Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter
den 3 april 2017 Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter

2 den 3 april 2017 Vår filosofi Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som du vill bo i. Jättegrytan, Västervik Fabrikanten, Västervik Fabrikanten, Västervik

3 Kort fakta om Svenska Bostadsfonden
den 3 april 2017 Kort fakta om Svenska Bostadsfonden Grundades 2003 8 fonder med cirka 1 miljard SEK under förvaltning 1503 lägenheter fördelat på 9 orter Sveriges största direktägande fastighetsfond med hyresrätter Förväntad genomsnittlig årlig avkastning 10-15% Tollarp

4 den 3 april 2017 Kvadratmeterpriser Svenska Bostadsfonden investerar i svenska hyresfastigheter i medelstora tillväxtorter som ger bättre direktavkastning än storstadsområden. Reglerad hyresmarknad ger i princip samma hyresintäkter oavsett ort och läge.

5 Fondens ledning Advisory Board den 3 april 2017 Carl Rosenblad
Ordförande. Grundare, huvudägare och arbetande ordförande i Consilium AB (publ) som är noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista. Lars Swahn VD och ledamot. Under 1980-talet grundare och VD i London & Stockholm Properties Ltd i England. Under 90-talet grundare, VD och numera styrelseledamot i rederiet SRAB Shipping AB (publ), noterat på First North. Per-Åke Eliasson Ledamot. Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB med över lägenheter jämte intressebolaget och shoppingcentrumet Fastighets AB Tyresö Centrum. Dessförinnan ekonomichef för Nackahem AB. Anna-Britta Bergman Ekonomichef. Tidigare arbetat som CFO/koncernekonomichef för AB Havsfrun och KIBI Software Solutions. Tommy Persson Fastighetschef. Tidigare arbetat i Sundbybergs kommunala fastighetsbolag som marknads-områdeschef. Dessförinnan på SSF Real Estate AB som fastighetschef. Anders Säfwenberg Förvaltningschef. Erfarenhet som administrativ/finansiell chef i ett flertal bolag inom industri/finans/detaljhandel, bl.a. Autoliv och IKEA. Advisory Board Lars Vigerland Carl-Johan Åberg Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms Universitet. Docent i Nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Tidigare bl.a. statssekreterare i Utrikesdepartementet samt före detta VD för 1-3 AP-Fonden. Peter Ahlås Ansvarig för företagets relationer med brittiska investerare. Tidigare styrelseordförande i HSBC Shipping Services Ltd och styrelsemedlem i HSBC Insurance Brokers Ltd. Verksam i London, inom sjöfart och internationell försäkring sedan 1972. Mats Andersson VD för Anticimex mellan Under hans period ökade Anticimex omsättning från 300 MSEK till MSEK. En del av Anticimex konsultverksamhet består av att erbjuda teknisk besiktning på fastigheter.

6 Varför investera i hyresfastigheter?
den 3 april 2017 Varför investera i hyresfastigheter? Befolkningsutveckling 1997 – 2007 1,9 till % - 4,8 till 1,8 % - 46,9 till - 4,9 % Källa: Arena för tillväxt, SCB Att äga fastigheter är en beprövad och framgångsrik investeringsstrategi (som används av försäkringsbolag och pensionsförvaltare) Ingen koppling till aktiemarknaden. Hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur. Hyresfastigheter har lägre risk än andra fastighetsslag så som bostadsrätter, kontors- eller handelsfastigheter. Stabilt kassaflöde.

7 Varför investera i Svenska Bostadsfonden?
den 3 april 2017 Varför investera i Svenska Bostadsfonden? Direktinvestering i bostadsfastigheter till en begränsad kapitalinsats. Stordriftsfördelar. Investerarna delar på kostnader för fastigheternas drift. Enkelhet. Investeraren behöver ej förvalta fastigheterna själv. Investeraren erhåller plats i Svenska Bostadsfondens bostadskö. Svanen – Tuppen, Västervik Jätten, Kalmar

8 Risk / avkastning 20 års period
den 3 april 2017 Risk / avkastning 20 års period Gyllebo, Hörby I ovanstående diagram illustreras den risknivå Svenska Bostadsfondens placeringsinriktning har i jämförelse med andra typer utav investeringar. Statistiken härstammar från åren , Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank. Ekorren, Tollarp

9 Utveckling av 100 tkr 1983-2008p den 3 april 2017
Källa: SFI/IPD Swedish Property Data Bank och OMX Stockholmsbörsen Källa 2008: Svenska Bostadsfonden Management AB prognos

10 Räkneexempel Hur skapar fonden sin avkastning?
den 3 april 2017 Räkneexempel Hur skapar fonden sin avkastning? Fastighetspris tkr Eget kapital tkr Banklån tkr, ränta 6 % Hyresintäkter / år Räntekostnad, 6 % ( x 6 %) / år Driftskostnad / år Överskott / år Värdeökning, 2,25 % ( x 2,25 %) / år Total avkastning eget kapital ( ) / 12 % / år Samtliga belopp är angivna i tkr. Räkneexemplet skall enbart ses som ett illustrativt exempel.

