Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 1 Vem blev bibliotekarie? En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 1 Vem blev bibliotekarie? En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning,"— Presentationens avskrift:

1 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 1 Vem blev bibliotekarie? En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning, kunskap och kompetens och friktionen mellan profession och akademi Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr

2 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 2 Bilder av bibliotekariens kunskap Mötesplats 2003 Mats Sjölin, universitetsadjunkt, fil. mag. Lars Seldén, universitetslektor, fil. dr. Seldén, Lars & Sjölin, Mats. “Kunskap, kompetens och utbildning: ett bibliotekariedilemma under 100 år.” Svensk biblioteksforskning (2003): 19-67.

3 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 3 Vad kan man ta reda på? Utredningar

4 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 4 Vad kan man ta reda på? Utredningar Artikulerade åsikter

5 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 5 Vad kan man ta reda på? Utredningar Artikulerade åsikter Praxis

6 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 6 1932 Norlind Svensk biblioteksmatrikel

7 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 7 1932 Norlind 1949 Fries Svensk biblioteksmatrikel

8 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 8 1932 Norlind 1949 Fries 1955 Fries och Lövgren Svensk biblioteksmatrikel

9 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 9 1932 Norlind 1949 Fries 1955 Fries och Lövgren 1966 Fries, Wortzelius och Persson Svensk biblioteksmatrikel

10 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 10 1932 – 346 biograferade personer Svensk biblioteksmatrikel

11 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 11 1932 – 346 biograferade personer 1966 – 1274 biograferade personer Svensk biblioteksmatrikel

12 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 12 1932 – 346 biograferade personer 1966 – 1274 biograferade personer 1966 – dessutom korta uppgifter om personal vid 669 mindre folkbibliotek Svensk biblioteksmatrikel

13 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 13 Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de?

14 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 14 Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig?

15 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 15 Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön?

16 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 16 Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund?

17 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 17 Frågor Vilka utbildningar var meriterande och på vilken nivå genomfördes de? Var fanns ingångarna till branschen och vilka karriärer öppnade sig? Vilka skillnader i nämnda avseende beror på kön? Hur var kadern sammansatt i fråga om kön och social bakgrund? Vet man något om livsstil och sociala ambitioner?

18 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 18 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort

19 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 19 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel)

20 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 20 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning

21 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 21 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar

22 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 22 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering

23 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 23 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor

24 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 24 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor Skrifter

25 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 25 Variabler i matrikeln från 1932 Namn (ev. titel), födelseår, dödsår och födelseort Faderns yrke (ev. titel) och namn samt moderns flicknamn (ev. titel) Skolutbildning (efter folkskola) och akademisk utbildning Skolöverstyrelsens biblioteksskola, SÖ:s kortare kurser; vissa andra biblioteksutbildningar Anställningar, steg i karriären, avsked och pensionering Uppdrag, ledamotskap och studieresor Skrifter Årtal för giftermål, kontrahentens (flick)namn och levnadsår, makens yrke

26 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 26 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår

27 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 27 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män)

28 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 28 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män)

29 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 29 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%)

30 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 30 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%) hustrur i biblioteksbranschen (100%)

31 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 31 I matrikeln 1966 fanns dessutom namn på barn med födelse- och dödsår svärfars namn och yrke (för män) svärmors flicknamn (för män) hustruns yrke oregelbundet (35%) hustrur i biblioteksbranschen (100%) moderns yrke förekommer sällsynt (1,3%)

32 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 32 Matriklarna svarar på frågor om kön

33 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 33 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper

34 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 34 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer

35 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 35 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung

36 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 36 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap

37 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 37 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner

38 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 38 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn

39 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 39 Matriklarna svarar på frågor om kön nivå på kunskaper karriärer socialt ursprung val/bortval av äktenskap val av partner val/bortval av barn val/bortval av karriär

40 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 40 Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper

41 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 41 Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap

42 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 42 Matriklarna svarar inte på autodidakters kunskaper val av partner utanför äktenskap val/bortval av barn 1932

43 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 43 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal

44 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 44 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola)

45 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 45 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur

46 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 46 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag

47 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 47 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag excerperingsfel av Norlind eller Fries

48 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 48 Exempel på källkritiska problem bortglömd personal urvalsnormer (heltid, biblioteksskola) anställningsnomenklatur patriarkal tendens med feodala inslag excerperingsfel av Norlind eller Fries excerperingsfel av Seldén

49 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 49 Kön och bibliotekstyp 1932 Sett i stort vägde det jämnt mellan könen med en viss variation mellan folkbibliotek och vetenskapliga bibliotek. Jämställdhet? rekrytering

50 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 50 Kön och bibliotekstyp 1966 Folkbibliotekens feminisering är genomförd redan på 1960-talet rekrytering

51 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 51 Rekrytering av kvinnor och män 1870-1931 Begyn- nande femi- nise- ring rekrytering

52 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 52 Personalrekrytering efter bibliotekstyp 1870-1931 Expansion, särskilt av folkbibliotek rekrytering

53 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 53 Rekrytering av kvinnor 1897-1931 Successiv feminisering särskilt av folkbiblioteken rekrytering

54 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 54 Rekrytering av män 1870-1931 Folkbibliotekens expansion lämnar inte männen oberörda. De fördelar sina gracer mellan folk- bibliotek och vetenskapliga bibliotek. Utbildnings- nivån har betydelse för tillträde till en arbetsplats. rekrytering

55 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 55 Chefer 1932 Det är intressant att det existerar kvinnliga chefer även om de inte riktigt når upp till dussinet rekrytering

56 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 56 Chefer 1932 Den patri- arkaliska ordningen märks när personal- kategorier jämförs rekrytering

57 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 57 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932 På de vetenskapliga biblioteken är den patriarkaliska ordningen nästan perfekt rekrytering

58 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 58 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932 På folkbiblioteken väger det jämnt mellan kvinnor och män på den lägsta nivån rekrytering

59 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 59 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932 På folkbiblioteken besätts den mellersta nivån till tre fjärdedelar av kvinnor rekrytering

60 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 60 Personalkategorier i 3 nivåer och kön 1932 På folkbiblioteken är en tredjedel av cheferna kvinnor rekrytering

61 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 61 Rekrytering av personal utan examen 1899-1928 Rekrytering av personal utan examen förflöt ganska jämnt under trettio års tid med en viss anhopning tiden efter första världskriget rekrytering

62 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 62 Rekrytering av personal utan examen 1899-1928 Rekrytering av personal utan examen skedde nästan bara till folkbibliotek rekrytering

63 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 63 Personal utan examen fördelade på första rekryteringsort; Norlind 1932 Fyrtio procent av personalen utan examen fördelas jämnt mellan Göteborg och Stockholm. Norrköping rekryterar fyra. rekrytering

64 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 64 Utbildning och kön 1932 innehavare av licenti- atexamen och dok- torsgrad utgör den största gruppen utbildning

65 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 65 Utbildning och kön 1932 kvinnor är starkt underrepre- senterade men inte obefintliga när det gäller högre akademiska examina utbildning

66 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 66 Utbildning och kön 1932 bland de lärarutbil- dade vä- ger det jämnt men utbildning- arna var könsseg- regerade utbildning

67 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 67 Utbildning och kön 1932 bland kandidater och magistrar är kvinnor i ett visst flertal utbildning

68 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 68 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932 Sammanlagda antalet magistrar och kandidater är inte riktigt lika stort som antalet utan examen

69 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 69 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932 Antalet med lärarutbildning närmar sig antalet med akademisk grundexamen

70 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 70 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932 Grupperna med flickskola och studentexamen står vardera för 10 % av kadern

71 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 71 Högsta utbildning och kön på folkbibliotek 1932 Licentiater och doktorer står tillsammans för 10 % av folkbibliotekens personal

72 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 72 Högsta utbildning och kön på vetenskapliga bibliotek 1932 Mindre än hälften av de vetenskapliga bibliotekens personal har lägre utbildning än licentiatexamen

73 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 73 Högsta utbildning och kön på vetenskapliga bibliotek 1932 Grupperna med flickskola, studentexamen och fil kand står vardera för mellan 15 och 10 % av personalen

74 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 74 Avgång från flickskola 1872-1928 Låg utbildningsfrekvens vid flickskolor under en lång period men underlag för rekrytering fanns hela tiden utbildning

75 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 75 Avlagd studentexamen (män och kvinnor) 1867-1930 Studentexamen som bakgrund visar en stadig ökning med en svacka efter första världskriget. Andelen kvinnor ökar för att dominera mot slutet av perioden utbildning

76 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 76 Avlagd kandidatexamen (män och kvinnor) 1879-1931 Kandidatexamen som bakgrund blir mot slutet av perioden allt viktigare för kvinnor utbildning

77 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 77 Licentiatexamina 1884-1931 utbildning

78 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 78 Disputationer för doktorsgraden 1887-1931 utbildning

79 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 79 Licentiatexamina 1908-19311884-1931 1966 RiketBiblio- tek Andel av riket Andel av bib- liotek Bibliot ek Andel av Nor- lind Andel av Fries Alla1725784,5%100,0%9327%13% Kvin- nor 810,3%85%4% Män7089,7%8550%38% Landets bibliotek disponerade 4,5 % av landets kapacitet av licentiatutbildade utbildning

80 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 80 Doktorsgrad 1908-19311884-1931 1966 RiketBiblio- tek Andel av riket Andel av bib- liotek Bibliot ek Andel av Nor- lind Andel av Fries Alla943363,8%100,0%4012%5% Kvin- nor 411,1%42%1% Män3288,9%3621%38% Landets bibliotek disponerade 3,8 % av landets kapacitet av disputerade utbildning

81 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 81 Tio i topp bland fädernas yrken 1932 RangYrkeAntal% 1Lantbr.278 2Köpm.22 3Dir.14 4Grosshandl.13 5Prof.12 6Kyrkoh.11 7-8 Godsäg.10 Fabr.10 Folksk.-lär.7 9-11Lekt.7 Lärov.-adj.72 Bland 346 fäder finns 153 angivna yrken. Sprid- ningen är stor. Den största gruppen utgör bara 8 %. ursprung

82 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 82 Fäderna fördelade på yrkessektorer 1932 YrkessektorerAntal yrken% Egna företagare3020 Privatanställda4328 Offentliganställda8052 Summa153 De offentlig- anställda fäderna dominerar ursprung

83 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 83 Fädernas yrken 1932 fördelade på områden Egna företagare arbetar inom handel industri och jordbruk + några läkare ursprung

84 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 84 De privatanställda är tjänstemän eller arbetare Fädernas yrken 1932 fördelade på områden ursprung

85 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 85 Inom stat och kommun är de flesta tjänstemän eller lärare/forskare + försvar, kyrka, rättsvård och hälsovård Fädernas yrken 1932 fördelade på områden ursprung

86 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 86 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932 ursprung Socialgrupp 3 finns nästan bara bland arbetare

87 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 87 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932 ursprung Socialgrupp 2 dominerar bland tjänstemän och inom handel och jordbruk

88 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 88 Socialgrupper fördelade på yrkesgrupper 1932 ursprung Socialgrupp 1 dominerar inom akademiska yrken men den största gruppen finns bland tjänstemän

89 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 89 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 ursprung

90 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 90 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Döttrar kommer i första hand ur tjänstemanna- och lärarmiljöer ursprung

91 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 91 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Sönernas fäder är tjänstemän, köpmän, arbetare, lärare och jordbrukare ursprung

92 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 92 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Döttrar dominerar/överväger bland tjänstemän, läkare, lärare, jurister och militärer ursprung

93 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 93 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Söner dominerar eller överväger inom handel, industri, jordbruk, kroppsarbete, kyrka och folkskola ursprung

94 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 94 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Om man sållar fram akademikerna bland tjänstemän och lärare accentueras döttrarnas dominans ursprung

95 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 95 Döttrar och söner fördelade på fädernas yrkesgrupper 1932 Kyrkan är ett undantag när det gäller döttrarnas dominans bland akademikerfäder ursprung

96 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 96 Döttrar och söner fördelade på socialgrupp 1932 Inom socialgrupp 1 är andelen döttrar större särskilt bland akademiker utom bland präster ursprung

97 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 97 Döttrar och söner fördelade på socialgrupp 1932 Inom socialgrupp 2 och särskilt 3 samt bland präster väger sönerna över ursprung

98 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 98 Socialgruppsursprung och kön 1932 Socialgrupp 1 och 2 dominerar som rekryteringsgrund. Sinsemellan dominerar 1 över 2 bland döttrar. ursprung

99 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 99 Socialgrupp och bibliotekstyp 1932 Socialgrupp 1 är en något rikare rekryteringskälla än 2. På folkbibliotek är förhållandet omvänt. ursprung

100 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 100 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Saknar man examen så är pappa arbetare, tjänsteman, köpman eller jordbrukare utbildning

101 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 101 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Har man gått flickskola så är fadern vanligen tjänsteman; mindre vanligt militär eller lärare utbildning

102 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 102 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Har man inte fortsatt studierna efter studentexamen så är fadern vanligen tjänsteman utbildning

103 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 103 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Barn som blir folkskollärare och lära- rinnor är vanligast bland jordbrukare, tjänstemän, arbetare, köpmän och lärare utbildning

104 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 104 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Barn med akademisk grund- examen är vanligast bland tjänstemän, lärare och köpmän utbildning

105 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 105 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Barn med högre akademisk examen är vanligast bland tjänstemän, köp- män, lärare, jordbrukare och präster utbildning

106 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 106 Utbildningsnivå – faderns yrkesgrupp 1932 Högre akademisk examen är den vanligaste utbildningen bland barn till tjänstemän, köpmän, lärare, präster och industrifolk utbildning

107 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 107 Giftermål och kön 1966 Skillnaden mellan könen är stor

108 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 108 Antal barn i genomsnitt per person 1966 Reproduktionen inom kadern är låg Skillnaden mellan könen är stor

109 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 109 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte

110 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 110 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift

111 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 111 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta

112 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 112 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn

113 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 113 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller

114 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 114 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller Familjelivet inte lockande – eller

115 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 115 Giftermål och barn 1966 Hälften av kvinnorna gifter sig inte Var femte man förblir ogift Män gifter om sig tre gånger så ofta Män har dubbelt så många barn Yrkeslivet viktigare för kvinnor – eller Familjelivet inte lockande – eller Patriarkatet frodas – men även upproret

116 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 116 Motbild Född 1905

117 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 117 Motbild Född 1905 Studex 1924

118 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 118 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929

119 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 119 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933

120 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 120 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936

121 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 121 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936

122 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 122 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937

123 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 123 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938

124 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 124 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939

125 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 125 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939 Föder barn 2 1942

126 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 126 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939 Föder barn 2 1942 Stadsbibliotekarie 1944

127 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 127 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939 Föder barn 2 1942 Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn 3 1944

128 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 128 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939 Föder barn 2 1942 Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn 3 1944 Länsbibliotekarie 1947

129 Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 129 Motbild Född 1905 Studex 1924 Fil kand 1929 Fil lic 1933 Fil dr 1936 SÖs bibl skola 1936 Bibl ass 1937 Gift 1938 Föder barn 1 1939 Föder barn 2 1942 Stadsbibliotekarie 1944 Föder barn 3 1944 Länsbibliotekarie 1947 Föder barn 4 1947


Ladda ner ppt "Vem blev bibliotekarie? Mötesplatskonferens 2004 13 oktober Lars Seldén 1 Vem blev bibliotekarie? En del inom ett projekt om synen på bibliotekariens utbildning,"

Liknande presentationer


Google-annonser