Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr"— Presentationens avskrift:

1 Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr
Vem blev bibliotekarie? En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning, kunskap och kompetens och friktionen mellan profession och akademi Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

2 Bilder av bibliotekariens kunskap Mötesplats 2003
Mats Sjölin, universitetsadjunkt, fil. mag. Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr. Seldén, Lars & Sjölin, Mats. “Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år.” Svensk biblioteksforskning (2003): Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

3 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Vad kan man ta reda på? Utredningar Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

4 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Vad kan man ta reda på? Utredningar Artikulerade åsikter Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

5 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Vad kan man ta reda på? Utredningar Artikulerade åsikter Praxis Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

6 Svensk biblioteksmatrikel
1932 Norlind Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

7 Svensk biblioteksmatrikel
1932 Norlind 1949 Fries Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

8 Svensk biblioteksmatrikel
1932 Norlind 1949 Fries 1955 Fries och Lövgren Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

9 Svensk biblioteksmatrikel
1932 Norlind 1949 Fries 1955 Fries och Lövgren 1966 Fries, Wortzelius och Persson Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

10 Svensk biblioteksmatrikel
1932 – 346 biograferade personer Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

11 Svensk biblioteksmatrikel
1932 – 346 biograferade personer 1966 – 1274 biograferade personer Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

12 Svensk biblioteksmatrikel
1932 – 346 biograferade personer 1966 – 1274 biograferade personer 1966 – dessutom korta uppgifter om personal vid 669 mindre folkbibliotek Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

13 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

14 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

15 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

16 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund? Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

17 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund? Vet man något om livsstil och sociala ambitioner? Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

18 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

19 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

20 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

21 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

22 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

23 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

24 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor Skrifter Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

25 Variabler i matrikeln från 1932
Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor Skrifter Årtal för giftermål, kontrahentens (flick)namn och levnadsår, makens yrke Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

26 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

27 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

28 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

29 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

30 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%) hustrur i biblioteksbranschen (100%) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

31 I matrikeln 1966 fanns dessutom
namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%) hustrur i biblioteksbranschen (100%) moderns yrke förekommer sällsynt (1,3%) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

32 Matriklarna svarar på frågor om
kön Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

33 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

34 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

35 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

36 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

37 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

38 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

39 Matriklarna svarar på frågor om
kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn val/bortval av karriär Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

40 Matriklarna svarar inte på
autodidakters kunskaper Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

41 Matriklarna svarar inte på
autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

42 Matriklarna svarar inte på
autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap val/bortval av barn 1932 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

43 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

44 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

45 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

46 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

47 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag excerperingsfel av Norlind eller Fries Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

48 Exempel på källkritiska problem
bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag excerperingsfel av Norlind eller Fries excerperingsfel av Seldén Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

49 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Kön och bibliotekstyp 1932 Sett i stort vägde det jämnt mellan könen med en viss variation mellan folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek. Jämställdhet? rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

50 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Kön och bibliotekstyp 1966 Folkbibliotekens feminisering är genomförd redan på 1960-talet rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

51 Rekrytering av kvinnor och män 1870-1931
Begyn-nande femi-nise-ring rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

52 Personalrekrytering efter bibliotekstyp 1870-1931
Expansion, särskilt av folkbibliotek rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

53 Rekrytering av kvinnor 1897-1931
Successiv feminisering särskilt av folkbiblioteken rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

54 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Rekrytering av män Folkbibliotekens expansion lämnar inte männen oberörda. De fördelar sina gracer mellan folk-bibliotek och vetenskapliga bibliotek. Utbildnings-nivån har betydelse för tillträde till en arbetsplats. rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

55 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Chefer 1932 Det är intressant att det existerar kvinnliga chefer även om de inte riktigt når upp till dussinet rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

56 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Chefer 1932 Den patri-arkaliska ordningen märks när personal-kategorier jämförs rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

57 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932
På de vetenskapliga biblioteken är den patriarkaliska ordningen nästan perfekt rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

58 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932
På folkbiblioteken väger det jämnt mellan kvinnor och män på den lägsta nivån rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

59 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932
På folkbiblioteken besätts den mellersta nivån till tre fjärdedelar av kvinnor rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

60 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932
På folkbiblioteken är en tredjedel av cheferna kvinnor rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

61 Rekrytering av personal utan examen 1899-1928
Rekrytering av personal utan examen förflöt ganska jämnt under trettio års tid med en viss anhopning tiden efter första världskriget rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

62 Rekrytering av personal utan examen 1899-1928
Rekrytering av personal utan examen skedde nästan bara till folkbibliotek rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

63 Personal utan examen fördelade på första rekryteringsort; Norlind 1932
Fyrtio procent av personalen utan examen fördelas jämnt mellan Göteborg och Stockholm. Norrköping rekryterar fyra. rekrytering Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

64 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Utbildning och kön 1932 innehavare av licenti-atexamen och dok-torsgrad utgör den största gruppen utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

65 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Utbildning och kön 1932 kvinnor är starkt underrepre-senterade men inte obefintliga när det gäller högre akademiska examina utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

66 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Utbildning och kön 1932 bland de lärarutbil-dade vä-ger det jämnt men utbildning-arna var könsseg-regerade utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

67 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Utbildning och kön 1932 bland kandidater och magistrar är kvinnor i ett visst flertal utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

68 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932
Sammanlagda antalet magistrar och kandidater är inte riktigt lika stort som antalet utan examen Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

69 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932
Antalet med lärarutbildning närmar sig antalet med akademisk grundexamen Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

70 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932
Grupperna med flickskola och studentexamen står vardera för 10 % av kadern Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

71 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932
Licentiater och doktorer står tillsammans för 10 % av folkbibliotekens personal Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

72 Högsta utbildning och kön på vetenskapliga bibliotek 1932
Mindre än hälften av de vetenskapliga bibliotekens personal har lägre utbildning än licentiatexamen Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

73 Högsta utbildning och kön på vetenskapliga bibliotek 1932
Grupperna med flickskola, studentexamen och fil kand står vardera för mellan 15 och 10 % av personalen Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

74 Avgång från flickskola 1872-1928
Låg utbildningsfrekvens vid flickskolor under en lång period men underlag för rekrytering fanns hela tiden utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

75 Avlagd studentexamen (män och kvinnor) 1867-1930
Studentexamen som bakgrund visar en stadig ökning med en svacka efter första världskriget. Andelen kvinnor ökar för att dominera mot slutet av perioden utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

76 Avlagd kandidatexamen (män och kvinnor) 1879-1931
Kandidatexamen som bakgrund blir mot slutet av perioden allt viktigare för kvinnor utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

77 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Licentiatexamina utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

78 Disputationer för doktorsgraden 1887-1931
utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

79 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Licentiatexamina  1966 Riket Biblio-tek Andel av riket Andel av bib-liotek Bibliotek Andel av Nor-lind Andel av Fries Alla 1725 78 4,5% 100,0% 93 27% 13% Kvin-nor 8 10,3% 5% 4% Män 70 89,7% 85 50% 38% Landets bibliotek disponerade 4,5 % av landets kapacitet av licentiatutbildade utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

80 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Doktorsgrad  1966 Riket Biblio-tek Andel av riket Andel av bib-liotek Bibliotek Andel av Nor-lind Andel av Fries Alla 943 36 3,8% 100,0% 40 12% 5% Kvin-nor 4 11,1% 2% 1% Män 32 88,9% 21% 38% Landets bibliotek disponerade 3,8 % av landets kapacitet av disputerade utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

81 Tio i topp bland fädernas yrken 1932
Rang Yrke Antal % 1 Lantbr. 27 8 2 Köpm. 22 3 Dir. 14 4 Grosshandl. 13 5 Prof. 12 6 Kyrkoh. 11 7-8 Godsäg. 10 Fabr. Folksk.-lär. 7 9-11 Lekt. Lärov.-adj. Bland 346 fäder finns 153 angivna yrken. Sprid-ningen är stor. Den största gruppen utgör bara 8 %. ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

82 Fäderna fördelade på yrkessektorer 1932
Antal yrken % Egna företagare 30 20 Privatanställda 43 28 Offentliganställda 80 52 Summa 153 De offentlig-anställda fäderna dominerar ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

83 Fädernas yrken 1932 fördelade på områden
Egna företagare arbetar inom handel industri och jordbruk + några läkare ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

84 Fädernas yrken 1932 fördelade på områden
De privatanställda är tjänstemän eller arbetare ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

85 Fädernas yrken 1932 fördelade på områden
Inom stat och kommun är de flesta tjänstemän eller lärare/forskare + försvar, kyrka, rättsvård och hälsovård ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

86 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932
Socialgrupp 3 finns nästan bara bland arbetare ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

87 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932
Socialgrupp 2 dominerar bland tjänstemän och inom handel och jordbruk ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

88 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932
Socialgrupp 1 dominerar inom akademiska yrken men den största gruppen finns bland tjänstemän ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

89 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

90 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Döttrar kommer i första hand ur tjänstemanna- och lärarmiljöer ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

91 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Sönernas fäder är tjänstemän, köpmän, arbetare, lärare och jordbrukare ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

92 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Döttrar dominerar/överväger bland tjänstemän, läkare, lärare, jurister och militärer ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

93 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Söner dominerar eller överväger inom handel, industri, jordbruk, kroppsarbete, kyrka och folkskola ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

94 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Om man sållar fram akademikerna bland tjänstemän och lärare accentueras döttrarnas dominans ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

95 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932
Kyrkan är ett undantag när det gäller döttrarnas dominans bland akademikerfäder ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

96 Döttrar och söner fördelade på socialgrupp 1932
Inom socialgrupp 1 är andelen döttrar större särskilt bland akademiker utom bland präster ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

97 Döttrar och söner fördelade på socialgrupp 1932
Inom socialgrupp 2 och särskilt 3 samt bland präster väger sönerna över ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

98 Socialgruppsursprung och kön 1932
Socialgrupp 1 och 2 dominerar som rekryteringsgrund. Sinsemellan dominerar 1 över 2 bland döttrar. ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

99 Socialgrupp och bibliotekstyp 1932
Socialgrupp 1 är en något rikare rekryteringskälla än 2. På folkbibliotek är förhållandet omvänt. ursprung Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

100 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Saknar man examen så är pappa arbetare, tjänsteman, köpman eller jordbrukare utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

101 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Har man gått flickskola så är fadern vanligen tjänsteman; mindre vanligt militär eller lärare utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

102 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Har man inte fortsatt studierna efter studentexamen så är fadern vanligen tjänsteman utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

103 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Barn som blir folkskollärare och lära-rinnor är vanligast bland jordbrukare, tjänstemän, arbetare, köpmän och lärare utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

104 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Barn med akademisk grund-examen är vanligast bland tjänstemän, lärare och köpmän utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

105 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Barn med högre akademisk examen är vanligast bland tjänstemän, köp-män, lärare, jordbrukare och präster utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

106 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932
Högre akademisk examen är den vanligaste utbildningen bland barn till tjänstemän, köpmän, lärare, präster och industrifolk utbildning Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

107 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och kön 1966 Skillnaden mellan könen är stor Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

108 Antal barn i genomsnitt per person 1966
Reproduktionen inom kadern är låg Skillnaden mellan könen är stor Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

109 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

110 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

111 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

112 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

113 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

114 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller Familjelivet inte lockande – eller Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

115 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller Familjelivet inte lockande – eller Patriarkatet frodas – men även upproret Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

116 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

117 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

118 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

119 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

120 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

121 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

122 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

123 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

124 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

125 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Föder barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

126 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Föder barn Stadsbibliotekarie 1944 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

127 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Föder barn Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

128 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Föder barn Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn Länsbibliotekarie 1947 Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén

129 Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén
Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn Föder barn Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn Länsbibliotekarie 1947 Föder barn Mötesplatskonferens oktober Lars Seldén


Ladda ner ppt "Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr"

Liknande presentationer


Google-annonser