Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för förtroendevalda 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för förtroendevalda 2011"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för förtroendevalda 2011
Hjo kommun Utbildning för förtroendevalda 2011

2 Förtroendevalda i Hjo Antal förtroendevalda: 76 Nyvalda: 22 (29 %) Arvoderade: 24 (32 %) Arvoderade > 30 %: 4 Övriga arvoderade: 20 3,41

3 Utbildning i fyra delar
Introduktion (17/1) Ansvar och befogenheter (18/1) Värdegrund och förhållningssätt (24/2) Verksamheterna och deras förutsättningar (i nämnder och utskott)

4 Introduktion Presentation Allmänt om kommunernas uppgifter mm
Förutsättningar i Hjo kommun

5 Kommunfullmäktige 33 ledamöter, 20 ersättare Ledamöter:
Mandatfördelning: Socialdemokraterna – 10 Folkpartiet – 4 Centerpartiet – 3 Vänsterpartiet – 1 Moderaterna – 9 Miljöpartiet – 3 Kristdemokraterna – 2 Sverigedemokraterna – 1 Ledamöter: Knut Indebetou (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Göran Svensson (M) Michael Kihlström (Kd), ordförande Björn Fredeby (M) Kjell-Arne Green (S) Gert Franzén (C) Rune Larsson (M) Bo Svensson (S) Petter Jönsson (Fp) Roger Krona (S) Liselotte Karlsson (S) Catrin Hulmarker (M) Anna Johansson (M) Anders Tornblad (Mp) Ewa F Thorstenson (M) Inga-Lill Aidi (S) Elin Tornblad (Mp) Claes Hagström (S) Christer Haagman (Mp) Bodil Hedin (S) Eva-Lott Gram (Kd) Kerstin Lindell (Fp) Björn Bröne (Fp) Pierre Rydén (S) Lars-Erik Sondell (C) Jeanette Berglund (M) Fredrik Bellino (V), vice ordförande Bertil Ask (S) Merja Wester (S) Jaan Kello (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Lasse Aigård (Sd)

6 Kommunstyrelsen 15 ledamöter, 15 ersättare
Ledamöter: Catrin Hulmarker (M) Pierre Rydén (S) Bodil Hedin (S) Anna Johansson (M) Eva-Lott Gram (Kd) Annelie Nilsson (S) Ewa F Thorstenson (M) Petter Jönsson (Fp) Claes Hagström (S) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp Liselotte Karlsson (S) Jaan Kello (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Christer Haagman (Mp) Ordförande – Catrin Hulmarker (M) 1:e vice ordförande – Britt-Marie Sjöberg (C) 2:e vice ordförande – Pierre Rydén (S)

7 Bygglovsnämnden 7 ledamöter, 3 ersättare
Ledamöter: Björn Bröne (Fp), ordförande Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Lars-Erik Sondell (C) Kjell-Arne Green (S), vice ordförande Inga-Lill Aidi (S) Bertil Ask (S)

8 Allmänna utskottet 7 ledamöter
Ledamöter: Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C), 1:e vice ordförande Pierre Rydén (S), 2:e vice ordförande Anna Johansson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Marie Lindberg-Andersson (S)

9 Tekniska utskottet 5 ledamöter, 2 ersättare
Ledamöter: Lars Glad (M), ordförande Bodil Hedin (S), vice ordförande David Eliasson (C) Petter Jönsson (Fp) Claes Hagström (S)

10 Barn och ungdomsutskottet
7 ledamöter, 3 ersättare Ledamöter: Petter Jönsson (Fp), ordförande Liselotte Karlsson (S), vice ordförande Gert Franzén (C) Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Merja Wester (S) Fredrik Bellino (V)

11 Omvårdnadsutskottet 7 ledamöter, 3 ersättare
Ledamöter: Ewa F Thorstenson (M), ordförande Annelie Nilsson (S), vice ordförande Malin Carlbom (M) Kerstin Strandbergh (M) Sture Anderson (Fp) Marie Knutsson (Kd) Jörgen Fransson (S)

