Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara transporter ”Så skapas smarta trafiklösningar” Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara transporter ”Så skapas smarta trafiklösningar” Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara transporter ”Så skapas smarta trafiklösningar” Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier

2 Hur skapas smarta trafiklösningar? Hur minskar vi bäst transporternas miljöpåverkan? Men jag vet hur man kan lista ut hur man ska göra. Använd full information parallel computing – låt resenärer och transportörer avgöra själva. Utan att de vet om det. Ingen aning, faktiskt

3 Vem planerar Londons brödförsörjning?

4 Vilka var det som ändrade sitt resande när trängselskatten infördes? Vad gjorde de istället?

5 har ställt till med mycket elände. Eller åtminstone mycket slöseri med resurser på grejer som egentligen få ville ha. Viljan att planera

6 Fördelar med priser och generella styrmedel • Planerare behöver inte veta vad folk ska göra ”i stället” • Folk behöver inte räkna ut vad som är mest miljövänligt • Folk kommer automatiskt anpassa sig på det sätt som är bäst för dem • De kommer att anpassa sig mest som har lättast att anpassa sig • Olika personer/aktörer kommer att ändra sig olika mycket i olika situationer • Därmed kommer man minska miljöskadorna på det sätt som orsakar minst uppoffringar för folk – ”så billigt som möjligt”

7 Hur mycket av utsläppsminskningen ska tas i transportsektorn? • EU:s utsläppsrätter kostar ca 20 öre/kg • I svenska icke-handlande sektorer kostar det 20 öre/kg eller mindre… • … utom i transportsektorn där det kostar ca 1 kr/kg • … utom när man räknar på investeringar då det kostar 1,50 kr/kg • Så det vore kostnadseffektivt att ta större utsläppsminskningar i andra sektorer… • … om det inte vore för ”carbon leakage” • Men det kan knappast förklara hela skillnaden mellan sektorerna

8 Om vi minskar utsläppen, minskar utsläppen då? • Det korta svaret: nej • men med viss modifikation… • EU har i globala förhandlingar åtagit sig ett utsläppstak • Infört ETS – handel med utsläppsrätter • Priset på dessa sätts så att man exakt når taket • Om X minskar sina utsläpp, så kommer priset på utsläppsrätter sjunka så att Y har råd att släppa ut lite till – så att det exakt uppväger X:s utsläppsminskning • Vissa sektorer handlar inte – men utvecklingen i dessa ”spiller över” i den handlande sektorn

9 Så ska vi sluta att anstränga oss? • Nej tvärtom av flera skäl: • Genom att visa lösningar ger vi politiker mod att besluta om ambitiösa mål • Det finns många ”metaåtgärder” som gör det lättare att anpassa sig • De goda nyheterna är att med rätt styrmedel på plats så sammanfaller miljö och ekonomi • Att välja ”billigt&bra” blir automatiskt miljövänligt! • Men lokala miljömål är ingen jätteeffektiv grej… • Ensidig självspäkning ger inga ytterligare nyttor utöver vad som ”syns” som kostnadsbesparingar

10 När funkar inte priser? • Vissa långsiktiga marknader styrs inte tillräckligt bra av enbart priser: • Bebyggelseplanering • Fordonsköp • (Transportinvesteringar) • pga. av olika typer av ”marknadsmisslyckanden”: • osäkerhet om framtiden, asymmetrisk information, långa ledtider etc.

11 Alltså: vad finns det för lösningar då?

12

13 Flyg • Utrikesflyget är problemet, så bättre tåg osv. hjälper inte mycket • Ta in flyget i utsläppsrättshandeln! • Antagligen minskar inte flygandet så mycket av det …! • … men som sagt, det spelar ju ingen roll – vi skulle ju minska utsläppen i den sektor där det var ”billigast”, eller hur?

14 Gods • Med rätt pris på CO2 sammanfaller ekonomi och miljö, så det räcker att godstransportörerna försöker spara pengar! • Spara pengar (och därmed miljö) med • Snålare lastbilar (aerodynamik osv.) • Längre lastbilar • Smartare logistiklösningar => färre körda km • ”Kostnadsinformation” - eco-driving-tävlingar, förbrukningsmätare… • ”Överprissätt” inte godstrafik • dels resursslöseri, dels ev. andra insatsvaror med högre CO2-innehåll • överprissättning kan också innebära krav på regleringar eller ”köp lokalt”…! • Bättre tillförlitlighet på jvg • Underhåll, förseningsförsäkringar, ”trängselavgifter”… • Kapacitetsförstärkningar i jvg-systemet (och sjö?)

15 Sätt att minska utsläpp från personbilar • Prissättning • Snålare bilar • Attraktiva alternativ (koll, gång, cykel) • Bebyggelseplanering

16 Snålare bilar • Behöver inte vänta på ny teknik • Redan med dagens bilar skulle utsläppen nästan halveras om alla körde de snålaste bilarna • När ny teknik kommer (laddhybrider etc.) blir potentialen ännu större • Behövs fordonsstyrmedel • Folk fattar tyvärr inte hur mycket det lönar sig att köpa snålare bilar! • Dessutom: inga negativa effekter på bostads- och arbetsmarknad, glesbygd osv. • Alltså: differentierade fordonsskatter, miljöpremier, regleringar... mycket mer än vad vi har idag! • På köpet kan vi sänka (eller åtminstone låta bli att höja) bränsleskatterna!

17 Attraktiva alternativ • Lockar inte över så många bilister som man gärna vill tro • Förbättra trafikering (kapacitet, komfort, info, pålitlighet) • Planeringssystemet gjort för att bygga nytt snarare än för drift, underhåll, trafikering • Bygg kapacitetsstark koll där bebyggelsen är tät • Minska kostnaderna för ny infrastruktur - standardkrav - miljökrav - produktivitetsutveckling i anläggningsbranschen • Leta efter billiga, smarta lösningar • T ex BRT • Faller ofta mellan stolar i planeringssystemet

18 Stadsplanering avgörande på längre sikt • Bygg tätt och stadsmässigt • Inte bara effektivt - ger goda livsmiljöer • Hög tillgänglighet till ”A”, närmiljöer med ”B” och ”C” (jmf ABC-staden) • Uppnå ”regionförstoring” med högre täthet hellre än längre resor • Hindra utglesad bebyggelse • Överprövning kommunala planer?!

19 Alltså… • Miljöpolitik måste inte göra ont • Begränsa förmyndarivern – använd generella styrmedel • Fordonsmarknaden behöver särskilda styrmedel • Bebyggelseplanering i stramare tyglar • Trafikering, drift, underhåll i första hand – före investeringar • Leta efter smarta, billiga alternativ (BRT, lånecyklar…)


Ladda ner ppt "Hållbara transporter ”Så skapas smarta trafiklösningar” Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser