Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIN BIL SÖDERTÄLJE Försäljning! Johan, Patrik, Per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIN BIL SÖDERTÄLJE Försäljning! Johan, Patrik, Per."— Presentationens avskrift:

1 DIN BIL SÖDERTÄLJE Försäljning! Johan, Patrik, Per

2 DIN BIL SÖDERTÄLJE Fokus områden •1. Utrymmesbrist •2. Beg. hantering •3. Mötesrutiner / CSS

3 DIN BIL SÖDERTÄLJE Utrymmesbrist •Problem: 1.Anläggningen är för liten. 2.Finns för dåligt med P-platser på tomten. 3.Beg. måste stå ute. Ingen plats inomhus.

4 DIN BIL SÖDERTÄLJE Anläggningen är för liten •Då alla märken kommer med fler och fler modeller så kommer utrymmet för begagnat att bli ännu mindre.

5 DIN BIL SÖDERTÄLJE Skiss på anläggningen

6 DIN BIL SÖDERTÄLJE Parkeringen är proppfull! Tur om man hittar en P-plats

7 DIN BIL SÖDERTÄLJE Hur löser vi problemet? •Personalparkering på andra sidan gatan? •P-garage för 50 bilar?

8 DIN BIL SÖDERTÄLJE Personalparkering vid Bårsta fältet?

9 DIN BIL SÖDERTÄLJE Situationsplan

10 DIN BIL SÖDERTÄLJE •Anläggningen v •Personalparkeringv •Garagev •Begagnat

11 DIN BIL SÖDERTÄLJE Våra Beg. förslag –Bygg ut befintlig lokal? –Hyra lokal på annat ställe i Södertälje? Kostnad ca 1 miljon om året för 1000kvm. –Göra ett Din bil outlet i Stockholm Syd?

12 DIN BIL SÖDERTÄLJE Beg. hallen för liten, max ca 60 bilar inomhus, ca 90 Bil utomhus!

13 DIN BIL SÖDERTÄLJE

14 Förslag tillbyggnad

15 DIN BIL SÖDERTÄLJE Begagnat hantering….. Oslipad Diamant?

16 DIN BIL SÖDERTÄLJE •Hantering av beg bilar är ett stort problemområde. •Ni har stora möjligheter att förbättra er på området. •Det ger även bra ”spinoff” effekter på andra avdelningar. Bakgrund

17 DIN BIL SÖDERTÄLJE Begagnatförsäljning •För många beg bilar i lager i förhållande till säljytan = 166 bilar 31/12 2007. –Var befinner sig bilarna? –56 bilar i hallen

18 DIN BIL SÖDERTÄLJE Lagerdagar •96 lagerdagar i snitt på bilarna. T.ex. –Audi A4 Avant TUH 455 = 404 lagerdagar –Audi A4 Avant UPK 971= 391 lagerdagar

19 DIN BIL SÖDERTÄLJE Ordning & Reda •Rörigt i hallen, för lite personal och en del bilar är smutsiga och inte attraktiva

20 DIN BIL SÖDERTÄLJE Ökad försäljning 2008 ?

21 DIN BIL SÖDERTÄLJE Förbättringsåtgärder •Få ner antal lagerdagar. •Lämna konstateringsstadiet! •Inför stark målstyrning, Sätt mål, totalt för avdelningen och även individuellt, bryt ner dessa till kvartal, månad och veckovis. Följ framförallt upp detta!

22 DIN BIL SÖDERTÄLJE Att göra •Anställ en begagnat chef! •Sätt Mål på volym, lagerdagar & brv. •Mät och sätt mål på ledtid, från inbyte till klar i hallen. •Ansvarsfördelning, alla ska veta sina områden. •Bilarna måste vara hela, rena och attraktiva.

23 DIN BIL SÖDERTÄLJE Förslag på mål •Öka antalet beg från 810 till 1000 bilar •Snurra beg lagret 6,6 ggr istället för 5,3 •150 beg. Bilar i lager •Öka bruttovinsten med 1% •55 lagerdagar i snitt •10 dagars ledtid –Klar i hallen = Annons med bild på nätet

24 DIN BIL SÖDERTÄLJE Logistikmall

25 DIN BIL SÖDERTÄLJE Beg. hantering •Åtgärd 1. efter 30 dagar –F.ch går igenom med berörd personal –Prisjämförelse •Åtgärd 2. efter 60 dagar –Prisreducering, efter diskussion inom gruppen Åtgärd 3. efter 90 dagar = Bilen ska bort

26 DIN BIL SÖDERTÄLJE Resultat 612 000:- besparing i räntekostnader 1 336 000:- besparing i värdeminskning 1 665 000:- ökad bruttovinst - 750 000:- kostnad för begagnatchef. - 400 000:- i ökad provisionskostnad - 1 800 000:- i utbyggnadskostnader

27 DIN BIL SÖDERTÄLJE Förbättrat resultat! 663 000:-

28 MÖTES RUTINER

29 DIN BIL SÖDERTÄLJE Nu läge Din Bil S-tälje •Fasta Tider ? •Agenda ? •Protokoll skrivare ? •Kallelse ? •Uppföljning ?

30 DIN BIL SÖDERTÄLJE Fördelar mötesrutiner •Proffsigare mot kund •Delaktiga i beslut •Informationsflöde •Planering •Medvetenhet •Mindre missförstånd

31 DIN BIL SÖDERTÄLJE Förbättringsåtgärder •Fasta dagar och tider för möten •Agenda mailas ut till alla kallade •Sekreterare utses före varje möte •Starta alla möten med föregående mötes protokoll •Uppföljning av mål och dom beslut som är tagna •Mötesprotokollet ska mailas ut till alla deltagare senast 2dagar efter mötet

32 DIN BIL SÖDERTÄLJE Morgon möte •Varje vardag •10-15 min •Säljchef med berörd personal •Avrapportering föregående dag •Rapport för händelser under dagen

33 DIN BIL SÖDERTÄLJE Nyckeltals förslag •Kundkontakt •Provkörningar •Ny-utlämnade offerter •Uppföljda offerter •Sålda bilar •Levererade bilar

34 DIN BIL SÖDERTÄLJE

35 Veckomöte •1ggr per vecka •Ca 30 min •Säljchef med berörd personal •Genomgång föregående möte •Sammanställning av veckan som gått mot budget och sätta nya mål. •Genomgång lagerstatus •Genomgång av kommande veckas aktiviteter och annonser •Övriga frågor

36 DIN BIL SÖDERTÄLJE Månadsmöte •Sista vardagen i månaden •Ca 1 timme •Säljchef med berörd personal •Samma agenda som veckomötet •CSS status •CRM status •Utfall mot månads mål + sätta nytt månadsmål •Eventuellt bjuda in andra avd. •Gå igenom kommande aktiviteter från G.A samt egna aktiviteter

37 DIN BIL SÖDERTÄLJE Individuella samtal •1ggr per månad •Säljchef med berörd personal •Genomgång föregående möte •Utfall mot uppsatt budget •Förbättrings/ Förändrings åtgärder •Sätta nya mål för nästa månad •CSS •Övriga frågor

38 DIN BIL SÖDERTÄLJE Kvartals möte •4ggr per år •Ca 1timme •VD med hela företagets avd. chefer •Budget dragning företaget totalt •Omvärlds analys •Resp. avd chef drar sin avd. utfall mot budget. •Övriga frågor

39 DIN BIL SÖDERTÄLJE Dom ”5 mötena” •Morgonmöte •Veckomöte •Månadsmöte •Individuellt möte •Kvartalsmöte

40 DIN BIL SÖDERTÄLJE CSS Volkswagen •Aktivt mottagande •Provkörning erbjuden •Kontakt 5 dagar efter leverans •Totalindex

41 DIN BIL SÖDERTÄLJE Aktivt mottagande •Nuläge värde 9,2 •Mål 10,4 •Förslag på åtgärder: ALLTID hälsa på kund ALLTID ett leende & vara positiv

42 DIN BIL SÖDERTÄLJE Provkörning erbjuden •Nuläge värde 6,4 •Mål värde 8,1 •Förslag på åtgärder: Fråga ALLTID kund om provkörning Se till att bilarna är på plats med tillgängliga nycklar under öppettider. Ha ”rätt” bilar i demobilsparken

43 DIN BIL SÖDERTÄLJE Kontakt efter leverans •Nuläge värde 5,3 •Mål värde 6,5 •Förslag på åtgärd: Alla kunder SKA ringas upp senast 5 dagar efter leverans. Säljchef säkerställer i CRM & i individuella CSS rapporten att detta görs 1 gång per månad.

44 DIN BIL SÖDERTÄLJE

45 CSS Audi •Presentation av kontaktperson •Provkörning erbjuden •Kontakt mellan köp och leverans av bil •Totalindex

46 DIN BIL SÖDERTÄLJE Presentation / Namngivning av kontaktperson •Nuläge värde 6,4 •Mål värde 8,5 •Förslag på åtgärder Presentera ALLTID servicerådgivaren & överlämna visitkort

47 DIN BIL SÖDERTÄLJE Provkörning erbjuden •Nuläge värde 7,1 •Mål värde 8,0 •Förslag på åtgärder Fråga ALLTID kund om provkörning Se till att bilarna är på plats med tillgängliga nycklar under öppettider. Ha ”rätt” bilar i demobilsparken

48 DIN BIL SÖDERTÄLJE Kontakt mellan köp & leverans av bilen •Nuläge värde 6,7 •Mål värde 7,8 •Förslag på åtgärder Kontakta ALLTID kund när bilen fått produktionsvecka samt när bilen är klar i fabrik och för att meddela leveransdag

49 DIN BIL SÖDERTÄLJE

50 Demobilsparkering?

51 DIN BIL SÖDERTÄLJE Säljande?

52 DIN BIL SÖDERTÄLJE Kommentarer ? •1. Utrymmesbrist •2. Beg. hantering •3. Mötesrutiner / CSS


Ladda ner ppt "DIN BIL SÖDERTÄLJE Försäljning! Johan, Patrik, Per."

Liknande presentationer


Google-annonser