12 Individutskottet 5 ledamöter
Ledamöter: Petter Jönsson (Fp), ordförande Ewa F Thorstenson (M), vice ordförande Gert Franzén (C) Annelie Nilsson (S) Liselotte Karlsson (S)

13 Valnämnd 7 ledamöter, 7 ersättare
Ledamöter: Roland Froh (Fp), ordförande Per-Olof Ekholm (S), vice ordförande Tore Nolberger (M) Ingvar Hermansson (S) Ann Ekström (C) Rune Larsson (M) Robert Holst (Kd)

14 Revisorer Birgitta Swenson (S), ordförande Anne-Marie Fredriksson (M), vice ordförande Leif Lundgren (Fp) Annelie Johansson (S) Staffan Claar (Kd)

15 Bolagsstyrelser AB Hjo Stadshus AB Hjo Småindustrier
Catrin Hulmarker (M), ordförande Pierre Rydén (S), vice ordförande Anna Johansson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Britt-Marie Sjöberg (C) Eva-Lott Gram (Kd) Marie Lindberg-Andersson (S) AB Hjo Småindustrier Claes Hagström, (S), ordförande Carl-Erik Lindblad (Kd), vice ordförande Björn Fredeby (M) Christer Jannerstedt (Fp) Claes Hagström (S) Tobias Karlsson (S) Hjo Energi AB och Hjo Energi Elhandel AB Catrin Hulmarker (M), ordförande Kjell Aldsten (S), vice ordförande Tore Nolberger (M) Kiki Broholm (C) Pierre Rydén (S)

16 Tjänstemän Kommunchefsgruppen Kansligruppen
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Jörgen Hansson, ekonomichef Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef Mona-Lena Beckman, barn- och utbildningschef Lena Bogren, informationschef Per Johansson, personalchef Kansligruppen Christina Grahn, förvaltningsassistent Annica Carter, utredningssekreterare Frida Wilgotson, utredningssekreterare Edvin Ekholm, kommunsekreterare Britt Ajnemark, koordinator

17 Sveriges demokratiska nivåer
Riksnivå (riksdag och regering) Regional nivå (landsting/regioner) Lokal nivå (kommuner) Med EU-inträdet 1995 fick vi ytterligare en styrnivå: den europeiska. Sverige omfattas av EU´s regelverk.

18 Den svenska förvaltningsmodellen

19 Kommuner, landsting och regioner
20 landsting inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland * förtroendevalda, varav 97 % fritidspolitiker

20 Kommungrupper Storstäder (3) Förortskommuner till storstäder (38)
Större städer (31) Förortskommuner till större städer (22) Pendlingskommuner (51) Turism – och besöksnäringskommuner (20) Varuproducerande kommuner (54) Glesbygdskommuner (20) Kommuner i tätbefolkad region (35) Kommuner i glesbefolkad region (16)

21 Pendlingskommun Kommun där mer än 40 % av nattbefolk-ningen pendlar till en annan kommun

22 Lagar och reglering Kommunallag Speciallagstiftning
Socialtjänstlag, miljöbalken, skollag… Kommunal föreskriftsrätt Lokala trafikföreskrifter, ordningsstadga…

23 Det kommunala självstyret
Kommunen kan … fatta självständiga beslut ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter Medborgarna kan påverka kommunens beslut (medborgarförslag, folkomröstningar..) kan överklaga kommunens beslut

24 Kommunens uppgifter Obligatoriska Frivilliga Vatten och avlopp
Barnomsorg Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola Kommunal vuxenutbildning, sfi Socialtjänst Omsorg om äldre och funktionshindrade Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende Stadsplanering och byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänst Krisberedskap Biblioteksverksamhet Kollektivtrafik Bostadsförsörjning Frivilliga Öppen förskola, fritidsverksamhet Kultur Byggande av bostäder Energiförsörjning Näringslivsutveckling

25 Verksamhetsformer Förvaltningsform Aktiebolag Ideell förening
Stiftelse Decentralisering: verksamhetsansvar och beslutsfattande ska ligga så nära människor som berörs av besluten som möjligt Entreprenadavtal Fristående skolor Enskilda förskolor

26 Kommunal samverkan Kommunalförbund SKF, RÖS, AÖS, MÖS
Gemensamma nämnder KTN Avtal Alkoholtillsyn (Skara), Familjerådgivning (Skövde), Säkerhetssamordning (Karlsborg) Nätverk KC, PC, EC…..

27 Förutsättningar i Hjo

28 Lite historik Stad redan på 1400-talet (600 – årsjubileum 2013)
Vid kommunreformen 1952 gick Grevbäcks och Hjo landskommuner upp i Hjo stad. Samtidigt bildades i närområdet tre storkommuner: Fågelås (av kommunerna Brandstorp, Norra Fågelås och Södra Fågelås), Fröjered (av Fridene, Fröjered och Korsberga) samt Värsås (av Edåsa, Forsby, Ljunghem, Mofalla, Sventorp, Varola och Värsås). 1971 upplöstes Värsås och Mofalla församling övergick till den nybildade Hjo kommun. De övriga församlingarna gick till Skövde kommun. Tre år senare delades även Fågelås och Fröjered. Församlingarna Norra och Södra Fågelås samt Fridene och Korsberga fördes då till Hjo, medan Fröjered gick till Tidaholms kommun och Brandstorp till Habo kommun

29 Kommunvapnet I blått ett enmastat segelfartyg med korsprydd mast och tvärskuren flagga, allt av guld.

30 Sjöstad vid Vättern 587,4 km² yta 298 km² landareal 38 km Vätterstrand
Bad (sjö och bassäng) Hamn ( ) Ångfartyg

31 Besöksmål Hamnen Guldkroksbadet Trästaden Stadsparken Hjoåns dalgång
Kyrkorna ……

32 Trästaden ”För det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm". Europa Nostra Tre trästäder Nätverk Hjo, Nora, Eksjö Gemensamma projekt Hanna, Hugo och huskatten Fotoprojekt där tre kända fotografer presenterar sin bild av en de tre trästäderna

33 Kommunfakta Antal invånare: 8 829 (8 859)
Pendlingskommun ( = ) Eftergymnasial utbildning: 27 % (36 % i länet och riket) Egna företagare: 349 män kvinnor = 485 (varav 117 AB) Arbetssökande 20 – 64 år: 320 (7 %)

34 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande - dagbefolkning
Näringsgren Kommunen, antal Kommunen, % Länet , % Riket, % Jordbruk, skogsbruk, fiske 199 7 1 2 Tillverkning och utvinning 806 27 18 15 Energi och miljö 31 Byggverksamhet 164 5 6 Handel 259 9 13 12 Transport 108 4 Hotell och restaurang 65 3 Information och kommunikation 14

35 Forts… Näringsgren Kommunen, antal Kommunen, % Länet , % Riket, %
Kreditinstitut och försäkringsbolag 15 1 2 Fastighetsverksamhet 38 Företagstjänster 103 3 10 11 Civila myndigheter och försvaret 112 4 5 Utbildning 322 Vård och omsorg 573 19 16 Personliga och kulturella tjänster 106 Okänd bransch 67

36 Styrning Effektiv styrning i en politiskt styrd organisa-tion är summan av politisk beslutsförmåga och tjänstemannamässig handlingskraft

37 Styrsystem Organisation och värdegrund
Politiker- och tjänstemannaroller Målarbete Styrdokument Planering och uppföljning Medborgar och brukarfokus