11 Historisk utdelning för vinstandelslån
den 3 april 2017 Förväntad avkastning på insatt kapital Gäller konvertibelt vinstandelslån Historisk utdelning för vinstandelslån  Bolag Startår Slutår  År 1 År 2  År 3 SBF 1 jan 2005 2011  4,6 % 7 %  4 % SBF 2 dec 2005 2012  5 % 4 % SBF 3  jul 2006 2 % * SBF 4  dec 2006  2013  7 % SBF 5  apr 2007  1,5 % SBF 6 aug 2007 2013 SBF 7 dec 2007 2014 * Avkastningen baserad på < 12 månaders investering. ** Bolagens fullständiga namn är: Svenska Bostadsfonden 1 AB, Svenska Bostadsfonden 2 AB, Svenska Bostadsfonden 3 AB, Svenska Bostadsfonden 4 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 5 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 6 AB (publ), Svenska Bostadsfonden 7 AB (publ). Utdelningarna avser ränteutbetalning via tillgångsslaget vinstandelslån (VAL) eller konvertibelt vinstandelslån (kVAL)

12 Investeringsprocessen
den 3 april 2017 Investeringsprocessen Emission Inköp av objekt Förvaltning av objekt År 6 försäljning Utdelning

13 Svenska Bostadsfonden [nr] AB Svenska Bostadsfonden [nr] AB
den 3 april 2017 Svenska Bostadsfonden [nr] AB Fondstruktur Exempel Svenska Bostadsfonden [nr] AB Investerare Konvertibelt vinstandelslån Investerare Preferensaktie A Investerare Unit Svenska Bostadsfonden Management AB Stamaktier Banklån Fastighets AB - 1 Fastighets AB - 2 Fastighets AB - 3

14 Räkneexempel Bostadsrättsombildning – Svalan 10, Växjö
den 3 april 2017 Räkneexempel Bostadsrättsombildning – Svalan 10, Växjö Köp kr / m2 Sälj kr / m2 Vinst 4 000 kr / m2 Belåning 70 % Eget kapital ( x 30 %) = 3 300 kr / m2 Total avkastning (4 000 / 3 300) 121 % Vinst Eget kapital Svalan 10 - Bostadsfastighet i Växjö 11 lägenheter 1 000 kvm uthyrningsbar yta Ägs av Svenska Bostadsfonden 1 Köptes maj 2005

15 den 3 april 2017 Andrahandsmarknad För att säkerställa en korrekt prissättning sker försäljningen via en marknadsplats tillhandahållen av Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Investeringens löptid är 6 år. Antaganden och avkastningsprognoser baseras på att innehavet ej avyttras i förtid. Sedan start har endast ett fåtal valt att sälja sin andel i förtid. Arkagården, Kalmar Gyllebo, Hörby

16 den 3 april 2017 Risker Vakanser – hanteras genom att välja fastigheter i tillväxtorter med liten risk för utflyttning Ökade driftskostnader – kompenseras genom höjda hyror. Räntehöjning – påverkar avkastningen eftersom kostnaderna stiger. För hyresbostäder gäller dock bruksvärdeshyra vilket medger en kostnadskompensation via påföljande hyreshöjning. Korta ränteförändringar kan kontrolleras med räntesäkringsinstrument

17 den 3 april 2017 Villkor Minsta investeringsbelopp SEK ( SEK för UNIT) Värdepapper Konvertibelt vinstandelslån (kVAL), Preferensaktie A eller UNIT (Förlagslån och Preferensaktie B) Ägarregister VPC Courtage 1,5 % Förvaltningsavgift 0,65 % per år på fondens investering Prestationsbaserat arvode 20 % av utdelat kapital över avkastningströskeln (90 dagars SSVX) Kapitalförsäkringsbolag Nordea Life*, Irish Life, Swiss Life*, Royal Skandia*, ANEA & Friends Provident Pensionsstiftelser ANEA & SEB Trygg Liv Pensionstjänst Löptid 6 år Övriga villkor finns beskrivet i prospekt som finns att tillgå på Svenska Bostadsfondens hemsida eller kontor. * Dessa kapitalförsäkringsbolag kräver kunddepå. Mörten, Söderköping Pilgrimen, Söderköping Skidan, Växjö

18 den 3 april 2017


Ladda ner ppt "Direktinvestering i svenska bostadsfastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser