636 578

5 5 Våra stämmor 2011 •FHI •Swedbankinnehavet •Förvaltade kapitalet ökade med 10 procent •Börsen sjunde största institutionella ägare •Liv och KPA Pension hade kraftigt ökad solvens •Ny varumärkesstrategi och minskad varumärkesportfölj •Folksam ökade nästan mest av alla varumärken •Återbetalat garantikapital och lösta förlagslån •Återbäring i Sakbolaget? Väsentliga händelser

6 6 Våra stämmor 2011 Folksams marknadsandelar Kvartal 4, 2010 Sakförsäkring (exklusive avtalsförsäkring) Totala marknaden (premier): 60,4 miljarder kronor varav Hushåll 44,0

7 7 Våra stämmor 2011 20102009 Premieintäkter7 7887 704 Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen614595 Försäkringsersättningar-6 354-6 103 Driftskostnader-1 322-1 378 Övriga tekniska intäkter och kostnader2980 Tekniskt resultat755898 Återstående kapitalavkastning9991 301 Övriga intäkter och kostnader-3-3 Resultat före bokslutsdisposition & skatter1 7512 196 Folksam Sak, moderföretaget (Mkr)

8 8 Våra stämmor 2011 Folksam Sak, moderföretaget Totalkostnadsutveckling

9 9 Våra stämmor 2011 Folksam Sak, moderföretaget Konsolideringsgrad (%)

10 10 Våra stämmor 2011 Folksams marknadsandelar Kvartal 4, 2010 Fondförsäkring och övrig livförsäkring (konkurrensutsatt marknad) Totala marknaden (premier): 196 (180) miljarder kronor

11 11 Våra stämmor 2011 2006 – 2010 Genomsnittlig årsavkastning (%) Källor: Bolagens egna rapporter/Försäkringsförbundet

12 12 Våra stämmor 2011 Positiv ekonomisk utveckling Folksam Liv – Solvensgrad KPA Pension – Solvensgrad

13 13 Våra stämmor 2011 Folksam Liv Inbetalningar från sparare i fondförsäkring, Mkr

14 14 Våra stämmor 2011 Kund och marknad

15 15 Våra stämmor 2011 Omvärld kund och marknad  Fackförbund tappar medlemmar  Förmedlarna tar mer plats  Välfärdssystemet i omvandling  Branschglidning – bankassurans  Nordiska marknaden  Fortsatt osäkerhet avseende världsekonomi  Prispress: krav på lägre avgifter  Internet alltmer självklara valet för köp, information och service  Tryck på information om pensioner  Intresset för tjänstepensionen ökar, från lågt till medelintresse  Försäkringsskydd (riskmoment) förutspås bli viktigare för kunderna igen, hälsoområdet väntas också växa  Intresset för samarbetsavtal fortsatt högt i syfte att bygga kundbas och i syfte att sänka distributionskostnader  Skadekostnader ökar i branschen

16 16 Våra stämmor 2011 Folksams varumärke klättrar

17 17 Våra stämmor 2011 Kunderna gillar oss – mer finns att göra -2,9 +0,5 +0,1 ±0 +3,5 Förändring resultat 2010 mot 2009 Källa: Svenskt KvalitetsIndex 2010 Våra resultat mot branschsnitt Folksam privat -sak+2,9 -bilförsäkring+3,0 Folksam privat -liv/pension+2,8 Folksam företag -sak-0,5 KPA Pension -tjänstepension+2,8

18 18 Våra stämmor 2011 Potential & målbild – Kombinationskunder Vi har 2,6 miljoner försäkrade hushåll Ca 84 % av hushållen saknar ett aktivt sparande i Folksam Ca 45 % av hushållen saknar boende- försäkring i Folksam Ca 1,4 miljoner hushåll har boendeförsäk- ring i Folksam Ca 66% av dessa hushåll saknar bilförsäkring i Folksam

19 19 Våra stämmor 2011 Folksam i redaktionella media

20 20 Våra stämmor 2011 TV-reklam pensionssparande

21 21 Våra stämmor 2011 TV-reklam sakförsäkring

22 22 Våra stämmor 2011 Karriärwebb

23 23 Våra stämmor 2011 Utmaningar och utsikter 2011 – 2013

24 24 Våra stämmor 2011 •Premieintäkterna ökar stadigt till 2013 i moderbolaget och med kraftig tillväxt i banksamarbetet Tre Kronor. •Skadekostnaderna i procent av premieinkomsten ökar medan driftkostnadsprocenten minskar. •Konsolideringsgraden ökar inom det målintervall styrelserna beslutat. Folksam Sak

25 25 Våra stämmor 2011 •Premieinkomsten i Folksam Liv ökar kraftigt till 2013 främst inom fondförsäkringsbolagen Folksam Fondförsäkring och Folksam LO Fondförsäkring. •Intäkts- och kostnadsbalansen (IK-balans) ligger väl över basnivån 100. •Solvensgraden för Folksam Liv och KPA Pensionsförsäkring ligger väl i nivå med konkurrenterna. Folksam Liv

26 26 Våra stämmor 2011 Tack!


Ladda ner ppt "1 Våra stämmor 2011 Våra stämmor 2011. 2 Våra stämmor 2011 Utgångsläget EN Folksam- grupp  Produkt- och bolags- orienterad organisation  Splittrad varumärkesbild."

Liknande presentationer


Google-annonser