38 Kommunstyrelsens förvaltning
Organisation Kommunfullmäktige kommunstyrelsen Överförmyndare i samverkan Kollektivtrafiknämnd Bygglovsnämnden Revision Valnämnd Kommunledning, stab och serviceorganisation Kommunstyrelsens förvaltning Allmänna utskottet Barn och ungdomsutskottet Individutskottet Omvårdnadsutskottet Tekniska utskottet Hjo stadshus AB BÖS AB Hjo Elhandel Hjo Småindustrier Hjo energi AB HjoTiBorg Elhandel Barn och utbildning Samhällsutveckling Överförmyndare i samverkan - Ett samarbete mellan Skövde, Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro och Tidaholm Kollektivtrafiknämnden – Ett samarbete mellan HjoTiBorg BÖS AB – Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25% HjoTiBorg Elhandel – Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30% Vård och omsorg

39 Organisation Kommunalförbund m.fl. Råd Skaraborgs Kommunalförbund
Avfallshantering Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Miljöförvaltningen Östra Skaraborg Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg Råd Brottsförebyggande rådet Folkhälsorådet Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsrådet

40 Verksamheter Barn och utbildning Barnomsorg Skola
Individ och familjeomsorg Arbetsmarknad Vård och omsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Samhällsutveckling Samhällsplanering Näringslivsutveckling Kultur, turism , fritid Kommunikationer Fastigheter Kost, städ, vaktmästeri

41 Ett ärendes gång Ärendet upprättas Beredning Chefsmöte
Presidie-beredning Samverkan Utskott Kommun-styrelsen Kommunfull-mäktige

42 Medborgare E-myndighet E-demokrati E-tjänster Tjänstemän Politiker E-förvaltning

43 FAS 05 Centralt kollektivavtal Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan
Från MBL-kultur till samverkanskultur som inkluderar arbetsmiljöfrågorna Lokalt avtal Gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö Arbetsplatsträffar, samverkansgrupper

44 Målstyrning Vision – Framtidsbild av Hjo kommun
Avgörande inriktningar – långsiktiga, övergripande mål Mål – anger vad som ska uppnås under året Åtgärder/aktiviteter – anger hur man ska nå målen

45 Vision Hjo skall vara känd för sin unika boendemiljö - samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo skall vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differientierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd . Hjo skall vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och stark gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i.

46 Långsiktiga mål - avgörande inriktningar
Hjo kommuns verksamhet utgår från hjobornas behov och önskemål Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet för hjoborna Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling för människor och näringsliv Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv Hjo kommuns egenart och särprägel tas tillvara och vidareutvecklas

47 Kortsiktiga mål Hjo kommuns verksamhet utgår från hjobornas behov och önskemål Det är enkelt, lättillgängligt och välkomnande att ha att göra med Hjo kommun Hjobornas nöjlighet att påverka och tycka till om kommunala verksamheter stärks Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet gör hjoborna. Brukarnas garanteras inflytande över sin vardag och kan i vissa fall välja vem som ska utföra insatserna Valfriheten ökar genom att matgäster inom vård och omsorg erbjuds att välja mellan två lunchrätter

48 Åtgärder - aktiviteter
Hjo kommuns verksamhet utgår från hjobornas behov och önskemål Det är enkelt, lättillgängligt och välkomnande att ha att göra med Hjo kommun Servicekontor skapas Det goda värdskapet införs E-myndighet utvecklas Hjobornas nöjlighet att påverka och tycka till om kommunala verksamheter stärks Synpunkten marknadsförs Medborgardialog utvecklas

49 Styrdokument Definition Riktlinjer Vision Budget- och verksamhetsplan
Policy Program Plan Riktlinjer Stadgar/lokala föreskrifter Reglemente Regler Rutiner Riktlinjer Definition Enhetlig terminologi Struktur Beslutsnivå

50 Uppföljning/utvärdering
Kvalitativ och kvantitativ Löpande i verksamheten Måluppfyllelse och resultat Redovisas för kommunfullmäktige 3 gånger per år Internkontroll Handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.

51 Jämförelser och nyckeltal
Kolada (ersätter Kommundatabasen och WebOr) Databas med uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet Öppna jämförelser Grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, folkhälsa, trygghet och säkerhet, övrig socialtjänst Kommunens kvalitet i korthet Beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv ur 5 perspektiv - tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

52 Resursfördelning Lärande - nya mål Redovisning Resultat arbete Mål-
åtgärder Genomför bedömning Analys/ Förbättra Resursfördelning Lärande - nya mål Redovisning Resultat

53 Av mänsklighetens sneda virke kan inget rakt någonsin bli byggt
Immanuel Kant

54 Informationsenheten Information och kommunikation är förutsättningar för att åstadkomma en kultur med gemensamma värderingar och en enhetlig profil. Information  är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap. VISION, MÅL Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är. Ordet ”kommunikation” kommer av latinets ”communicatio”, som betyder ”ömsesidigt utbyte” eller i dagligt tal ”överföring av information”.

55 Informationsenheten Informationsenheten har det samordnande och övergripande ansvaret för informationsverksamheten i kommunen. Verksamheten kan indelas i tre huvudområden: intern information lokal information till kommuninvånarna extern information till målgrupper utanför den egna kommunen. Information via olika kanaler Informationen sprids genom olika kanaler som anpassas till respektive målgrupp. Här finns det framtaget dokument som ska skapa gemensamma förhållningssätt. T ex Hjo kommuns grafiska profil. Människor ska alltid veta var och när de möter Hjo kommun. Tydlighet och enhetlighet är en styrka För att skapa en enhetlighet i våra styrdokument så har det tagits fram Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument som ska upp för beslut i februari. Enheten har övergripande ansvaret för kommunens webbplats som är kommunens viktigaste externa kanal. Andra informationskanaler är till exempel Hjournalen, broschyrer och trycksaker och annonsering. Enheten ligger även i startgroparna för att starta arbetet med att arbeta fram ett nytt Intranät.

56 Informationsenheten Alla kommunställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer Kommunens medborgare ska få den information de behöver för att: kunna delta i den demokratiska processen vara tillräckligt insatta i den service som kommunen erbjuder. Mål för KS Förvaltningen 2011 Det är enkelt, lättillgängligt och välkomnande att ha att göra med Hjo kommun. Hjobornas möjlighet att påverka och tycka till om kommunala verksamheter stärks. Ungdomars delaktighet och inflytande i Hjo kommuns arbete ökar. Kommunstyrelsens ledamöter har goda och uppdaterade kunskaper inom sitt verksamhetsområde. Enhetens uppgift är att göra det svårbegripliga begripligt och informationen lättillgänglig för samtliga målgrupper i samarbete med verksamheterna i Hjo kommun.

57 Arbetsgivarpolitik Organisation Medarbetare Ledarskap

58 …arbetsgivarpolitik Långsiktig kompetensförsörjning Rekryteringspolicy
Lönebildning Lönepolicy, pensionspolicy Utvecklingssamtal enligt årscykel Kompetensutvecklingsplaner Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald SAM – FAS 05 Friskvård, hälsoprofiler, hälsoinspiratörer Policy för jämställdhet och mångfald

59 Hur klara välfärdsuppdraget i framtiden?
Om 25 år ökat skatteuttag om 13 kr? Källa: Ekonomirapporten december 2010

60 Hur klara välfärdsuppdraget i framtiden? Nya sätt!
Förändring – nya sätt Effektivitet i tjänsteproduktion – en överlevnadsfråga….. Personalintensiv verksamhet ”Människa – teknik” – processutveckling…. Ledarskapet (leda i förändring, tydlighet), fokusering (samordning), Medarbetarna (förstå varför…, engagemang), förvaltningsformer (avtal, kommunalförbund, gemensamma nämnder, valfrihet….) Behov av ny kompetens – från transaktionshantering till komplexa utmaningar….(ledning o specialistfunktioner).

61 Stab- och ledningsfunktionens roll i framtiden?
Nu Behov Mer verksamhetsstöd Förändrade roller Besluts-stöd 10% Beslutsstöd 50% Kontroll 30% Bättre process Kontroll 15% Rapportering 20% Värdeadderande stöd Rapportering 15% Transaktionshantering 40% Transaktionshantering 20% Integrera system

62 Analytiker Behov Kamrer Pedagog

63 Hur fungerar den kommunala ekonomin?
Staten – ansvar för samhällsekonomisk balans. (utredning C Ohlsson ex…) Kommunerna ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten. Sektorns ekonomiska omfattning innebär att staten måste kunna påverka sektorns förutsättningar och utveckling.

64 Statens inflytande på kommunala förutsättningar?
1:e januari 2005 infördes nytt kommunalekonomiskt utjämningssystem. Kostnadsutjämning (10-delmodeller) Inkomstutjämning. (garanterar 115 % av medelskattekraften i riket.) Redan tidigare – 1993 infördes finansieringsprincipen.

65 Krav på balanserad budget
KF senast i november varje år besluta om budget och skattesats (budgetåret). Sedan år 2000 gäller balanskravet (kommunallagen). Budgeten ska upprättas så att intäkterna > kostnaderna. Synnerliga skäl såsom stark finansiell ställning eller stora omstruktureringskostnader. Underskott tas igen under närmast 3 åren.

66 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Enligt KL ska kommuner fr.o.m. räkenskaps-året 2005 faställa mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Revisorerna bedömer om resultaten i delårs- och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten.

67 Vad finansierar vår verksamhet?
Skatteintäkterna utgör största delen. Beskattningsrätt inskriven i grundlagen (regeringsformen). Staten bestämmer vad som får beskattas. Enbart förvärvsinkomster. Förvärvsinkomster – främst lön, men även ersättningar från arbetslöshets- och sjukförsäkringarna samt pensioner ingår i beskattningsbar förvärvsinkomst. Hjo bestämmer själv sin skattesats. Utjämning, statsbidrag och avgifter, (EU-medel i huvudsak kopplat till projekt, motprestation).

68 Vad finansierar vår verksamhet?

69 Utdebitering

70 Skatteintäkter

71 Inkomstutjämning

72 Fastighetsavgift/tillfälligt konj.stöd

73 Regleringsbidrag

74 Kostnadsutjämning

75 LSS-utjämning

76 Kostnader? Personalintensiv verksamhet.
Konjunktur okänsliga kostnader i huvudsak… Löneavtal…. Löneprocess….

77 Finansiella mål Hjo kommun bedriver en god ekonomisk
hushållning, vilket innebär att: Låneskulden har minskat Investeringar finansieras med egna medel. Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. Skatteuttaget ska inte öka Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav.

78 Budgeten fördelad på politikområden
Budgetramar Politikområde (tkr) Ram 2010 Förändring PFÖ 2011 Justering Budget Demokrati 6 079 -382 5 697 2 200 5 897 Omställningsbudget 5 873 -5 873 KS Förvaltning 31 369 466 31 835 800 32 635 Miljö och bygglov 1 413 467 1 880 200 2 080 Barn och utbildning 1 174 820 Arbete och socialtjänst 16 674 23 16 697 500 17 197 Vård och omsorg 3 030 1 100 Tillväxt 20 487 2 067 22 554 350 22 904 Teknisk service 13 847 1 960 15 807 Effektivitetskrav -2 000 2 000 Finansförvaltningen Verksamheternas budgetramar 932 5 970

79 Finansiell profil/Benchmarking 2007 – 2008 - 2009

80 Finansiell profil/Benchmarking


Ladda ner ppt "Utbildning för förtroendevalda 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser