Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter. 2 Vår filosofi Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Jättegrytan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter. 2 Vår filosofi Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Jättegrytan,"— Presentationens avskrift:

1 Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

2 2 Vår filosofi Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Jättegrytan, VästervikFabrikanten, Västervik

3 3 Kort fakta om Svenska Bostadsfonden  Grundades 2003  8 fonder med cirka 1 miljard SEK under förvaltning  1503 lägenheter fördelat på 9 orter  Sveriges största direktägande fastighetsfond med hyresrätter  Förväntad genomsnittlig årlig avkastning 10-15% Tollarp

4 4 Kvadratmeterpriser  Svenska Bostadsfonden investerar i svenska hyresfastigheter i medelstora tillväxtorter som ger bättre direktavkastning än storstadsområden.  Reglerad hyresmarknad ger i princip samma hyresintäkter oavsett ort och läge.

5 5 Lars Vigerland Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms Universitet. Peter Ahlås Ansvarig för företagets relationer med brittiska investerare. Tidigare styrelseordförande i HSBC Shipping Services Ltd och styrelsemedlem i HSBC Insurance Brokers Ltd. Verksam i London, inom sjöfart och internationell försäkring sedan 1972. Carl-Johan Åberg Docent i Nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Tidigare bl.a. statssekreterare i Utrikesdepartementet samt före detta VD för 1-3 AP-Fonden. Mats Andersson VD för Anticimex mellan 1996-2003. Under hans period ökade Anticimex omsättning från 300 MSEK till 1 100 MSEK. En del av Anticimex konsultverksamhet består av att erbjuda teknisk besiktning på fastigheter. Fondens ledning Lars Swahn VD och ledamot. Under 1980-talet grundare och VD i London & Stockholm Properties Ltd i England. Under 90-talet grundare, VD och numera styrelseledamot i rederiet SRAB Shipping AB (publ), noterat på First North. Carl Rosenblad Ordförande. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande i Consilium AB (publ) som är noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista. Per-Åke Eliasson Ledamot. Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB med över 3 000 lägenheter jämte intressebolaget och shoppingcentrumet Fastighets AB Tyresö Centrum. Dessförinnan ekonomichef för Nackahem AB. Anders Säfwenberg Förvaltningschef. Erfarenhet som administrativ/finansiell chef i ett flertal bolag inom industri/finans/detaljhandel, bl.a. Autoliv och IKEA. Tommy Persson Fastighetschef. Tidigare arbetat i Sundbybergs kommunala fastighetsbolag som marknads- områdeschef. Dessförinnan på SSF Real Estate AB som fastighetschef. Anna-Britta Bergman Ekonomichef. Tidigare arbetat som CFO/koncernekonomichef för AB Havsfrun och KIBI Software Solutions. Advisory Board

6 6 Varför investera i hyresfastigheter?  Att äga fastigheter är en beprövad och framgångsrik investeringsstrategi (som används av försäkringsbolag och pensionsförvaltare)  Ingen koppling till aktiemarknaden. Hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur.  Hyresfastigheter har lägre risk än andra fastighetsslag så som bostadsrätter, kontors- eller handelsfastigheter.  Stabilt kassaflöde. Befolkningsutveckling 1997 – 2007 1,9 till 30 % - 4,8 till 1,8 % - 46,9 till - 4,9 % Källa: Arena för tillväxt, SCB

7 7 Varför investera i Svenska Bostadsfonden?  Direktinvestering i bostadsfastigheter till en begränsad kapitalinsats.  Stordriftsfördelar. Investerarna delar på kostnader för fastigheternas drift.  Enkelhet. Investeraren behöver ej förvalta fastigheterna själv.  Investeraren erhåller plats i Svenska Bostadsfondens bostadskö. Svanen – Tuppen, Västervik Jätten, Kalmar

8 8 Risk / avkastning 20 års period I ovanstående diagram illustreras den risknivå Svenska Bostadsfondens placeringsinriktning har i jämförelse med andra typer utav investeringar. Statistiken härstammar från åren 1984-2007, Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank. Gyllebo, Hörby Ekorren, Tollarp

9 9 Utveckling av 100 tkr 1983-2008p Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank och OMX Stockholmsbörsen Källa 2008: Svenska Bostadsfonden Management AB prognos

10 10 Fastighetspris 100 000 tkr Räkneexempel Hur skapar fonden sin avkastning? Banklån 70 000 tkr, ränta 6 % Eget kapital 30 000 tkr Hyresintäkter+10 000 / år Räntekostnad, 6 %(70 000 x 6 %)-4 200 / år Driftskostnad-4 500 / år Överskott+1 300 / år Värdeökning, 2,25 %(100 000 x 2,25 %)+2 250 / år Total avkastning eget kapital (1300 + 2250) / 30 00012 % / år Samtliga belopp är angivna i tkr. Räkneexemplet skall enbart ses som ett illustrativt exempel.

11 11 Förväntad avkastning på insatt kapital Gäller konvertibelt vinstandelslån Historisk utdelning för vinstandelslån BolagStartårSlutår År 1År 2 År 3 SBF 1jan 20052011 4,6 %7 % 4 % SBF 2dec 20052012 5 %4 % SBF 3 jul 200620122 %*4 % SBF 4 dec 2006 2013 7 % SBF 5 apr 2007 2013 1,5 %* SBF 6aug 20072013 SBF 7dec 20072014 * Avkastningen baserad på < 12 månaders investering. ** Bolagens fullständiga namn är: Svenska Bostadsfonden 1 AB, Svenska Bostadsfonden 2 AB, Svenska Bostadsfonden 3 AB, Svenska Bostadsfonden 4 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 5 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 6 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 7 AB (publ). Utdelningarna avser ränteutbetalning via tillgångsslaget vinstandelslån (VAL) eller konvertibelt vinstandelslån (kVAL)

12 12 Utdelning År 6 försäljning Förvaltning av objekt Investeringsprocessen Inköp av objekt Emission

13 13 Fastighets AB - 1 Fastighets AB - 2 Fastighets AB - 3 Svenska Bostadsfonden [nr] AB Fondstruktur Exempel Svenska Bostadsfonden [nr] AB Investerare Preferensaktie A Investerare Unit Svenska Bostadsfonden Management AB Stamaktier Banklån Investerare Konvertibelt vinstandelslån

14 14 Räkneexempel Bostadsrättsombildning – Svalan 10, Växjö Svalan 10 - Bostadsfastighet i Växjö • 11 lägenheter • 1 000 kvm uthyrningsbar yta • Ägs av Svenska Bostadsfonden 1 • Köptes maj 2005 Köp11 000 kr / m 2 Sälj 15 000 kr / m 2 Vinst4 000 kr / m 2 Belåning70 % Eget kapital(11 000 x 30 %)=3 300 kr / m 2 Total avkastning(4 000 / 3 300)=121 % Vinst Eget kapital

15 15 Andrahandsmarknad  För att säkerställa en korrekt prissättning sker försäljningen via en marknadsplats tillhandahållen av Thenberg & Kinde Fondkommission AB.  Investeringens löptid är 6 år. Antaganden och avkastningsprognoser baseras på att innehavet ej avyttras i förtid.  Sedan start har endast ett fåtal valt att sälja sin andel i förtid. Arkagården, Kalmar Gyllebo, Hörby

16 16 Risker  Vakanser – hanteras genom att välja fastigheter i tillväxtorter med liten risk för utflyttning  Ökade driftskostnader – kompenseras genom höjda hyror.  Räntehöjning – påverkar avkastningen eftersom kostnaderna stiger. För hyresbostäder gäller dock bruksvärdeshyra vilket medger en kostnadskompensation via påföljande hyreshöjning. Korta ränteförändringar kan kontrolleras med räntesäkringsinstrument

17 17 Villkor Minsta investeringsbelopp100 000 SEK (500 000 SEK för UNIT) VärdepapperKonvertibelt vinstandelslån (kVAL), Preferensaktie A eller UNIT (Förlagslån och Preferensaktie B) ÄgarregisterVPC Courtage1,5 % Förvaltningsavgift0,65 % per år på fondens investering Prestationsbaserat arvode20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX) KapitalförsäkringsbolagNordea Life*, Irish Life, Swiss Life*, Royal Skandia*, ANEA & Friends Provident PensionsstiftelserANEA & SEB Trygg Liv Pensionstjänst Löptid6 år Övriga villkor finns beskrivet i prospekt som finns att tillgå på Svenska Bostadsfondens hemsida eller kontor. * Dessa kapitalförsäkringsbolag kräver kunddepå. Mörten, SöderköpingPilgrimen, Söderköping Skidan, Växjö

18 18 www.svenskabostadsfonden.se 18


Ladda ner ppt "Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter. 2 Vår filosofi Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Jättegrytan,"

Liknande presentationer


Google-annonser