Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobody’s Unpredictable Hyllie En utvärdering av utbyggnadsområdet bland boende i Malmö Oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobody’s Unpredictable Hyllie En utvärdering av utbyggnadsområdet bland boende i Malmö Oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nobody’s Unpredictable Hyllie En utvärdering av utbyggnadsområdet bland boende i Malmö Oktober 2011

2 © 2011 Ipsos 2 Bakgrund 2 •Hyllie utbyggnadsområde är en framtidsorienterad del av Malmö. Med en station i Hyllie skapas här ett nytt centrum i södra Malmö men också ett profilområde för hela Öresundsregionen. •Ambitionen med Hyllie är att skapa en blandstad som sjuder av liv. För att uppnå det planerar Malmö stad för flera funktioner i samarbete med aktuella aktörer. •Fullt utbyggt kommer området att omfatta ca 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Det unika kommunikationsläget förenat med stadsbebyggelse, parkmiljöer och skånskt kulturlandskap skapar attraktiva miljöer för boende, besökare och företag. Här byggs en ”bättre stad för ett bättre liv”.

3 © 2011 Ipsos 3 3 Syfte Aktörerna i utbyggnadsområdet vill göra en nollmätning av det gemensamma varumärkesarbetet som pågått för platsen och marknadsföringen av Hyllie centrum. Inför bygg- och säljstarten av de ca 2 500 bostäderna vill aktörerna vidare undersöka vad marknaden definierar som en bättre stad och ett bättre liv kopplat till boendet.

4 © 2011 Ipsos 4 Metod och målgrupp 4 Metod: Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer (CATI) Målgrupp: Privatpersoner i åldern 25-65 år boende i Malmö. Resultaten per stadsdel redovisas oviktade. Alla resultat på totalnivån har viktats utifrån andel av befolkning per stadsdel. Datainsamling startade i slutet av augusti 2011 och avslutades i mitten av oktober. Målet om 2000 genomförda intervjuer totalt har inte kunnat nås. Det är för stadsdelarna Rosengård (64) och Fosie (125) som kvoterna inte kunnat fyllas. Totalt har 1 789 intervjuer genomförts.

5 © 2011 Ipsos 5 Kännedom om pågående projekt i Malmö, spontan och hjälpt erinran Kännedom Hyllie

6 © 2011 Ipsos 6 6 • Hyllie nämns framförallt av boende i Hyllie, Limhamn och Fosie. • Totalt är det 1 av 5 som nämner Hyllie. • Bland Annat område nämns bl.a. Husie, Bunkeflo, Bulltofta, Kalkbrottet och Toftanäs 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP De områden med nybyggnation som nämns av flest spontant är Västra hamnen och Limhamn F16. Kan du nämna något/några områden i Malmö där det just nu byggs nya lägenheter?

7 © 2011 Ipsos 7 7 7 av 10 malmöbor som inte spontant nämner Hyllie har hört talas om utbyggnaden av Hyllie när de får frågan. 1463/172/163/167/153/128/97/177/58/177/171 IP F17. Har du hört talas om att det pågår en utbyggnad av Hyllie? • Här nämns Hyllie framförallt av boende i Limhamn, Husie, Hyllie och Kirseberg. • Det område med sämst kännedom om utbyggnaden i Hyllie är de boende i Rosengård. • Bland Annat område nämns bl.a. Husie, Bunkeflo, Bulltofta, Kalkbrottet och Toftanäs

8 © 2011 Ipsos 8 8 Djupare kunskap om utbyggnaden i Hyllie saknas, 7 av 10 vet lite grand eller har bara hört om den. F18. Hur skulle du beskriva din kännedom och kunskap om Hyllie och den utbyggnad som pågår där? 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Bäst kunskap om utbyggnaden har de boende i Limhamn med omnejd samt de som redan bor i Hyllie. • Boende i Västra innerstaden, Oxie och Rosengård känner också till något mer än boende i övriga stadsdelar.

9 © 2011 Ipsos 9 9 Malmö Arena, Emporia, bostäder och tågstationen är projekt som många nämner F19. Kan du nämna några andra funktioner eller något byggprojekt du känner till i Hyllie? 1128 IP • 8 av 10 kan nämna något projekten i Hyllie.

10 © 2011 Ipsos 10 I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostadsområde? Aspekter vid val av bostadsområde

11 © 2011 Ipsos 11 11 En bra stad och ett bättre liv kräver trygghet, bra kommunikationer och närhet F1. Om du spontant skulle nämna tre saker kopplat till boende som du förknippar med en bättre stad och ett bättre liv, vilka tre saker skulle det då vara? 1789 IP

12 © 2011 Ipsos 12 12 Hyllie kommer att uppfylla de viktiga kraven avseende kommunikationer, öppna ytor och närhet till butiker F23. Nu kommer några påståenden om olika egenskaper som utbyggnadsområdet i Hyllie kommer att ha då ca 2500 lägenheter är färdigbyggda 2015 1789/ 1386 IP F12. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostadsområde?

13 © 2011 Ipsos 13 13 En majoritet instämmer i att Hyllie kommer att vara en framtidsorienterad och modern del av Malmö 1789/ 1386 IP F23. Nu kommer några påståenden om olika egenskaper som utbyggnadsområdet i Hyllie kommer att ha då ca 2500 lägenheter är färdigbyggda 2015 F12. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostadsområde?

14 © 2011 Ipsos 14  I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd från följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostad? Aspekter vid val av bostad

15 © 2011 Ipsos 15 15 • God ekonomi i föreningen vid köp av bostadsrätt anses viktigt av nästa alla. • Balkong/uteplats är också ett krav tillsammans med att hyresvärden har ett gott rykte. • Bokningsbar tvättstuga, ljus och luftig bostad samt ett stor förrådsutrymme värdesätts. • Parkering under tak eller i P-hus är inte så viktigt. Fler instämmer här i att parkering utomhus är tillräckligt. Bra planlösning och god fastighetsskötsel är bland de viktigaste vid val av bostad F13.I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostad? 1789 IP

16 © 2011 Ipsos 16  I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för… Betalningsvilja

17 © 2011 Ipsos 17 17 • Bevakning är det som flest kan tänka sig att betala för, följt av gym/ relaxavdelning och övernattningslägenhet. Svalt intresse att betala för service kopplat till boendet F14.I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, följande service kopplat till din bostad? 1789 IP

18 © 2011 Ipsos 18 I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påståenden? Varumärket Hyllie

19 © 2011 Ipsos 19 19 • En majoritet tror att boendet i Hyllie kommer att vara av bra klass och vara attraktivt. • Drygt hälften anser att Hyllie har en unik position i regionen men på flertalet punkter anser man inte att Hyllie är särskilt unikt då mindre än hälften instämmer i dessa påståenden. • Malmös läge med flertalet spännande områden, t.ex. Västra hamnen konkurrerar troligen här. Hyllie anses inte helt unikt och 6 av 10 anser att det finns likvärdiga områden i Malmö F20.I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 1402 IP

20 © 2011 Ipsos 20 I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påståenden? Inställning Hyllie och informationskanaler

21 © 2011 Ipsos 21 21 • Särskilt positiva är man i Limhamn, Hyllie, Rosengård och Oxie. • Minst positiva är boende i centrala Malmö. Nästan 6 av 10 har en positiv inställning till utbyggnadsområdet i Hyllie F21. Som helhet, hur är din inställning till utbyggnadsområdet i Hyllie? 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

22 © 2011 Ipsos 22 22 3 av 4 har läst artikel om Hyllie i dagspressen F22. Jag läser upp et antal kontaktkanaler och media, i vilka du kan ha läst eller hört talas om att utbyggnad pågår i Hyllie, svara ”Ja” när jag läser någon som du läst, hört eller sett 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161/200 IP

23 © 2011 Ipsos 23 Hur bor man idag?  Och hur kan man tänka sig att bo imorgon?

24 © 2011 Ipsos 24 24 • Husie, Limhamn och Oxie är områden med en majoritet som bor i villa och rad-/ kedjehus. Majoriteten av malmöborna bor idag i lägenhet F2. Hur bor du idag? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

25 © 2011 Ipsos 25 25 Hälften av de som bor i lägenhet i hyresrätt och hälften i bostadsrätt. F3. Vilken ägarform är det på bostaden? 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • Andelen hyresrätter är klart högst i Rosengård. • 3 av 10 malmöbor äger sin bostad.

26 © 2011 Ipsos 26 26 Bostäder med två eller tre rum dominerar, och är en följd av att en majoritet bor i lägenhet F6. Hur många rum finns det i din nuvarande bostad? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • Husie, Limhamn och Oxie är områden där majoriteten av boenden har >3 rum. Det är också i dessa stadsdelar flest bor i villa och rad-/ kedjehus.

27 © 2011 Ipsos 27 27 Majoriteten önskar sig tre eller fyra rum i sitt nästa boende... F7. Hur många rum skulle du vilja ha i ditt nästa boende? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • Även i Husie, Limhamn och Oxie där där majoriteten av de boende idag har >3 rum önskar en majoritet 3-4 rum i sitt nästa boende.

28 © 2011 Ipsos 28 28 Majoriteten vill bo i bostadsrätt eller äga sin nästa bostad F8. Om du skulle flytta inom ett par år, vilken boendeform tror du att du då skulle flytta till? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

29 © 2011 Ipsos 29 29 Nästan 4 av 10 som idag äger sin bostad kan tänka sig flytta till en hyres- eller bostadsrätt F8. Om du skulle flytta inom ett par år, vilken boendeform tror du att du då skulle flytta till? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • Boende i hyresrätt är mer benägna att byta ägandeform än övriga.

30 © 2011 Ipsos 30 30 Majoriteten betalar idag mellan 3 000 – 7 500 kr/mån för sitt boende F9. Hur mycket betalar du/ditt hushåll i boendekostnad i dag? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • I Limhamn och Centrum inkl. Västra hamnen är det fler än i övriga stadsdelar som idag betalar 7 500 kr/mån eller mer för sitt boende.

31 © 2011 Ipsos 31 31 Flertalet, 6 av 10, tror sig maximalt kunna betala 9 000 kr/månad för sitt boende F10. Hur mycket skulle du/ditt hushåll i dag maximalt klara av att betala i boendekostnad varje månad? 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • Fler som idag bor i Limhamn Centrum inkl. Västra hamnen och Oxie är beredda att betala 7 500 kr/mån eller mer för sitt kommande boende.

32 © 2011 Ipsos 32 Hyreskostnad i dag < 3 000 kr 3 001- 4 500 kr 4 501- 6 000 kr 6 001- 7 500 kr 7 501- 9 000 kr 9 001- 10 500 kr 10 501- 12 000 kr > 12 001 krTotalt Möjlig hyreskost nad < 3 000 kr26%2%0% 2%0%1%0%3% 3 001-4 500 kr15%26%4%1%0% 7% 4 501-6 000 kr27%40%45%4% 2%0%7%23% 6 001-7 500 kr6%9%17%37%2%1%0%3%14% 7 501-9 000 kr6%9%14%25%38%2%3%5%16% 9 001-10 500 kr8% 10%18%17%34%0%1%13% 10 501-12 000 kr2%3%5%8%17%16% 0%8% > 12 001 kr10%2%5%7%19%46%80%85%16% 32 Många har möjlighet att öka sin boendekostnad 1789 IP F9. Hur mycket betar du/ditt hushåll i boendekostnad i dag? F10. Hur mycket skulle du/ditt hushåll maximalt klara av att betala i boendekostnad varje månad? 1 av 4 tror sig klara upp till 6 000 kr/mån i boendekostnad.

33 © 2011 Ipsos 33 Vart kan man tänka sig flytta? Flyttplaner och bostadsområden

34 © 2011 Ipsos 34 34 • Limhamn och Centrum är också populära områden Många vill bo kvar i området där de bor idag om de skulle flytta F4. Om du skulle flytta inom ett par år, var eller i vilket område skulle du helst vilja bo? F5. Varför vill du bo där? 1789 IP / 1612 IP

35 © 2011 Ipsos 35 35 • Boende i centrala Malmö säger i större utsträckning att de planerar flytta. En av tre planerar att flytta inom Malmö inom 5 år, hälften av dem inom 2 år F24. Har du planer på att flytta inom Malmö de närmaste åren? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

36 © 2011 Ipsos 36 36 • Limhamn, Husie, Oxie och Centrum är de områden med störst andel som anser sig ha råd att finansiera nybyggt boende. Majoriteten tror sig kunna finansiera ett nybyggt boende 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F11. Har du/ditt hushåll, som du själv bedömer det, ekonomisk möjlighet att finansiera boende i en nybyggd hyresrätt eller bostadsrätt?

37 © 2011 Ipsos 37 37 Vid en flytt letar man bostad i Centrum, Limhamn eller Västra innerstaden. F15. Om du skulle flytta inom ett par år, inom vilken stadsdel skulle du i första hand leta efter bostad? • Centrum, Västra innerstaden och Limhamn är områden där en klar majoritet skulle vilja bo kvar om de skulle flytta till nytt boende. • Till Rosengård och Oxie är det dock i princip ingen som säger sig vilja flytta, inte ens bland dem som bor där. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

38 © 2011 Ipsos 38 38 • Det är främst redan boende i Hyllie, tillsammans med boende i Rosengård som troligen skulle titta på Hyllie, följt av boende i Oxie och Limhamn. Majoriteten tror inte att de skulle titta på ett alternativ som Hyllie i jakten på ny bostad F25. Hur troligt är att du tittar närmare på ett alternativ som Hyllie, i ditt sökande efter en ny bostad? 528/78/76/74/44/54/38/44/22/47/51 IP

39 © 2011 Ipsos 39 39 • De flesta har varit där för att besöka Malmö Arena Nästan 7 av 10 har besökt Hyllie någon gång F26. Har du besökt/promenerat i Hyllie någon gång och i vilket sammanhang? 1789 IP Vet ej: 3 %

40 © 2011 Ipsos 40 Totalt och per stadsdel Bakgrundsvariabler

41 © 2011 Ipsos 41 41 • Totalt är spridningen över åldrar ganska jämn i urvalet, men det skiljer mellan olika stadsdelar. • Centrala Malmö samt Rosengård har en större andel yngre, 20-35 år jämfört med övriga. Ålder B2. Ålder 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

42 © 2011 Ipsos 42 42 • En övervikt av kvinnor har deltagit i undersökningen. Detta är ett normalt ”fenomen”. Kön B1. Kön 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

43 © 2011 Ipsos 43 43 Civilstånd B3. Vilket är ditt civilstånd? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • I centrum finns fler singelhushåll och i områden med mer villabebyggelse är det flesta gifta/ sambo.

44 © 2011 Ipsos 44 44 Antal personer i hushållet B4. Hur många personer bor det sammanlagt i ditt hushåll? • En majoritet bor i singel eller två personers hushåll. • Återigen ser vi tydliga skillnader mellan centrala delar och områden med villor och radhus, fler flerpersonershushåll i villområden.. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

45 © 2011 Ipsos 45 45 Antal personer i hushållet över 18 år B5. Hur många personer över 18 år bor hushållet? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP En majoritet av hushållen har ingen person består av 1-2 personer över 18 år, men fler hushåll med 2 personer i områden med villabebyggelse jämfört med övriga.

46 © 2011 Ipsos 46 46 Antal personer i hushållet under 18 år B6. Hur många personer under 18 år bor hushållet? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP • En majoritet av hushållen har ingen person < 18 år • Fler hushåll med barn i områden med villabebyggelse jämfört med övriga.

47 © 2011 Ipsos 47 47 Antal bilar i hushållet B7. Hur många bilar har ditt hushåll tillgång till? • >70% av hushållen har minst en bil. • Boende i centrala delar har i större utsträckning avstått från bil eller nöjt sig med en. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

48 © 2011 Ipsos 48 48 Hushållsinkomst B8. Vilken är hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt inklusive bidrag och/eller pension? • 60% av hushållen anger att de har en sammanlagd inkomst på >280 000 kr/år före skatt. • Boende i områden med mer villabebyggelse samt boende i Centrum har högre hushållsinkomst. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

49 © 2011 Ipsos 49 Kännedom och inställning till Hyllie  Kännedomen om utbyggnadsområdet är efter hjälpt erinran totalt sett hög, nästan 8 av 10 har hört talas om det. Av dem är 6 av 10 är positivt inställda till utbyggnadsområde Hyllie.  3 av 10 har planer på att flytta inom Malmö de kommande 5 åren, men endast ca 1 av 5 kommer troligen att se Hyllie som ett alternativ. Störst intresse, förutom i Hyllie, finns i Rosengård. Kännetecknande för ett bra boende kopplat till ”en bättre stad ett bättre liv”  För detta krävs spontant trygghet, kommunikationer och närhet  Av alla de aspekter som sedan bedömts kommer trygghet främst följt av bra gång- och cykelvägar och närhet till bra kollektivtrafik. Man vill även att det ska vara grönt och lummigt samt nära till naturen. Ytterligare ett tiotal aspekter bedöms viktiga av minst 6 av 10 malmöbor.  Av topp 15 av de faktorer som respondenterna anser vara viktiga vid val av bostadsområde kommer Hyllie år 2015 leva upp till fyra: närhet till bra kollektivtrafik, närhet till affärer och köpcentra, bra tillgänglighet med bil samt att det finns öppna ytor. Av övriga faktorer bedöms Hyllie att komma leva upp till: –Blandad och varierad arkitektur –Nära till sport- och fritidsaktiviteter –Nära till skolor och barnomsorg –Blandade boendeformer, både hyres- och bostadsrätter –Caféer och restauranger i närområdet –Förskolor och skolor med internationell inriktning –Bilpool tillgänglig för boende gör området attraktivt –Blandad bebyggelse med bostäder och kontor\verksamheter 49 Sammanfattning

50 © 2011 Ipsos 50 Hyllie geografiska läge anses ännu inte vara optimalt, trots goda kommunikationer  Samtliga påståenden som kopplar till centralt, närhet till umgänge/ sociala aktiviteter och arbete får lägre värden jämfört med andelen som anser detta vara viktigt vid val av bostadsområde. Bra planlösning och god fastighetsskötsel är bland de viktigaste vid val av bostad  Balkong/ uteplats samt att hyresvärden har ett gott rykte är också viktigt.  Bokningsbar tvättstuga, ljus och luftig bostad samt ett stor förrådsutrymme värdesätts.  Parkering under tak eller i P-hus är inte så viktigt. Parkering utomhus är tillräckligt.  Möjlighet att odla eller gemensamma utrymmen värdesätts inte heller särskilt mycket. Svalt intresse för betaltjänster kopplat till boendet  Bevakning är det som flest kan tänka sig att betala för. Osäker position  Drygt hälften anser att Hyllie har en unik position i regionen men på flertalet punkter anser man inte att Hyllie är särskilt unikt då mindre än hälften instämmer i dessa påståenden. Dessutom säger en majoritet att det finns andra likvärdiga områden i Malmö när det gäller boende och boendemiljö 50 Sammanfattning

51 © 2011 Ipsos 51 Marknaden  Om man funderar på att flytta säger många att de skulle vilja bo kvar i samma område som idag. Flertalet önskar sig 3-4 rum och tror att de kan klara en högre boendekostnad än idag. En majoritet vi flytta till bostadsrätt eller eget ägande.  Drygt hälften anser sig kunna finansiera en nyproducerad bostad.  Vid en flytt letar majoriteten bostad i Centrum, Limhamn eller Västra innerstaden. 51 Sammanfattning

52 Nobody’s Unpredictable Vid frågor om rapporten eller undersökningen, vänligen kontakta: Caroline Almgren, caroline.almgren@ipsos.com 08-598 998 07 0707 - 668 007 Oktober 2011

53 © 2011 Ipsos 53 © 2011 Ipsos – All rights reserved. This proposal constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this proposal. The addressee of this proposal undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. The addressee undertakes to use this proposal solely for its own needs (and the needs of its affiliated companies as the case may be), only for the purpose of evaluating the proposal for services of Ipsos. No other use is permitted.

54 © 2011 Ipsos 54 Resultatet per fråga och stadsdel APPENDIX

55 © 2011 Ipsos 55 I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostadsområde? Aspekter vid val av bostadsområde

56 © 2011 Ipsos 56 Förklaring av kommande redovisning 56 Fråga X. % Balansdiagrammen beskriver hur många som instämmer respektive inte instämmer i påståendet i fråga  Med Instämmer menas betyg 4 (Instämmer delvis) + betyg 5 (Instämmer helt )  Med Tar avstånd menas betyg 2 (Tar delvis avstånd) + betyg 1 (Tar helt avstånd)  Andelen som svarat betyg 3 (Varken eller) är den andel som ”saknas” mellan det röda och gröna området för att stapeln ska summera till 100% Alternativen Vet ej är bortplockade i dessa diagram för att förenkla för läsaren. Vi har med denna utsortering endast tagit med de resultat där respondenten tagit ställning och graderat enligt 1-5 skalan. I de fall där andelen vet ej är stor kommenteras det Resultatet är angivet i procent Exempel på balansdiagram Exempel1: Alternativet Varken eller för Samtliga är: 100 –(78+20) = 2% Bas: Fråga X. 100 IP, 200 IP, 300 IP Exempel2: Här visas basen som tillhör varje fråga/påstående, vet ej är alltså inte bortplockade ur basen.

57 © 2011 Ipsos 57 57 • Lägg till kommentarer Det geografiska läget är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_1. Det geografiska läget i Malmö är viktigt.

58 © 2011 Ipsos 58 58 • Lägg till kommentarer Att affärer finns i närområdet är viktigt 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_2. Det måste finnas affärer och köpcentra i närområdet.

59 © 2011 Ipsos 59 59 • Lägg till kommentarer Att caféer och restauranger finns i närområdet är viktigt 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_3. Det måste finnas caféer och restauranger i närområdet.

60 © 2011 Ipsos 60 60 • Lägg till kommentarer Att det är tryggt är viktigt 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_4. Det måste kännas tryggt.

61 © 2011 Ipsos 61 61 • Lägg till kommentarer Barnvänligt och bilfritt är viktigt 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_5. Det måste vara barnvänligt och finnas bilfria områden.

62 © 2011 Ipsos 62 62 • Lägg till kommentarer Blandad bebyggelse är viktigt för x av y. 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_6. Det måste vara blandad bebyggelse med både bostäder och kontor/verksamheter.

63 © 2011 Ipsos 63 63 • Lägg till kommentarer Tillgänglighet med bil är viktigt 1789/ 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_7. Det måste vara bra tillgänglighet till området med bil.

64 © 2011 Ipsos 64 64 • Lägg till kommentarer Möjlighet att odla är viktigt. 1789 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_8. Det ska finnas möjlighet att odla på gröna innergårdar

65 © 2011 Ipsos 65 65 • Lägg till kommentarer Öppna ytor är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_9. Det ska finnas öppna ytor, som torg och offentliga platser.

66 © 2011 Ipsos 66 66 • Lägg till kommentarer Grönt och lummigt är viktigt. 1789 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_10. Det ska vara grönt och lummigt

67 © 2011 Ipsos 67 67 • Lägg till kommentarer Blandade boendeformer är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_11. Det är viktigt att det finns blandade boendeformer, både hyres- och bostadsrätter

68 © 2011 Ipsos 68 68 • Lägg till kommentarer Förskolor och skolor med internationell inriktning är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_12. Det är viktigt att det finns förskolor och skolor med internationell inriktning.

69 © 2011 Ipsos 69 69 • Lägg till kommentarer ”Citykänsla” är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_13. Det är viktigt med ”citykänsla”.

70 © 2011 Ipsos 70 70 • Lägg till kommentarer Bra gång- och cykelvägar är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_14. Det är viktigt med bra gång- och cykelvägar

71 © 2011 Ipsos 71 71 • Lägg till kommentarer En blandad och varierad arkitektur är viktigt 1789 /200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_15. Det är viktigt med en blandad och varierad arkitektur.

72 © 2011 Ipsos 72 72 • Lägg till kommentarer Ett centralt läge är viktigt. 1789 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_16. Det är viktigt med ett centralt läge.

73 © 2011 Ipsos 73 73 • Lägg till kommentarer Gemensam service kopplat till boendet är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_17. Det är viktigt med gemensam service kopplat till boendet.

74 © 2011 Ipsos 74 74 • Lägg till kommentarer Liv och rörelse är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_18. Det är viktigt med liv och rörelse i området.

75 © 2011 Ipsos 75 75 • Lägg till kommentarer Närhet till natur och grönområden är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_19. Det är viktigt med närheten till natur och grönområden.

76 © 2011 Ipsos 76 76 • Lägg till kommentarer Närhet till arbetet är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_20. Närhet till arbetet är viktigt.

77 © 2011 Ipsos 77 77 • Lägg till kommentarer Närhet till bra kollektivtrafik är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_21. Närhet till bra kollektivtrafik är viktigt.

78 © 2011 Ipsos 78 78 • Lägg till kommentarer Närhet till skolor och barnomsorg är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_22. Närhet till skolor och barnomsorg är viktig.

79 © 2011 Ipsos 79 79 • Lägg till kommentarer Närhet till sport- och fritidsaktiviteter är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_23. Närhet till sport- och fritidsaktiviteter är viktigt.

80 © 2011 Ipsos 80 80 • Lägg till kommentarer Närhet till vänner och socialt umgänge är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_24. Närhet till vänner och socialt umgänge är viktigt.

81 © 2011 Ipsos 81 81 • Lägg till kommentarer Bostadsområdets rykte är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_25. Området måste ha ett gott rykte.

82 © 2011 Ipsos 82 82 • Lägg till kommentarer Ett gott rykte för skolor och barnomsorg är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_26. Skolor och barnomsorg i området måste ha ett gott rykte.

83 © 2011 Ipsos 83 83 • Lägg till kommentarer Bilpool ökar inte områdets attraktivitet. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_27. Tillgång till bilpool ökar områdets attraktivitet.

84 © 2011 Ipsos 84 84 • Lägg till kommentarer Hållbart byggande och boende är viktigt för x av y. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_28. Viktigt att området satsar på hållbart byggande och boende.

85 © 2011 Ipsos 85 85 • Lägg till kommentarer Vänner och bekanta i området ökar attraktiviteten 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_29. Om vänner och bekanta redan bor i området är det mer attraktivt.

86 © 2011 Ipsos 86 86 • Lägg till kommentarer Tidigare anknytning till området är inte viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F12_30. Tidigare anknytning till området är viktigt.

87 © 2011 Ipsos 87 Påståenden om Hyllie då utbyggnaden av lägenheter är klar år 2015 Hyllie som bostadsområde

88 © 2011 Ipsos 88 88 • Lägg till kommentarer F23_1. Det geografiska läget i Malmö är bra 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

89 © 2011 Ipsos 89 89 • Lägg till kommentarer Hyllie 2015 F23_2 Det finns affärer och köpcentra i närområdet 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

90 © 2011 Ipsos 90 90 F23_3 Det finns caféer och restauranger i närområdet 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20 -27% på alla förutom Hyllie Hyllie 2015

91 © 2011 Ipsos 91 91 F23_4 Det känns tryggt 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 24 -35% på alla förutom Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

92 © 2011 Ipsos 92 92 F23_5 Det är barnvänligt och det finns bilfria områden 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 30-36% på alla förutom Hyllie Hyllie 2015

93 © 2011 Ipsos 93 93 F23_6 Det är blandad bebyggelse med både bostäder och kontor/verksamheter 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20 % på alla förutom Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

94 © 2011 Ipsos 94 94 • Lägg till kommentarer F23_7 Det är bra tillgänglighet till området med bil 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

95 © 2011 Ipsos 95 95 F23_8 Det finns möjligheter att odla på gröna innegårdar 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 37-45% på alla förutom Hyllie Hyllie 2015

96 © 2011 Ipsos 96 96 F23_9 Det finns öppna ytor, som torg och offentliga platser 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20-27% på alla förutom Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

97 © 2011 Ipsos 97 97 • Lägg till kommentarer F23_10 Det är grönt och lummigt 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

98 © 2011 Ipsos 98 98 F23_11 Det finns blandade boende former, både hyres- och bostadsrätter 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 26-31% på alla förutom Hyllie Hyllie 2015

99 © 2011 Ipsos 99 99 F23_12 Det finns förskolor och skolor med internationell inriktning 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 30-47 % på alla Hyllie 2015

100 © 2011 Ipsos 100 100100100 F23_13 Området har ”citykänsla” 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Centrum inkl Västra Hamnen sig. Högre andel vet ej (32%) Hyllie 2015

101 © 2011 Ipsos 101 101101101 F23_14 Det finns bra gång- och cykelvägar 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20 % på alla utom Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

102 © 2011 Ipsos 102 102102102 • Lägg till kommentarer F23_15 Det finns blandad och varierad arkitektur 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

103 © 2011 Ipsos 103 103103103 • Lägg till kommentarer F23_16 Området har ett centralt läge 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

104 © 2011 Ipsos 104 104104104 F23_17 Det finns gemensam service kopplat till boendet 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 25-43 % på alla Hyllie 2015

105 © 2011 Ipsos 105 105105105 F23_18 Det är liv och rörelse i området 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20-27 % på alla förutom Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

106 © 2011 Ipsos 106 106106106 • Lägg till kommentarer F23_19 Det är nära till natur och grönområden 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

107 © 2011 Ipsos 107 107107107 • Lägg till kommentarer F23_20 Det är nära till arbetet 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

108 © 2011 Ipsos 108 108108108 • Lägg till kommentarer F23_21 Det är nära till bra kollektiv trafik 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

109 © 2011 Ipsos 109 109109109 F23_22 Det är nära till skolor och barnomsorg 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20-36 % på alla Hyllie 2015

110 © 2011 Ipsos 110 110110110 F23_23 Det är nära till sport- och fritidsaktiviteter 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20% på alla, sig högre på Centrum inkl Västra Hamnen (27%), lägre Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

111 © 2011 Ipsos 111 111111111 • Lägg till kommentarer F23_24 Det är nära till vänner och socialt umgänge 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

112 © 2011 Ipsos 112 112112112 F23_25 Området har ett gott rykte 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20 %, sig högre på Centrum inkl Västra Hamnen (28%), längre på Hyllie och Limhamn Hyllie 2015

113 © 2011 Ipsos 113 113113113 F23_26 Skolor och barnomsorg i området har ett gott rykte 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 30-45 %, lägre på Hyllie Hyllie 2015

114 © 2011 Ipsos 114 114114114 F23_27 Bilpool tillgänglig för boende gör området attraktivt 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20-40 % på alla Hyllie 2015

115 © 2011 Ipsos 115 115115115 F23_28 Området satsar på hållbart byggande och boende 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP • Vet ej kring 20-30 % på alla Hyllie 2015

116 © 2011 Ipsos 116 116116116 • Lägg till kommentarer F23_29 Det är en framtidsorienterad och modern del av Malmö 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

117 © 2011 Ipsos 117 117117117 • Lägg till kommentarer F23_30 Det ligger mellan allt (slätten, staden och resten av världen ”via närheten till Kastrup”) 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP Hyllie 2015

118 © 2011 Ipsos 118  I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd från följande påståenden gällande olika aspekter vid val av bostad? Aspekter vid val av bostad

119 © 2011 Ipsos 119 119119119 • Lägg till kommentarer Bra planlösning är viktigt för x av y. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F13_1. Bra planlösning med effektivt utnyttjande av bostadsytan är viktigt.

120 © 2011 Ipsos 120 120120120 • Lägg till kommentarer Balkong/uteplats är viktigt för x av y. F13_2. Det måste finnas balkong eller uteplats. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

121 © 2011 Ipsos 121 121121121 • Lägg till kommentarer Bokningsbar tvättstuga är viktigt för x av y. F13_3. Det måste finnas bokningsbar tvättstuga. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

122 © 2011 Ipsos 122 122122122 • Lägg till kommentarer Egen tvättmöjlighet i bostaden är viktigt för x av y. F13_4. Det måste finnas egen tvättmöjlighet i bostaden 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

123 © 2011 Ipsos 123 123123123 • Lägg till kommentarer Yta för odling är oviktigt för x av y. F13_5. Det måste finnas en egen eller gemensam yta för egen odling. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

124 © 2011 Ipsos 124 124124124 • Lägg till kommentarer Gemensamma lokaler och sociala utrymmen är viktigt för x av y. F13_6. Det måste finnas gemensamma lokaler och sociala utrymmen knutna till bostaden 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

125 © 2011 Ipsos 125 125125125 • Lägg till kommentarer Stora fönsterpartier är viktigt för x av y. F13_7. Det måste vara ljust och luftigt med stora fönsterpartier 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

126 © 2011 Ipsos 126 126126126 • Lägg till kommentarer Egen bilparkering under tak är viktigt för x av y. F13_8. Egen bilparkering under tak är viktigt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

127 © 2011 Ipsos 127 127127127 • Lägg till kommentarer Egen bilparkering utomhus är tillräckligt för x av y. F13_9. Egen bilparkering utomhus är tillräckligt 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

128 © 2011 Ipsos 128 128128128 • Lägg till kommentarer Ett stort förrådsutrymme är ett krav för x av y. F13_10. Ett stort förrådsutrymme är ett krav. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

129 © 2011 Ipsos 129 129129129 • Lägg till kommentarer x av y instämmer i att hyresvärden måste ha ett bra rykte. F13_11. Hyresvärden måste ha ett bra rykte. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

130 © 2011 Ipsos 130 130130130 • Lägg till kommentarer Tillgång till parkering i p-hus är viktigt för x av y. F13_12. Tillgång till bilparkering i p-hus är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

131 © 2011 Ipsos 131 131131131 • Lägg till kommentarer Tillgång till parkering utomhus är tillräckligt för x av y. F13_13. Tillgång till parkering utomhus är tillräckligt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

132 © 2011 Ipsos 132 132132132 • Lägg till kommentarer Bostadsrättsföreningens ekonomi är av betydelse för x av y. F13_14. Vid köp av bostadsrätt måste föreningen ha en god ekonomi. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

133 © 2011 Ipsos 133 133133133 • Lägg till kommentarer Fastighetsskötsel och boendeservice är viktigt för x av y. F13_15. God fastighetsskötsel och boendeservice är viktigt. 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

134 © 2011 Ipsos 134  I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för… Betalningsintresse

135 © 2011 Ipsos 135 135135135 • Lägg till kommentarer Att betala för kemtvätt är ointressant för x av y. F14_1. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, kemtvätt? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

136 © 2011 Ipsos 136 136136136 • Lägg till kommentarer Städning/fönsterputsning är intressant för x av y. F14_2. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, städning\fönsterputs? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

137 © 2011 Ipsos 137 137137137 • Lägg till kommentarer Barnpassning är ointressant för x av y. F14_3. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, barnpassning? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

138 © 2011 Ipsos 138 138138138 • Lägg till kommentarer x av y är intresserade av att betala för bevakning. F14_4. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, bevakning (väktare, larm etc.)? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

139 © 2011 Ipsos 139 139139139 • Lägg till kommentarer xx av y är intresserade av att betala för övernattningslägenhet/gästrum. F14_5. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, övernattningslägenhet\gästrum? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

140 © 2011 Ipsos 140 140140140 • Lägg till kommentarer Att betala för gym, bastu och relax är x av y intresserade av. F14_6. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, gym, bastu, relaxavdelning med bad? 1789/200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP

141 © 2011 Ipsos 141 141141141 • Lägg till kommentarer Budservice är ointressant för x av y. 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F14_7. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, budservice?

142 © 2011 Ipsos 142 142142142 • Lägg till kommentarer Hunddagis är intressant för x av y. 200/200/200/200/200/200/125/200/64/200/200 IP F14_8. I vilken utsträckning skulle du vara intresserad av, och beredd att betala för, hunddagis?

143 © 2011 Ipsos 143 I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påståenden? Kunskap om Hyllie

144 © 2011 Ipsos 144 144144144 • Lägg till kommentarer x av y känner till vad Hyllie har att erbjuda. F20_1. Jag känner väl till Hyllie och förstår vad området har att erbjuda. 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

145 © 2011 Ipsos 145 145145145 • Centrum inkl Västra Hamnen sig, högre andel vet ej (25%) x av y instämmer i att Hyllie har ett gott rykte. F20_2. Hyllie har ett gott rykte 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

146 © 2011 Ipsos 146 146146146 • Vet ej kring 20 % på alla förutom Hyllie Bostäder och boendemiljö av klass anser x av y. F20_3. Hyllie kommer att erbjuda bostäder och boendemiljö av bra klass. 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

147 © 2011 Ipsos 147 147147147 • Lägg till kommentarer x av y tror att Hyllie kommer att bli ett attraktivt område att bo och leva i F20_4. Hyllie kommer att bli ett attraktivt område att bo och leva i. 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

148 © 2011 Ipsos 148 148148148 • Lägg till kommentarer Hyllie blir Malmös nya framsida instämmer x av y i. F20_5. Hyllie kommer att bli Malmös nya framsida. 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

149 © 2011 Ipsos 149 149149149 Skolor och förskolor med internationell profil kommer göra området extra attraktivt tror x av y. F20_6. Skolor och förskolor med internationell profil kommer göra området extra attraktivt. • Centrum inkl Västra Hamnen sig, högre andel vet ej (27%) 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

150 © 2011 Ipsos 150 150150150 Hyllie skiljer sig inte från andra områden genom med sina gröna kvaliteter. F20_7. Hyllie skiljer sig från andra områden i Malmö med sina gröna kvaliteter • Vet ej kring 20 % på alla förutom Hyllie 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

151 © 2011 Ipsos 151 151151151 • Lägg till kommentarer Hyllie skiljer sig från andra områden i Malmö genom sin unika position i Öresundsregionen. F20_8. Hyllie skiljer sig från andra områden i Malmö genom sin unika position i Öresundsregionen 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

152 © 2011 Ipsos 152 152152152 • Lägg till kommentarer Hyllie x. F20_9. Hyllie skiljer sig från andra områden i Malmö med närhet till allt 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

153 © 2011 Ipsos 153 153153153 • Lägg till kommentarer Hyllie x. F20_10. Hyllie skiljer sig från andra områden i Malmö genom ligga mitt emellan allt (slätten, staden och resten av världen ”via närheten till Kastrup”) 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP

154 © 2011 Ipsos 154 154154154 Hyllie x. F20_11. Det finns andra områden i Malmö som är likvärdiga med Hyllie när det gäller boende och boendemiljö. • Vet ej kring 20 % på alla förutom Hyllie, Limhamn och Oxie 1402/158/143/153/172/171/94/150/39/161/161 IP


Ladda ner ppt "Nobody’s Unpredictable Hyllie En utvärdering av utbyggnadsområdet bland boende i Malmö Oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser